Protocol Converter | 18 sản phẩm

Switch công nghiệp 5 cổng Ethernet : IES215

Switch công nghiệp 5 cổng Ethernet : IES215

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Switch công nghiệp 5 cổng Ethernet : IES215

Công Ty TNHH Công Nghệ Mạng Viễn Thông Thanh Bình Số 37, ngõ 130, đường Nguyễn Khoái, Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Thành Phố Hà Nội 0856.888.666 - 0911.910.910
Switch công nghiệp 24 cổng Ethernet + 4 cổng SFP Gigabit: IES5028-4GS

Switch công nghiệp 24 cổng Ethernet + 4 cổng SFP Gigabit: IES5028-4GS

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Switch công nghiệp 24 cổng Ethernet + 4 cổng SFP Gigabit: IES5028-4GS

Công Ty TNHH Công Nghệ Mạng Viễn Thông Thanh Bình Số 37, ngõ 130, đường Nguyễn Khoái, Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Thành Phố Hà Nội 0856.888.666 - 0911.910.910
Switch công nghiệp 22 cổng FE + 2 cổng FO+ 4 cổng SFP Gigabit: IES1028-4GS-2F

Switch công nghiệp 22 cổng FE + 2 cổng FO+ 4 cổng SFP Gigabit: IES1028-4GS-2F

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Switch công nghiệp 22 cổng FE + 2 cổng FO+ 4 cổng SFP Gigabit: IES1028-4GS-2F

Công Ty TNHH Công Nghệ Mạng Viễn Thông Thanh Bình Số 37, ngõ 130, đường Nguyễn Khoái, Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Thành Phố Hà Nội 0856.888.666 - 0911.910.910
Switch công nghiệp 22 cổng ethernet + 2 cổng quang: IES5024-2F

Switch công nghiệp 22 cổng ethernet + 2 cổng quang: IES5024-2F

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Switch công nghiệp 22 cổng ethernet + 2 cổng quang: IES5024-2F

Công Ty TNHH Công Nghệ Mạng Viễn Thông Thanh Bình Số 37, ngõ 130, đường Nguyễn Khoái, Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Thành Phố Hà Nội 0856.888.666 - 0911.910.910
Switch công nghiệp 2 cổng Quang + 6 cổng Ethernet : IES318-2F

Switch công nghiệp 2 cổng Quang + 6 cổng Ethernet : IES318-2F

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Switch công nghiệp 2 cổng Quang + 6 cổng Ethernet : IES318-2F

Công Ty TNHH Công Nghệ Mạng Viễn Thông Thanh Bình Số 37, ngõ 130, đường Nguyễn Khoái, Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Thành Phố Hà Nội 0856.888.666 - 0911.910.910
Switch công nghiệp 2 cổng Quang + 3 cổng Ethernet: IES215-2F

Switch công nghiệp 2 cổng Quang + 3 cổng Ethernet: IES215-2F

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Switch công nghiệp 2 cổng Quang + 3 cổng Ethernet: IES215-2F

Công Ty TNHH Công Nghệ Mạng Viễn Thông Thanh Bình Số 37, ngõ 130, đường Nguyễn Khoái, Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Thành Phố Hà Nội 0856.888.666 - 0911.910.910
Switch công nghiệp 16 cổng Ethernet: IES3016

Switch công nghiệp 16 cổng Ethernet: IES3016

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Switch công nghiệp 16 cổng Ethernet: IES3016

Công Ty TNHH Công Nghệ Mạng Viễn Thông Thanh Bình Số 37, ngõ 130, đường Nguyễn Khoái, Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Thành Phố Hà Nội 0856.888.666 - 0911.910.910
Switch công nghiệp 16 cổng Ethernet gigabit: IES3016G

Switch công nghiệp 16 cổng Ethernet gigabit: IES3016G

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Switch công nghiệp 16 cổng Ethernet gigabit: IES3016G

Công Ty TNHH Công Nghệ Mạng Viễn Thông Thanh Bình Số 37, ngõ 130, đường Nguyễn Khoái, Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Thành Phố Hà Nội 0856.888.666 - 0911.910.910
Switch công nghiệp 16 cổng Ethernet + 4 SFP gigabit: IES3020-4GS

Switch công nghiệp 16 cổng Ethernet + 4 SFP gigabit: IES3020-4GS

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Switch công nghiệp 16 cổng Ethernet + 4 SFP gigabit: IES3020-4GS

