Bộ dụng cụ phẫu thuật | 29 sản phẩm

Ống hút dịch Poole cong Φ10 mm - 22 cm Hilbro 06.0422.08

Ống hút dịch Poole cong Φ10 mm - 22 cm Hilbro 06.0422.08

(0 đánh giá)

370,000 VND

Ống hút Poole cong Φ10 mm - 22 cm (Poole suction tube) (Cần đặt hàng trước)

Cửa Hàng Thiết Bị Y Tế Ngọc Tường Lam Tổ 12, Ấp Thị Cầu, Xã Phú Đông, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai 0854987654 Thêm vào giỏ hàng
Ống hút dịch Poole cong Φ8 mm - 22 cm Hilbro 06.0422.08

Ống hút dịch Poole cong Φ8 mm - 22 cm Hilbro 06.0422.08

(0 đánh giá)

370,000 VND

Ống hút Poole cong Φ8 mm - 22 cm (Poole suction tube) (Cần đặt hàng trước)

Cửa Hàng Thiết Bị Y Tế Ngọc Tường Lam Tổ 12, Ấp Thị Cầu, Xã Phú Đông, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai 0854987654 Thêm vào giỏ hàng
Ống hút dịch Poole thẳng Φ10 mm - 22 cm Surtex TR-270-22

Ống hút dịch Poole thẳng Φ10 mm - 22 cm Surtex TR-270-22

(0 đánh giá)

720,000 VND

Ống hút Poole thẳng Φ10 mm - 22 cm (Poole suction tube) (Cần đặt hàng trước)

Cửa Hàng Thiết Bị Y Tế Ngọc Tường Lam Tổ 12, Ấp Thị Cầu, Xã Phú Đông, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai 0854987654 Thêm vào giỏ hàng
Ống hút dịch Poole thẳng Φ10 mm - 23 cm Hilbro 06.0424.10

Ống hút dịch Poole thẳng Φ10 mm - 23 cm Hilbro 06.0424.10

(0 đánh giá)

370,000 VND

Ống hút Poole thẳng Φ10 mm - 23 cm (Poole suction tube) (Cần đặt hàng trước)

Cửa Hàng Thiết Bị Y Tế Ngọc Tường Lam Tổ 12, Ấp Thị Cầu, Xã Phú Đông, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai 0854987654 Thêm vào giỏ hàng
Ống hút dịch Poole thẳng Φ8 mm - 22 cm Hilbro 06.0424.08

Ống hút dịch Poole thẳng Φ8 mm - 22 cm Hilbro 06.0424.08

(0 đánh giá)

370,000 VND

Ống hút Poole thẳng Φ8 mm - 22 cm (Poole suction tube) (Cần đặt hàng trước)

Cửa Hàng Thiết Bị Y Tế Ngọc Tường Lam Tổ 12, Ấp Thị Cầu, Xã Phú Đông, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai 0854987654 Thêm vào giỏ hàng
Kéo Metzenbaum thẳng/cong MHCP 16 cm, 18 cm, 20 cm

Kéo Metzenbaum thẳng/cong MHCP 16 cm, 18 cm, 20 cm

(0 đánh giá)

32,000 VND

Kéo Metzenbaum thẳng/cong (Metzenbaum Scissor) 16 cm, 18 cm, 20 cm (Cần đặt hàng trước)

Cửa Hàng Thiết Bị Y Tế Ngọc Tường Lam Tổ 12, Ấp Thị Cầu, Xã Phú Đông, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai 0854987654 Thêm vào giỏ hàng
Bộ tiểu phẫu 11 món

Bộ tiểu phẫu 11 món

(0 đánh giá)

200,000 VND

Bộ tiểu phẫu 11 món (Cần đặt hàng trước)

Cửa Hàng Thiết Bị Y Tế Ngọc Tường Lam Tổ 12, Ấp Thị Cầu, Xã Phú Đông, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai 0854987654 Thêm vào giỏ hàng
Kẹp sinh thiết Eppendorfer 20 cm Hilbro 60.0798.00

Kẹp sinh thiết Eppendorfer 20 cm Hilbro 60.0798.00

(0 đánh giá)

1,750,000 VND

Kẹp sinh thiết Eppendorfer 20 cm (Eppendorfer Biopsy Fcps 4x8mm) (Cần đặt hàng trước)

Cửa Hàng Thiết Bị Y Tế Ngọc Tường Lam Tổ 12, Ấp Thị Cầu, Xã Phú Đông, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai 0854987654 Thêm vào giỏ hàng
Kìm sinh thiết cổ tử cung Townsend-Mini Hilbro 60.0792.00

Kìm sinh thiết cổ tử cung Townsend-Mini Hilbro 60.0792.00

(0 đánh giá)

2,250,000 VND

Kìm sinh thiết cổ tử cung (Townsend-Mini) 2.3 x 4.2 mm (Cần đặt hàng trước

Cửa Hàng Thiết Bị Y Tế Ngọc Tường Lam Tổ 12, Ấp Thị Cầu, Xã Phú Đông, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai 0854987654 Thêm vào giỏ hàng
Kéo Mayo thẳng/cong AAS (hoặc MHCP) 15 cm, 17 cm

Kéo Mayo thẳng/cong AAS (hoặc MHCP) 15 cm, 17 cm

(0 đánh giá)

