Bộ bàn ghế café | 49 sản phẩm

Bình ngũ cốc đôi kiểu Âu EAST 121571

Bình ngũ cốc đôi kiểu Âu EAST 121571

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Giá Đồ dùng Buffet Bình ngũ cốc đôi kiểu Âu EAST 121571 Hãng sản xuất: EAST / Loại: Bình đựng ngũ cốc / Xuất xứ: - / | Công Ty TNHH SXTM HORECA

CÔNG TY TNHH SX TM HORECA 295 Vườn Lài, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, TP.HCM 0903333818
Bình ngũ cốc ba kiểu Âu EAST 121572

Bình ngũ cốc ba kiểu Âu EAST 121572

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Giá Đồ dùng Buffet Bình ngũ cốc ba kiểu Âu EAST 121572 Hãng sản xuất: EAST / Loại: Bình đựng ngũ cốc / Xuất xứ: - / | Công Ty TNHH SXTM HORECA

CÔNG TY TNHH SX TM HORECA 295 Vườn Lài, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, TP.HCM 0903333818
Bình ngũ cốc bốn kiểu Âu EAST 121573

Bình ngũ cốc bốn kiểu Âu EAST 121573

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Giá Đồ dùng Buffet Bình ngũ cốc bốn kiểu Âu EAST 121573 Hãng sản xuất: EAST / Loại: Bình đựng ngũ cốc / Xuất xứ: - / | Công Ty TNHH SXTM HORECA

CÔNG TY TNHH SX TM HORECA 295 Vườn Lài, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, TP.HCM 0903333818
Bình ngũ cốc đơn kiểu Âu EAST 121579

Bình ngũ cốc đơn kiểu Âu EAST 121579

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Giá Đồ dùng Buffet Bình ngũ cốc đơn kiểu Âu EAST 121579 Hãng sản xuất: EAST / Loại: Bình đựng ngũ cốc / Xuất xứ: - / | Công Ty TNHH SXTM HORECA

CÔNG TY TNHH SX TM HORECA 295 Vườn Lài, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, TP.HCM 0903333818
Bình ngũ cốc đôi kiểu Âu EAST 121578

Bình ngũ cốc đôi kiểu Âu EAST 121578

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Giá Đồ dùng Buffet Bình ngũ cốc đôi kiểu Âu EAST 121578 Hãng sản xuất: EAST / Loại: Bình đựng ngũ cốc / Xuất xứ: - / | Công Ty TNHH SXTM HORECA

CÔNG TY TNHH SX TM HORECA 295 Vườn Lài, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, TP.HCM 0903333818
Bình ngũ cốc đơn kiểu Âu EAST 121577

Bình ngũ cốc đơn kiểu Âu EAST 121577

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Giá Đồ dùng Buffet Bình ngũ cốc đơn kiểu Âu EAST 121577 Hãng sản xuất: EAST / Loại: Bình đựng ngũ cốc / Xuất xứ: - / | Công Ty TNHH SXTM HORECA

CÔNG TY TNHH SX TM HORECA 295 Vườn Lài, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, TP.HCM 0903333818
Kệ xoay 6 bình ngũ cốc EAST 121583

Kệ xoay 6 bình ngũ cốc EAST 121583

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Giá Đồ dùng Buffet Kệ xoay 6 bình ngũ cốc EAST 121583 Hãng sản xuất: EAST / Loại: - / Xuất xứ: - / | Công Ty TNHH SXTM HORECA

CÔNG TY TNHH SX TM HORECA 295 Vườn Lài, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, TP.HCM 0903333818
Bình giữ nóng cafe inox EAST 121410

Bình giữ nóng cafe inox EAST 121410

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Giá Đồ dùng Buffet Bình giữ nóng cafe inox EAST 121410 Hãng sản xuất: EAST / Loại: Bình hâm coffee / Xuất xứ: - / | Công Ty TNHH SXTM HORECA

CÔNG TY TNHH SX TM HORECA 295 Vườn Lài, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, TP.HCM 0903333818
Nồi buffet EAST 121001

Nồi buffet EAST 121001

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Giá Đồ dùng Buffet Nồi buffet EAST 121001 Hãng sản xuất: EAST / Loại: Nồi / Xuất xứ: Trung Quốc / | Công Ty TNHH SXTM HORECA

CÔNG TY TNHH SX TM HORECA 295 Vườn Lài, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, TP.HCM 0903333818
Đèn hâm nóng buffet EAST 121307

