Que thử y tế | 116 sản phẩm

Kit chẩn đoán phát hiện viêm loét dạ dày SD Bioline H.Pylori (Multi)

Kit chẩn đoán phát hiện viêm loét dạ dày SD Bioline H.Pylori (Multi)

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Kit chẩn đoán phát hiện viêm loét dạ dày (Cần đặt hàng trước)

Hộ Kinh Doanh Thiết Bị Y Tế Kim Nguyên 499/6/96/34 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP.HCM 0908.497.999
Kit chẩn đoán phát hiện HIV SD Bioline HIV 1/2 3.0 (Multi)

Kit chẩn đoán phát hiện HIV SD Bioline HIV 1/2 3.0 (Multi)

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Kit chẩn đoán phát hiện HIV (Cần đặt hàng trước)

Hộ Kinh Doanh Thiết Bị Y Tế Kim Nguyên 499/6/96/34 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP.HCM 0908.497.999
Kit chẩn đoán phát hiện giang mai SD Bioline Syphilis 3.0 (Multi)

Kit chẩn đoán phát hiện giang mai SD Bioline Syphilis 3.0 (Multi)

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Kit chẩn đoán phát hiện giang mai (Cần đặt hàng trước)

Hộ Kinh Doanh Thiết Bị Y Tế Kim Nguyên 499/6/96/34 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP.HCM 0908.497.999
Kit chẩn đoán phát hiện giang mai SD Bioline Syphilis 3.0

Kit chẩn đoán phát hiện giang mai SD Bioline Syphilis 3.0

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Kit chẩn đoán phát hiện giang mai (Cần đặt hàng trước)

Hộ Kinh Doanh Thiết Bị Y Tế Kim Nguyên 499/6/96/34 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP.HCM 0908.497.999
Kit chẩn đoán sốt xuất huyết SD Bioline Dengue Duo

Kit chẩn đoán sốt xuất huyết SD Bioline Dengue Duo

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Kit chẩn đoán sốt xuất huyết (Cần đặt hàng trước)

Hộ Kinh Doanh Thiết Bị Y Tế Kim Nguyên 499/6/96/34 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP.HCM 0908.497.999
Kit chẩn đoán sốt xuất huyết SD Bioline Dengue NS1 Ag

Kit chẩn đoán sốt xuất huyết SD Bioline Dengue NS1 Ag

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Kit chẩn đoán sốt xuất huyết (Cần đặt hàng trước)

Hộ Kinh Doanh Thiết Bị Y Tế Kim Nguyên 499/6/96/34 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP.HCM 0908.497.999
Kit chẩn đoán sốt xuất huyết SD Bioline Dengue IgG/IgM

Kit chẩn đoán sốt xuất huyết SD Bioline Dengue IgG/IgM

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Kit chẩn đoán sốt xuất huyết (Cần đặt hàng trước)

Hộ Kinh Doanh Thiết Bị Y Tế Kim Nguyên 499/6/96/34 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP.HCM 0908.497.999
Kit chẩn đoán viêm gan siêu vi B SD Bioline Anti HBs

Kit chẩn đoán viêm gan siêu vi B SD Bioline Anti HBs

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Kit chẩn đoán viêm gan siêu vi B (Cần đặt hàng trước)

Hộ Kinh Doanh Thiết Bị Y Tế Kim Nguyên 499/6/96/34 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP.HCM 0908.497.999
Kit chẩn đoán phát hiện viêm gan siêu vi C SD Bioline HCV

Kit chẩn đoán phát hiện viêm gan siêu vi C SD Bioline HCV

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Kit chẩn đoán phát hiện viêm gan siêu vi C (Cần đặt hàng trước)

Hộ Kinh Doanh Thiết Bị Y Tế Kim Nguyên 499/6/96/34 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP.HCM 0908.497.999
Test thử chất gây nghiện Amphetamine (AMP) FaStep

Test thử chất gây nghiện Amphetamine (AMP) FaStep

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Test thử chất gây nghiện Amphetamine (Amphetamine rapid test strip) (Cần đặt hàng trước)

