Thùng rác công cộng | 360 sản phẩm

Thùng rác trang trí GPX-168

Thùng rác trang trí GPX-168

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Giá Thùng đựng rác Thùng rác trang trí GPX-168 Xuất xứ: Việt Nam / Chất liệu: Inox, Đá tự nhiên/ | Công Ty TNHH SXTM HORECA

CÔNG TY TNHH SX TM HORECA 295 Vườn Lài, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, TP.HCM 0903333818
Thùng rác trang trí GPX-167

Thùng rác trang trí GPX-167

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Giá Thùng đựng rác Thùng rác trang trí GPX-167 Xuất xứ: Việt Nam / Chất liệu: Inox, Đá tự nhiên/ | Công Ty TNHH SXTM HORECA

CÔNG TY TNHH SX TM HORECA 295 Vườn Lài, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, TP.HCM 0903333818
Thùng rác trang trí GPX-12B-01

Thùng rác trang trí GPX-12B-01

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Giá Thùng đựng rác Thùng rác trang trí GPX-12B-01 Xuất xứ: Việt Nam / Chất liệu: Inox/ | Công Ty TNHH SXTM HORECA

CÔNG TY TNHH SX TM HORECA 295 Vườn Lài, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, TP.HCM 0903333818
Thùng rác  9238MT-30L

Thùng rác 9238MT-30L

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Giá Thùng đựng rác Thùng rác 9238MT-30L Xuất xứ: Việt Nam / Chất liệu: Inox/ | Công Ty TNHH SXTM HORECA

CÔNG TY TNHH SX TM HORECA 295 Vườn Lài, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, TP.HCM 0903333818
Thùng rác 9208-15L

Thùng rác 9208-15L

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Giá Thùng đựng rác Thùng rác 9208-15L Xuất xứ: Việt Nam / Chất liệu: Inox/ | Công Ty TNHH SXTM HORECA

CÔNG TY TNHH SX TM HORECA 295 Vườn Lài, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, TP.HCM 0903333818
Thùng rác phòng khách 1 lớp bọc inox G-104B

Thùng rác phòng khách 1 lớp bọc inox G-104B

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Giá Thùng đựng rác Thùng rác phòng khách 1 lớp bọc inox G-104B Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Xuất xứ: Việt Nam / Chất liệu: Inox/ | Công Ty TNHH SXTM HORECA

CÔNG TY TNHH SX TM HORECA 295 Vườn Lài, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, TP.HCM 0903333818
Thùng rác văn phòng 146A04

Thùng rác văn phòng 146A04

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Giá Thùng đựng rác Thùng rác văn phòng 146A04 Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Xuất xứ: Việt Nam / Chất liệu: Inox/ | Công Ty TNHH SXTM HORECA

CÔNG TY TNHH SX TM HORECA 295 Vườn Lài, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, TP.HCM 0903333818
Thùng rác lưới 3381168

Thùng rác lưới 3381168

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Giá Thùng đựng rác Thùng rác lưới 3381168 Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Xuất xứ: Trung Quốc / Chất liệu: Inox/ | Công Ty TNHH SXTM HORECA

CÔNG TY TNHH SX TM HORECA 295 Vườn Lài, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, TP.HCM 0903333818
Thùng rác trong phòng GPX-43-23

Thùng rác trong phòng GPX-43-23

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Giá Thùng đựng rác Thùng rác trong phòng GPX-43-23 Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Xuất xứ: Việt Nam / Chất liệu: Inox/ | Công Ty TNHH SXTM HORECA

CÔNG TY TNHH SX TM HORECA 295 Vườn Lài, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, TP.HCM 0903333818
Thùng rác trong phòng GPX-48-12

Thùng rác trong phòng GPX-48-12

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Giá Thùng đựng rác Thùng rác trong phòng GPX-48-12 Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Xuất xứ: Việt Nam / Chất liệu: Inox/ | Công Ty TNHH SXTM HORECA

CÔNG TY TNHH SX TM HORECA 295 Vườn Lài, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, TP.HCM 0903333818
Thùng rác trong phòng GPX-48-03