30,000 VND

Kéo Mayo thẳng/cong (Mayo stille scissor) 15 cm, 17 cm (Cần đặt hàng trước)

Cửa Hàng Thiết Bị Y Tế Ngọc Tường Lam Tổ 12, Ấp Thị Cầu, Xã Phú Đông, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai 0854987654 Thêm vào giỏ hàng
Kẹp Allis AAS (hoặc MHCP) 16 cm

Kẹp Allis AAS (hoặc MHCP) 16 cm

(0 đánh giá)

42,000 VND

Kẹp Allis (Allis tissue forceps) 16 cm (Cần đặt hàng trước)

Cửa Hàng Thiết Bị Y Tế Ngọc Tường Lam Tổ 12, Ấp Thị Cầu, Xã Phú Đông, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai 0854987654 Thêm vào giỏ hàng
Thước đo tử cung Meinfa (hoặc MHCP)

Thước đo tử cung Meinfa (hoặc MHCP)

(0 đánh giá)

60,000 VND

Thước đo tử cung (Cần đặt hàng trước)

Cửa Hàng Thiết Bị Y Tế Ngọc Tường Lam Tổ 12, Ấp Thị Cầu, Xã Phú Đông, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai 0854987654 Thêm vào giỏ hàng
Mỏ vịt phụ khoa inox AAS (hoặc MHCP)

Mỏ vịt phụ khoa inox AAS (hoặc MHCP)

(0 đánh giá)

60,000 VND

Mỏ vịt phụ khoa inox (graves) nhỏ, trung (Cần đặt hàng trước)

Cửa Hàng Thiết Bị Y Tế Ngọc Tường Lam Tổ 12, Ấp Thị Cầu, Xã Phú Đông, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai 0854987654 Thêm vào giỏ hàng
Kẹp sinh thiết Schumacher 24cm Hilbro 60.0790.01

Kẹp sinh thiết Schumacher 24cm Hilbro 60.0790.01

(0 đánh giá)

1,750,000 VND

Kẹp sinh thiết Schumacher 24cm (Schumacher biopsy fcps fig.1) (Cần đặt hàng trước)

Cửa Hàng Thiết Bị Y Tế Ngọc Tường Lam Tổ 12, Ấp Thị Cầu, Xã Phú Đông, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai 0854987654 Thêm vào giỏ hàng
Dụng cụ nạo kênh sinh thiết CTC Hilbro 4 mm - 23 cm Hilbro 60.0930.04

Dụng cụ nạo kênh sinh thiết CTC Hilbro 4 mm - 23 cm Hilbro 60.0930.04

(0 đánh giá)

260,000 VND

Dụng cụ nạo kênh sinh thiết CTC 4 mm - 23 cm (novak biopsy aspirating curette) (Cần đặt hàng trước)

Cửa Hàng Thiết Bị Y Tế Ngọc Tường Lam Tổ 12, Ấp Thị Cầu, Xã Phú Đông, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai 0854987654 Thêm vào giỏ hàng
Dụng cụ nạo kênh sinh thiết CTC Hilbro 3 mm - 23 cm Hilbro 60.0930.03

Dụng cụ nạo kênh sinh thiết CTC Hilbro 3 mm - 23 cm Hilbro 60.0930.03

(0 đánh giá)

260,000 VND

Dụng cụ nạo kênh sinh thiết CTC 3 mm - 23 cm (novak biopsy aspirating curette) (Cần đặt hàng trước)

Cửa Hàng Thiết Bị Y Tế Ngọc Tường Lam Tổ 12, Ấp Thị Cầu, Xã Phú Đông, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai 0854987654 Thêm vào giỏ hàng
Banh mũi nhỏ, trung, lớn AAS

Banh mũi nhỏ, trung, lớn AAS

(0 đánh giá)

70,000 VND

Banh mũi S, M, L (Cần đặt hàng trước)

Cửa Hàng Thiết Bị Y Tế Ngọc Tường Lam Tổ 12, Ấp Thị Cầu, Xã Phú Đông, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai 0854987654 Thêm vào giỏ hàng
Nhíp đầu tù không mấu/có mấu AAS

Nhíp đầu tù không mấu/có mấu AAS

(0 đánh giá)

15,000 VND

Nhíp đầu tù không mấu/có mấu 12, 14, 16, 18, 20, 25, 30 cm (Cần đặt hàng trước)

Cửa Hàng Thiết Bị Y Tế Ngọc Tường Lam Tổ 12, Ấp Thị Cầu, Xã Phú Đông, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai 0854987654 Thêm vào giỏ hàng
Gương nha khoa có cán AAS

Gương nha khoa có cán AAS

(0 đánh giá)

50,000 VND

Gương nha khoa có cán (Cần đặt hàng trước)

Cửa Hàng Thiết Bị Y Tế Ngọc Tường Lam Tổ 12, Ấp Thị Cầu, Xã Phú Đông, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai 0854987654 Thêm vào giỏ hàng
Nhíp nha 16 cm AAS

Nhíp nha 16 cm AAS

(0 đánh giá)

26,000 VND

Nhíp nha 16 cm (Cần đặt hàng trước)

Cửa Hàng Thiết Bị Y Tế Ngọc Tường Lam Tổ 12, Ấp Thị Cầu, Xã Phú Đông, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai 0854987654 Thêm vào giỏ hàng