Bộ dụng cụ phẫu thuật | 44 sản phẩm

Cán dao mổ số 3 G14 02-130

Cán dao mổ số 3 G14 02-130

(0 đánh giá)

90,000 VND

Cán dao mổ số 3 (Cần đặt hàng trước)

Hộ Kinh Doanh Thiết Bị Y Tế Kim Nguyên 499/6/96/34 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP.HCM 0908.497.999 Thêm vào giỏ hàng
Cây móc vòng Meinfa (hoặc MHCP)

Cây móc vòng Meinfa (hoặc MHCP)

(0 đánh giá)

60,000 VND

Cây móc vòng tránh thai (Cần đặt hàng trước)

Hộ Kinh Doanh Thiết Bị Y Tế Kim Nguyên 499/6/96/34 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP.HCM 0908.497.999 Thêm vào giỏ hàng
Cán dao mổ số 3 Hilbro 08.0100.03

Cán dao mổ số 3 Hilbro 08.0100.03

(0 đánh giá)

90,000 VND

Cán dao mổ số 3 (Cần đặt hàng trước)

Hộ Kinh Doanh Thiết Bị Y Tế Kim Nguyên 499/6/96/34 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP.HCM 0908.497.999 Thêm vào giỏ hàng
Bộ tiểu phẫu 24 món Hilbro

Bộ tiểu phẫu 24 món Hilbro

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Bộ tiểu phẫu 18 khoản, 24 chi tiết (Cần đặt hàng trước)

Hộ Kinh Doanh Thiết Bị Y Tế Kim Nguyên 499/6/96/34 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP.HCM 0908.497.999
Bộ tiểu phẫu 11 món Hilbro

Bộ tiểu phẫu 11 món Hilbro

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Bộ tiểu phẫu 9 khoản, 11 chi tiết (Cần đặt hàng trước)

Hộ Kinh Doanh Thiết Bị Y Tế Kim Nguyên 499/6/96/34 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP.HCM 0908.497.999
Kẹp Halstead Micro Mosquito thẳng 1x2T 14 cm Hilbro 14.0072.14

Kẹp Halstead Micro Mosquito thẳng 1x2T 14 cm Hilbro 14.0072.14

(0 đánh giá)

205,000 VND

Kẹp Halstead Micro Mosquito thẳng có mấu 14 cm (Cần đặt hàng trước)

Hộ Kinh Doanh Thiết Bị Y Tế Kim Nguyên 499/6/96/34 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP.HCM 0908.497.999 Thêm vào giỏ hàng
Kẹp Halstead Micro Mosquito cong 1x2T 14 cm Hilbro 14.0073.14

Kẹp Halstead Micro Mosquito cong 1x2T 14 cm Hilbro 14.0073.14

(0 đánh giá)

210,000 VND

Kẹp Halstead Micro Mosquito cong có mấu 14 cm (Cần đặt hàng trước)

Hộ Kinh Doanh Thiết Bị Y Tế Kim Nguyên 499/6/96/34 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP.HCM 0908.497.999 Thêm vào giỏ hàng
Dụng cụ nạo Sims nhọn 8mm-31cm Hilbro 60.0840.08

Dụng cụ nạo Sims nhọn 8mm-31cm Hilbro 60.0840.08

(0 đánh giá)

280,000 VND

Dụng cụ nạo Sims nhọn 8mm-31cm (Cần đặt hàng trước)

Hộ Kinh Doanh Thiết Bị Y Tế Kim Nguyên 499/6/96/34 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP.HCM 0908.497.999 Thêm vào giỏ hàng
Kẹp Halstead Micro Mosquito cong 1x2T 12 cm Hilbro 14.0073.12

Kẹp Halstead Micro Mosquito cong 1x2T 12 cm Hilbro 14.0073.12

(0 đánh giá)

190,000 VND

Kẹp Halstead Micro Mosquito cong có mấu 12 cm (Cần đặt hàng trước)

Hộ Kinh Doanh Thiết Bị Y Tế Kim Nguyên 499/6/96/34 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP.HCM 0908.497.999 Thêm vào giỏ hàng
Kìm sinh thiết cổ tử cung Townsend mini Fig.5 Hilbro 60.0804.05

Kìm sinh thiết cổ tử cung Townsend mini Fig.5 Hilbro 60.0804.05

(0 đánh giá)

2,500,000 VND

Kìm sinh thiết cổ tử cung Townsend Biopsy Fcps mini Fig.5 (Cần đặt hàng trước)

Hộ Kinh Doanh Thiết Bị Y Tế Kim Nguyên 499/6/96/34 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP.HCM 0908.497.999 Thêm vào giỏ hàng
Kìm sinh thiết cổ tử cung Townsend-Mini Hilbro 60.0792.00