Thùng rác trong phòng GPX-48-03

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Giá Thùng đựng rác Thùng rác trong phòng GPX-48-03 Xuất xứ: Việt Nam / Chất liệu: Inox/ | Công Ty TNHH SXTM HORECA

CÔNG TY TNHH SX TM HORECA 295 Vườn Lài, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, TP.HCM 0903333818
Thùng rác trong phòng GPX-45C-03

Thùng rác trong phòng GPX-45C-03

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Giá Thùng đựng rác Thùng rác trong phòng GPX-45C-03 Hãng sản xuất: Đang cập nhật / Xuất xứ: Việt Nam / Chất liệu: Inox/ | Công Ty TNHH SXTM HORECA

CÔNG TY TNHH SX TM HORECA 295 Vườn Lài, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, TP.HCM 0903333818
Thùng rác gạc tàn GPX-7B

Thùng rác gạc tàn GPX-7B

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Giá Thùng đựng rác Thùng rác gạc tàn GPX-7B Xuất xứ: Trung Quốc / Chất liệu: Inox, Đá tự nhiên/ | Công Ty TNHH SXTM HORECA

CÔNG TY TNHH SX TM HORECA 295 Vườn Lài, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, TP.HCM 0903333818
Thùng rác ngoài trời GPX-94

Thùng rác ngoài trời GPX-94

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Giá Thùng đựng rác Thùng rác ngoài trời GPX-94 Xuất xứ: Việt Nam / Chất liệu: Kim loại, Gỗ/ | Công Ty TNHH SXTM HORECA

CÔNG TY TNHH SX TM HORECA 295 Vườn Lài, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, TP.HCM 0903333818
Thùng rác ngoài trời GPX-143

Thùng rác ngoài trời GPX-143

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Giá Thùng đựng rác Thùng rác ngoài trời GPX-143 Xuất xứ: Việt Nam / Chất liệu: Gỗ/ | Công Ty TNHH SXTM HORECA

CÔNG TY TNHH SX TM HORECA 295 Vườn Lài, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, TP.HCM 0903333818
Thùng rác ngoài trời GPX-51A-H

Thùng rác ngoài trời GPX-51A-H

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Giá Thùng đựng rác Thùng rác ngoài trời GPX-51A-H Xuất xứ: Việt Nam / Chất liệu: Kim loại, Gỗ/ | Công Ty TNHH SXTM HORECA

CÔNG TY TNHH SX TM HORECA 295 Vườn Lài, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, TP.HCM 0903333818
Thùng rác ngoài trời GPX-51H

Thùng rác ngoài trời GPX-51H

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Giá Thùng đựng rác Thùng rác ngoài trời GPX-51H Xuất xứ: Việt Nam / Chất liệu: Kim loại, Gỗ/ | Công Ty TNHH SXTM HORECA

CÔNG TY TNHH SX TM HORECA 295 Vườn Lài, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, TP.HCM 0903333818
Thùng rác ngoài trời GPX-70H

Thùng rác ngoài trời GPX-70H

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Giá Thùng đựng rác Thùng rác ngoài trời GPX-70H Xuất xứ: Trung Quốc / Chất liệu: Kim loại, Gỗ/ | Công Ty TNHH SXTM HORECA

CÔNG TY TNHH SX TM HORECA 295 Vườn Lài, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, TP.HCM 0903333818
THÙNG RÁC INOX GẠT TÀN A18

THÙNG RÁC INOX GẠT TÀN A18

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

THÙNG RÁC INOX GẠT TÀN A18

Thùng rác inox - Cột chắn inox - Thùng rác văn phòng giá rẻ 17H9 Hẻm 331 Phan Huy Ích, Phường 14, Quận Gò Vấp 0986008329
THÙNG RÁC INOX GẠT TÀN A34-A

THÙNG RÁC INOX GẠT TÀN A34-A

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

THÙNG RÁC INOX GẠT TÀN A34-A

Thùng rác inox - Cột chắn inox - Thùng rác văn phòng giá rẻ 17H9 Hẻm 331 Phan Huy Ích, Phường 14, Quận Gò Vấp 0986008329