Sensor Baumer_Baumer Vietnam_CFAM 18P1600/S14_STC Vietnam

(0 đánh giá)

Mã SP: CFAM 18P1600/S14
Vui lòng gọi

Xuất xứ :Sensor Baumer_Baumer Vietnam_CFAM 18P1600/S14_STC

Nơi rao bán :Toàn quốc

Tình trạng :Mới 100%

Ngày cập nhật :28-04-2017 03:17:06

Bảo hành :12 Tháng

Sensor Baumer_Baumer Vietnam_CFAM 18P1600/S14_STC Vietnam

LIÊN HỆ VỚI NGƯỜI BÁN

SONG THÀNH CÔNG

HCM

0916629455

[email protected]

https://vanba-tudongsongthanhcong3.gianhangvn.com

Ghi chú: GianHangVN không trực tiếp bán sản phẩm, vui lòng liên hệ trực tiếp với người bán bên trên.

Song Thành Công ( STC ) là đại lý chính thức phân phối các sản phẩm điện công nghệp 

Hãy cung cấp cho chúng tôi : Thông tin kỹ thuật, Model, Code, Type, Nameplate,...

( Để có thể nhận được chính xác về sản phẩm, chất lượng, giá cả, thời gian giao hàng... 

1.Hàng chính hãng uy tín chất lượng 

2.Giá thành tốt 

3. Dịch vụ tận tình nhanh chóng 

Hotline : 0164 969 1331 - 0916629455 Sale Enginer

 

