1. Bảng giá tên miền

TÊN MIỀN PHÍ KHỞI TẠO
(VND)
PHÍ DUY TRÌ
(VND)
.vn 310.000 460.000
.com.vn, .net.vn, .biz.vn 310.000 360.000
.hanoi.vn Miễn phí 520.000
.com Miễn phí 330.000
.net Miễn phí 360.000
.xyz Miễn phí 360.000
.link Miễn phí 360.000
.org Miễn phí 360.000
.info Miễn phí 410.000
.biz Miễn phí 410.000
.site Miễn phí 850.000

2. Bảng giá chứng chỉ bảo mật SSL (https)

LOẠI CHỨNG CHỈ SỐ TIỀN
(VND)
Chứng chỉ bảo mật SSL (https) 200.000

3. Cách thức đăng ký

Gửi về email : lienhe@gianhangvn.com các thông tin sau:

  1. Họ tên
  2. Số CMND (Nếu đăng ký tên miền .vn thì gửi kèm theo CMND 2 mặt)
  3. Ngày sinh
  4. Địa chỉ
  5. Số điện thoại
  6. Email
  7. Tên miền đăng ký