Bao bì dược | 21 sản phẩm

Chai nhựa dược phẩm

Chai nhựa dược phẩm

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Chai nhựa dược phẩm các loại bằng HDPE

Công ty Cp XNK Khánh Phong Số 60 Nhân Hòa, Nhân CHính, THanh Xuân, hà nội 0989264159
Nắp/nút chai truyền

Nắp/nút chai truyền

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Các mẫu nút/nắp chai: nút chai cao su, nút/nắp nhựa, nút nhỏ giọt, nút bi, ...

Công ty Cp XNK Khánh Phong Số 60 Nhân Hòa, Nhân CHính, THanh Xuân, hà nội 0989264159
Nắp/nút chai nhựa, nắp nhôm

Nắp/nút chai nhựa, nắp nhôm

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Các mẫu nút/nắp chai: nút chai cao su, nút/nắp nhựa, nút nhỏ giọt, nút bi, ...

Công ty Cp XNK Khánh Phong Số 60 Nhân Hòa, Nhân CHính, THanh Xuân, hà nội 0989264159
nắp/nút chai nhựa và cao su kết hợp

nắp/nút chai nhựa và cao su kết hợp

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Các mẫu nút/nắp chai: nút chai cao su, nút/nắp nhựa, nút nhỏ giọt, nút bi, ...

Công ty Cp XNK Khánh Phong Số 60 Nhân Hòa, Nhân CHính, THanh Xuân, hà nội 0989264159
Nút/nắp chai các loại 02

Nút/nắp chai các loại 02

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Các mẫu nút/nắp chai: nút chai cao su, nút/nắp nhựa, nút nhỏ giọt, nút bi, ...

Công ty Cp XNK Khánh Phong Số 60 Nhân Hòa, Nhân CHính, THanh Xuân, hà nội 0989264159
Nút/nắp chai các loại 01

Nút/nắp chai các loại 01

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Các mẫu nút/nắp chai: nút chai cao su, nút/nắp nhựa, nút nhỏ giọt, nút bi, ...

Công ty Cp XNK Khánh Phong Số 60 Nhân Hòa, Nhân CHính, THanh Xuân, hà nội 0989264159
Hũ thủy tinh đựng thực phẩm

Hũ thủy tinh đựng thực phẩm

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Hũ/lọ thủy tinh các loại: 50 ml, 65 ml, 70 ml, 100 ml, 120 ml,... hoặc theo yêu cầu khách hàng dùng chứa thực phẩm hoặc nước hoa quả,...

Công ty Cp XNK Khánh Phong Số 60 Nhân Hòa, Nhân CHính, THanh Xuân, hà nội 0989264159
Chai thủy tinh đựng siro trong suốt

Chai thủy tinh đựng siro trong suốt

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Chai thủy tinh 2ml, 5ml, 10ml, 15ml, 20ml, 30ml, 40 ml, 50ml, 60 ml, 70ml, 80 ml, 90 ml, 100 ml, 110 ml, 120 ml, 130 ml, 140 ml, …, 1000 ml (đủ kiểu loại và hình dáng chai) trong suốt, dùng chứa thuốc tiêm (thuốc nước), đựng siro ...

Công ty Cp XNK Khánh Phong Số 60 Nhân Hòa, Nhân CHính, THanh Xuân, hà nội 0989264159
Chai truyền Thủy tinh trong suốt

Chai truyền Thủy tinh trong suốt

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Chai thủy tinh 2ml, 5ml, 10ml, 15ml, 20ml, 30ml, 40 ml, 50ml, 60 ml, 70ml, 80 ml, 90 ml, 100 ml, 110 ml, 120 ml, 130 ml, 140 ml, …, 1000 ml (đủ kiểu loại và hình dáng chai) trong suốt, dùng chứa thuốc tiêm (thuốc nước), ...

Công ty Cp XNK Khánh Phong Số 60 Nhân Hòa, Nhân CHính, THanh Xuân, hà nội 0989264159
Chai thủy tinh có vòng cổ

Chai thủy tinh có vòng cổ

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Chai thủy tinh 2ml, 5ml, 10ml, 15ml, 20ml, 30ml, 40 ml, 50ml, 60 ml, 70ml, 80 ml, 90 ml, 100 ml, 110 ml, 120 ml, 130 ml, 140 ml, …, 1000 ml (đủ kiểu loại và hình dáng chai) màu nâu, dùng chứa thuốc tiêm (thuốc nước), đựng siro,...

Công ty Cp XNK Khánh Phong Số 60 Nhân Hòa, Nhân CHính, THanh Xuân, hà nội 0989264159
Chai thủy tinh thuốc tiêm

Chai thủy tinh thuốc tiêm

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Chai thủy tinh 2ml, 5ml, 10ml, 15ml, 20ml, 30ml, 40 ml, 50ml, 60 ml, 70ml, 80 ml, 90 ml, 100 ml, 110 ml, 120 ml, 130 ml, 140 ml, …, 1000 ml (đủ kiểu loại và hình dáng chai) trong suốt, dùng chứa thuốc tiêm (thuốc nước).

