Bếp âu | 167 sản phẩm

BẾP GAS ÂU 4 BẾP

BẾP GAS ÂU 4 BẾP

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Hãng sản xuất: MODULAR (Italya) - Model: EM 70/80 PCG-T - Năng lượng: Gas - Công suất: 21,5 KW gas

BẾP CÔNG NGHIỆP TUẤN NGUYỄN 136 Lê Sao, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.HCM 0902 990 539 - 0922 222 181 Mr. Tuấn
BẾP GAS ÂU 4 BẾP MODULAR

BẾP GAS ÂU 4 BẾP MODULAR

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Hãng sản xuất: MODULAR (Italya) - Model: PK 70/80 PCGB-T - Năng lượng: Gas - Công suất: 18,4 KW gas

BẾP CÔNG NGHIỆP TUẤN NGUYỄN 136 Lê Sao, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.HCM 0902 990 539 - 0922 222 181 Mr. Tuấn
BẾP GAS ÂU 2 BẾP MODULAR

BẾP GAS ÂU 2 BẾP MODULAR

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Hãng sản xuất: MODULAR (Italya) - Model: EM 70/40 PCG-T - Năng lượng: Gas - Công suất: 9,5 KW gas

BẾP CÔNG NGHIỆP TUẤN NGUYỄN 136 Lê Sao, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.HCM 0902 990 539 - 0922 222 181 Mr. Tuấn
BẾP GAS 2 HỌNG MODULAR

BẾP GAS 2 HỌNG MODULAR

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Hãng sản xuất: MODULAR (Italya) - Model: FU 65/40 PCG - Năng lượng: Gas ranges, 2 họng đốt

BẾP CÔNG NGHIỆP TUẤN NGUYỄN 136 Lê Sao, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.HCM 0902 990 539 - 0922 222 181 Mr. Tuấn
BẾP ĐIỆN CHIÊN NHÚNG ĐÔI 10 LÍT MODULAR

BẾP ĐIỆN CHIÊN NHÚNG ĐÔI 10 LÍT MODULAR

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Hãng sản xuất: MODULAR (Italia) - Model: 70/70 FRE-T 10 - Kích thước: 700x700x280 mm (LxDxH) - Năng lượng: Điện, 15 KW - Công suất: 10 Lít

BẾP CÔNG NGHIỆP TUẤN NGUYỄN 136 Lê Sao, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.HCM 0902 990 539 - 0922 222 181 Mr. Tuấn
BẾP ĐIỆN CHIÊN NHÚNG 20 LÍT MODULAR

BẾP ĐIỆN CHIÊN NHÚNG 20 LÍT MODULAR

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Hãng sản xuất: MODULAR (Italia) - Model: FU 70/70 FRE 10 - Kích thước: 70x70x85h cm - Năng lượng: Điện - Điện áp: 15 kW / 380~415 V / 3N / 50-60 Hz - Công suất: 2 X 10 L

BẾP CÔNG NGHIỆP TUẤN NGUYỄN 136 Lê Sao, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.HCM 0902 990 539 - 0922 222 181 Mr. Tuấn
BẾP ĐIỆN 4 HỌNG MODULAR

BẾP ĐIỆN 4 HỌNG MODULAR

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Hãng sản xuất: MODULAR (Italia) - Model: FU 70/70 PCE - Kích thước: 70x70x85h cm - Năng lượng: Electric ranges, 4 họng tròn - Công suất: 10,4 Kw (4X2,6KW) - Điện áp: 380~415 V 3N 50~60 Hz

BẾP CÔNG NGHIỆP TUẤN NGUYỄN 136 Lê Sao, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.HCM 0902 990 539 - 0922 222 181 Mr. Tuấn
BẾP CHIÊN NHÚNG ĐƠN 3 LÍT BERJAYA

BẾP CHIÊN NHÚNG ĐƠN 3 LÍT BERJAYA

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Hãng sản xuất: BERJAYA (Malaysia) - Model: DF13-17 - Kích thước: 190x455x350 mm - Năng lượng: 2.4 KW - Công suất: 220~240, 50/60 - Trọng lượng: 5.5 kg

BẾP CÔNG NGHIỆP TUẤN NGUYỄN 136 Lê Sao, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.HCM 0902 990 539 - 0922 222 181 Mr. Tuấn
BẾP ĐIỆN CHIÊN NHÚNG ĐÔI 10 LÍT

BẾP ĐIỆN CHIÊN NHÚNG ĐÔI 10 LÍT

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Hãng sản xuất: MODULAR (Italya) - Model: 70/70 FRE-T 10 - Kích thước: 700x700x280 mm (LxDxH) - Năng lượng: Điện, 15 KW - Công suất: 10 Lít

BẾP CÔNG NGHIỆP TUẤN NGUYỄN 136 Lê Sao, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.HCM 0902 990 539 - 0922 222 181 Mr. Tuấn
BẾP CHIÊN NHÚNG ĐÔI 30 LÍT

BẾP CHIÊN NHÚNG ĐÔI 30 LÍT

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Hãng sản xuất: MODULAR (Italia) - Model: PK 90/80 FRE15X - Kích thước: 80 x 90 x 87 cm - Trọng lượng: 201 kg - Điện áp: 380 - 415 V - 3N, 50 - 60 HZ(Có thể làm 220 - 240V, giá cộng 7%) - Công suất: 20,4 KW

BẾP CÔNG NGHIỆP TUẤN NGUYỄN 136 Lê Sao, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.HCM 0902 990 539 - 0922 222 181 Mr. Tuấn
BẾP CHIÊN NỬA PHẲNG NỮA NHÁM BERJAYA

