Bảng ghim-từ tính Board 21-580643Q

 

Thông số kỹ thuật:

 - Dùng dạy học, viết, vẽ bằng bút ...

 - Mặt bảng dùng viết và xóa kết ...

 - Mặt bảng màu trắng, khung viền nhôm ...

 - Thích hợp viết ghi chú, vẽ biểu ...

 - Khung bảng viền nhôm bạc.