Bộ đỉnh thờ cúng ngũ sự hoa sòi 

Bộ đỉnh bao gồm: 01đỉnh + 02 nến + 02 hạc

Chiều cao: 60cm

Màu sắc: Màu ánh kim

Chất liệu: Đồng vàng thanh khiết, làm màu giả cổ ánh kim