Bếp âu | 167 sản phẩm

BẾP ĐIỆN BỀ MẶT 2 LÒ

BẾP ĐIỆN BỀ MẶT 2 LÒ

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Hãng sản xuất: BERJAYA (Malaysia) - Model: HT 2 - Kích thước: 300x600x267 mm - Năng lượng: 1.5x2 kW - Công suất: 220~240, 50/60 - Trọng lượng: 9.5 kg

BẾP CÔNG NGHIỆP TUẤN NGUYỄN 136 Lê Sao, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.HCM 0902 990 539 - 0922 222 181 Mr. Tuấn
BẾP ĐIỆN 2 HỌNG

BẾP ĐIỆN 2 HỌNG

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Hãng sản xuất: MODULAR (Italya) - Model: FU 70/40 PCE - Kích thước: 40x70x85h cm - Năng lượng: Electric ranges, 2 họng tròn - Công suất: 5,2 Kw (2X2,6KW) - Điện áp: 380~415 V 3N 50~60 Hz

BẾP CÔNG NGHIỆP TUẤN NGUYỄN 136 Lê Sao, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.HCM 0902 990 539 - 0922 222 181 Mr. Tuấn
BẾP CHIÊN PHẲNG MODULAR

BẾP CHIÊN PHẲNG MODULAR

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Hãng sản xuất: MODULAR (Italya) - Model: FU 70/40 GRL-T

BẾP CÔNG NGHIỆP TUẤN NGUYỄN 136 Lê Sao, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.HCM 0902 990 539 - 0922 222 181 Mr. Tuấn
BẾP CHIÊN NHÚNG SIRMAN ELDORADO 10R

BẾP CHIÊN NHÚNG SIRMAN ELDORADO 10R

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Hãng sản xuất: SIRMAN (Ý) - Model: ELDORADO 10R - Điện năng: 6.000 W - Điện áp: 400V/50Hz + N - Kích thước: 720x540x480mm - Trọng lượng: 10 kg

BẾP CÔNG NGHIỆP TUẤN NGUYỄN 136 Lê Sao, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.HCM 0902 990 539 - 0922 222 181 Mr. Tuấn
BẾP CHIÊN NHÚNG SIRMAN ELDORADO 8X2R

BẾP CHIÊN NHÚNG SIRMAN ELDORADO 8X2R

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Hãng sản xuất: SIRMAN (Ý) - Model: ELDORADO 8X2R - Điện năng: 3.300+3.300 W - Điện áp: 230-400V/50Hz - Kích thước: 570x560x430 mm - Trọng lượng: 16 kg

BẾP CÔNG NGHIỆP TUẤN NGUYỄN 136 Lê Sao, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.HCM 0902 990 539 - 0922 222 181 Mr. Tuấn
BẾP CHIÊN NHÚNG SIRMAN ELDORADO 5+8

BẾP CHIÊN NHÚNG SIRMAN ELDORADO 5+8

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Hãng sản xuất: SIRMAN (Ý) - Model: ELDORADO 5+8 - Điện năng: 2.700+3.300 W - Điện áp: 230V/50Hz - Kích thước: 720x540x480 mm - Trọng lượng: 14 kg

BẾP CÔNG NGHIỆP TUẤN NGUYỄN 136 Lê Sao, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.HCM 0902 990 539 - 0922 222 181 Mr. Tuấn
BẾP CHIÊN NHÚNG SIRMAN ELDORADO 10X2R

BẾP CHIÊN NHÚNG SIRMAN ELDORADO 10X2R

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Hãng sản xuất: SIRMAN (Ý) - Model: ELDORADO 10x2r - Điện năng: 6.000+6.000 W - Điện áp: 400V/50Hz + N - Kích thước: 720x540x480 mm - Trọng lượng: 20 kg

BẾP CÔNG NGHIỆP TUẤN NGUYỄN 136 Lê Sao, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.HCM 0902 990 539 - 0922 222 181 Mr. Tuấn
BẾP CHIÊN NHÚNG SIRMAN ELDORADO 8R

BẾP CHIÊN NHÚNG SIRMAN ELDORADO 8R

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Hãng sản xuất: SIRMAN (Ý) - Model: ELDORADO 8R - Điện năng: 3.300 W - Điện áp: 230V/50Hz - Kích thước: 570x320x420 mm - Trọng lượng: 8,5 kg

BẾP CÔNG NGHIỆP TUẤN NGUYỄN 136 Lê Sao, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.HCM 0902 990 539 - 0922 222 181 Mr. Tuấn
BẾP CHIÊN NHÚNG ĐƠN CÔNG NGHIỆP

BẾP CHIÊN NHÚNG ĐƠN CÔNG NGHIỆP

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Hãng sản xuất: BERJAYA (Malaysia) - Model: SDF 12 - Kích thước: 210x550x440 mm - Năng lượng: 5.5 KW - Công suất: 380~415, 50/60 - Trọng lượng: 13.5 kg

BẾP CÔNG NGHIỆP TUẤN NGUYỄN 136 Lê Sao, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.HCM 0902 990 539 - 0922 222 181 Mr. Tuấn
BẾP CHIÊN NHÚNG ĐƠN (CÓ CHÂN ĐỨNG)

BẾP CHIÊN NHÚNG ĐƠN (CÓ CHÂN ĐỨNG)

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Hãng sản xuất: BERJAYA (Malaysia) - Model: FSSDF 12 - Kích thước: 310x590x440 mm - Năng lượng: 5.5 KW - Công suất: 380~415, 50/60 - Trọng lượng: 25 kg

BẾP CÔNG NGHIỆP TUẤN NGUYỄN 136 Lê Sao, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.HCM 0902 990 539 - 0922 222 181 Mr. Tuấn
BẾP CHIÊN NHÚNG ĐÔI (CÓ CHÂN ĐỨNG)