BẾP CHIÊN NỬA PHẲNG NỮA NHÁM BERJAYA

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Hãng sản xuất: BERJAYA (Malaysia) - Model: GG2B 12R - Kích thước: 700 x 720 x 400 (mm) - Năng lượng: Gas - Công suất: 52,000 Btu/Hr - Trọng lượng: 58 kg

BẾP CÔNG NGHIỆP TUẤN NGUYỄN 136 Lê Sao, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.HCM 0902 990 539 - 0922 222 181 Mr. Tuấn
BẾP CHIÊN NỬA PHẲNG NỬA NHÁM

BẾP CHIÊN NỬA PHẲNG NỬA NHÁM

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Hãng sản xuất: BERJAYA (Malaysia) - Model: EG 5250 12RFS - Kích thước: 900x600x930 mm - Năng lượng: 5250 W - Công suất: 380~415, 50/60 - Trọng lượng: 64 kg

BẾP CÔNG NGHIỆP TUẤN NGUYỄN 136 Lê Sao, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.HCM 0902 990 539 - 0922 222 181 Mr. Tuấn
BẾP CHIÊN BỀ MẶT DÙNG GAS CÓ CHÂN ĐỨNG

BẾP CHIÊN BỀ MẶT DÙNG GAS CÓ CHÂN ĐỨNG

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Hãng sản xuất: BERJAYA (Malaysia) - Model: GG4BFS - Kích thước: 1220x720+60x930 mm - Năng lượng: Gas - Công suất: 104,000 Btu/Hr - Trọng lượng: 114.5 kg

BẾP CÔNG NGHIỆP TUẤN NGUYỄN 136 Lê Sao, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.HCM 0902 990 539 - 0922 222 181 Mr. Tuấn
BẾP CHIÊN BỀ MẶT DÙNG ĐIỆN CHÂN ĐỨNG

BẾP CHIÊN BỀ MẶT DÙNG ĐIỆN CHÂN ĐỨNG

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Hãng sản xuất: BERJAYA (Malaysia) - Model: EG 3500 FS - Kích thước: 600x600x930 mm - Năng lượng: 3500 W - Công suất: 220~240, 50/60 - Trọng lượng: 43 kg

BẾP CÔNG NGHIỆP TUẤN NGUYỄN 136 Lê Sao, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.HCM 0902 990 539 - 0922 222 181 Mr. Tuấn
BẾP CHIÊN BỀ MẶT DÙNG ĐIỆNBERJAYA

BẾP CHIÊN BỀ MẶT DÙNG ĐIỆNBERJAYA

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Hãng sản xuất: BERJAYA (Malaysia) - Model: EG 1750 - Kích thước: 400x455x280 mm - Năng lượng: 1750 W - Công suất: 220~240, 50/60 - Trọng lượng: 17 kg

BẾP CÔNG NGHIỆP TUẤN NGUYỄN 136 Lê Sao, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.HCM 0902 990 539 - 0922 222 181 Mr. Tuấn
BẾP ÂU 4 MODULAR ITALY

BẾP ÂU 4 MODULAR ITALY

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Hãng sản xuất: MODULAR (Italya) - Model: FU 70/70 PCG - T (top verson) - Kích thước: 70x70x28h cm - Năng lượng: Gas ranges, 4 họng đốt - Công suất: 18.4 Kw (2X3,7KW & 2X 5.5 KW) - Trọng lượng: 50 kg

BẾP CÔNG NGHIỆP TUẤN NGUYỄN 136 Lê Sao, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.HCM 0902 990 539 - 0922 222 181 Mr. Tuấn
BẾP ÂU 4 BỒ ĐÀO NHA

BẾP ÂU 4 BỒ ĐÀO NHA

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Hãng sản xuất: MEIRELES (Bồ Đào Nha) - Model: FG 7540 - Kích thước: 700x750+870 mm - Năng lượng: Gas - Công suất: 75,067 Btu/Hr - Trọng lượng: kg

BẾP CÔNG NGHIỆP TUẤN NGUYỄN 136 Lê Sao, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.HCM 0902 990 539 - 0922 222 181 Mr. Tuấn
BẾP ÂU 2 HỌNG NGANG BERJAYA

BẾP ÂU 2 HỌNG NGANG BERJAYA

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Hãng sản xuất: BERJAYA (Malaysia) - Model: OB 2S - Kích thước: 600 x 417 + 60 x 350 mm - Năng lượng: Gas - Công suất: 40,000 Btu/Hr - Trọng lượng: 28 kg

BẾP CÔNG NGHIỆP TUẤN NGUYỄN 136 Lê Sao, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.HCM 0902 990 539 - 0922 222 181 Mr. Tuấn
BẾP ÂU 2 HỌNG KHÔNG CHÂN ĐỨNG BỒ ĐÀO NHA

BẾP ÂU 2 HỌNG KHÔNG CHÂN ĐỨNG BỒ ĐÀO NHA

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Hãng sản xuất: MEIRELES (Bồ Đào Nha) - Model: FGS 60x80 - Kích thước: 800x600x300 mm - Năng lượng: Điện - Tổng nhiệt vào: 13.5 kW - Trọng lượng: kg

BẾP CÔNG NGHIỆP TUẤN NGUYỄN 136 Lê Sao, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.HCM 0902 990 539 - 0922 222 181 Mr. Tuấn
BẾP ÂU 2 HỌNG DỌC BERJAYA

BẾP ÂU 2 HỌNG DỌC BERJAYA

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

- Hãng sản xuất: BERJAYA (Malaysia) - Model: OB 2 - Kích thước: 300 x 720 + 60 x 350 mm - Năng lượng: Gas - Công suất: 40,000 Btu/Hr - Trọng lượng: 28 kg

BẾP CÔNG NGHIỆP TUẤN NGUYỄN 136 Lê Sao, Phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.HCM 0902 990 539 - 0922 222 181 Mr. Tuấn