Bếp á | 110 sản phẩm

BẾP Á ĐÔI

BẾP Á ĐÔI

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Thân làm bằng Inox 304, dày 1.0mm - Chân Ø50mm, thanh giăng Ø25mm, có điều chỉnh. - Sử dụng bếp 6A, đánh lửa bằng mangator. - Bao gồm 2 vòi nước cấp và 2 bộ kiềng gang. - Trang bị hệ thống làm mát và làm sạch mặt bếp - Kích thước: 1500 x 800 x 750/1050mm (SX theo đơn đặt hàng)

BẾP CÔNG NGHIỆP TUẤN NGUYỄN 136 Lê Sao, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.HCM 0902 990 539 - 0922 222 181 Mr. Tuấn
BẾP Á BA CÓ KỆ DƯỚI

BẾP Á BA CÓ KỆ DƯỚI

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Trang bị hệ thống làm mát và làm sạch mặt bếp - Kích Thước: 2100 x 750 x 850mm - Chân D50, thanh giằng D25mm, có điều chỉnh. - Sử dụng bếp 6A, đánh lửa bằng mangator. - Bao gồm 2 vòi nước cấp và 3 bộ kiềng gang.

BẾP CÔNG NGHIỆP TUẤN NGUYỄN 136 Lê Sao, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.HCM 0902 990 539 - 0922 222 181 Mr. Tuấn
BẾP Á BA CÓ QUẠT THỔI

BẾP Á BA CÓ QUẠT THỔI

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Kích thước: Sản xuất theo yêu cầu khách hàng - Vật liệu: Inox 304, dày 1.0 mm - Bếp gas: Bếp 6A, đánh lửa bằng mangator. - Bao gồm 2 vòi nước cấp và 2 bộ kiềng gang. - Trang bị hệ thống làm mát và làm sạch mặt bếp - Kết cấu và kiểu dáng công nghiệp.

BẾP CÔNG NGHIỆP TUẤN NGUYỄN 136 Lê Sao, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.HCM 0902 990 539 - 0922 222 181 Mr. Tuấn
BẾP Á BA

BẾP Á BA

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Kích Thước: 2100 x 750 x 850mm - Thân làm bằng Inox 304, dày 1.0mm - Chân D50, thanh giằng D25mm, có điều chỉnh. - Sử dụng bếp 6A, đánh lửa bằng mangator. - Bao gồm 2 vòi nước cấp và 3 bộ kiềng gang.

BẾP CÔNG NGHIỆP TUẤN NGUYỄN 136 Lê Sao, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.HCM 0902 990 539 - 0922 222 181 Mr. Tuấn
BẾP NẤU HONGKONG

BẾP NẤU HONGKONG

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Kích thước: 2100 x 1100 x 950 (mm) - Năng lượng sử dụng: Gas / LPG - Công suất: 220.000 x 2 (BTU/h) - Nước cấp trực tiếp: Có - Quạt trợ gió: Có

BẾP CÔNG NGHIỆP TUẤN NGUYỄN 136 Lê Sao, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.HCM 0902 990 539 - 0922 222 181 Mr. Tuấn
BẾP Á ĐƠN KIỀNG BÁNH Ú

BẾP Á ĐƠN KIỀNG BÁNH Ú

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Thân làm bằng Inox 304, dày 1.0 mm - Chân Ø50mm có điều chỉnh, giằng chân Ø25mm. - Bếp cao áp Wonderful, đánh lửa tự động. - Kết cấu và kiểu dáng công nghiệp. - Kích thước: 750 x 750 x 750/1000mm

BẾP CÔNG NGHIỆP TUẤN NGUYỄN 136 Lê Sao, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.HCM 0902 990 539 - 0922 222 181 Mr. Tuấn
BẾP HẦM ĐƠN CÓ GÁY

BẾP HẦM ĐƠN CÓ GÁY

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Thân làm bằng Inox 304, dày 1.0 mm - Chân Ø50mm có điều chỉnh, giằng chân Ø25mm. - Bếp cao áp Wonderful, đánh lửa tự động. - Kết cấu và kiểu dáng công nghiệp - Kích thước: 580 x 700 x 450/1000mm.

