Protocol Converter | 22 sản phẩm

Switch công nghiệp 5 cổng Ethernet : IES215

Switch công nghiệp 5 cổng Ethernet : IES215

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Switch công nghiệp 5 cổng Ethernet : IES215

Công Ty TNHH Công Nghệ Mạng Viễn Thông Thanh Bình Số 37, ngõ 130, đường Nguyễn Khoái, Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Thành Phố Hà Nội 0856.888.666 - 0911.910.910
Switch công nghiệp 24 cổng Ethernet + 4 cổng SFP Gigabit: IES5028-4GS

Switch công nghiệp 24 cổng Ethernet + 4 cổng SFP Gigabit: IES5028-4GS

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Switch công nghiệp 24 cổng Ethernet + 4 cổng SFP Gigabit: IES5028-4GS

Công Ty TNHH Công Nghệ Mạng Viễn Thông Thanh Bình Số 37, ngõ 130, đường Nguyễn Khoái, Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Thành Phố Hà Nội 0856.888.666 - 0911.910.910
Switch công nghiệp 22 cổng FE + 2 cổng FO+ 4 cổng SFP Gigabit: IES1028-4GS-2F

Switch công nghiệp 22 cổng FE + 2 cổng FO+ 4 cổng SFP Gigabit: IES1028-4GS-2F

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Switch công nghiệp 22 cổng FE + 2 cổng FO+ 4 cổng SFP Gigabit: IES1028-4GS-2F

Công Ty TNHH Công Nghệ Mạng Viễn Thông Thanh Bình Số 37, ngõ 130, đường Nguyễn Khoái, Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Thành Phố Hà Nội 0856.888.666 - 0911.910.910
Switch công nghiệp 22 cổng ethernet + 2 cổng quang: IES5024-2F

Switch công nghiệp 22 cổng ethernet + 2 cổng quang: IES5024-2F

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Switch công nghiệp 22 cổng ethernet + 2 cổng quang: IES5024-2F

Công Ty TNHH Công Nghệ Mạng Viễn Thông Thanh Bình Số 37, ngõ 130, đường Nguyễn Khoái, Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Thành Phố Hà Nội 0856.888.666 - 0911.910.910
Switch công nghiệp 2 cổng Quang + 6 cổng Ethernet : IES318-2F

Switch công nghiệp 2 cổng Quang + 6 cổng Ethernet : IES318-2F

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Switch công nghiệp 2 cổng Quang + 6 cổng Ethernet : IES318-2F

Công Ty TNHH Công Nghệ Mạng Viễn Thông Thanh Bình Số 37, ngõ 130, đường Nguyễn Khoái, Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Thành Phố Hà Nội 0856.888.666 - 0911.910.910
Switch công nghiệp 2 cổng Quang + 3 cổng Ethernet: IES215-2F

Switch công nghiệp 2 cổng Quang + 3 cổng Ethernet: IES215-2F

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Switch công nghiệp 2 cổng Quang + 3 cổng Ethernet: IES215-2F

Công Ty TNHH Công Nghệ Mạng Viễn Thông Thanh Bình Số 37, ngõ 130, đường Nguyễn Khoái, Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Thành Phố Hà Nội 0856.888.666 - 0911.910.910
Switch công nghiệp 16 cổng Ethernet: IES3016

Switch công nghiệp 16 cổng Ethernet: IES3016

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Switch công nghiệp 16 cổng Ethernet: IES3016

Công Ty TNHH Công Nghệ Mạng Viễn Thông Thanh Bình Số 37, ngõ 130, đường Nguyễn Khoái, Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Thành Phố Hà Nội 0856.888.666 - 0911.910.910
Switch công nghiệp 16 cổng Ethernet gigabit: IES3016G

Switch công nghiệp 16 cổng Ethernet gigabit: IES3016G

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Switch công nghiệp 16 cổng Ethernet gigabit: IES3016G

Công Ty TNHH Công Nghệ Mạng Viễn Thông Thanh Bình Số 37, ngõ 130, đường Nguyễn Khoái, Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Thành Phố Hà Nội 0856.888.666 - 0911.910.910
Switch công nghiệp 16 cổng Ethernet + 4 SFP gigabit: IES3020-4GS

Switch công nghiệp 16 cổng Ethernet + 4 SFP gigabit: IES3020-4GS

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Switch công nghiệp 16 cổng Ethernet + 4 SFP gigabit: IES3020-4GS

Công Ty TNHH Công Nghệ Mạng Viễn Thông Thanh Bình Số 37, ngõ 130, đường Nguyễn Khoái, Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Thành Phố Hà Nội 0856.888.666 - 0911.910.910
Switch công nghiệp 12 cổng ethernet + 12 cổng quang: IES5024-12F

Switch công nghiệp 12 cổng ethernet + 12 cổng quang: IES5024-12F

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Switch công nghiệp 12 cổng ethernet + 12 cổng quang: IES5024-12F

Công Ty TNHH Công Nghệ Mạng Viễn Thông Thanh Bình Số 37, ngõ 130, đường Nguyễn Khoái, Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Thành Phố Hà Nội 0856.888.666 - 0911.910.910
Switch công nghiệp 1 cổng Quang + 7 cổng Ethernet : IES318-1F

Switch công nghiệp 1 cổng Quang + 7 cổng Ethernet : IES318-1F

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Switch công nghiệp 1 cổng Quang + 7 cổng Ethernet : IES318-1F

Công Ty TNHH Công Nghệ Mạng Viễn Thông Thanh Bình Số 37, ngõ 130, đường Nguyễn Khoái, Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Thành Phố Hà Nội 0856.888.666 - 0911.910.910
Switch công nghiệp 1 cổng Quang + 4 cổng Ethernet: IES215-1F

