QLZ06/2400-2524, QG030-148/12, EBM papst Vietnam, Fan EBM papst Vietnam, đại lý EBM papst Vietnam

(1 đánh giá)

Mã SP: QLZ06/2400-2524
Vui lòng gọi

Xuất xứ :EMB papst

Nơi rao bán :Toàn quốc

Tình trạng :Mới 100%

Ngày cập nhật :15-07-2021 08:39:57

Bảo hành :12 tháng

QLZ06/2400-2524, QG030-148/12, EBM papst Vietnam, Fan EBM papst Vietnam, đại lý EBM papst Vietnam

LIÊN HỆ VỚI NGƯỜI BÁN

THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP-TỰ ĐỘNG HÓA

D3 Miến Nổi, Đinh Tiên Hoàng, Phường 3, Quận Bình Thạnh

0938214498

canh.ans@ansvietnam.com

http://webthietbicongnghiep.com

Ghi chú: GianHangVN không trực tiếp bán sản phẩm, vui lòng liên hệ trực tiếp với người bán bên trên.
ANH NGHI SƠN LÀ ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI EBM PAPST VIETNAM
 
Trần Thị Liên
I Senior Sales Eng . I
====================
cellphone I  - 0902937088
email I          lien.ans@ansvietnam.com
Online contact===================================
 
 
Xuất Xứ: EBM PAPST  Vietnam
 
Listcode: EBM Papst Vietnam
 

116 tangential blowers, tangential fans or cross-flow fans found.