Kìm sinh thiết cổ tử cung Townsend-Mini Hilbro 60.0792.00

(0 đánh giá)

2,250,000 VND

Kìm sinh thiết cổ tử cung (Townsend-Mini) 2.3 x 4.2 mm (Cần đặt hàng trước)

Hộ Kinh Doanh Thiết Bị Y Tế Kim Nguyên 499/6/96/34 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP.HCM 0908.497.999 Thêm vào giỏ hàng
Kéo Iris cong 10 cm Hilbro 10.0143.10

Kéo Iris cong 10 cm Hilbro 10.0143.10

(0 đánh giá)

130,000 VND

Kéo Iris cong 10 cm (Cần đặt hàng trước)

Hộ Kinh Doanh Thiết Bị Y Tế Kim Nguyên 499/6/96/34 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP.HCM 0908.497.999 Thêm vào giỏ hàng
Kéo Iris thẳng 10 cm Hilbro 10.0142.10

Kéo Iris thẳng 10 cm Hilbro 10.0142.10

(0 đánh giá)

130,000 VND

Kéo Iris thẳng 10 cm (Cần đặt hàng trước)

Hộ Kinh Doanh Thiết Bị Y Tế Kim Nguyên 499/6/96/34 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP.HCM 0908.497.999 Thêm vào giỏ hàng
Cục kê nhựa

Cục kê nhựa

(0 đánh giá)

7,000 VND

Cục kê nhựa (lớn, nhỏ) (Cần đặt hàng trước)

Hộ Kinh Doanh Thiết Bị Y Tế Kim Nguyên 499/6/96/34 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP.HCM 0908.497.999 Thêm vào giỏ hàng
Cục kê inox

Cục kê inox

(0 đánh giá)

60,000 VND

Cục kê inox (lớn, nhỏ) (Cần đặt hàng trước)

Hộ Kinh Doanh Thiết Bị Y Tế Kim Nguyên 499/6/96/34 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP.HCM 0908.497.999 Thêm vào giỏ hàng
Banh Farabeuf 15cm Hilbro 18.0012.00

Banh Farabeuf 15cm Hilbro 18.0012.00

(0 đánh giá)

185,000 VND

Banh Farabeuf 15cm (Cần đặt hàng trước)

Hộ Kinh Doanh Thiết Bị Y Tế Kim Nguyên 499/6/96/34 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP.HCM 0908.497.999 Thêm vào giỏ hàng
Ống hút dịch Poole cong Φ10 mm - 22 cm Hilbro 06.0422.08

Ống hút dịch Poole cong Φ10 mm - 22 cm Hilbro 06.0422.08

(0 đánh giá)

370,000 VND

Ống hút Poole cong Φ10 mm - 22 cm (Poole suction tube) (Cần đặt hàng trước)

Hộ Kinh Doanh Thiết Bị Y Tế Kim Nguyên 499/6/96/34 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP.HCM 0908.497.999 Thêm vào giỏ hàng
Ống hút dịch Poole cong Φ8 mm - 22 cm Hilbro 06.0422.08

Ống hút dịch Poole cong Φ8 mm - 22 cm Hilbro 06.0422.08

(0 đánh giá)

370,000 VND

Ống hút Poole cong Φ8 mm - 22 cm (Poole suction tube) (Cần đặt hàng trước)

Hộ Kinh Doanh Thiết Bị Y Tế Kim Nguyên 499/6/96/34 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP.HCM 0908.497.999 Thêm vào giỏ hàng
Ống hút dịch Poole thẳng Φ10 mm - 22 cm Surtex TR-270-22

Ống hút dịch Poole thẳng Φ10 mm - 22 cm Surtex TR-270-22

(0 đánh giá)

720,000 VND

Ống hút Poole thẳng Φ10 mm - 22 cm (Poole suction tube) (Cần đặt hàng trước)

Hộ Kinh Doanh Thiết Bị Y Tế Kim Nguyên 499/6/96/34 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP.HCM 0908.497.999 Thêm vào giỏ hàng
Ống hút dịch Poole thẳng Φ10 mm - 23 cm Hilbro 06.0424.10

Ống hút dịch Poole thẳng Φ10 mm - 23 cm Hilbro 06.0424.10

(0 đánh giá)

370,000 VND

Ống hút Poole thẳng Φ10 mm - 23 cm (Poole suction tube) (Cần đặt hàng trước)

Hộ Kinh Doanh Thiết Bị Y Tế Kim Nguyên 499/6/96/34 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP.HCM 0908.497.999 Thêm vào giỏ hàng