Bông, băng, gạc | 120 sản phẩm

Gạc y tế tiệt trùng Bảo Thạch 10 cm x 10 cm x 6 lớp

Gạc y tế tiệt trùng Bảo Thạch 10 cm x 10 cm x 6 lớp

(0 đánh giá)

9,000 VND

Gạc y tế tiệt trùng (Cần đặt hàng trước)

Hộ Kinh Doanh Thiết Bị Y Tế Kim Nguyên 499/6/96/34 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP.HCM 0908.497.999 Thêm vào giỏ hàng
Gạc y tế tiệt trùng Bảo Thạch 7.5cm x 7.5cm x 6 lớp

Gạc y tế tiệt trùng Bảo Thạch 7.5cm x 7.5cm x 6 lớp

(0 đánh giá)

750,000 VND

Gạc y tế tiệt trùng (vải không dệt), gạc non (Cần đặt hàng trước)

Hộ Kinh Doanh Thiết Bị Y Tế Kim Nguyên 499/6/96/34 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP.HCM 0908.497.999 Thêm vào giỏ hàng
Bột bó thạch cao Duk-In Cast

Bột bó thạch cao Duk-In Cast

(0 đánh giá)

25,000 VND

Bột bó thạch cao dạng cuộn (3 in, 4 in, 5 in, 6 in) (Cần đặt hàng trước)

Hộ Kinh Doanh Thiết Bị Y Tế Kim Nguyên 499/6/96/34 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP.HCM 0908.497.999 Thêm vào giỏ hàng
Gạc y tế tiệt trùng Đông Fa 3 Con nai

Gạc y tế tiệt trùng Đông Fa 3 Con nai

(0 đánh giá)

280,000 VND

Gạc y tế tiệt trùng (Cần đặt hàng trước)

Hộ Kinh Doanh Thiết Bị Y Tế Kim Nguyên 499/6/96/34 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP.HCM 0908.497.999 Thêm vào giỏ hàng
Que gòn tiệt trùng Bảo Thạch

Que gòn tiệt trùng Bảo Thạch

(0 đánh giá)

50,000 VND

Que gòn tiệt trùng (loại gói 5 que) (Cần đặt hàng trước)

Hộ Kinh Doanh Thiết Bị Y Tế Kim Nguyên 499/6/96/34 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP.HCM 0908.497.999 Thêm vào giỏ hàng
Gạc dẫn lưu Bảo Thạch 1 cm x 200 cm x 4 lớp

Gạc dẫn lưu Bảo Thạch 1 cm x 200 cm x 4 lớp

(0 đánh giá)

135,000 VND

Gạc dẫn lưu 1 cm x 200 cm x 4 lớp (Cần đặt hàng trước)

Hộ Kinh Doanh Thiết Bị Y Tế Kim Nguyên 499/6/96/34 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP.HCM 0908.497.999 Thêm vào giỏ hàng
Sáp cầm máu xương BoneWax 2.5 gr W31C

Sáp cầm máu xương BoneWax 2.5 gr W31C

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Sáp cầm máu xương BoneWax 2.5 gr (Cần đặt hàng trước)

Hộ Kinh Doanh Thiết Bị Y Tế Kim Nguyên 499/6/96/34 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP.HCM 0908.497.999
Vật liệu cầm máu Surgicel W1913T

Vật liệu cầm máu Surgicel W1913T

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Vật liệu cầm máu SURGICEL tự tiêu, có tính kháng khuẩn, bằng cellulose oxi hóa tái tổ hợp (oxidized regenerated cellulose), kích thước 5 x 7.5 cm (Cần đặt hàng trước)

Hộ Kinh Doanh Thiết Bị Y Tế Kim Nguyên 499/6/96/34 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP.HCM 0908.497.999
Vật liệu cầm máu Surgicel W1912

Vật liệu cầm máu Surgicel W1912

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Vật liệu cầm máu SURGICEL tự tiêu, có tính kháng khuẩn, bằng cellulose oxi hóa tái tổ hợp (oxidized regenerated cellulose), kích thước 10 x 20 cm (Cần đặt hàng trước)

Hộ Kinh Doanh Thiết Bị Y Tế Kim Nguyên 499/6/96/34 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP.HCM 0908.497.999
Miếng cầm máu Spongostan Anal MS0004

Miếng cầm máu Spongostan Anal MS0004

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Miếng cầm máu Spongostan bằng gelatin dạng ống màu trắng, tiệt trùng, tự tiêu 8cm x Ø 3cm (Cần đặt hàng trước)

