Bộ rẽ truyền hình cáp 6 cổng Pacific Tap Off 5206 - TF