Type  Dimensions  qV  UN  f  AC/DC
  in mm in m³/h in V in Hz  
QG030-148/12   75 8 .. 14   DC
QG030-148/14   75 16 .. 28   DC
QG030-198/12   100 8 .. 14   DC
QG030-198/14   100 16 .. 28   DC
QG030-303/12   140 8 .. 14   DC
QG030-303/14   140 16 .. 28   DC
QG030-353/12   155 8 .. 14   DC
QG030-353/14   155 16 .. 28   DC
QL4/0005-2112 40 18 230 50 AC
QL4/0010-2112 40 36 230 50 AC
QL4/0010-2118   40 230 50 AC
QL4/0010-2212 40 35 24   DC
QL4/0015-2112 40 50 230 50 AC
QL4/0015-2118   55 230 50 AC
QL4/0015-2212 40 60 24   DC
QL4/0020-2118 40 80 230 50 AC
QL4/0020-2212 40 75 24   DC
QL4/0020A11-2518L-432eg 40 80 230 50 AC
QL4/0025-2118 40 100 230 50 AC
QL4/0025-2212 40 110 24   DC
QL4/0030-2124 40 126 230 50 AC
QL4/0030-2212 40 130 24   DC
QL4/0500-2112 40 18 230 50 AC
QL4/1000-2112 40 36 230 50 AC
QL4/1000-2118   40 230 50 AC
QL4/1000-2212 40 35 24   DC
QL4/1500-2112 40 50 230 50 AC
QL4/1500-2118   55 230 50 AC
QL4/1500-2212 40 60 24   DC
QL4/2000-2118 40 80 230 50 AC
QL4/2000-2212 40 75 24   DC
QL4/2000A0-2118L-412ei 40 80 230 50 AC
QL4/2020-2124 40 155 230 50 AC
QL4/2500-2118 40 100 230 50 AC
QL4/2500-2212 40 110 24   DC
QL4/2525-2124 40 180 230 50 AC
QL4/3000-2124 40 126 230 50 AC
QL4/3000-2212 40 130 24   DC
QL4/3030-2124 40 190 230 50 AC
QLK45/0006-2513 45 36 230 50 AC
QLK45/0006A22-2513L-126no   36 230 50 AC
QLK45/0012-2212 45 80 24   DC
QLK45/0012-2513 45 80 230 50 AC
QLK45/0018-2212 45 110 24   DC
QLK45/0018-2518 45 125 230 50 AC
QLK45/0018-2524   120 230 50 AC
QLK45/0024-2212 45 160 24   DC
QLK45/0024-2524 45 190 230 50 AC
QLK45/0030-2212 45 190 24   DC
QLK45/0030-2524 45 200 230 50 AC
QLK45/0030A50-2524L-67rk   160 230 50 AC
QLK45/0036-2524 45 230 230 50 AC
QLK45/0600-2513 45 36 230 50 AC
QLK45/1200-2212 45 80 24   DC
QLK45/1200-2513 45 80 230 50 AC
QLK45/1212-3030 45 160 230 50 AC
QLK45/1800-2212 45 110 24   DC
QLK45/1800-2518 45 125 230 50 AC
QLK45/1800-2524   120 230 50 AC
QLK45/1818-3030 45 220 230 50 AC
QLK45/2400-2212 45 160 24   DC
QLK45/2400-2524 45 190 230 50 AC
QLK45/2400A29-2524L-69rk   140 230 50 AC
QLK45/2424-3038 45 330 230 50 AC
QLK45/3000-2212 45 190 24   DC
QLK45/3000-2524 45 200 230 50 AC
QLK45/3000A44-2524L-69rk   160 230 50 AC
QLK45/3030-3038 45 400 230 50 AC
QLK45/3600-2524 45 230 230 50 AC
QLK45/3600A5-2524L-69rk   175 230 50 AC
QLN65/0012-2212 65 160 24   DC
QLN65/0012-2524   130 230 50 AC
QLN65/0012-3015 65 83 230 50 AC
QLN65/0018-2212 65 210 24   DC
QLN65/0018-2524   140 230 50 AC
QLN65/0018-3025 65 170 230 50 AC
QLN65/0030-3038 65 250 230 50 AC
QLN65/1200-2212 65 160 24   DC
QLN65/1200-2524   130 230 50 AC
QLN65/1200-3015 65 83 230 50 AC
QLN65/1212-3030 65 270 230 50 AC
QLN65/1800-2212 65 210 24   DC
QLN65/1800-3025 65 170 230 50 AC
QLN65/1818-3045 65 295 230 50 AC
QLN65/2400-3030 65 220 230 50 AC
QLN65/2424-3038 65 320 230   AC
QLN65/2424-3045 65 320 230   AC
QLN65/3000-3038 65 250 230 50 AC
QLN65/3030-3045 65 410 230 50 AC
QLZ06/0006-2513 60 40 230 50 AC
QLZ06/0012-2513 60 70 230 50 AC
QLZ06/0012-2524   115 230 50 AC
QLZ06/0018-2212 60 180 24   DC
QLZ06/0018-2513 60 90 230 50 AC
QLZ06/0018-2518 60 130 230 50 AC
QLZ06/0018-2524 60 150 230 50 AC
QLZ06/0024-2212 60 220 24   DC
QLZ06/0024-2524   145 230 50 AC
QLZ06/0024-3030 60 170 230 50 AC
QLZ06/0030-3038 60 230 230 50 AC
QLZ06/0600-2513 60 40 230 50 AC
QLZ06/1200-2212 60 120 24   DC
QLZ06/1200-2513 60 70 230 50 AC
QLZ06/1200-2524   115 230 50 AC
QLZ06/1212-3020   140 230 50 AC
QLZ06/1800-2212 60 180 24   DC
QLZ06/1800-2513 60 90 230 50 AC
QLZ06/1800-2518 60 130 230 50 AC
QLZ06/1800A329-2524L-77hd   130 230 50 AC
QLZ06/1818-3030 60 250 230 50 AC
QLZ06/2400-2212 60 220 24   DC
QLZ06/2400-2524   145 230 50 AC
QLZ06/2400-3030 60 170 230 50 AC
QLZ06/2424-3038 60 300 230 50 AC
QLZ06/3000-3038 60 230 230 50 AC
QLZ06/3030-3045 60 420 230 50 AC
Legend
Dimensions = Dimensions / Size
qV = Air flow
UN = Nominal voltage
f = Frequency
AC/DC = Type of voltage
 
Bình chọn sản phẩm:

LIÊN HỆ NGƯỜI BÁN

THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP-TỰ ĐỘNG HÓA

D3 Miến Nổi, Đinh Tiên Hoàng, Phường 3, Quận Bình Thạnh

canh.ans@ansvietnam.com

http://webthietbicongnghiep.com

0938214498

Sản phẩm xem thêm