Thống số kỹ thuật:

Điện áp định mức 1000VDC, 1500VDC

Dòng điện định mức: 100A, 125A, 160A, 200A, 250A, 315A, 400A

Ứng dụng đóng trung gian PV và INVERTER phục vụ bảo trì, bảo dưỡng và bảo vệ hệ thống điện mặt trời rooftop, solar farm...