Bơm cánh gạt | 505 sản phẩm

LỌC TÁCH NHỚT 71421180

LỌC TÁCH NHỚT 71421180

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

LỌC TÁCH NHỚT SOGEVAC SV 40 B / SV 40 BI

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ MINH PHÚ 244/44 Dương Đình Hội, Tăng Nhơn Phú B,Quận 9, TP. Hồ Chí Minh 0985459559
LỌC TÁCH NHỚT 71416340

LỌC TÁCH NHỚT 71416340

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

LỌC TÁCH NHỚT SOGEVAC SV 16 BI / SV 25 B / SV 28 BI

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ MINH PHÚ 244/44 Dương Đình Hội, Tăng Nhơn Phú B,Quận 9, TP. Hồ Chí Minh 0985459559
LỌC TÁCH NHỚT 71417300

LỌC TÁCH NHỚT 71417300

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

LỌC TÁCH NHỚT 71417300 LỌC TÁCH NHỚT BƠM SOGEVAC SV 65-120 B

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ MINH PHÚ 244/44 Dương Đình Hội, Tăng Nhơn Phú B,Quận 9, TP. Hồ Chí Minh 0985459559
LỌC TÁCH NHỚT 971431120

LỌC TÁCH NHỚT 971431120

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

LỌC TÁCH NHỚT 971431120 LỌC TÁCH NHỚT BƠM SOGEVAC SV 300 B / SV 630 B / SV 750 B

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ MINH PHÚ 244/44 Dương Đình Hội, Tăng Nhơn Phú B,Quận 9, TP. Hồ Chí Minh 0985459559
BỘ LỌC KHÍ ĐẦU VÀO G1 / 2

BỘ LỌC KHÍ ĐẦU VÀO G1 / 2

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

BỘ LỌC BỤI F 16-25 - G1 / 2 "

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ MINH PHÚ 244/44 Dương Đình Hội, Tăng Nhơn Phú B,Quận 9, TP. Hồ Chí Minh 0985459559
Ống PVC 25 mm

Ống PVC 25 mm

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Ống PVC 25 mm L = 1000 mm

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ MINH PHÚ 244/44 Dương Đình Hội, Tăng Nhơn Phú B,Quận 9, TP. Hồ Chí Minh 0985459559
Đồng hồ đo lọc khí thải cho SOGEVAC SV 40 B - SV 750 B / F

Đồng hồ đo lọc khí thải cho SOGEVAC SV 40 B - SV 750 B / F

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Đồng hồ đo lọc khí thải cho SOGEVAC SV 40 B - SV 750 B / F

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ MINH PHÚ 244/44 Dương Đình Hội, Tăng Nhơn Phú B,Quận 9, TP. Hồ Chí Minh 0985459559
VÒNG ĐỊNH TÂM ISO-KF

VÒNG ĐỊNH TÂM ISO-KF

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

VÒNG ĐỊNH TÂM ISO-KF

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ MINH PHÚ 244/44 Dương Đình Hội, Tăng Nhơn Phú B,Quận 9, TP. Hồ Chí Minh 0985459559
VÒNG KẸP ISO-KF

VÒNG KẸP ISO-KF

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

VÒNG KẸP ISO-KF

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ MINH PHÚ 244/44 Dương Đình Hội, Tăng Nhơn Phú B,Quận 9, TP. Hồ Chí Minh 0985459559
BƠM CHÂN KHÔNG TRIVAC D 2.5 E

BƠM CHÂN KHÔNG TRIVAC D 2.5 E

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

BƠM CHÂN KHÔNG TRIVAC D 2.5 E Tốc độ bơm (50 Hz): 2,7 m³ / h Sử dung dầu: LEYBONOL LVO 100

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ MINH PHÚ 244/44 Dương Đình Hội, Tăng Nhơn Phú B,Quận 9, TP. Hồ Chí Minh 0985459559
BƠM CHÂN KHÔNG TRIVAC D 65 BCS

BƠM CHÂN KHÔNG TRIVAC D 65 BCS

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

BƠM CHÂN KHÔNG TRIVAC D 65 BCS Tốc độ bơm (50 Hz): 65 m³ / h Tốc độ bơm (60 Hz): 78 m³ / h Áp lực cuối cùng: 2 x 10⁻³ mbar Sử dung dầu: LEYBONOL LVO 400

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ MINH PHÚ 244/44 Dương Đình Hội, Tăng Nhơn Phú B,Quận 9, TP. Hồ Chí Minh 0985459559
BƠM CHÂN KHÔNG TRIVAC D 4 B - ATEX

BƠM CHÂN KHÔNG TRIVAC D 4 B - ATEX

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

BƠM CHÂN KHÔNG TRIVAC D 4 B - ATEX Điện áp: 1 pha, 220V, 50HZ Sử dung dầu: LEYBONOL LVO 100

