Thìa, dĩa, đũa | 364 sản phẩm

BỘ DAO MUỖNG NĨA 4 MÓN TAY CẦM MÀU ĐEN

BỘ DAO MUỖNG NĨA 4 MÓN TAY CẦM MÀU ĐEN

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Chất liệu: Thép không gỉ 18/10, ABS - Kích thước: 49 x 29 x 7 (cm) - Trọng lượng: 2.11 kg

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ TUẤN NGUYỄN 136 Lê Sao, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.Hồ Chí Minh 0902990539
BỘ DAO MUỖNG NĨA 4 MÓN ĐỎ CHẤM BI

BỘ DAO MUỖNG NĨA 4 MÓN ĐỎ CHẤM BI

(1 đánh giá)

1,795,000 VND

- Chất liệu: Thép không gỉ 18/10, ABS - Kích thước: 22 x 8 x 30 (cm) - Trọng lượng: 1.46 kg

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ TUẤN NGUYỄN 136 Lê Sao, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.Hồ Chí Minh 0902990539 Thêm vào giỏ hàng
BỘ DAO MUỖNG NĨA 4 MÓN ĐỎ

BỘ DAO MUỖNG NĨA 4 MÓN ĐỎ

(1 đánh giá)

2,025,000 VND

- Chất liệu: Thép không gỉ 18/10, ABS - Kích thước: 16 x 26 x 3 (cm) - Trọng lượng: 320 gr

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ TUẤN NGUYỄN 136 Lê Sao, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.Hồ Chí Minh 0902990539 Thêm vào giỏ hàng
BỘ DAO MUỖNG NĨA 4 MÓN XANH LÁ

BỘ DAO MUỖNG NĨA 4 MÓN XANH LÁ

(1 đánh giá)

1,795,000 VND

- Chất liệu: Thép không gỉ 18/10, ABS - Kích thước: 22 x 8 x 30 (cm) - Trọng lượng: 1.46 kg

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ TUẤN NGUYỄN 136 Lê Sao, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.Hồ Chí Minh 0902990539 Thêm vào giỏ hàng
BỘ DAO MUỖNG NĨA 4 MÓN XANH

BỘ DAO MUỖNG NĨA 4 MÓN XANH

(1 đánh giá)

1,795,000 VND

- Chất liệu: Thép không gỉ 18/10, ABS - Kích thước: 22 x 8 x 30 (cm) - Trọng lượng: 1.46 kg

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ TUẤN NGUYỄN 136 Lê Sao, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.Hồ Chí Minh 0902990539 Thêm vào giỏ hàng
BỘ DAO MUỖNG NĨA 4 MÓN CAM

BỘ DAO MUỖNG NĨA 4 MÓN CAM

(1 đánh giá)

1,795,000 VND

- Chất liệu: Thép không gỉ 18/10, ABS - Kích thước: 22 x 8 x 30 (cm) - Trọng lượng: 1.56 kg

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ TUẤN NGUYỄN 136 Lê Sao, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.Hồ Chí Minh 0902990539 Thêm vào giỏ hàng
BỘ DAO MUỖNG NĨA 4 MÓN ĐEN

BỘ DAO MUỖNG NĨA 4 MÓN ĐEN

(1 đánh giá)

1,795,000 VND

- Chất liệu: Thép không gỉ 18/10, ABS - Kích thước: 22 x 8 x 30 (cm) - Trọng lượng: 1.46 kg

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ TUẤN NGUYỄN 136 Lê Sao, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.Hồ Chí Minh 0902990539 Thêm vào giỏ hàng
BỘ DAO MUỖNG NĨA 4 MÓN MÀU NGÀ

BỘ DAO MUỖNG NĨA 4 MÓN MÀU NGÀ

(1 đánh giá)

2,025,000 VND

- Chất liệu: Thép không gỉ 18/10, ABS - Kích thước: 16 x 26 x 3 (cm) - Trọng lượng: 320 gr

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ TUẤN NGUYỄN 136 Lê Sao, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.Hồ Chí Minh 0902990539 Thêm vào giỏ hàng
BỘ DAO MUỖNG NĨA 4 MÓN MÀU TÍM ĐẬM

BỘ DAO MUỖNG NĨA 4 MÓN MÀU TÍM ĐẬM

(1 đánh giá)

2,025,000 VND

- Chất liệu: Thép không gỉ 18/10, ABS - Kích thước: 16 x 26 x 3 (cm) - Trọng lượng: 320 gr

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ TUẤN NGUYỄN 136 Lê Sao, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.Hồ Chí Minh 0902990539 Thêm vào giỏ hàng
BỘ DAO MUỖNG NĨA 4 MÓN MÀU ĐỎ ĐẬM

BỘ DAO MUỖNG NĨA 4 MÓN MÀU ĐỎ ĐẬM

(1 đánh giá)

