Bộ đỉnh ngũ sự thờ cúng bằng đồng 2 công nghệ

01 bộ gồm có: 01 đỉnh   + 02 hạc + 02 nến

Kích thước: Cao 60cm

Chất liệu: Đồng vàng đúc giả cổ 2 công nghệ làm màu