Báo giá dịch vụ

1. Đặt banner quảng cáo và sản phẩm ở trang chủ
2. Dịch vụ đăng sản phẩm cho gian hàng
3. Dịch vụ thiết kế banner
4. Ưu đãi theo thời gian sử dụng dịch vụ

1. Đặt banner quảng cáo và sản phẩm ở trang chủ

1.1. Bảng giá đặt banner quảng cáo

STT Vị trí Kích thước Đơn giá Thời gian
1 Banner vị trí 1 (chia sẽ 3 banner) 560 x 300 600.000 1 tháng
2 Banner vị trí 3 750 x 150 600.000 1 tháng
3 Banner vị trí 4 250 x 200 300.000 1 tháng
4 Banner vị trí 5 200 x 240 300.000 1 tháng
 

1.2. Bảng giá đặt sản phẩm

STT Vị trí Đơn giá/1sp Thời gian
1 Sản phẩm vị trí 2 5.000 1 ngày
2 Sản phẩm vị trí 6 3.000 1 ngày
 

1.3. Bảng giá đặt sản phẩm nguyên box (gồm 6 sản phẩm)

     Giảm 25% khi đặt nguyên box sản phẩm. Chỉ áp dụng ở vị trí 6

VD: Đặt 6 sản phẩm ở box vị trí số 6

Số tiền chưa giảm = 3.000đ x 6 sản phẩm = 18.000đ

Số tiền giảm 25% = 3.000đ x 6 sản phẩm x 75% = 13.500đ (tiết kiệm 4.500đ)

1.4. Mua lượt up sản phẩm

STT Số lượng Đơn giá
1 2.000 lượt up 500.000
2 5000 lượt up 1.000.000

2. Dịch vụ đăng sản phẩm cho gian hàng

STT Loại sản phẩm Đơn giá/1sp
1 Đăng sản phẩm theo thông tin và hình ảnh khách hàng cung cấp 1.000
2 Bổ sung thông tin và hình ảnh sản phẩm 3.000

3. Dịch vụ thiết kế banner

STT Loại banner Tĩnh Flash
1 Kích thước 485 x 100 50.000 100.000
2 Kích thước 980 x 100 100.000 150.000
3 Banner gian hàng 100.000 150.000

4. Ưu đãi theo thời gian sử dụng dịch vụ

Thời gian sử dụng 1 tháng 3 tháng 6 tháng 12 tháng
Đặt banner quảng cáo 0 Giảm 10% Giảm 15% Giảm 20%
Đặt sản phẩm Giảm 10% Giảm 25% Giảm 30% Giảm 40%
 

5. Dung lượng lưu trữ hình ảnh

STT Dung lượng Số tiền Thời gian
1 100 MB 240.000 VNĐ 12 tháng
2 300 MB 490.000 VNĐ 12 tháng
3 600 MB 980.000 VNĐ 12 tháng
 

Ghi chú : Đơn giá tính bằng VNĐ