Bàn dành cho sếp | 67 sản phẩm

BÀN GIÁM ĐỐC

BÀN GIÁM ĐỐC

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Bàn Giám Đốc chuyên dùng trong văn phòng của lãnh đạo. Thiết kế với mẫu mã sang trọng và tinh tế phù hợp với yêu cầu người sử dụng.

Tobi Furniture J11 J12 Thạnh Mỹ Bắc Quận 2 08.22186329
Bàn giám đốc TBDT2010V5

Bàn giám đốc TBDT2010V5

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Bàn lãnh đạo mặt lượn, yếm ốp nổi verneer đấu vân

Tobi Furniture J11 J12 Thạnh Mỹ Bắc Quận 2 08.22186329
  Bàn giám đốc TBDT1890V1

Bàn giám đốc TBDT1890V1

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Bàn lãnh đạo hính chữ nhật,yếm ốp nổi.

Tobi Furniture J11 J12 Thạnh Mỹ Bắc Quận 2 08.22186329
  Bàn giám đốc TBDT1890H26

Bàn giám đốc TBDT1890H26

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Bàn lãnh đạo mặt lượn cong, có tấm PVC trang trí.

Tobi Furniture J11 J12 Thạnh Mỹ Bắc Quận 2 08.22186329
Bàn giám đốc TBDT1890H15

Bàn giám đốc TBDT1890H15

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Bàn lãnh đạo mặt chữ nhật, có tấm ốp PVC caro trang trí

Tobi Furniture J11 J12 Thạnh Mỹ Bắc Quận 2 08.22186329
Bàn giám đốc TBDT1890H1

Bàn giám đốc TBDT1890H1

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Bàn lãnh đạo mặt chữ nhật, có tấm ốp PVC caro trang trí

Tobi Furniture J11 J12 Thạnh Mỹ Bắc Quận 2 08.22186329
Bàn giám đốc TBDT1890H36

Bàn giám đốc TBDT1890H36

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Bàn lãnh đạo mặt lượn cong, có tấm PVC trang trí. Yếm bàn ghép ốp nổi.

Tobi Furniture J11 J12 Thạnh Mỹ Bắc Quận 2 08.22186329
Bàn giám đốc TBDT1890V7

Bàn giám đốc TBDT1890V7

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Bàn lãnh đạo cao cấp mặt bàn lượn cong , yếm ốp nổi.

Tobi Furniture J11 J12 Thạnh Mỹ Bắc Quận 2 08.22186329
Bàn giám đốc TBDT1890V3

Bàn giám đốc TBDT1890V3

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Bàn lãnh đạo mặt chữ nhật, yếm ốp nổi tạo hình chữ V

Tobi Furniture J11 J12 Thạnh Mỹ Bắc Quận 2 08.22186329
Bàn giám đốc TBDT1890H5

Bàn giám đốc TBDT1890H5

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Bàn lãnh đạo mặt bàn lượn cong, có tấm PVC trang trí. Yếm bàn ghép trang trí

Tobi Furniture J11 J12 Thạnh Mỹ Bắc Quận 2 08.22186329
  Bàn giám đốc TBDT1890H34

Bàn giám đốc TBDT1890H34

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Bàn lãnh đạo mặt chữ nhật, có tấm PVC trang trí

Tobi Furniture J11 J12 Thạnh Mỹ Bắc Quận 2 08.22186329
  Bàn giám đốc TBDT1890H14

Bàn giám đốc TBDT1890H14

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Bàn lãnh đạo hính chữ nhật, có tấm PVC trang trí

Tobi Furniture J11 J12 Thạnh Mỹ Bắc Quận 2 08.22186329
Bàn giám đốc TBDT2411V6

Bàn giám đốc TBDT2411V6

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Bàn lãnh đạo cao cấp mặt chữ nhật.

Tobi Furniture J11 J12 Thạnh Mỹ Bắc Quận 2 08.22186329
Bàn giám đốc TBDT1890H27

Bàn giám đốc TBDT1890H27

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Bàn lãnh đạo mặt lượn cong, có tấm PVC trang trí. Yếm bàn ốp nổi phào gồ hình chữ nhật

Tobi Furniture J11 J12 Thạnh Mỹ Bắc Quận 2 08.22186329
Bàn giám đốc TBDT13012V8

Bàn giám đốc TBDT13012V8

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Bàn lãnh đạo cao cấp mặt chữ nhật, yếm ốp nổi

Tobi Furniture J11 J12 Thạnh Mỹ Bắc Quận 2 08.22186329
Bàn giám đốc TBDT1890V2

Bàn giám đốc TBDT1890V2

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Bàn lãnh đạo mặt chữ nhật, yếm ốp nổi

Tobi Furniture J11 J12 Thạnh Mỹ Bắc Quận 2 08.22186329
Bàn giám đốc TBDT1890H43

Bàn giám đốc TBDT1890H43

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Bàn lãnh đạo mặt chữ nhật, có các tấm PVC trang trí

Tobi Furniture J11 J12 Thạnh Mỹ Bắc Quận 2 08.22186329
Bàn giám đốc TBDT1890H2

Bàn giám đốc TBDT1890H2

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Bàn lãnh đạo mặt hình chữ nhật, có hộc cố định và 3 ngăn kéo liền chân

Tobi Furniture J11 J12 Thạnh Mỹ Bắc Quận 2 08.22186329
Bàn giám đốc TBDT1890H12

Bàn giám đốc TBDT1890H12

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Bàn lãnh đạo mặt hình chữ nhật, có hộc cố định và 3 ngăn kéo liền chân

Tobi Furniture J11 J12 Thạnh Mỹ Bắc Quận 2 08.22186329
Bàn giám đốc TBDT1890V4

Bàn giám đốc TBDT1890V4

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Bàn lãnh đạo mặt lượn, yếm ốp nổi verneer đấu vân

Tobi Furniture J11 J12 Thạnh Mỹ Bắc Quận 2 08.22186329