Hộ Kinh Doanh Thiết Bị Y Tế Kim Nguyên 499/6/96/34 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP.HCM 0908.497.999
Miếng xốp cầm máu tự tiêu Spongostan Standard MS0002

Miếng xốp cầm máu tự tiêu Spongostan Standard MS0002

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Miếng xốp cầm máu tự tiêu Spongostan bằng gelatin dạng bọt xốp màu trắng, tiệt trùng, 7x5x1cm (Cần đặt hàng trước)

Hộ Kinh Doanh Thiết Bị Y Tế Kim Nguyên 499/6/96/34 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP.HCM 0908.497.999
Que xét nghiệm tiệt trùng Bảo Thạch

Que xét nghiệm tiệt trùng Bảo Thạch

(0 đánh giá)

40,000 VND

Que xét nghiệm tiệt trùng (Cần đặt hàng trước)

Hộ Kinh Doanh Thiết Bị Y Tế Kim Nguyên 499/6/96/34 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP.HCM 0908.497.999 Thêm vào giỏ hàng
Que gòn tiệt trùng Bảo Thạch

Que gòn tiệt trùng Bảo Thạch

(0 đánh giá)

15,000 VND

Que gòn tiệt trùng (loại gói 20 que) (Cần đặt hàng trước)

Hộ Kinh Doanh Thiết Bị Y Tế Kim Nguyên 499/6/96/34 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP.HCM 0908.497.999 Thêm vào giỏ hàng
Bông mỡ cuộn Bảo Thạch

Bông mỡ cuộn Bảo Thạch

(0 đánh giá)

70,000 VND

Bông mỡ cuộn (bông không thấm nước) (Cần đặt hàng trước)

Hộ Kinh Doanh Thiết Bị Y Tế Kim Nguyên 499/6/96/34 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP.HCM 0908.497.999 Thêm vào giỏ hàng
Bông viên Bảo Thạch 50 gr, 100 gr, 500 gr

Bông viên Bảo Thạch 50 gr, 100 gr, 500 gr

(0 đánh giá)

18,000 VND

Bông viên 50 gr, 100 gr (tiệt trùng) và 500 gr (tiệt trùng hoặc chưa tiệt trùng) (Cần đặt hàng trước)

Hộ Kinh Doanh Thiết Bị Y Tế Kim Nguyên 499/6/96/34 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP.HCM 0908.497.999 Thêm vào giỏ hàng
Bông y tế Trung Tính 1 kg

Bông y tế Trung Tính 1 kg

(0 đánh giá)

155,000 VND

Bông y tế hút nước 1 kg (Cần đặt hàng trước)

Hộ Kinh Doanh Thiết Bị Y Tế Kim Nguyên 499/6/96/34 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP.HCM 0908.497.999 Thêm vào giỏ hàng
Băng thay chỉ khâu da Steri Strip R1546

Băng thay chỉ khâu da Steri Strip R1546

(0 đánh giá)

1,050,000 VND

Băng thay chỉ khâu da (Cần đặt hàng trước)

Hộ Kinh Doanh Thiết Bị Y Tế Kim Nguyên 499/6/96/34 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP.HCM 0908.497.999 Thêm vào giỏ hàng
Băng thay chỉ khâu da Steri Strip R1547

Băng thay chỉ khâu da Steri Strip R1547

(0 đánh giá)

1,150,000 VND

Băng thay chỉ khâu da (Cần đặt hàng trước)

Hộ Kinh Doanh Thiết Bị Y Tế Kim Nguyên 499/6/96/34 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP.HCM 0908.497.999 Thêm vào giỏ hàng
Bông y tế cắt sẵn Bảo Thạch

Bông y tế cắt sẵn Bảo Thạch

(0 đánh giá)

120,000 VND

Bông y tế cắt 3cm x 3cm, 6cm x 6cm (Cần đặt hàng trước)

Hộ Kinh Doanh Thiết Bị Y Tế Kim Nguyên 499/6/96/34 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP.HCM 0908.497.999 Thêm vào giỏ hàng
Băng cá nhân y tế 3M 626-100V

Băng cá nhân y tế 3M 626-100V

(0 đánh giá)

50,000 VND

Băng cá nhân vải độ dính cao (Cần đặt hàng trước)

Hộ Kinh Doanh Thiết Bị Y Tế Kim Nguyên 499/6/96/34 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP.HCM 0908.497.999 Thêm vào giỏ hàng