Baumer Vietnam Model: MEX5D61D19/0678 (MEX5 D61 D19 / 0678)
Range: 0-400 kPa, Dial size:100mm, Window: glass, Pointer adjustment, Glycerin filled, Low connection 1/2" NPT male, Accuracy: 1% of full scale, All stainless steel, 
Baumer Vietnam Model: MEX5D61D20/0678 (MEX5 D61 D20 / 0678)
Range: 0-500 kPa, Dial size:100mm, Window: glass, Pointer adjustment, Glycerin filled, Low connection 1/2" NPT male, Accuracy: 1% of full scale, All stainless steel,
Note: We offer our standard 0+600 kPa 
Baumer Vietnam Model: MEX5D61D22/0678 (MEX5 D61 D22 / 0678)
Range: 0-700 kPa, Dial size:100mm, Window: glass, Pointer adjustment, Glycerin filled, Low connection 1/2" NPT male, Accuracy: 1% of full scale, All stainless steel,
Note: We offer our standard 0+1000 kPa 
Baumer Vietnam Model: MEX5D61D24/0678 (MEX5 D61 D24 / 0678)
Range: 0-1.500 kPa, Dial size:100mm, Window: glass, Pointer adjustment, Glycerin filled, Low connection 1/2" NPT male, Accuracy: 1% of full scale, All stainless steel,
Note: We offer our standard 0+1600 kPa 
Baumer Vietnam Model: MEX5D61D26/0678 (MEX5 D61 D26 / 0678)
Range: 0-2.000 kPa, Dial size:100mm, Window: glass, Pointer adjustment, Glycerin filled, Low connection 1/2" NPT male, Accuracy: 1% of full scale, All stainless steel,
Note: We offer our standard 0+2500 kPa 
Baumer Vietnam Model: MEX5D61D27/0678 (MEX5 D61 D27 / 0678)
Range: 0-3.000 kPa, Dial size:100mm, Window: glass, Pointer adjustment, Glycerin filled, Low connection 1/2" NPT male, Accuracy: 1% of full scale, All stainless steel,
Note: We offer our standard 0+4000 kPa 
Baumer Vietnam Model: MEX5D61D29/0678 (MEX5 D61 D29 / 0678)
Range: 0-6.000 kPa, Dial size:100mm, Window: glass, Pointer adjustment, Glycerin filled, Low connection 1/2" NPT male, Accuracy: 1% of full scale, All stainless steel, 
Baumer Vietnam Model: MEX5D61D31/0678 (MEX5 D61 D31 / 0678)
Range: 0-10.000 kPa, Dial size:100mm, Window: glass, Pointer adjustment, Glycerin filled, Low connection 1/2" NPT male, Accuracy: 1% of full scale, All stainless steel, 
Baumer Vietnam Model: MEX5D61D33/0678 (MEX5 D61 D33 / 0678)
Range: 0-12.000 kPa, Dial size:100mm, Window: glass, Pointer adjustment, Glycerin filled, Low connection 1/2" NPT male, Accuracy: 1% of full scale, All stainless steel,
Note: We offer our standard 0+16000 kPa 
Baumer Vietnam Model: MEX5D61D35/0678 (MEX5 D61 D35 / 0678)
Range: 0-20.000 kPa, Dial size:100mm, Window: glass, Pointer adjustment, Glycerin filled, Low connection 1/2" NPT male, Accuracy: 1% of full scale, All stainless steel,
Note: We offer our standard 0+25000 kPa 
Baumer Vietnam Pressure switch
0-20 barg
RPPN CA8 205
(RPPNCA8205)
Baumer Vietnam IFRM12P13G3/S14L  
Baumer sensors
Baumer Vietnam IFRM08P17A3/S35L
Baumer sensors
Baumer Vietnam M8 Elbowed Cable Connector (ESW 31SH0200)
Baumer sensors cable
Baumer Vietnam M8 Straight Cable Connector (ESG 32SH0200)
Baumer sensors cable
Baumer Vietnam M12 Elbowed Cable Connector (ESW 33SH0200)
Baumer sensors cable
Baumer Vietnam M12 Straight Cable Connector (ESG 34SH0200)