BẾP CÔNG NGHIỆP TUẤN NGUYỄN 136 Lê Sao, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.HCM 0902 990 539 - 0922 222 181 Mr. Tuấn
BẾP HẦM ĐÔI KIỀNG VUÔNG

BẾP HẦM ĐÔI KIỀNG VUÔNG

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Thân làm bằng Inox 304, dày 1.0 mm - Chân Ø50mm có điều chỉnh, giằng chân Ø25mm. - Bếp cao áp Wonderful, đánh lửa tự động. - Kết cấu và kiểu dáng công nghiệp - Kích thước: 1200 x 700 x 450/1000mm.

BẾP CÔNG NGHIỆP TUẤN NGUYỄN 136 Lê Sao, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.HCM 0902 990 539 - 0922 222 181 Mr. Tuấn
BẾP Á QUẠT THỔI

BẾP Á QUẠT THỔI

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Mặt bếp, thành sau, vỏ ngoài bằng Inox - Vành kiềng bằng gang đúc nhiệt - Chân bếp có bộ điều chỉnh tăng giảm chiều cao - Áp suất gas: 35 - 50mbar - Điện áp: 220V/50Hz - Kết cấu và kiểu dáng công nghiệp - Kích thước: 2000 x 900 x 1150mm

BẾP CÔNG NGHIỆP TUẤN NGUYỄN 136 Lê Sao, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.HCM 0902 990 539 - 0922 222 181 Mr. Tuấn
BẾP Á ĐÔI KIỀNG VUÔNG

BẾP Á ĐÔI KIỀNG VUÔNG

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Thân làm bằng Inox 304, dày 1.0 mm - Chân Ø50mm có điều chỉnh,giằng chân Ø25mm. - Bếp cao áp Wonderful, đánh lửa tự động. - Kết cấu và kiểu dáng công nghiệp. - Kích thước: 1800 x 800 x 750/1000mm.

BẾP CÔNG NGHIỆP TUẤN NGUYỄN 136 Lê Sao, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.HCM 0902 990 539 - 0922 222 181 Mr. Tuấn
BẾP Á ĐÔI KIỀNG TÔ

BẾP Á ĐÔI KIỀNG TÔ

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Thân làm bằng Inox 304, dày 1.0 mm - Chân Ø50mm có điều chỉnh, giằng chân Ø25mm. - Bếp cao áp Wonderful, đánh lửa tự động. - Kết cấu và kiểu dáng công nghiệp. - Kích thước: 1500 x 750 x 750/1000mm.

BẾP CÔNG NGHIỆP TUẤN NGUYỄN 136 Lê Sao, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.HCM 0902 990 539 - 0922 222 181 Mr. Tuấn
BẾP Á ĐÔI KIỀNG BÁNH Ú

BẾP Á ĐÔI KIỀNG BÁNH Ú

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Thân làm bằng Inox 304, dày 1.0 mm - Chân Ø50mm có điều chỉnh,giằng chân Ø25mm. - Bếp cao áp Wonderful, đánh lửa tự động. - Kết cấu và kiểu dáng công nghiệp. - Kích thướcT: 1500 x 750 x 750/1000mm.

BẾP CÔNG NGHIỆP TUẤN NGUYỄN 136 Lê Sao, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.HCM 0902 990 539 - 0922 222 181 Mr. Tuấn
BẾP Á 3 HỌNG KIỀNG VUÔNG

BẾP Á 3 HỌNG KIỀNG VUÔNG

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Thân làm bằng Inox 304, dày 1.0 mm - Chân Ø50mm có điều chỉnh, giằng chân Ø25mm. - Bếp cao áp Wonderful, đánh lửa tự động. - Kết cấu và kiểu dáng công nghiệp - Kích thước: 1800 x 700 x 450/1000mm.

BẾP CÔNG NGHIỆP TUẤN NGUYỄN 136 Lê Sao, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.HCM 0902 990 539 - 0922 222 181 Mr. Tuấn
BẾP Á 3 HỌNG KIỀNG TÔ

BẾP Á 3 HỌNG KIỀNG TÔ

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Thân làm bằng Inox 304, dày 1.0 mm - Chân Ø50mm có điều chỉnh,giằng chân Ø25mm. - Bếp cao áp Wonderful, đánh lửa tự động. - Kết cấu và kiểu dáng công nghiệp. - Kích thước: 1800 x 800 x 750/1000mm.