Công ty Cp XNK Khánh Phong Số 60 Nhân Hòa, Nhân CHính, THanh Xuân, hà nội 0989264159
Chai thủy tinh nâu đựng siro

Chai thủy tinh nâu đựng siro

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Chai thủy tinh 2ml, 5ml, 10ml, 15ml, 20ml, 30ml, 40 ml, 50ml, 60 ml, 70ml, 80 ml, 90 ml, 100 ml, 110 ml, 120 ml, 130 ml, 140 ml, …, 1000 ml (đủ kiểu loại và hình dáng chai) màu nâu, dùng chứa siro hoặc thuốc nước.

Công ty Cp XNK Khánh Phong Số 60 Nhân Hòa, Nhân CHính, THanh Xuân, hà nội 0989264159
Chai thủy tinh thuốc tiêm trong suốt

Chai thủy tinh thuốc tiêm trong suốt

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Chai thủy tinh 2ml, 5ml, 10ml, 15ml, 20ml, 30ml, 40 ml, 50ml, 60 ml, 70ml, 80 ml, 90 ml, 100 ml, 110 ml, 120 ml, 130 ml, 140 ml, …, 1000 ml (đủ kiểu loại và hình dáng chai)trong suốt, dùng chứa thuốc tiêm, nút cổ boston.

Công ty Cp XNK Khánh Phong Số 60 Nhân Hòa, Nhân CHính, THanh Xuân, hà nội 0989264159
Chai lọ thủy tinh màu đựng siro

Chai lọ thủy tinh màu đựng siro

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Chai thủy tinh 2ml, 5ml, 10ml, 15ml, 20ml, 30ml, 40 ml, 50ml, 60 ml, 70ml, 80 ml, 90 ml, 100 ml, 110 ml, 120 ml, 130 ml, 140 ml, …, 1000 ml (đủ kiểu loại và hình dáng chai) màu nâu, dùng đựng siro hoặc chứa thuốc nước.

Công ty Cp XNK Khánh Phong Số 60 Nhân Hòa, Nhân CHính, THanh Xuân, hà nội 0989264159
Chai truyền thủy tinh dược phẩm

Chai truyền thủy tinh dược phẩm

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Chai thủy tinh 2ml, 5ml, 10ml, 15ml, 20ml, 30ml, 40 ml, 50ml, 60 ml, 70ml, 80 ml, 90 ml, 100 ml, 110 ml, 120 ml, 130 ml, 140 ml, …, 1000 ml (đủ kiểu loại và hình dáng chai) màu nâu, dùng chứa thuốc nước, nút cổ tròn vòng Boston.

Công ty Cp XNK Khánh Phong Số 60 Nhân Hòa, Nhân CHính, THanh Xuân, hà nội 0989264159
Chai thủy tinh đựng sữa cho trẻ em

Chai thủy tinh đựng sữa cho trẻ em

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Chai thủy tinh 120ml, 180ml, 240 ml, 150 ml, 180 ml, 240 ml, 250 ml, 60 ml, 200 ml,... (đủ kiểu loại và hình dáng chai) trong suốt hoặc có thêm hoa văn tùy chọn, dùng đựng sữa cho trẻ em thay bình nhựa.

Công ty Cp XNK Khánh Phong Số 60 Nhân Hòa, Nhân CHính, THanh Xuân, hà nội 0989264159
Chai mỹ phẩm 04

Chai mỹ phẩm 04

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Chai thủy tinh mỹ phẩm 2ml, 5ml,7ml, 10ml, 11ml, 12ml, 15ml, 20ml, ... (đủ kiểu loại và hình dáng chai) thủy tinh trong suốt hoặc theo yêu cầu, dùng chứa nước hoa, tinh dầu, dầu dừa, dầu gió,...

Công ty Cp XNK Khánh Phong Số 60 Nhân Hòa, Nhân CHính, THanh Xuân, hà nội 0989264159
Chai mỹ phẩm 03

Chai mỹ phẩm 03

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Chai thủy tinh mỹ phẩm 2ml, 5ml,7ml, 10ml, 11ml, 12ml, 15ml, 20ml, ... (đủ kiểu loại và hình dáng chai) thủy tinh trong suốt hoặc theo yêu cầu, dùng chứa nước hoa, tinh dầu, dầu dừa, dầu gió,...

Công ty Cp XNK Khánh Phong Số 60 Nhân Hòa, Nhân CHính, THanh Xuân, hà nội 0989264159
Chai mỹ phẩm 02

Chai mỹ phẩm 02

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Chai thủy tinh mỹ phẩm 2ml, 5ml,7ml, 10ml, 11ml, 12ml, 15ml, 20ml, ... (đủ kiểu loại và hình dáng chai) thủy tinh trong suốt hoặc theo yêu cầu, dùng chứa nước hoa, tinh dầu, dầu dừa, dầu gió,...

Công ty Cp XNK Khánh Phong Số 60 Nhân Hòa, Nhân CHính, THanh Xuân, hà nội 0989264159
Chai mỹ phẩm 01

Chai mỹ phẩm 01

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Chai thủy tinh mỹ phẩm 2ml, 5ml,7ml, 10ml, 11ml, 12ml, 15ml, 20ml, ... (đủ kiểu loại và hình dáng chai) thủy tinh trong suốt hoặc theo yêu cầu, dùng chứa nước hoa, tinh dầu, dầu dừa, dầu gió,...

Công ty Cp XNK Khánh Phong Số 60 Nhân Hòa, Nhân CHính, THanh Xuân, hà nội 0989264159