Baumer sensors cable
Baumer Vietnam CFAM 18P1600/S14
Baumer sensors
Baumer Vietnam CFAM 18P1600/S14
Baumer sensors
Baumer Vietnam IFRM12P1703/S14L
Baumer sensors
Baumer Vietnam IFRM18P1704/S14L 
Baumer sensors
Baumer Vietnam Incremental Encoder
Part No: OG 9 D 2048 (OG 9D2048)
Incremental Encoder Optical
- Incremental Encoder
- B10 Shaft 11K6 x 30 IP55
- Logic Level: HTL
- UB = +9 ... +30V
- Square wave outputs: K1, K2
- Inc./turn: Z= 2048
- Compatible to serial no. 1555695
Baumer Vietnam Correct: MEX5 461 D22 / 0751   (MEX5461D22/0751)
(Pressure Gauge 
MEX5 A61 D22 + 0751 
100mm Dial IP65 SS316L Case 
0+1000 kPag)
Baumer Vietnam Correct: AORP 382 / SETP + ARIN 2606
(AORP 1/2NPT/F1/2NPT 6+18bar
ARIN 2 606 (adaptor) SS316  
Range 6+18bar)
AORP382/SETP+ARIN2606
Baumer Vietnam Correct: MEX5 461 D29 / 0751   (MEX5461D29/0751)
(Pressure Gauge 
MEX5 A6I D29 + 0751
100mm Dial IP65 SS316L Case
0+6000 kPag)
Baumer Vietnam Correct: AORP 384 / SETP + ARIN 2606
(AORP=+25 + 80bar
ARIN 2 606 SS316
Range 25+80bar)
AORP384/SETP+ARIN2606
Baumer Vietnam Correct: MEP5 461 D33   (MEP5461D33)
(Pressure Gauge
MEP5 A61 D33
100mm Dial IP67 SS316L Case
0+16000kPag)
Baumer Vietnam Correct: MEP5 461 D33 / 0771 + AKPL 20N 602
(Pressure Gauge
MEP5 A61 D33 + 0771 + AKPL ON 6 02
100mm Dial  IP67 SS316L Case
AKPL2  ON 02 capillary (2m)
0+16000 kPag)
MEP5461D33/0771+AKPL20N602
Baumer Vietnam Correct: MEX5 461 D29 / 0751 / 0771 + AORP 384 / SETP + AKPL 206 602
(Pressure Gauge
(MEX5 A61 D29 + 0751 + 0771) + (AORP384 + SETP) + AKPL 2 06 6 02
100mm Dial IP65 SS316L Case
AKPL2 06 6 02 capillary (2m)
0+6000kPag
Overrange Protector SS316
Range 25+80bar)
MEX5461D29/0751/0771+AORP384/SETP+AKPL206602
Baumer Vietnam Correct: MEX5 461 D22 / 0751   (MEX5461D22/0751)
(Pressure Gauge 
MEX5 A61 D22 + 0751 
100mm Dial IP65 SS316L Case 
0+1000 kPag)
Baumer Vietnam Correct: AORP 382 / SETP + ARIN 2606
(AORP 1/2NPT/F1/2NPT 6+18bar
ARIN 2 606 (adaptor) SS316  
Range 6+18bar)
AORP382/SETP+ARIN2606
Baumer Vietnam Correct: MEX5 461 D29 / 0751   (MEX5461D29/0751)
(Pressure Gauge 
MEX5 A6I D29 + 0751
100mm Dial IP65 SS316L Case
0+6000 kPag)
Baumer Vietnam Correct: AORP 384 / SETP + ARIN 2606
(AORP=+25 + 80bar
ARIN 2 606 SS316
Range 25+80bar)
AORP384/SETP+ARIN2606
Baumer Vietnam Correct: MEP5 461 D33   (MEP5461D33)
(Pressure Gauge
MEP5 A61 D33
100mm Dial IP67 SS316L Case
0+16000kPag)
Baumer Vietnam Correct: MEP5 461 D33 / 0771 + AKPL 20N 602
(Pressure Gauge
MEP5 A61 D33 + 0771 + AKPL ON 6 02
100mm Dial  IP67 SS316L Case
AKPL2  ON 02 capillary (2m)
0+16000 kPag)
MEP5461D33/0771+AKPL20N602
Baumer Vietnam Correct: MEX5 461 D29 / 0751 / 0771 + AORP 384 / SETP + AKPL 206 602
(Pressure Gauge
(MEX5 A61 D29 + 0751 + 0771) + (AORP384 + SETP) + AKPL 2 06 6 02
100mm Dial IP65 SS316L Case
AKPL2 06 6 02 capillary (2m)
0+6000kPag
Overrange Protector SS316
Range 25+80bar)
MEX5461D29/0751/0771+AORP384/SETP+AKPL206602
Baumer Vietnam Replaced by: TBHI100 264.140 12T / 9003 / 0330 + Thermowell
(Bi-metal Thermometer for Heavy Industries
IP68 Case NS 100
