Bàn mổ, giường khám | 126 sản phẩm

Giường đa chức năng tay quay

Giường đa chức năng tay quay

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Model: GYT001 Hãng sản xuất: Việt Nam

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DHT 343 Nguyễn Văn Tạo, Ấp 2, xã Long Thới, Huyện Nhà Bè, TPHCM 0945 292 646
Bàn khám phụ khoa

Bàn khám phụ khoa

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Model: NQW-6600B Hãng sản xuất: Qiao Wei

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DHT 343 Nguyễn Văn Tạo, Ấp 2, xã Long Thới, Huyện Nhà Bè, TPHCM 0945 292 646
Bàn mổ điện thủy lực

Bàn mổ điện thủy lực

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Model: OT2200 Hãng sản xuất: ST-Francis

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DHT 343 Nguyễn Văn Tạo, Ấp 2, xã Long Thới, Huyện Nhà Bè, TPHCM 0945 292 646
Bàn mổ thủy lực

Bàn mổ thủy lực

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Model: OT125A, OT128A Hãng sản xuất: ST-Francis

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DHT 343 Nguyễn Văn Tạo, Ấp 2, xã Long Thới, Huyện Nhà Bè, TPHCM 0945 292 646
Bàn khám phụ khoa

Bàn khám phụ khoa

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Model: NQW-6600C

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DHT 343 Nguyễn Văn Tạo, Ấp 2, xã Long Thới, Huyện Nhà Bè, TPHCM 0945 292 646
Bàn khám phụ khoa

Bàn khám phụ khoa

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Model: NQW-6600A

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DHT 343 Nguyễn Văn Tạo, Ấp 2, xã Long Thới, Huyện Nhà Bè, TPHCM 0945 292 646
Bàn sản khoa điện thủy lực

Bàn sản khoa điện thủy lực

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Model: NQW-6600D

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DHT 343 Nguyễn Văn Tạo, Ấp 2, xã Long Thới, Huyện Nhà Bè, TPHCM 0945 292 646
Bàn khám E.E.N.T điện JK205-1A

Bàn khám E.E.N.T điện JK205-1A

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Model: 205-1A

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DHT 343 Nguyễn Văn Tạo, Ấp 2, xã Long Thới, Huyện Nhà Bè, TPHCM 0945 292 646
Bàn khám E.E.N.T điện JK205-2A

Bàn khám E.E.N.T điện JK205-2A

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Model: JK205-2A

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DHT 343 Nguyễn Văn Tạo, Ấp 2, xã Long Thới, Huyện Nhà Bè, TPHCM 0945 292 646
Bàn khám E.E.N.T điện JK205-2B

Bàn khám E.E.N.T điện JK205-2B

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Model: JK205-2B

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DHT 343 Nguyễn Văn Tạo, Ấp 2, xã Long Thới, Huyện Nhà Bè, TPHCM 0945 292 646
Bàn khám E.E.N.T điện JK205-7

Bàn khám E.E.N.T điện JK205-7

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Model: JK205-7

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DHT 343 Nguyễn Văn Tạo, Ấp 2, xã Long Thới, Huyện Nhà Bè, TPHCM 0945 292 646
Bàn khám E.E.N.T điện JK205-7A

Bàn khám E.E.N.T điện JK205-7A

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Model: JK205-7A

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DHT 343 Nguyễn Văn Tạo, Ấp 2, xã Long Thới, Huyện Nhà Bè, TPHCM 0945 292 646
Bàn khám E.E.N.T điện JK205-12A

Bàn khám E.E.N.T điện JK205-12A

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Model: JK205-12A

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DHT 343 Nguyễn Văn Tạo, Ấp 2, xã Long Thới, Huyện Nhà Bè, TPHCM 0945 292 646
Bàn khám E.E.N.T điện JK205-12D

Bàn khám E.E.N.T điện JK205-12D

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Model: JK205-12D

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DHT 343 Nguyễn Văn Tạo, Ấp 2, xã Long Thới, Huyện Nhà Bè, TPHCM 0945 292 646
Bàn khám E.E.N.T điện JK205-12B

Bàn khám E.E.N.T điện JK205-12B

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Model:JK205-12B

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DHT 343 Nguyễn Văn Tạo, Ấp 2, xã Long Thới, Huyện Nhà Bè, TPHCM 0945 292 646
Bàn khám E.E.N.T điện JK205-12E

Bàn khám E.E.N.T điện JK205-12E

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Model: JK205-12E

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DHT 343 Nguyễn Văn Tạo, Ấp 2, xã Long Thới, Huyện Nhà Bè, TPHCM 0945 292 646
Bàn mổ điện JK203F

Bàn mổ điện JK203F

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Model: JK203F

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DHT 343 Nguyễn Văn Tạo, Ấp 2, xã Long Thới, Huyện Nhà Bè, TPHCM 0945 292 646
Bàn khám E.E.N.T điện JK205-12C

Bàn khám E.E.N.T điện JK205-12C

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Model: JK205-12C

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DHT 343 Nguyễn Văn Tạo, Ấp 2, xã Long Thới, Huyện Nhà Bè, TPHCM 0945 292 646
Bàn mổ điện X quang JK203D

Bàn mổ điện X quang JK203D

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Model: JK203D

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DHT 343 Nguyễn Văn Tạo, Ấp 2, xã Long Thới, Huyện Nhà Bè, TPHCM 0945 292 646
Ghế lấy máu/lọc máu/hóa trị

Ghế lấy máu/lọc máu/hóa trị

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Model: PY-YD-340 Hãng sản xuất: Nanning Passion

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ DHT 343 Nguyễn Văn Tạo, Ấp 2, xã Long Thới, Huyện Nhà Bè, TPHCM 0945 292 646