Công Ty TNHH Công Nghệ Mạng Viễn Thông Thanh Bình Số 37, ngõ 130, đường Nguyễn Khoái, Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Thành Phố Hà Nội 0856.888.666 - 0911.910.910
Switch công nghiệp 12 cổng ethernet + 12 cổng quang: IES5024-12F

Switch công nghiệp 12 cổng ethernet + 12 cổng quang: IES5024-12F

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Switch công nghiệp 12 cổng ethernet + 12 cổng quang: IES5024-12F

Công Ty TNHH Công Nghệ Mạng Viễn Thông Thanh Bình Số 37, ngõ 130, đường Nguyễn Khoái, Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Thành Phố Hà Nội 0856.888.666 - 0911.910.910
Switch công nghiệp 1 cổng Quang + 7 cổng Ethernet : IES318-1F

Switch công nghiệp 1 cổng Quang + 7 cổng Ethernet : IES318-1F

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Switch công nghiệp 1 cổng Quang + 7 cổng Ethernet : IES318-1F

Công Ty TNHH Công Nghệ Mạng Viễn Thông Thanh Bình Số 37, ngõ 130, đường Nguyễn Khoái, Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Thành Phố Hà Nội 0856.888.666 - 0911.910.910
Switch công nghiệp 1 cổng Quang + 4 cổng Ethernet: IES215-1F

Switch công nghiệp 1 cổng Quang + 4 cổng Ethernet: IES215-1F

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Switch công nghiệp 1 cổng Quang + 4 cổng Ethernet: IES215-1F

Công Ty TNHH Công Nghệ Mạng Viễn Thông Thanh Bình Số 37, ngõ 130, đường Nguyễn Khoái, Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Thành Phố Hà Nội 0856.888.666 - 0911.910.910
SAP-16E

SAP-16E

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Cấu trúc của SAP-16E chiều cao 2U, rộng 19 inch. SAP-16E lợi thế hay là sự kết hợp cao, tiêu thụ điện năng thấp và độ tin cậy cao. SAP – 16E là thiết bị truyền dẫn quang đồng bộ số theo chuẩn STM -1

Cty TNHH Siêu Nhật Thanh Lô B023 CC2 KCN Tân Bình, Sơn Kỳ, Tân Phú, HCM 0909302890
Bộ ghép kênh quang FOM-4/8

Bộ ghép kênh quang FOM-4/8

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Ghép kênh 4/8 kênh E1 và 2 kênh dữ liệu RS-232 Cung cấp 1 cổng "order wire" Rack 1U

Cty TNHH Siêu Nhật Thanh Lô B023 CC2 KCN Tân Bình, Sơn Kỳ, Tân Phú, HCM 0909302890
Bộ ghép kênh quang NIFT-i4ES

Bộ ghép kênh quang NIFT-i4ES

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Hỗ trợ 4 hoặc 8 kênh E1 và kênh Ethernet 100Mbps • Hỗ trợ 1 kênh RS232, 1 kênh quản lý mạng, 1 order-wire • Rack 1U • Khoảng cách quang lên đến: 40/80/120km

Cty TNHH Siêu Nhật Thanh Lô B023 CC2 KCN Tân Bình, Sơn Kỳ, Tân Phú, HCM 0909302890
Ghép kênh quang Bộ ghép kênh quang FOM-480/V2

Ghép kênh quang Bộ ghép kênh quang FOM-480/V2

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

• 4 cổng RJ-45, 4 khe card business • 4 kênh E1, 4 FXO/FXS và 4 module V.35

Cty TNHH Siêu Nhật Thanh Lô B023 CC2 KCN Tân Bình, Sơn Kỳ, Tân Phú, HCM 0909302890
APT-CPS2-MC14: APTTek Rack Mount

APT-CPS2-MC14: APTTek Rack Mount

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Hỗ trợ cắm nóng 2 module nguồn độc lập • Số khe: 14/16pcs • Nguồn điện vào: AC100-250V 50-60HZ / DC-48V • Nguồn điện ra: DC5V 12A • Kích thước: Rack 2U

Cty TNHH Siêu Nhật Thanh Lô B023 CC2 KCN Tân Bình, Sơn Kỳ, Tân Phú, HCM 0909302890
Ficom FTC-16

Ficom FTC-16

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Model: FTC-16 Name: 16 slots classic Ficom FTC-16 có chuẩn 3U. Cho phép gắn tối đa 16 module quang.

Cty TNHH Siêu Nhật Thanh Lô B023 CC2 KCN Tân Bình, Sơn Kỳ, Tân Phú, HCM 0909302890