Imersion tube 330mm, Dia 6mm. SS316
Range 0+100 degC
Accuracy Class 1 up to 250degC
T length = 75mm
U length = 250mm
Process connection 2" 600#RF flange
05-TG/TW-0302-A/B)
TBHI100264.14012T/9003/0330+Thermowell
Baumer Vietnam Replaced by: TBHI100 264.140 12T / 9003 / 0330
+ Thermowell
(Bi-metal thermometer for Heavy Industries
IP68 Case NS 100
Imersion tube 330mm, Dia 6mm, SS316
Range 0+ 100 degC
Accuracy Class 1 up to 250degC
T length = 75mm
U length = 250mm
Process connection 2" 6900#RTJ flange
05-TG/TW-0302-A/B)
TBHI100264.14012T/9003/0330+Thermowell
** Process connection must be 900#RTJ instead of 6900
Baumer Vietnam Spare Ti Float (SG = 0.645)
05-LG-0302-A/B
Note: Please the code
Baumer Vietnam Spare Ti Float (SG = 0.534)
05-LG-0405-A/B
Note: Please the code
Baumer Vietnam Spare Ti Float (SG = 0.996)
05-LG-0406-A/B
Note: Please the code
Baumer Vietnam Spare Ti Float (SG = 0.996)
05-LG-1503-A/B
Note: Please the code
Baumer Vietnam IFFM 08P1701/O1L (IFFM08P1701/O1L)
replaced for Model  IFF 08.26.35/K722 P514 
(IFF 08.26.35/L2/L)
Baumer Sensors
Baumer Vietnam connector used for IFF 08.26.35/K722 P514  Model  ESW 31SH0200
(IFF 08.26.35/L2/L) 
Baumer connector
Baumer Vietnam Model: IFF 08.82.05
Inductive sensors
Baumer Vietnam Inductive Sensor IWRM30U9501
Model: IWRM 30U9501
Baumer Vietnam ITD 21 A 4 Y 82 1024 T NI KR1 F 14 
IP54 21
Incremental Encoder with Hollow shaft
- 5 VDC, TTL
- Output: A, B, N and inverted signal
- Cable, radial, 1m length
- -20... + 120°C
- 14mm, IP 54
Baumer Vietnam Code baumer linear encoder 
MLFK 08T7105/N16X
magnetic strip:
pole width 2 mm, strip width 10 mm
height max. 1,4 mm
length part nr.
Baumer Vietnam cut to length : Part Nr: 128606 - 1 Meter 
Baumer Vietnam IFRM 12N1701/S14L
(IFR 12.24.15/S12/L)
10214923
Baumer Vietnam ESW 33SH0200
SE - Other Products/Services
10127797
Baumer Vietnam IFRM 12N1701/S35L
(IFR 12.24.15/S12/L)
Baumer Vietnam Model: MEX5A60B31
chemically resistent stainless steel movement
rugged stainless steel housing
accuracy class 1,0 Ranges
pressure range 0..100 bar
process connection 1/2NPT
weight 0,5 kg
Baumer Vietnam Pressure switch
0-20 barg
RPPN CA8 205
(RPPNCA8205)
Baumer Vietnam 10124787
FHDM 12P5001/S36A
FHDM 12P5001/S36A (10124787)
Photoelectric Sensors
(CH8501 FRAUENFELD
Model: FHDM 12P5001/S36 10-30 VDC)
Baumer Vietnam POG10D500l+FSL
Material no. 11075567
73925E-POG10  11075567
Baumer Vietnam Serial no.: 1713723 
Part no.: 73925B-POG10 
Order Confirm no.: 3082274
Description POG 10 D 500 I + FSL (POG10D500l+FSL)
Digital-Tacho mit integriertem Fliehkraftschalter 
Seeluft-/Tropenschutz . 
B10 Welle 11k6 x 30 IP 66 
Digital-Tacho: . 
Logikpegel: HTL; UB = +9...+30 V_ 
Rechteck-Ausgänge: K1, K1', K2, K2' 
(mit invertierten Signalen) 
Imp./Umdr.: Z = 500 
FSL: Schaltdrehzahl: n = 1897 1/min
(73925E-POG10  
1713723)
Baumer Vietnam Model: FHDM 12P5001/S36A 
(FHDM 12P5001/S36
10-30 VDC)
Baumer Vietnam Magnetic Sensors
MFRM 08N1524/PL
Baumer Vietnam Tachogenerator
Type : GMP1.0LT-4
