Băng bột 3 in (7.5cm x 2.7m). Quy cách: Hộp 12 cuộn, thùng 120 cuộn
Băng bột 4 in (10cm x 2.7m). Quy cách: Hộp 12 cuộn, thùng 120 cuộn
Băng bột 5 in (12.5cm x 2.7m). Quy cách: Hộp 12 cuộn, thùng 120 cuộn
Băng bột 6 in (15cm x 2.7m). Quy cách: Hộp 12 cuộn, thùng 96 cuộn
Bán nguyên hộp