2,025,000 VND

- Chất liệu: Thép không gỉ 18/10, ABS - Kích thước: 16 x 26 x 3 (cm) - Trọng lượng: 320 gr

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ TUẤN NGUYỄN 136 Lê Sao, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.Hồ Chí Minh 0902990539 Thêm vào giỏ hàng
BỘ DAO MUỖNG NĨA 4 MÓN MÀU TÍM NHẠT

BỘ DAO MUỖNG NĨA 4 MÓN MÀU TÍM NHẠT

(1 đánh giá)

2,025,000 VND

- Chất liệu: Thép không gỉ 18/10, ABS - Kích thước: 16 x 26 x 3 (cm) - Trọng lượng: 320 gr

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ TUẤN NGUYỄN 136 Lê Sao, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.Hồ Chí Minh 0902990539 Thêm vào giỏ hàng
BỘ DAO MUỖNG NĨA 4 MÓN MÀU ĐỎ ĐÔ

BỘ DAO MUỖNG NĨA 4 MÓN MÀU ĐỎ ĐÔ

(1 đánh giá)

2,025,000 VND

- Chất liệu: Thép không gỉ 18/10, ABS - Kích thước: 16 x 26 x 3 (cm) - Trọng lượng: 320 gr

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ TUẤN NGUYỄN 136 Lê Sao, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.Hồ Chí Minh 0902990539 Thêm vào giỏ hàng
BỘ DAO MUỖNG NĨA 4 MÓN MÀU TÍM

BỘ DAO MUỖNG NĨA 4 MÓN MÀU TÍM

(1 đánh giá)

2,025,000 VND

- Chất liệu: Thép không gỉ 18/10, ABS - Kích thước: 16 x 26 x 3 (cm) - Trọng lượng: 320 gr

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ TUẤN NGUYỄN 136 Lê Sao, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.Hồ Chí Minh 0902990539 Thêm vào giỏ hàng
BỘ DAO MUỖNG NĨA 4 MÓN MÀU ĐỎ

BỘ DAO MUỖNG NĨA 4 MÓN MÀU ĐỎ

(1 đánh giá)

2,025,000 VND

- Chất liệu: Thép không gỉ 18/10, ABS - Kích thước: 16 x 26 x 3 (cm) - Trọng lượng: 320 gr

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ TUẤN NGUYỄN 136 Lê Sao, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.Hồ Chí Minh 0902990539 Thêm vào giỏ hàng
BỘ DAO MUỖNG NĨA 4 MÓN MÀU XANH LÁ

BỘ DAO MUỖNG NĨA 4 MÓN MÀU XANH LÁ

(1 đánh giá)

2,025,000 VND

- Chất liệu: Thép không gỉ 18/10, ABS - Kích thước: 16 x 26 x 3 (cm) - Trọng lượng: 320 gr

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ TUẤN NGUYỄN 136 Lê Sao, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.Hồ Chí Minh 0902990539 Thêm vào giỏ hàng
BỘ DAO MUỖNG NĨA 4 MÓN MÀU XANH

BỘ DAO MUỖNG NĨA 4 MÓN MÀU XANH

(1 đánh giá)

2,025,000 VND

- Chất liệu: Thép không gỉ 18/10, ABS - Kích thước: 16 x 26 x 3 (cm) - Trọng lượng: 320 gr

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ TUẤN NGUYỄN 136 Lê Sao, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.Hồ Chí Minh 0902990539 Thêm vào giỏ hàng
BỘ DAO MUỖNG NĨA 4 MÓN MÀU CAM

BỘ DAO MUỖNG NĨA 4 MÓN MÀU CAM

(1 đánh giá)

2,025,000 VND

- Chất liệu: Thép không gỉ 18/10, ABS - Kích thước: 16 x 26 x 3 (cm) - Trọng lượng: 320 gr

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ TUẤN NGUYỄN 136 Lê Sao, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.Hồ Chí Minh 0902990539 Thêm vào giỏ hàng
BỘ DAO MUỖNG NĨA 4 MÓN MÀU ĐEN

BỘ DAO MUỖNG NĨA 4 MÓN MÀU ĐEN

(1 đánh giá)

2,025,000 VND

- Chất liệu: Thép không gỉ 18/10, ABS - Kích thước: 16 x 26 x 3 (cm) - Trọng lượng: 320 gr

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ TUẤN NGUYỄN 136 Lê Sao, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.Hồ Chí Minh 0902990539 Thêm vào giỏ hàng
DAO ĂN CHÍNH INOX 18.8CM

DAO ĂN CHÍNH INOX 18.8CM

(1 đánh giá)

200,000 VND

- Chất liệu: Inox - Kích thước: 18.8cm - Màu sắc: Trắng

DAO ĂN CHÍNH INOX 21CM

DAO ĂN CHÍNH INOX 21CM

(1 đánh giá)

210,000 VND

- Chất liệu: Inox - Kích thước: 21cm - Màu sắc: Trắng