Công dụng: Vệ sinh tay trước khi mổ
Quy cách: Hộp 12 cái 
Bán nguyên hộp