Bếp âu | 167 sản phẩm

BẾP ÂU 4 HỌNG CÓ LÒ NƯỚNG MODULAR

BẾP ÂU 4 HỌNG CÓ LÒ NƯỚNG MODULAR

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Hãng sản xuất: MODULAR (Italya) - Model: FU 60/60 CFG - Năng lượng: Gas

BẾP CÔNG NGHIỆP TUẤN NGUYỄN 136 Lê Sao, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.HCM 0902 990 539 - 0922 222 181 Mr. Tuấn
BẾP ÂU 4 HỌNG, NƯỚNG, CHIÊN

BẾP ÂU 4 HỌNG, NƯỚNG, CHIÊN

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Hãng sản xuất: BERJAYA (Malaysia) - Model: OB4GG1BWOH - Kích thước: 900x790x1470 mm - Năng lượng: Gas - Công suất: 134,000 Btu/Hr - Trọng lượng: 182 kg

BẾP CÔNG NGHIỆP TUẤN NGUYỄN 136 Lê Sao, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.HCM 0902 990 539 - 0922 222 181 Mr. Tuấn
BẾP ÂU 4 HỌNG, MẶT CHIÊN CÓ CHÂN ĐỨNG

BẾP ÂU 4 HỌNG, MẶT CHIÊN CÓ CHÂN ĐỨNG

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Hãng sản xuất: BERJAYA (Malaysia) - Model: OB4GG1BFS - Kích thước: 900x790x1055 mm - Năng lượng: Gas - Công suất: 106,000 Btu/Hr - Trọng lượng: 87 kg

BẾP CÔNG NGHIỆP TUẤN NGUYỄN 136 Lê Sao, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.HCM 0902 990 539 - 0922 222 181 Mr. Tuấn
BẾP ÂU 4 HỌNG, MẶT CHIÊN

BẾP ÂU 4 HỌNG, MẶT CHIÊN

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Hãng sản xuất: BERJAYA (Malaysia) - Model: OB4GG1B - Kích thước: 900x790x520 mm - Năng lượng: Gas - Công suất: 106000 Btu/Hr - Trọng lượng: 79 kg

BẾP CÔNG NGHIỆP TUẤN NGUYỄN 136 Lê Sao, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.HCM 0902 990 539 - 0922 222 181 Mr. Tuấn
BẾP ÂU 4 CÓ LÒ NƯỚNG BỒ ĐÀO NHA

BẾP ÂU 4 CÓ LÒ NƯỚNG BỒ ĐÀO NHA

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Hãng sản xuất: MEIRELES (Bồ Đào Nha) - Model: FG 9041 - Kích thước: 800x900x870 mm - Năng lượng: Gas - Công suất: 34.5 KW - Trọng lượng: kg

BẾP CÔNG NGHIỆP TUẤN NGUYỄN 136 Lê Sao, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.HCM 0902 990 539 - 0922 222 181 Mr. Tuấn
BẾP ÂU 2 HỌNG ĐỐT DỌC

BẾP ÂU 2 HỌNG ĐỐT DỌC

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Hãng sản xuất: MEIRELES (Bồ Đào Nha) - Model: FG 7520 - Kích thước: 350x750x870 mm - Năng lượng: Gas - Công suất: 37534 Btu/Hr - Trọng lượng: kg

BẾP CÔNG NGHIỆP TUẤN NGUYỄN 136 Lê Sao, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.HCM 0902 990 539 - 0922 222 181 Mr. Tuấn
BẾP ÂU 2 HỌNG, NƯỚNG, CHIÊN

BẾP ÂU 2 HỌNG, NƯỚNG, CHIÊN

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Hãng sản xuất: BERJAYA (Malaysia) - Model: OB2GG1BWOH - Kích thước: 605x790x1070 mm - Năng lượng: Gas - Công suất: 94,000 Btu/Hr - Trọng lượng: 137 kg

BẾP CÔNG NGHIỆP TUẤN NGUYỄN 136 Lê Sao, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.HCM 0902 990 539 - 0922 222 181 Mr. Tuấn
SALAMANDER DÙNG ĐIỆN

SALAMANDER DÙNG ĐIỆN

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Hãng sản xuất: BERJAYA (Malaysia) - Model: E SALA 11 - Kích thước: 710x360x370 mm - Năng lượng: 3000 W - Công suất: 220~240, 50/60 - Trọng lượng: 18 kg Số lượng

BẾP CÔNG NGHIỆP TUẤN NGUYỄN 136 Lê Sao, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.HCM 0902 990 539 - 0922 222 181 Mr. Tuấn
CHIÊN NHÚNG ĐƠN (CÓ CHÂN ĐỨNG)

CHIÊN NHÚNG ĐƠN (CÓ CHÂN ĐỨNG)

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Hãng sản xuất: BERJAYA (Malaysia) - Model: DDF 126 - Kích thước: 260x425x240 mm - Năng lượng: 3.0 KW - Công suất: 220~240, 50/60 - Trọng lượng: 5 kg

BẾP CÔNG NGHIỆP TUẤN NGUYỄN 136 Lê Sao, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.HCM 0902 990 539 - 0922 222 181 Mr. Tuấn
CHIÊN NHÚNG ĐÔI BERJAYA

CHIÊN NHÚNG ĐÔI BERJAYA

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Hãng sản xuất: BERJAYA (Malaysia) - Model: DF11D-17 - Kích thước: 545x455x350 mm - Năng lượng: 3.0x2 KW - Công suất: 220~240, 50/60 - Trọng lượng: 13 kg