Note: Can you kindly advice the serial no. of GMP 1.0LT-4, we have many different in flange and price different based on the flange too.  
Baumer Vietnam IFRM 08P17A1/S35L (IFRM - 08P17A1/S35L)
Inductive Sensor
- Sensing distance 2 mm
- M8, PNP, NO, connector type
Baumer Vietnam Ultrasonic Sensor
Model: UEDK 30P5103/S14 
(UEDK30P5103/S14)
Baumer Vietnam Inductive Sensor
Model: IFRM 06P17G1/L 
Baumer vietnam ITD 21 A 4 Y82 512 H NI KR1 E 14 IP5421
(ITD 21 A 4 Y82 512H NIKR1E 14IP54 21)
Incremental Encoder Optical
- Incremental Encoder with Hollow
shaft
- No. of pulses: 512/revolution
- Electronic version: 8-30 VDC, HTL
- Output signals: A-, B-, N- track +
inverting
- Connection: cable, readial, 1 m
- Hollow shaft diameter: 14mm
- Protection: IP54
ITD 21 A 4 Y82 512H NIKR1E 14IP54 21
Baumer Vietnam BHF 03.25W100-L2-9
Baumer Incremental Encoder Optical
Baumer Vietnam Photoelectric Sensors OHDK10P5101/S35A
Model: OHDK 10P5101/S35A
Baumer Vietnam Ultrasonic Sensor UNAM50U6121/S14
Model: UNAM 50U6121/S14
Baumer Vietnam Photoelectric Sensors OZDK10P5101/S35A
Model: OZDK 10P5101/S35A
Baumer Vietnam Pressure gause
Model: E93355B22R
Baumer Vietnam Pressure gause
Model: E93318B20R 0410
Baumer Vietnam Photoelectric Sensors
Code: OHDK 14P5101/S14 
Baumer Vietnam Model: DSRV SET-COM 240
DSRVSET-COM240
Baumer Vietnam Photo electric Sensors 
Model: OHDM 16P5001/S14 
Baumer Vietnam Baumer Encoder 
MC - Other Products/Services
GXLMW.A20EPA2
Baumer Vietnam Pressure gause
Code: MEX5D60B20
Baumer Vietnam Pressure gause
Code: MEX5D60B24
Baumer Vietnam Inductive sensor
IFFM08P1702/O1KS34L 
DETECTEUR INDUCTIF PNP F 24VCC 
Baumer Vietnam FHDM 16P5002/KS34A
CELLULE REFLEX PORTEE:150MM PNP 10/30V= OPTIQ 
Baumer Vietnam Sensor
Correct: OADM 20I4560/S14C
(CH8501 FRAUENFEILD ODAM 20I4560/S14C)
Baumer Vietnam FHDM 16P5002/KS34A
CELLULE REFLEX PORTEE:150MM PNP 10/30V= OPTIQ
Baumer Vietnam IFFM08P1702/O1KS34L (inductive sensor)
DETECTEUR INDUCTIF PNP F 24VCC
Baumer Vietnam FHDM 16P5002/KS34A
CELLULE REFLEX PORTEE:150MM PNP 10/30V= OPTIQ
Baumer Vietnam Baumer Inductive proximity switch
Model: IFRM 08P1703/S14L
Baumer Vietnam Code: IWRM 18U 9501-S14
(IWRM 18U 9501-S14 N114)
Baumer Vietnam Code: IFRM 12P13G3/S14L  
 IFRM12P13G3/S14L
Baumer Vietnam Code: IFRM 12P1703/S14L
IFRM12P1703/S14L
Baumer Vietnam Model : MIM7A160B15
Baumer Vietnam Encoder 
Model: H0G60DN10000CY
Serial: 70000025619
Baumer Vietnam OG73RN1024
Seri no. 2360532
7....30V. IP66
Ex II 3D Ex tD IP66 A22
II 3G Ex nA T4 X
Baumer Vietnam Model: GA240.A.12.51.02
Baumer Vietnam Serial no: 700000377108
Part no. : 11075872
Order Confirm no. : 423254
Description HOG60 DN 10000 CI 12H7 Hohlwellen-Drehimpulsgeber 
Ausführung mit 12-poligem Stecker radial mit Gegenstecker 
A4 Wellenbohrung 12H7 IP 65 Logikpegel: HTL; UB = +9...+26 VDC 
(mit invertierten Signalen) Imp./Umdr.: Z = 10000 
(HOG 60 DN 10000 CI)
Baumer Vietnam Magnetic sensors
Code: MHRM 18P5524
Baumer Vietnam Ultrasonic distance measuring sensors
UNDK 30U9103
Baumer Vietnam NON-CONTACT POTENTIOMETER
P/N: MDRM 18U9524 (MDRM18U9524)