BẾP CHIÊN NHÚNG ĐÔI (CÓ CHÂN ĐỨNG)

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Hãng sản xuất: BERJAYA (Malaysia) - Model: FSSDF 12D - Kích thước: 640x590x990 mm - Năng lượng: 5.5x2 KW - Công suất: 380~415, 50/60 - Trọng lượng: 45 kg

BẾP CÔNG NGHIỆP TUẤN NGUYỄN 136 Lê Sao, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.HCM 0902 990 539 - 0922 222 181 Mr. Tuấn
BẾP CHIÊN NHÚNG DẦU

BẾP CHIÊN NHÚNG DẦU

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Hãng sản xuất: BERJAYA (Malaysia) - Model: FSGDF23M-2B - Kích thước: 405 x 780 x 1105 mm - Năng lượng: Gas - Công suất: 78,000 Btu/Hr - Trọng lượng: 44 kg

BẾP CÔNG NGHIỆP TUẤN NGUYỄN 136 Lê Sao, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.HCM 0902 990 539 - 0922 222 181 Mr. Tuấn
BẾP CHIÊN NỬA PHẲNG NỬA NHÁM

BẾP CHIÊN NỬA PHẲNG NỬA NHÁM

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Hãng sản xuất: MODULAR (Italya) - Model: EM 70/40 PCG-T - Năng lượng: Gas - Công suất: 12 KW gas

BẾP CÔNG NGHIỆP TUẤN NGUYỄN 136 Lê Sao, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.HCM 0902 990 539 - 0922 222 181 Mr. Tuấn
BẾP CHIÊN NỬA PHẲNG NỬA NHÁM CÓ TỦ BÊN DƯỚI

BẾP CHIÊN NỬA PHẲNG NỬA NHÁM CÓ TỦ BÊN DƯỚI

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Hãng sản xuất: MODULAR (Italia) - Model: PK 90/80FTRGS-P - Kích thước: 80 x 90 x 97 cm - Năng lượng: Gas - Trọng lượng: 158 kg - Công suất: 14 KW gas

BẾP CÔNG NGHIỆP TUẤN NGUYỄN 136 Lê Sao, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.HCM 0902 990 539 - 0922 222 181 Mr. Tuấn
BẾP CHIÊN MẶT NHÁM MODULAR

BẾP CHIÊN MẶT NHÁM MODULAR

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Hãng sản xuất: MODULAR (Italia) - Model: PK 90/40 FTGRS-T

BẾP CÔNG NGHIỆP TUẤN NGUYỄN 136 Lê Sao, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.HCM 0902 990 539 - 0922 222 181 Mr. Tuấn
BẾP CHIÊN BỀ MẶT DÙNG ĐIỆN EG 5250

BẾP CHIÊN BỀ MẶT DÙNG ĐIỆN EG 5250

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Hãng sản xuất: BERJAYA (Malaysia) - Model: EG 5250 - Kích thước: 900x600x400 mm - Năng lượng: 5250 W - Công suất: 220~240, 50/60 - Trọng lượng: 57 kg

BẾP CÔNG NGHIỆP TUẤN NGUYỄN 136 Lê Sao, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.HCM 0902 990 539 - 0922 222 181 Mr. Tuấn
BẾP CHIÊN BỀ MẶT DÙNG ĐIỆN EG 3500

BẾP CHIÊN BỀ MẶT DÙNG ĐIỆN EG 3500

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Hãng sản xuất: BERJAYA (Malaysia) - Model: EG 3500 - Kích thước: 600x600x400 mm - Năng lượng: 3500 W - Công suất: 220~240, 50/60 - Trọng lượng: 41 kg

BẾP CÔNG NGHIỆP TUẤN NGUYỄN 136 Lê Sao, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.HCM 0902 990 539 - 0922 222 181 Mr. Tuấn
BẾP CHIÊN BỀ MẶT DÙNG ĐIỆN EG 3000

BẾP CHIÊN BỀ MẶT DÙNG ĐIỆN EG 3000

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Hãng sản xuất: BERJAYA (Malaysia) - Model: EG 3000 - Kích thước: 600x455x288 mm - Năng lượng: 3000 W - Công suất: 220~240, 50/60 - Trọng lượng: 26 kg

BẾP CÔNG NGHIỆP TUẤN NGUYỄN 136 Lê Sao, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.HCM 0902 990 539 - 0922 222 181 Mr. Tuấn
BẾP CHIÊN BỀ MẶT CÓ CHÂN ĐỨNG

BẾP CHIÊN BỀ MẶT CÓ CHÂN ĐỨNG

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Hãng sản xuất: BERJAYA (Malaysia) - Model: GG3B FS - Kích thước: 900x720+60x930 mm - Năng lượng: Gas - Công suất: 78,000 Btu/Hr - Trọng lượng: 84 kg

BẾP CÔNG NGHIỆP TUẤN NGUYỄN 136 Lê Sao, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.HCM 0902 990 539 - 0922 222 181 Mr. Tuấn
BẾP ÂU 6 CÓ LÒ NƯỚNG BỒ ĐÀO NHA

BẾP ÂU 6 CÓ LÒ NƯỚNG BỒ ĐÀO NHA

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Hãng sản xuất: MEIRELES (Bồ Đào Nha) - Model: FG 9061 - Kích thước: 1200x900x870 mm - Năng lượng: Gas - Công suất: 48 KW - Trọng lượng: kg

BẾP CÔNG NGHIỆP TUẤN NGUYỄN 136 Lê Sao, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.HCM 0902 990 539 - 0922 222 181 Mr. Tuấn