BẾP CÔNG NGHIỆP TUẤN NGUYỄN 136 Lê Sao, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.HCM 0902 990 539 - 0922 222 181 Mr. Tuấn
BẾP RÁN PHẲNG CÓ GIÁ DƯỚI

BẾP RÁN PHẲNG CÓ GIÁ DƯỚI

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Hãng sản xuất: BERJAYA (Malaysia) - Model: EG 3000 FS - Kích thước: 600x455x930 mm - Năng lượng: 3000 W - Công suất: 380~415, 50/60 - Trọng lượng: 31 kg

BẾP CÔNG NGHIỆP TUẤN NGUYỄN 136 Lê Sao, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.HCM 0902 990 539 - 0922 222 181 Mr. Tuấn
BẾP RÁN PHẲNG 3 BẾP BERJAYA

BẾP RÁN PHẲNG 3 BẾP BERJAYA

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Hãng sản xuất: BERJAYA (Malaysia) - Model: GG3B - Kích thước: 900x720+60x400 mm - Năng lượng: Gas - Công suất: 78,000 Btu/Hr - Trọng lượng: 75 kg

BẾP CÔNG NGHIỆP TUẤN NGUYỄN 136 Lê Sao, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.HCM 0902 990 539 - 0922 222 181 Mr. Tuấn
BẾP RÁN PHẲNG 2 BẾP BERJAYA

BẾP RÁN PHẲNG 2 BẾP BERJAYA

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Hãng sản xuất: BERJAYA (Malaysia) - Model: GG2B - Kích thước: 600x720+60x400 mm - Năng lượng: Gas - Công suất: 52,000 Btu/Hr - Trọng lượng: 57 kg

BẾP CÔNG NGHIỆP TUẤN NGUYỄN 136 Lê Sao, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.HCM 0902 990 539 - 0922 222 181 Mr. Tuấn
BẾP NƯỚNG THAN CÓ CHÂN ĐỨNG BERJAYA

BẾP NƯỚNG THAN CÓ CHÂN ĐỨNG BERJAYA

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Hãng sản xuất: BERJAYA (Malaysia) - Model: CB5BFS - Kích thước: 900x720+60x930 mm - Năng lượng: Gas - Công suất: 750,000 Btu/Hr - Trọng lượng: 115 kg

BẾP CÔNG NGHIỆP TUẤN NGUYỄN 136 Lê Sao, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.HCM 0902 990 539 - 0922 222 181 Mr. Tuấn
BẾP NƯỚNG THAN BERJAYA

BẾP NƯỚNG THAN BERJAYA

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Hãng sản xuất: BERJAYA (Malaysia) - Model: CB3B - Kích thước: 600x720+60x400 mm - Năng lượng: Gas - Công suất: 45,000 Btu/Hr - Trọng lượng: 71 kg

BẾP CÔNG NGHIỆP TUẤN NGUYỄN 136 Lê Sao, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.HCM 0902 990 539 - 0922 222 181 Mr. Tuấn
BẾP NẤU PASTA DÙNG GAS 40 LÍT

BẾP NẤU PASTA DÙNG GAS 40 LÍT

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Hãng sản xuất: MODULAR (Italya) - Model: FU 70/70 CPG - Kích thước: 70x70x85h cm - Năng lượng: Gas - Điện áp: 11,8 kW - Công suất: 40 L

BẾP CÔNG NGHIỆP TUẤN NGUYỄN 136 Lê Sao, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.HCM 0902 990 539 - 0922 222 181 Mr. Tuấn
BẾP NẤU PASTA 26 LÍT

BẾP NẤU PASTA 26 LÍT

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Hãng sản xuất: MODULAR (Italya) - Model: FU 70/40 CPG - Kích thước: 40x70x85h cm - Năng lượng: Gas - Điện áp: 11,8 kW - Công suất: 26 L

BẾP CÔNG NGHIỆP TUẤN NGUYỄN 136 Lê Sao, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.HCM 0902 990 539 - 0922 222 181 Mr. Tuấn
BẾP GAS ÂU 4 HỌNG MODULAR

BẾP GAS ÂU 4 HỌNG MODULAR

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Hãng sản xuất: MODULAR (Italya) - Model: FU 65/70 PCG - Năng lượng: Gas

BẾP CÔNG NGHIỆP TUẤN NGUYỄN 136 Lê Sao, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.HCM 0902 990 539 - 0922 222 181 Mr. Tuấn
BẾP GAS ÂU 4 BẾP CÓ TỦ DƯỚI MODULAR

BẾP GAS ÂU 4 BẾP CÓ TỦ DƯỚI MODULAR

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Hãng sản xuất: MODULAR (Italya) - Model: PK 90/80 PCGBI -P - Kích thước: 80x90x87 cm - Năng lượng: Gas - Công suất: 26 KW gas ( 2 x 5,5 KW và 2 x 7,5 kw) - Trọng lượng: 120kg

BẾP CÔNG NGHIỆP TUẤN NGUYỄN 136 Lê Sao, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.HCM 0902 990 539 - 0922 222 181 Mr. Tuấn
BẾP GAS 4 HỌNG MODULAR

BẾP GAS 4 HỌNG MODULAR

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Hãng sản xuất: MODULAR (Italya) - Model: FU 70/70 PCG - Kích thước: 70x70x85h cm - Năng lượng: Gas ranges, 4 họng đốt - Công suất: 18.4 Kw (2X3,7KW - 2X 5.5 KW)

BẾP CÔNG NGHIỆP TUẤN NGUYỄN 136 Lê Sao, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.HCM 0902 990 539 - 0922 222 181 Mr. Tuấn