Switch công nghiệp 1 cổng Quang + 4 cổng Ethernet: IES215-1F

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Switch công nghiệp 1 cổng Quang + 4 cổng Ethernet: IES215-1F

Công Ty TNHH Công Nghệ Mạng Viễn Thông Thanh Bình Số 37, ngõ 130, đường Nguyễn Khoái, Phường Thanh Lương, Quận Hai Bà Trưng, Thành Phố Hà Nội 0856.888.666 - 0911.910.910
DrayTek Vigor2925n

DrayTek Vigor2925n

(0 đánh giá)

3,652,000 VND

Dual-WAN VPN Firewall Router WAN 1&2: Gigabit RJ45 WAN 3&4: 2 x USB 2.0 gắn modem 3.5G/4G LAN: 5 port, 5 lớp mạng (801.2q VLAN tag) giúp tăng bảo mật và khả năng quản lý hệ thống VPN server 50 kênh (PPTP, L2TP, IPSec, SSL); VPN Trunking (LoadBalance / Backup); VPN qua 3G/4G (Dial-out) Tính năng Web Portal: Hiện trang quảng cáo khi khách hàng kết nối internet Tính năng Firewall mạnh mẽ, linh hoạt, quản trị phân quyền truy cập Internet (IP/MAC Address, Port Service, URL/Web content filter

Nhà Thông Minh LTK 212B/C1 Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1 0906 031 267 Thêm vào giỏ hàng
DrayTek Vigor2925Fn

DrayTek Vigor2925Fn

(0 đánh giá)

4,550,000 VND

Dual-WAN VPN Firewall Router Cổng quang SFP trực tiếp, 1 hoặc 2 sợi quang Wi-Fi 802.11N tốc độ 300Mbps, 4 SSID độc lập Các tính năng tương tự Vigor2925

Nhà Thông Minh LTK 212B/C1 Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1 0906 031 267 Thêm vào giỏ hàng
DrayTek Vigor2912Fn

DrayTek Vigor2912Fn

(0 đánh giá)

2,915,000 VND

DrayTek Vigor2912Fn Router chuyên nghiệp cho Game/Doanh nghiệp vừa và nhỏ WAN 1: 10/100Mbps slot SFP WAN 2: 10/100Mbps, RJ45 (chuyển đổi từ LAN1) WAN 3: USB 2.0 gắn 3.5G/4G modem Kiểm soát và quản lý băng thông giúp tối ưu hóa đường truyền internet Tính năng Web Portal: Hiện trang quảng cáo khi khách hàng kết nối internet Tính năng Firewall mạnh mẽ, linh hoạt, quản trị phân quyền truy cập Internet (IP/MAC Address, Port Service, URL/Web content filter, schedule,...) Hỗ trợ Phần mềm quản lý tập

Nhà Thông Minh LTK 212B/C1 Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1 0906 031 267 Thêm vào giỏ hàng
DrayTek Vigor2912n

DrayTek Vigor2912n

(0 đánh giá)

2,673,000 VND

Router chuyên nghiệp cho Game/Doanh nghiệp vừa và nhỏ WAN 1: 10/100Mbps, RJ45 WAN 2: 10/100Mbps, RJ45 (chuyển đổi từ LAN1) WAN 3: USB 2.0 gắn 3.5G/4G modem Kiểm soát và quản lý băng thông giúp tối ưu hóa đường truyền internet Tính năng Web Portal: Hiện trang quảng cáo khi khách hàng kết nối internet Tính năng Firewall mạnh mẽ, linh hoạt, quản trị phân quyền truy cập Internet (IP/MAC Address, Port Service, URL/Web content filter, schedule,...) Hỗ trợ Phần mềm quản lý tập trung Vigor ACS SI, quản

Nhà Thông Minh LTK 212B/C1 Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1 0906 031 267 Thêm vào giỏ hàng
SAP-16E

SAP-16E

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Cấu trúc của SAP-16E chiều cao 2U, rộng 19 inch. SAP-16E lợi thế hay là sự kết hợp cao, tiêu thụ điện năng thấp và độ tin cậy cao. SAP – 16E là thiết bị truyền dẫn quang đồng bộ số theo chuẩn STM -1

Cty TNHH Siêu Nhật Thanh Lô B023 CC2 KCN Tân Bình, Sơn Kỳ, Tân Phú, HCM 0909302890
Bộ ghép kênh quang FOM-4/8

Bộ ghép kênh quang FOM-4/8

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Ghép kênh 4/8 kênh E1 và 2 kênh dữ liệu RS-232 Cung cấp 1 cổng "order wire" Rack 1U

Cty TNHH Siêu Nhật Thanh Lô B023 CC2 KCN Tân Bình, Sơn Kỳ, Tân Phú, HCM 0909302890
Bộ ghép kênh quang NIFT-i4ES

Bộ ghép kênh quang NIFT-i4ES

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Hỗ trợ 4 hoặc 8 kênh E1 và kênh Ethernet 100Mbps • Hỗ trợ 1 kênh RS232, 1 kênh quản lý mạng, 1 order-wire • Rack 1U • Khoảng cách quang lên đến: 40/80/120km

Cty TNHH Siêu Nhật Thanh Lô B023 CC2 KCN Tân Bình, Sơn Kỳ, Tân Phú, HCM 0909302890
Ghép kênh quang Bộ ghép kênh quang FOM-480/V2

Ghép kênh quang Bộ ghép kênh quang FOM-480/V2

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

• 4 cổng RJ-45, 4 khe card business • 4 kênh E1, 4 FXO/FXS và 4 module V.35

Cty TNHH Siêu Nhật Thanh Lô B023 CC2 KCN Tân Bình, Sơn Kỳ, Tân Phú, HCM 0909302890