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ MINH PHÚ 244/44 Dương Đình Hội, Tăng Nhơn Phú B,Quận 9, TP. Hồ Chí Minh 0985459559
BƠM CHÂN KHÔNG TRIVAC D 8 B - ATEX

BƠM CHÂN KHÔNG TRIVAC D 8 B - ATEX

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

BƠM CHÂN KHÔNG TRIVAC D 8 B - ATEX Điện áp: 1 pha, 220V, 50HZ Sử dung dầu: LEYBONOL LVO 100

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ MINH PHÚ 244/44 Dương Đình Hội, Tăng Nhơn Phú B,Quận 9, TP. Hồ Chí Minh 0985459559
BƠM CHÂN KHÔNG TRIVAC D 25 B - ATEX

BƠM CHÂN KHÔNG TRIVAC D 25 B - ATEX

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

BƠM CHÂN KHÔNG TRIVAC D 25 B - ATEX Điện áp: 1 pha, 220V, 50HZ Sử dung dầu: LEYBONOL LVO 100

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ MINH PHÚ 244/44 Dương Đình Hội, Tăng Nhơn Phú B,Quận 9, TP. Hồ Chí Minh 0985459559
BƠM CHÂN KHÔNG TRIVAC D 40 B - ATEX

BƠM CHÂN KHÔNG TRIVAC D 40 B - ATEX

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

BƠM CHÂN KHÔNG TRIVAC D 40 B - ATEX Điện áp: 1 pha, 220V, 50HZ Sử dung dầu: LEYBONOL LVO 100

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ MINH PHÚ 244/44 Dương Đình Hội, Tăng Nhơn Phú B,Quận 9, TP. Hồ Chí Minh 0985459559
BƠM CHÂN KHÔNG TRIVAC D 65 B ATEX

BƠM CHÂN KHÔNG TRIVAC D 65 B ATEX

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Tốc độ bơm (50 Hz): 65 m³ / h Tốc độ bơm (60 Hz): 78 m³ / h Áp lực cuối cùng: 2 x 10 mbar Điện áp: 1 pha, 220V, 50HZ Sử dung dầu: LEYBONOL LVO 100

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ MINH PHÚ 244/44 Dương Đình Hội, Tăng Nhơn Phú B,Quận 9, TP. Hồ Chí Minh 0985459559
BƠM CHÂN KHÔNG TRIVAC D 40 B

BƠM CHÂN KHÔNG TRIVAC D 40 B

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Tốc độ bơm (50 Hz): 40 m³ / h Tốc độ bơm (60 Hz): 48 m³ / h Áp lực cuối cùng: 2 x 10 mbar Điện áp: 1 pha, 220V, 50HZ Sử dung dầu: LEYBONOL LVO 100

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ MINH PHÚ 244/44 Dương Đình Hội, Tăng Nhơn Phú B,Quận 9, TP. Hồ Chí Minh 0985459559
BƠM CHÂN KHÔNG TRIVAC D 4 B

BƠM CHÂN KHÔNG TRIVAC D 4 B

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Tốc độ bơm (50 Hz): 4.2 m³ / h Tốc độ bơm (60 Hz): 5 m³ / h Áp lực cuối cùng: 2 x 10⁻³ mbar Điện áp: 1 pha, 220V, 50HZ Sử dung dầu: LEYBONOL LVO 100

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ MINH PHÚ 244/44 Dương Đình Hội, Tăng Nhơn Phú B,Quận 9, TP. Hồ Chí Minh 0985459559
BƠM CHÂN KHÔNG TRIVAC D 16 B

BƠM CHÂN KHÔNG TRIVAC D 16 B

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Tốc độ bơm (50 Hz): 16,5 m³ / giờ Tốc độ bơm (60 Hz): 19,8 m³ / giờ Áp lực cuối cùng: 2 x 10⁻³ mbar Điện áp: 1 pha, 220V, 50HZ Sử dung dầu: LEYBONOL LVO 100

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ MINH PHÚ 244/44 Dương Đình Hội, Tăng Nhơn Phú B,Quận 9, TP. Hồ Chí Minh 0985459559
BƠM CHÂN KHÔNG TRIVAC D 25 B

BƠM CHÂN KHÔNG TRIVAC D 25 B

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Tốc độ bơm (50 Hz): 25,7 m³ / giờ Tốc độ bơm (60 Hz): 30,8 m³ / giờ Áp lực cuối cùng: 2 x 10⁻³ mbar Điện áp: 1 pha, 220V, 50HZ Sử dung dầu: LEYBONOL LVO 100

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ MINH PHÚ 244/44 Dương Đình Hội, Tăng Nhơn Phú B,Quận 9, TP. Hồ Chí Minh 0985459559