Chỉ định:
- Băng bó thông thường.
- Giữ các băng cồng kềnh.
- Băng ép sau khi phẫu thuật.
- Băng vết thương bị sưng.
2764: Kích thước 10cm x 10m. Quy cách: Hộp 1 cuộn, thùng 30 cuộn
2766: Kích thước 15cm x 10m. Quy cách: Hộp 1 cuộn, thùng 20 cuộn
Bán từ 5 cuộn trở lên