Ưu điểm:
- Băng dính bằng plastic.
- Thông thoáng giúp da vẫn hô hấp tốt.
- Dễ dàng xé theo 2 chiều và độ dính an toàn. Dễ dàng thao tác khi mang găng, thành phần không chứa mủ cao su, ít gây dị ứng.
- Độ dính trên da và thiết bị tốt.
- Ít gây đau khi thay băng.
- Trong suốt có thể quan sát da.
- Không thấm nước.
Chỉ định:
- Băng giữ các loại gạc cồng kềnh.
- Cố định dây và các thiết bị truyền dịch.
Kích thước:
1527-0: 1.25cm x 9.1m (24 cuộn/hộp)
1527-1: 2.5cm x 9.1m (12 cuộn/hộp)