Baumer Vietnam Replaced by: 11052887
(Type: 10123344B491)
Magnetrotor Z6 BAUMER MAGNETIC SENSORS
P/N: Magnetrotor Z6
Baumer Vietnam Ultrasonic distance measuring sensors
P/N: UNDK 30U9103
Baumer Vietnam Model: IFRM 03P1501/L 
Baumer Vietnam Model: IFRM 05P15A1/L 
Baumer Vietnam Baumer switch baumer My-com
Item No: 1022103
Model: G75P200/L
Baumer Vietnam Inductive sensors
Model: NBB0,8-4M25-E2-5M 
Baumer Vietnam Model: IBAIFRM 03P1501/L             
IFRM 03P1501/L
Baumer Vietnam Model: IBAIFRM 05P15A1/L             
IFRM 05P15A1/L
Baumer Vietnam Baumer switch baumer My-com
IBAMY COM G75P/200/       
MY COM G75P/200/L
Baumer Vietnam Model: IBAIFRM 03P1501/L             
IFRM 03P1501/L
Baumer Vietnam Model: IBAIFRM 05P15A1/L             
IFRM 05P15A1/L
Baumer Vietnam Baumer switch baumer My-com
IBAMY COM G75P/200/       
MY COM G75P/200/L
Baumer Vietnam Model: PBSN 1 2 B35 R A1 44 07 2 1
Type: PBSN
Code EM/Rated/PS: 0 – 250Bar A
Sierial/Output : 4- 20mA
Input :  11-30VDC
+A : Borne 1/Pin1
-A: Borne 2/ Pin 2
=Masse/Ground
NCDE/N Order
272157/10                   565
Baumer Vietnam IWRM 18U9593
Baumer Vietnam Art-No: 10285229
MEX5 D61B20 (MEX5D61B20)
Baumer Vietnam Art-No: 10285263
MEX5 D61B22 (MEX5D61B22)
Baumer Vietnam Art-No: 10285408
MEX5 D61B29 (MEX5D61B29)
Baumer Vietnam Art-No: 10285450
MEX5 D61B35 (MEX5D61B35)
Baumer Vietnam Art-No: 10285233
MEX5 D61B20/0751 (MEX5D61B20/0751)
Baumer Vietnam Art-No: 10285269
MEX5 D61B22/0751 (MEX5D61B22/0751)
Baumer Vietnam Art-No: 10285390
MEX5 D61B27/0751 (MEX5D61B27/0751)
Baumer Vietnam Art-No: 11011161
MEX5 D30B22 (MEX5D30B22)
Baumer Vietnam Art-No: 11011177
MEX5 D30B29 (MEX5D30B29)
Baumer Vietnam Art-No: 11011221
MEX5 D30B35 (MEX5D30B35)
Baumer Vietnam Art-No: 11011146
MEX5 D30B20 (MEX5D30B20)
Baumer Vietnam Model: MEX5D61B22/0751
Accuracy: (cấp chính xác): Cl=1.0
Dial Size:100mm
Mouting connection ( chân kết nối) kiểu dưới, có dầu
Baumer Vietnam Model: MEX5D61B20/0751
Baumer Vietnam Model: PBMN23B38R A1 44 02 400000
Stainless Steel
0.05% FS
0-400 B R
4…20mA
DIN 43650, 04 pín
G1/4 EN837
Without sealing
Baumer Vietnam Code: FSDK 14D9601/S35A
Baumer Vietnam TCR6-1720.1001.2018.0520.0100
Without cable)
TCR6-1720.1001.2018.0520.0100
CombiTemp TCR6 Temperatursensor
Baumer Vietnam Code: FPDK26P5103/S14
Baumer Vietnam BDK 05.24G90-5-4
not available anymore.
Successor: BDK 16.24K90-5-4
BDK 16.24K90-5-4
No. 11124108
Baumer Vietnam Photoelectric Sensors FSDK 14D9601/S35A 
Baumer Vietnam BDK 05.24G90-5-4
not available anymore.
Successor: BDK 16.24K90-5-4
BDK 16.24K90-5-4
No. 11124108
Baumer Vietnam Code: BDK 05.24G90-5-4
We only have this model: BDK 05.24G90-5-4/0600
Baumer Vietnam Code: BDK 16.24K90-5-4
No. 11124108
Baumer Vietnam 10275711
MEX2-F50.B22
<< Customer INQ >>
-MEX2-F50.B22
Baumer Vietnam Incremental Encoder Optical ITD 49 A 4 Y2 2000 H BX KR3,3 S 30 IP67
Baumer Vietnam MVF 63T66 ( PNP )
Baumer Vietnam FSAM 08D9002
Baumer Vietnam FEAM 08P1002
Baumer Vietnam PBMN23B38R A1 44 02 400000
Baumer Vietnam FSDK 14D9601/S35A
Baumer Vietnam FSDK 14P5101/S35A
