Áo sơ mi nữ | 90 sản phẩm

NKSM1903036

NKSM1903036

(0 đánh giá)

285,000 VND

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI TAY LỠ PHỐI CỔ ▪️ Màu Sắc: Rêu, Trắng, Vàng ▪️ Chất Liệu: Lụa Nhật ▪️ Size: S, M , L, XL

NKSM1906001

NKSM1906001

(0 đánh giá)

270,000 VND

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI CỔ ĐỨC TAY LỠ ▪️ Màu Sắc: Vàng, Hồng, Trắng ▪️ Chất Liệu: Lụa Hàn ▪️ Size: S, M , L, XL

NKSM1903032

NKSM1903032

(0 đánh giá)

285,000 VND

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI TAY XẾP BỒNG ▪️ Màu Sắc: Đỏ, Hồng, Vàng, Xanh đen ▪️ Chất Liệu: Lụa Hàn ▪️ Size: S, M , L, XL

NKSM1902017

NKSM1902017

(1 đánh giá)

285,000 VND

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI CỔ ĐỨC PHỐI CỔ ▪️ Màu Sắc: Đen, Trắng, Vàng ▪️ Chất Liệu: Lụa tằm phối voan hoa ▪️ Size: S, M , L, XL

NKSM1905004

NKSM1905004

(0 đánh giá)

265,000 VND

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI CHUN VAI NƠ CỔ ▪️ Màu Sắc: Đỏ, Vàng ▪️ Chất Liệu: LỤA CHẤM BI ▪️ Size: S, M , L, XL

NKSM1906003

NKSM1906003

(0 đánh giá)

290,000 VND

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI CỔ ĐỨC TAY LỠ V 2019 ▪️ Màu Sắc: Đen, Nâu, Trắng ▪️ Chất Liệu: Lụa hàn ▪️ Size: S, M , L, XL

NKSM1906005

NKSM1906005

(0 đánh giá)

265,000 VND

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI CƠ BẢN TAY CỘC ▪️ Màu Sắc: Trắng, Xanh ▪️ Chất Liệu: Lụa Hàn ▪️ Size: S, M , L, XL

NKSM1906009

NKSM1906009

(0 đánh giá)

275,000 VND

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI NGẮN TAY ĐAI SƯỜN ▪️ Màu Sắc: Đen, Hồng, Xanh ▪️ Chất Liệu: Tex si ▪️ Size: S, M , L, XL

NKSM1905001

NKSM1905001

(0 đánh giá)

290,000 VND

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI NẸP LỆCH ĐAI NƠ ▪️ Màu Sắc: Xanh ,Đen, Trắng ▪️ Chất Liệu: Lụa Tằm ▪️ Size: S, M , L, XL

NKSM1903001

NKSM1903001

(0 đánh giá)

285,000 VND

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI PEPLUM NƠ CHÉO ▪️ Màu Sắc: Đen, Hồng, Vàng ▪️ Chất Liệu: Lụa Hàn ▪️ Size: S, M , L, XL

NKSM1906007

NKSM1906007

(0 đánh giá)

295,000 VND

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI CƠ BẢN TAY DÀI ▪️ Màu Sắc: Xanh, Trắng ▪️ Chất Liệu: Kẻ Hàn ▪️ Size: S, M , L, XL

NKSM1905018

NKSM1905018

(0 đánh giá)

335,000 VND

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI CỔ ĐỨC BO CHUN ▪️ Màu Sắc: Xanh, Đen, Nâu, Vàng ▪️ Chất Liệu: Tằm nhăn ▪️ Size: S, M , L, XL

NKSM1903034

NKSM1903034

(0 đánh giá)

280,000 VND

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI CÁNH TIÊN NƠ CỔ ▪️ Màu Sắc: Đỏ, Đen, Vàng ▪️ Chất Liệu: Tằm Ướt ▪️ Size: S, M , L, XL

NKSM1903040

NKSM1903040

(0 đánh giá)

275,000 VND

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI VOAN BÈO TAY ▪️ Màu Sắc: Đen, Trắng, Vàng ▪️ Chất Liệu: Voan hoa ▪️ Size: S, M , L, XL

NKSM1904007

NKSM1904007

(0 đánh giá)

265,000 VND

⭐️ Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI HOA NHÚN EO ▪️ Màu Sắc:Trắng Đen, Đỏ, Tắng Vàng, Xanh Đen, Nâu ▪️ Chất Liệu: Voan Hoa ▪️ Size: S, M , L, XL

NKSM1903030

NKSM1903030

(0 đánh giá)

275,000 VND

Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI HOA NẸP CÚC LỆCH ▪️ Màu Sắc: Đen, Trắng, Đỏ ▪️ Chất Liệu: Voan Hoa ▪️ Size: S, M , L, XL

NKSM1903020

NKSM1903020

(0 đánh giá)

285,000 VND

Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI BO GẤU PHỐI REN ▪️ Màu Sắc: Đen, Đỏ, Trắng ▪️ Chất Liệu: Tằm ướt ▪️ Size: S, M , L, XL

NKSM1903013

NKSM1903013

(0 đánh giá)

285,000 VND

Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI CROPTOP XẺ TAY ▪️ Màu Sắc: Đen, Vàng, Đỏ ▪️ Chất Liệu: Lụa Hoa ▪️ Size: S, M , L, XL

NKSM1903019

NKSM1903019

(0 đánh giá)

265,000 VND

Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI BUỘC GẤU SÁT NÁCH ▪️ Màu Sắc: Xanh, Cam, Trắng ▪️ Chất Liệu: Voan Lụa ▪️ Size: S, M , L, XL

NKSM1903024

NKSM1903024

(0 đánh giá)

285,000 VND

Thông tin sản phẩm: ▪️ SƠ MI CROPTOP LI EO ▪️ Màu Sắc: Vàng, Đỏ ▪️ Chất Liệu: Voan họa tiết ▪️ Size: S, M , L, XL