Khôi phục mật khẩu

Mã xác nhận

Hướng dẫn: Các bước khôi phục lại mật khẩu

Bước 1: Người dùng nhập Email đăng ký tài khoản và nhấn nút "Khôi phục mật khẩu"

Bước 2: Hệ thống gửi THƯ xác nhận khôi phục mật khẩu vào Email đăng ký của Người dùng

Bước 3: Người dùng truy cập vào hộp thư trong Email và click vào đường link trong THƯ để chấp nhận khôi phục mật khẩu

Bước 4: Hệ thống sẽ mở màn hình yêu cầu nhập lại mật khẩu mới

Bước 5: Người dùng nhập mật khẩu mới và nhấn nút "Lưu"

Bước 6: Khôi phục mật khẩu THÀNH CÔNG