Baumer Vietnam IFRM 08P1701/L
Baumer Vietnam IFRM 12P1701/S14L
Baumer Vietnam IFRM 08P17A1/S35L
Baumer Vietnam HOG60DN10000CI
Baumer Vietnam BHF16.24K60-12-A
Baumer Vietnam CH-8501
Baumer Vietnam BHF 16.24K60-12-A
Baumer Vietnam BHF03.25W100-L2-9
Baumer Vietnam BHF03.25W200-L2-9
Baumer Vietnam IPRM 12P1599/S14L
Baumer Vietnam BMIK58S1624W00200/509157
Baumer Vietnam ITD 21 A 4 Y119 2000 H BX D1SA7 S
Baumer Vietnam BFF 1G.05N4096-E2-5
Baumer Vietnam BFF 0G.24C4096-E2-5
Baumer Vietnam KTD50-6B10
Baumer Vietnam POG 9 D 1024
Baumer Vietnam Model: POG 9 d 1024. Ser.-Nr 2086995
Baumer Vietnam TCR6-1720.1001.2018.0520.0100
Without cable)
TCR6-1720.1001.2018.0520.0100
CombiTemp TCR6 Temperatursensor
Baumer Vietnam Code: FPDK26P5103/S14
Baumer Vietnam BDK 05.24G90-5-4
not available anymore.
Successor: BDK 16.24K90-5-4
BDK 16.24K90-5-4
No. 11124108
Baumer Vietnam Photoelectric Sensors FSDK 14D9601/S35A 
Baumer Vietnam BDK 05.24G90-5-4
not available anymore.
Successor: BDK 16.24K90-5-4
BDK 16.24K90-5-4
No. 11124108
Baumer Vietnam Code: BDK 05.24G90-5-4
We only have this model: BDK 05.24G90-5-4/0600
Baumer Vietnam Code: BDK 16.24K90-5-4
No. 11124108
Baumer Vietnam 10275711
MEX2-F50.B22
<< Customer INQ >>
-MEX2-F50.B22
Baumer Vietnam Incremental Encoder Optical ITD 49 A 4 Y2 2000 H BX KR3,3 S 30 IP67
Baumer Vietnam Code: ZADM 034I220.0021
Baumer Vietnam Code: BHK 16.24K250-B6-9
Baumer Vietnam Photoelectric Sensors FHDK 07P6901 
Baumer Vietnam No. 3025509
SM912FQD
Baumer Vietnam MBCC-406
No. 3045134
Baumer Vietnam Part number: GXP6H.Z04
SAP code: 11032859
Baumer Vietnam Serial no. : 700000147609
Part no. : 11076709
Description OG60 DN 5000 TTL Incremental Encoder 
Version with 12 pole connector (male) radial with counter connector (female) 
Servo flange shaft 6h6 x 10 IP 65 Logic level: TTL (RS422); UB = +5 VDC +/- 5 % 
(with inverted signals) Incr./turn: Z = 5000 
Baumer Vietnam OG 60 DN 5000 TTL 
as SN : 700000147609
Baumer Vietnam 10119393
MY-COM M75P/S35L
Baumer Vietnam Code: BHK 16.24K250-B6-9
Baumer Thalheim Vietnam Model: ITD 41 A 4 Y70 2000 H BX D1SR7 S 30 IP54 50
(ITD 41 A4 Y70-2000 H BX D1SR7 S 30 IP54 50)
Incremental Encoder Optical
- Incremental Encoder with Hollow
Shaft
- Pulse/rev: 2000
- Logic level: HTL
- UB = +8…+30 VDC
- Outputs: A, B
- Socket, radial
- Hole Dia 30 mm
Thalheim D37269 ESCHWERE
Model: ITD 41 A4 Y70-2000 H BX D1SR7 S 30 IP54 50
Compatible with A-Nr: 314731
Manuf: Baumer Thalheim
Baumer Thalheim Vietnam Model: ITD 41 A 4 Y70 2000 H BX D1SR7 S 30 IP54 50
(ITD 41 A4 Y70-2000 H BX D1SR7 S 30 IP54 50)
Incremental Encoder Optical
- Incremental Encoder with Hollow
Shaft
- Pulse/rev: 2000
- Logic level: HTL
- UB = +8…+30 VDC
- Outputs: A, B
- Socket, radial
- Hole Dia 30 mm
Thalheim D37269 ESCHWERE
Model: ITD 41 A4 Y70-2000 H BX D1SR7 S 30 IP54 50
Compatible with A-Nr: 314731
Manuf: Baumer Thalheim
Baumer Thalheim Vietnam Code: TD 3 A 4 KA RM (TD 3 A4 KA RM)
Tachogenerators & Resolvers
- Old P/N: 300047
- 1000 rpm unload: 30 VDC
- Hollow Shaft dia: 14mm
 TD3A4KARM

