01 hộp bao gồm 228 chi tiết: Thấu kính cầu, thấu kính trụ, lăng kính và các dụng cụ khác.

- 70 thấu kính hình cầu lõm.

- 70 thấu kính hình cầu lồi.

- 34 thấu kính hình trụ lõm.

- 34 thấu kính hình trụ lồi.

- 8 lăng kính.

- 12 phụ kiện thấu kính: Kính xanh biển, kính đỏ, kính xanh lá, kính nâu, kính phẵng -2, Occluder, đĩa lỗ đường kính nhỏ, đĩa có khe hở.

01 gọng thử kính K-0391.