Bộ khuếch đại quang | 1 sản phẩm

Khuếch đại truyền hình cáp

Khuếch đại truyền hình cáp

(1 đánh giá)

750,000 VND

Khuếch đại DA20 đê sử dụng cho hệ thống truyền hình cáp sử dụng từ 2 đến 10 tivi luôn đam bao chất lượng hình ảnh rõ nét.