Đèn hâm nóng buffet EAST 121307

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Giá Đồ dùng Buffet Đèn hâm nóng buffet EAST 121307 Hãng sản xuất: EAST / Loại: Đèn hâm nóng buffet / Xuất xứ: - / | Công Ty TNHH SXTM HORECA

CÔNG TY TNHH SX TM HORECA 295 Vườn Lài, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, TP.HCM 0903333818
Đèn hâm nóng buffet EAST 121367

Đèn hâm nóng buffet EAST 121367

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Giá Đồ dùng Buffet Đèn hâm nóng buffet EAST 121367 Hãng sản xuất: EAST / Loại: Đèn hâm nóng buffet / Xuất xứ: - / | Công Ty TNHH SXTM HORECA

CÔNG TY TNHH SX TM HORECA 295 Vườn Lài, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, TP.HCM 0903333818
Nồi hâm buffet Kingo TCB6801G

Nồi hâm buffet Kingo TCB6801G

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Giá Đồ dùng Buffet Nồi hâm buffet Kingo TCB6801G Hãng sản xuất: KINGO / Loại: Nồi / Xuất xứ: Trung Quốc / | Công Ty TNHH SXTM HORECA

CÔNG TY TNHH SX TM HORECA 295 Vườn Lài, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, TP.HCM 0903333818
Nồi hâm thức ăn buffet dùng điện Kingo TCS2408

Nồi hâm thức ăn buffet dùng điện Kingo TCS2408

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Giá Đồ dùng Buffet Nồi hâm thức ăn buffet dùng điện Kingo TCS2408 Hãng sản xuất: KINGO / Loại: Nồi / Xuất xứ: - / | Công Ty TNHH SXTM HORECA

CÔNG TY TNHH SX TM HORECA 295 Vườn Lài, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, TP.HCM 0903333818
Bình hâm cafe Kingo 10501

Bình hâm cafe Kingo 10501

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Giá Đồ dùng Buffet Bình hâm cafe Kingo 10501 Hãng sản xuất: KINGO / Loại: Bình hâm coffee / Xuất xứ: - / | Công Ty TNHH SXTM HORECA

CÔNG TY TNHH SX TM HORECA 295 Vườn Lài, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, TP.HCM 0903333818
Bình hâm cafe Kingo 10601

Bình hâm cafe Kingo 10601

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Giá Đồ dùng Buffet Bình hâm cafe Kingo 10601 Hãng sản xuất: KINGO / Loại: Bình hâm coffee / Xuất xứ: - / | Công Ty TNHH SXTM HORECA

CÔNG TY TNHH SX TM HORECA 295 Vườn Lài, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, TP.HCM 0903333818
Nồi buffet Kingo B6803

Nồi buffet Kingo B6803

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Giá Đồ dùng Buffet Nồi buffet Kingo B6803 Hãng sản xuất: KINGO / Loại: Nồi / Xuất xứ: Đức / | Công Ty TNHH SXTM HORECA

CÔNG TY TNHH SX TM HORECA 295 Vườn Lài, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, TP.HCM 0903333818
Nồi buffet Kingo TCS-6704

Nồi buffet Kingo TCS-6704

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Giá Đồ dùng Buffet Nồi buffet Kingo TCS-6704 Hãng sản xuất: KINGO / Loại: Nồi / Xuất xứ: Đức / | Công Ty TNHH SXTM HORECA

CÔNG TY TNHH SX TM HORECA 295 Vườn Lài, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, TP.HCM 0903333818
Nồi buffet  Kingo TCS-2406

Nồi buffet Kingo TCS-2406

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Giá Đồ dùng Buffet Nồi buffet Kingo TCS-2406 Hãng sản xuất: KINGO / Loại: Nồi / Xuất xứ: Đức / | Công Ty TNHH SXTM HORECA

CÔNG TY TNHH SX TM HORECA 295 Vườn Lài, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, TP.HCM 0903333818
Nồi Buffet Kingo S-6801G

Nồi Buffet Kingo S-6801G

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Giá Đồ dùng Buffet Nồi Buffet Kingo S-6801G Hãng sản xuất: KINGO / Loại: Nồi / Xuất xứ: Đức / | Công Ty TNHH SXTM HORECA

CÔNG TY TNHH SX TM HORECA 295 Vườn Lài, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, TP.HCM 0903333818
Nồi buffet Kingo S-6803

Nồi buffet Kingo S-6803

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Giá Đồ dùng Buffet Nồi buffet Kingo S-6803 Hãng sản xuất: KINGO / Loại: Nồi / Xuất xứ: Đức / | Công Ty TNHH SXTM HORECA

CÔNG TY TNHH SX TM HORECA 295 Vườn Lài, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, TP.HCM 0903333818