Áo sơ mi nữ | 118 sản phẩm

 NKSM1907010

NKSM1907010

(0 đánh giá)

375,000 VND

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI SUÔNG CỔ ĐỨC PHỐI REN THÂN ▪️ Màu Sắc: Xanh, Trắng ▪️ Chất Liệu: Lụa Thái ▪️ Size: S, M , L, XL

NKSM1905008

NKSM1905008

(1 đánh giá)

325,000 VND

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI CỔ ĐỨC KẺ CÁNH RƠI ▪️ Màu Sắc: Xanh, Nâu, Trắng ▪️ Chất Liệu: Lụa kẻ ▪️ Size: S, M , L, XL

NKSM1906044

NKSM1906044

(1 đánh giá)

270,000 VND

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI CỔ ĐỨC PHOI TAY NO ▪️ Màu Sắc: Da, Hồng ▪️ Chất Liệu: Voan hoa ▪️ Size: S, M , L, XL

NKSM1907017

NKSM1907017

(0 đánh giá)

290,000 VND

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI TRẮNG CỔ ĐỨC CƠ BẢN ▪️ Màu Sắc: Trắng ▪️ Chất Liệu:Tuyết kẻ zic zac ▪️ Size: S, M , L, XL

NKSM1908001

NKSM1908001

(0 đánh giá)

280,000 VND

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI CƠ BẢN IN CHỮ ▪️ Màu Sắc: Trắng ▪️ Chất Liệu: Lụa Nhật( Mềm, mát,mịn) ▪️ Size: S, M , L, XL

NKSM1905024

NKSM1905024

(0 đánh giá)

285,000 VND

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI XẾP CỔ XẺ TAY ▪️ Màu Sắc: Hồng, Trắng, Xanh ▪️ Chất Liệu: Lụa Nhung ▪️ Size: S, M , L, XL

NKSM1907031

NKSM1907031

(0 đánh giá)

335,000 VND

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI KẺ CỔ ĐỨC TAY XẾP LY ▪️ Màu Sắc: Trắng, Vàng, Xanh ▪️ Chất Liệu: Lụa kẻ ▪️ Size: S, M , L, XL

NKSM1907002

NKSM1907002

(0 đánh giá)

280,000 VND

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI VOAN CỔ BÈO 2 TẦNG ▪️ Màu Sắc: Trắng, Vàng, Xanh, hồng, Kem, Xanh Dương ▪️ Chất Liệu: Voan Hoa ▪️ Size: S, M , L, XL

NKSM1907025

NKSM1907025

(0 đánh giá)

355,000 VND

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI CỔ ĐỨC CROPTOP TAY DÀI ▪️ Màu Sắc: Xanh, Đỏ ▪️ Chất Liệu: Lụa kẻ ▪️ Size: S, M , L, XL

NKSM1907013

NKSM1907013

(0 đánh giá)

325,000 VND

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI CỔ ĐỨC DÀI TAY ▪️ Màu Sắc: Trắng, Hồng ▪️ Chất Liệu: Lụa hàn ▪️ Size: S, M , L, XL

NKSM1906012

NKSM1906012

(0 đánh giá)

275,000 VND

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI CỔ ĐỨC PHỐI THÂN ▪️ Màu Sắc: Vàng, Trắng, Xanh ▪️ Chất Liệu: Voa Hoa ▪️ Size: S, M , L, XL

NKSM1905032

NKSM1905032

(0 đánh giá)

275,000 VND

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI CỔ LẬT NHÚN NGỰC ▪️ Màu Sắc: Trắng, Đỏ, Đen ▪️ Chất Liệu: Tằm Mịn ▪️ Size: S, M , L, XL

NKSM1906028

NKSM1906028

(0 đánh giá)

285,000 VND

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI TAY LỠ CỔ BUỘC NƠ ▪️ Màu Sắc: Hồng, Trắng, Xanh ▪️ Chất Liệu: Lụa Nhật ▪️ Size: S, M , L, XL

NKSM1906036

NKSM1906036

(0 đánh giá)

270,000 VND

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI PEPLUM CHÉO ĐÍNH NGỌC ▪️ Màu Sắc: Đen Chấm, Đỏ Chấm, Nâu,Vàng, Xanh ▪️ Chất Liệu: Tằm Lụa ▪️ Size: S, M , L, XL

NKSM1905026

NKSM1905026

(0 đánh giá)

315,000 VND

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI HOA TAY LỠ KẺ BUỘC NƠ ▪️ Màu Sắc: Cam, Vàng, Trắng ▪️ Chất Liệu: tằm mịn ▪️ Size: S, M , L, XL

NKSM1907021

NKSM1907021

(0 đánh giá)

285,000 VND

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI CỔ ĐỨC CỘC TAY KẺ SỌC ▪️ Màu Sắc: Nâu, Vàng, Trắng ▪️ Chất Liệu: Tex kẻ ▪️ Size: S, M , L, XL

NKSM1906008

NKSM1906008

(0 đánh giá)

280,000 VND

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI PEPLUM 3 VAI TRỄ ▪️ Màu Sắc: Hồng, Xanh, Trắng ▪️ Chất Liệu: Lụa Nhăn ▪️ Size: S, M , L, XL

NKSM1903015

NKSM1903015

(0 đánh giá)

320,000 VND

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI PEPLUM 3 LY EO ▪️ Màu Sắc: Cam, Vàng, Trắng ▪️ Chất Liệu: tằm mịn ▪️ Size: S, M , L, XL

NKSM1905036

NKSM1905036

(0 đánh giá)

330,000 VND

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI CỔ TIM BO GẤU ▪️ Màu Sắc: Hồng, Trắng, Xanh ▪️ Chất Liệu: Lụa tằm ▪️ Size: S, M , L, XL

NKSM1907009

NKSM1907009

(0 đánh giá)

295,000 VND

Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI CỔ ĐỨC TAY LỠ HỌA TIẾT RỐI ▪️ Màu Sắc: Trắng,Vàng, Đen ▪️ Chất Liệu: Lụa Hàn ▪️ Size: S, M , L, XL