Áo sơ mi nữ | 123 sản phẩm

UNSM1811011

UNSM1811011

(0 đánh giá)

360,000 VND

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI VẠT NƠ MÍ CỔ ▪️ Màu Sắc: Trắng, Xanh, Hồng ▪️ Chất Liệu: Lụa tằm nhăn ▪️ Size: S, M , L, XL

NKSM1907018

NKSM1907018

(0 đánh giá)

285,000 VND

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI TAY DÀI NƠ CỔ ▪️ Màu Sắc: Trắng, Xanh Đen ▪️ Chất Liệu: Lụa Giấy ▪️ Size: S, M, L

NLSM1909004

NLSM1909004

(0 đánh giá)

290,000 VND

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI CỔ 2 LỚP DÁNG SUÔNG ▪️ Màu Sắc: Vàng, Trắng, Đen, Kem, Hồng ▪️ Chất Liệu: Voan ▪️ Size: S, M

NKSM1906024

NKSM1906024

(0 đánh giá)

275,000 VND

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI CỔ ĐỨC PHỐI TAY LƯỚI ▪️ Màu Sắc: Xanh, Vàng, Trắng ▪️ Chất Liệu: Voan Hoa ▪️ Size: S, M , L, XL

NKSM1906022

NKSM1906022

(1 đánh giá)

295,000 VND

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI BÈO NẸP LỆCH ▪️ Màu Sắc: Trắng, Xanh, Nâu ▪️ Chất Liệu: Tằm Lụa ▪️ Size: S, M , L, XL

 NKSM1907010

NKSM1907010

(0 đánh giá)

375,000 VND

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI SUÔNG CỔ ĐỨC PHỐI REN THÂN ▪️ Màu Sắc: Xanh, Trắng ▪️ Chất Liệu: Lụa Thái ▪️ Size: S, M , L, XL

NKSM1905008

NKSM1905008

(1 đánh giá)

325,000 VND

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI CỔ ĐỨC KẺ CÁNH RƠI ▪️ Màu Sắc: Xanh, Nâu, Trắng ▪️ Chất Liệu: Lụa kẻ ▪️ Size: S, M , L, XL

NKSM1906044

NKSM1906044

(1 đánh giá)

270,000 VND

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI CỔ ĐỨC PHOI TAY NO ▪️ Màu Sắc: Da, Hồng ▪️ Chất Liệu: Voan hoa ▪️ Size: S, M , L, XL

NKSM1907017

NKSM1907017

(0 đánh giá)

290,000 VND

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI TRẮNG CỔ ĐỨC CƠ BẢN ▪️ Màu Sắc: Trắng ▪️ Chất Liệu:Tuyết kẻ zic zac ▪️ Size: S, M , L, XL

NKSM1908001

NKSM1908001

(0 đánh giá)

280,000 VND

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI CƠ BẢN IN CHỮ ▪️ Màu Sắc: Trắng ▪️ Chất Liệu: Lụa Nhật( Mềm, mát,mịn) ▪️ Size: S, M , L, XL

NKSM1905024

NKSM1905024

(0 đánh giá)

285,000 VND

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI XẾP CỔ XẺ TAY ▪️ Màu Sắc: Hồng, Trắng, Xanh ▪️ Chất Liệu: Lụa Nhung ▪️ Size: S, M , L, XL

NKSM1907031

NKSM1907031

(0 đánh giá)

335,000 VND

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI KẺ CỔ ĐỨC TAY XẾP LY ▪️ Màu Sắc: Trắng, Vàng, Xanh ▪️ Chất Liệu: Lụa kẻ ▪️ Size: S, M , L, XL

NKSM1907002

NKSM1907002

(0 đánh giá)

280,000 VND

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI VOAN CỔ BÈO 2 TẦNG ▪️ Màu Sắc: Trắng, Vàng, Xanh, hồng, Kem, Xanh Dương ▪️ Chất Liệu: Voan Hoa ▪️ Size: S, M , L, XL

NKSM1907025

NKSM1907025

(0 đánh giá)

355,000 VND

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI CỔ ĐỨC CROPTOP TAY DÀI ▪️ Màu Sắc: Xanh, Đỏ ▪️ Chất Liệu: Lụa kẻ ▪️ Size: S, M , L, XL

NKSM1907013

NKSM1907013

(0 đánh giá)

325,000 VND

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI CỔ ĐỨC DÀI TAY ▪️ Màu Sắc: Trắng, Hồng ▪️ Chất Liệu: Lụa hàn ▪️ Size: S, M , L, XL

NKSM1906012

NKSM1906012

(0 đánh giá)

275,000 VND

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI CỔ ĐỨC PHỐI THÂN ▪️ Màu Sắc: Vàng, Trắng, Xanh ▪️ Chất Liệu: Voa Hoa ▪️ Size: S, M , L, XL

NKSM1905032

NKSM1905032

(0 đánh giá)

275,000 VND

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI CỔ LẬT NHÚN NGỰC ▪️ Màu Sắc: Trắng, Đỏ, Đen ▪️ Chất Liệu: Tằm Mịn ▪️ Size: S, M , L, XL

NKSM1906028

NKSM1906028

(0 đánh giá)

285,000 VND

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI TAY LỠ CỔ BUỘC NƠ ▪️ Màu Sắc: Hồng, Trắng, Xanh ▪️ Chất Liệu: Lụa Nhật ▪️ Size: S, M , L, XL

NKSM1906036

NKSM1906036

(0 đánh giá)

270,000 VND

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI PEPLUM CHÉO ĐÍNH NGỌC ▪️ Màu Sắc: Đen Chấm, Đỏ Chấm, Nâu,Vàng, Xanh ▪️ Chất Liệu: Tằm Lụa ▪️ Size: S, M , L, XL

NKSM1905026

NKSM1905026

(0 đánh giá)

315,000 VND

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI HOA TAY LỠ KẺ BUỘC NƠ ▪️ Màu Sắc: Cam, Vàng, Trắng ▪️ Chất Liệu: tằm mịn ▪️ Size: S, M , L, XL