THALHEIM
D-37269 Eschwege
Tachogenerator
TD 3 A4 KA RM
C-Nr: 93000797 – 1004   Z-Nr: 019-16
Uo: 30 VDC                     A-Nr: 300047
Bei 1000 min-1                Welle/Bohrung : 14mm
Baumer Thalheim Vietnam Baumer Thalheim IVO Encoder 
Correct: ITD 40 B14 Y28 1000 T NI D2SR1R S 10
Materialnr 11060609
(ITD 40 B14 Y28 1000T NT D2SR1R S 10
5VDC±5% , Ø10,00mm
A-Nr: 317575 , C-Nr : 07002746-07)
Baumer Thalheim Vietnam Model: ITD 41 A 4 Y70 2000 H BX D1SR7 S 30 ITD 41
A 4 Y70 2000 H BX D1SR7 S 30 IP54 50
Serial No. 03002922-102
(Model: ITD 41 A 4 Y70 2000 H BX D1SR7 S 30 IP54 50
(ITD 41 A4 Y70-2000 H BX D1SR7 S 30 IP54 50)
Incremental Encoder Optical
- Incremental Encoder with Hollow
Shaft
- Pulse/rev: 2000
- Logic level: HTL
- UB = +8…+30 VDC
- Outputs: A, B
- Socket, radial
- Hole Dia 30 mm
Thalheim D37269 ESCHWERE)
Baumer Thalheim Vietnam Encoder
1024 pulses / revolution IP 65
A, B, N + trace inversion
HTL UB = 8-30 VDC GT-amplifier
PCB connector 8-pin.
Bore: 14.00 mm continuous
Temperature range: -30 ° C e - + 100 ° C
Mounted set of fixing 21
ITD21H00 1024 H NI S21SG8 E 14 IP65
mat-no. 11063145
Baumer Thalheim Vietnam FS_A-cable sw10 K21BG8/A 65-SL NIo-01000
mat-no. 11072169
For mounting on rotary encoders with
PCB connector S21SG8
Baumer OEM JAEGER Vietnam Type Ref: 630603-006
Pin Insert Receptacle, 3cts, Industrial Series
(PROXIMITY SENSOR 
TYPE: IFRM 12P1568 
236289
JAEGER KKS NO: MAX 44CG001 
Jaeger partno. 630633 95     50/01)
Baumer OEM JAEGER Vietnam Type Ref: 536801-006 
Baumer OEM JAEGER Vietnam Type Ref: 536806-006 
Baumer OEM JAEGER Vietnam Type Ref: 536807-006 
Baumer Huebner   Vietnam Code: HOG 71 DN 1024 TTL (RS 422)
Baumer Hubner Vietnam OG 60 DN 5000 TTL (OG60DN5000TTL)
Incremental Encoder Optical
Incremental Encoder
- mounting form servo
- shaft 6H6 x 10 IP65
- Logic level: TTL (RS422)
- UB = +5... +/- 5 %
- Square wave outputs: K1, K1', K2,
K2', K0, K0'
- Inc./turn: Z = 5000
- Compatible to serial no. 2381786
Baumer Haenni Pressure Transmitter (EDS 517/314.211/A35)
ID :0984.0409
Pabs :0…20bar
Ia :4…20mA
Ub :+10…30V
Tcal : 25 C R ½”
Baumer  Vietnam Incremental Encoder Optical BDK 06.05T100/403515
Baumer  Vietnam Incremental Encoder Optical BDK 06.05T100/403515

 

 

Chúng chuyên cung cấp các thiết bị điện tự động hoá về các mảng sau

-          Cảm biến áp suất, nhiệt độ, mức, lưu lượng và các thiết bị đo trong công nghệp

-          Bộ điều khiển, màn hình điều khiển, PLC…

-          Dòng co, biến tần, các loại van điều khiển, khí nén

-          Các thiết bị phân tích khí

-          Cân điện tử và màn hình hiển thị

  

“Hành động kịp thời –  Đáp ứng nhanh chóng – Dẫn đầu tự động – Đi đầu Cải tiến” 

  

Văn Ba : Senior Sales Eng 
====================
 Cellphone :         
+84 164 969 1331 - 0916629455

Email :     [email protected] 

 
Online contact 

 =================================== 

[ Yahoo ]:  ba_stc       [ Skype ]:  ba_stc 

Bình chọn sản phẩm:

Sản phẩm xem thêm