Bột bó thủy tinh 3 in (7.5 cm x 3.6 m)
Bột bó thủy tinh 4 in (10 cm x 3.6 m)
Bột bó thủy tinh 5 in (12.5 cm x 3.6 m)
Quy cách: Hộp 10 cuộn, thùng 100 cuộn
Bán nguyên hộp