Hộ Kinh Doanh Thiết Bị Y Tế Kim Nguyên 499/6/96/34 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP.HCM 0908.497.999
Test thử chất gây nghiện cần sa Marijuana (THC) FaStep

Test thử chất gây nghiện cần sa Marijuana (THC) FaStep

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Test thử chất gây nghiện cần sa (Marijuana rapid test strip) (Cần đặt hàng trước)

Hộ Kinh Doanh Thiết Bị Y Tế Kim Nguyên 499/6/96/34 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP.HCM 0908.497.999
Test thử chất gây nghiện ma túy đá Methamphetamine (MET) FaStep

Test thử chất gây nghiện ma túy đá Methamphetamine (MET) FaStep

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Test thử chất gây nghiện ma túy đá (Methamphetamine rapid test strip) (Cần đặt hàng trước)

Hộ Kinh Doanh Thiết Bị Y Tế Kim Nguyên 499/6/96/34 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP.HCM 0908.497.999
Test thử chất gây nghiện Morphine FaStep

Test thử chất gây nghiện Morphine FaStep

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Test thử chất gây nghiện Morphine (Morphine rapid test strip) (Cần đặt hàng trước)

Hộ Kinh Doanh Thiết Bị Y Tế Kim Nguyên 499/6/96/34 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP.HCM 0908.497.999
Test thử chất gây nghiện ma túy tổng hợp FaStep

Test thử chất gây nghiện ma túy tổng hợp FaStep

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Test thử chất gây nghiện ma túy tổng hợp Multi 4 Dip Panel (MET, THC, MDMA, MOP) (Cần đặt hàng trước)

Hộ Kinh Doanh Thiết Bị Y Tế Kim Nguyên 499/6/96/34 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP.HCM 0908.497.999
Kit thử nhanh phát hiện máu ẩn trong phân FOB One Step Fecal Occult Blood Test (Device) Abon

Kit thử nhanh phát hiện máu ẩn trong phân FOB One Step Fecal Occult Blood Test (Device) Abon

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Kit thử nhanh phát hiện máu ẩn trong phân (dạng khay)

Hộ Kinh Doanh Thiết Bị Y Tế Kim Nguyên 499/6/96/34 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP.HCM 0908.497.999
Kit chẩn đoán viêm loét dạ dày One Step H.Pylori Test (Device) Abon (dạng khay)

Kit chẩn đoán viêm loét dạ dày One Step H.Pylori Test (Device) Abon (dạng khay)

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Kit chẩn đoán viêm loét dạ dày (dạng khay)

Hộ Kinh Doanh Thiết Bị Y Tế Kim Nguyên 499/6/96/34 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP.HCM 0908.497.999
Test thử thai hCG Abon 5mm (dạng que)

Test thử thai hCG Abon 5mm (dạng que)

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Test thử thai (dạng que)

Hộ Kinh Doanh Thiết Bị Y Tế Kim Nguyên 499/6/96/34 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP.HCM 0908.497.999
Kit chẩn đoán nhồi máu cơ tim cTnI Abon (dạng khay)

Kit chẩn đoán nhồi máu cơ tim cTnI Abon (dạng khay)

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Kit chẩn đoán nhồi máu cơ tim (dạng khay)

Hộ Kinh Doanh Thiết Bị Y Tế Kim Nguyên 499/6/96/34 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP.HCM 0908.497.999
Test chẩn đoán giang mai Syphilis Ultra Rapid Test Strip Abon (dạng que)

Test chẩn đoán giang mai Syphilis Ultra Rapid Test Strip Abon (dạng que)

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Test chẩn đoán giang mai Syphilis (dạng que)

Hộ Kinh Doanh Thiết Bị Y Tế Kim Nguyên 499/6/96/34 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP.HCM 0908.497.999
Kit chẩn đoán HIV 1/2 Human Immunodeficiency Virus Rapid Test Device Abon (dạng khay)

Kit chẩn đoán HIV 1/2 Human Immunodeficiency Virus Rapid Test Device Abon (dạng khay)

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Kit chẩn đoán HIV (dạng khay)

Hộ Kinh Doanh Thiết Bị Y Tế Kim Nguyên 499/6/96/34 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP.HCM 0908.497.999