BẾP CÔNG NGHIỆP TUẤN NGUYỄN 136 Lê Sao, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.HCM 0902 990 539 - 0922 222 181 Mr. Tuấn
BẾP Á 3 HỌNG

BẾP Á 3 HỌNG

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Thân làm bằng Inox 304, dày 1.0 mm - Chân Ø50mm có điều chỉnh, giằng chân Ø25mm. - Bếp cao áp Wonderful, đánh lửa tự động. - Kết cấu và kiểu dáng công nghiệp. - Kích thước: 2100 x 850 x 750/1000mm.

BẾP CÔNG NGHIỆP TUẤN NGUYỄN 136 Lê Sao, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.HCM 0902 990 539 - 0922 222 181 Mr. Tuấn
Bếp từ công nghiệp Chef HW-TPL3.5X-01

Bếp từ công nghiệp Chef HW-TPL3.5X-01

(0 đánh giá)

8,295,000 VND

– Điện áp : 220V / 50Hz – Công suất: 3.5KW – Mức điều chỉnh công suất: 9 mức – Kích thước ( rộng x sâu x cao): 350 x 450 x 120mm – Kích thước / dung tích nồi tối đa: 30 lít ( Ø300 x 300mm) – Kiểu lắp đặt: bếp dương ( đặt nổi).

Bếp từ công nghiệp 2 lò 2 bầu nước

Bếp từ công nghiệp 2 lò 2 bầu nước

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Mặt kính Scott Ceran made in EU , liền nguyên khối. - Điều khiển chuyển dụng. - Linh kiện châu âu, công nghệ Đức tiêu chuẩn EMC Directive 108/EC. - Công suất, điện áp, kích thước theo yêu cầu thiết kế. - Sản phẩm chuyên dụng trong nấu công nghiệp.

BẾP CÔNG NGHIỆP TUẤN NGUYỄN 136 Lê Sao, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.HCM 0902 990 539 - 0922 222 181 Mr. Tuấn
BẾP TỪ CÔNG NGHIỆP ĐƠN LÕM

BẾP TỪ CÔNG NGHIỆP ĐƠN LÕM

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

– Công suất: 8KW - 380V – Kích thước (Dài x Rộng x Cao): 700 x 800 x 800mm – Chiều cao thành sau: 350mm – Chảo lõm: Phi 600 – Thành dầy: 50mm – Có đường ống nước cung cấp vào 2 chảo nằm trên thành phía sau – Có đường thoát nước phía trước. – Vỏ ngoài: inox 304, dày 1.1mm. – Kỹ thuật điều khiển phần mềm và thiết kế bản mạch tiên tiến. Cài đặt chế độ báo tự động, hiển thị chức năng.

BẾP CÔNG NGHIỆP TUẤN NGUYỄN 136 Lê Sao, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.HCM 0902 990 539 - 0922 222 181 Mr. Tuấn
Bếp từ công nghiệp WDC-3.5K / WDC-5.0K

Bếp từ công nghiệp WDC-3.5K / WDC-5.0K

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Tần số định mức (Hz): 50Hz - Điện áp định mức (V ~): 220V - Công xuất: WDC-5.0K: 5.0KW - Công xuất: WDC-3.5K: 3.5KW - Kích thước (mm): WDC-5.0K : 500 × 600 × 350 mm - Kích thước (mm): WDC-3.5K: 350 × 450 × 350 mm - Bảo hành: 1 năm.

BẾP CÔNG NGHIỆP TUẤN NGUYỄN 136 Lê Sao, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.HCM 0902 990 539 - 0922 222 181 Mr. Tuấn
Bếp từ công nghiệp Wailaan WDC-5.0KA

Bếp từ công nghiệp Wailaan WDC-5.0KA

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

– Điện áp định mức ( V ~): 220V – Tần số định mức ( Hz ): 50Hz – Công suất định mức ( kW ): 5.0KW – Kích thước (mm): 500 × 600 × 350 – Bảo hành: 1 năm.

BẾP CÔNG NGHIỆP TUẤN NGUYỄN 136 Lê Sao, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.HCM 0902 990 539 - 0922 222 181 Mr. Tuấn