Búp bê | 143 sản phẩm

 Búp bê thần tượng BTS -Jin

Búp bê thần tượng BTS -Jin

(0 đánh giá)

599,000 VND

Thông tin chi tiết sản phẩm: • + Thương hiệu: BARBIE • + Kích thước sản phẩm (cm): 2.54 x 2.54 x 27.94 cm • + Trọng lượng (gr): 122g • + Mã sản phẩm: TL-GKC88/GKC86 • + Độ tuổi: 6+

 Búp bê Barbie đổi màu 3

Búp bê Barbie đổi màu 3

(0 đánh giá)

579,000 VND

Thông tin chi tiết sản phẩm: • + Thương hiệu: BARBIE • + Kích thước sản phẩm (cm): 5,08 x 19,99 x 29,01 cm • + Trọng lượng (gr): 366g • + Mã sản phẩm: GTP42 • + Độ tuổi: 3+

 Búp bê Barbie đổi màu 2

Búp bê Barbie đổi màu 2

(0 đánh giá)

579,000 VND

Thông tin chi tiết sản phẩm: • + Thương hiệu: BARBIE • + Kích thước sản phẩm (cm): 5,08 x 19,99 x 29,01 cm • + Trọng lượng (gr): 360g • + Mã sản phẩm: GTP41 • + Độ tuổi: 3+

 Tiệm Cà Phê của Barbie

Tiệm Cà Phê của Barbie

(0 đánh giá)

1,099,000 VND

Thông tin chi tiết sản phẩm: • + Thương hiệu: BARBIE • + Kích thước sản phẩm (cm): 39.37 x 32.38 x 7.62 cm • + Trọng lượng (gr): 830g • + Mã sản phẩm: GMW03 • + Độ tuổi: 3+

 Búp bê Barbie đổi màu 1

Búp bê Barbie đổi màu 1

(0 đánh giá)

579,000 VND

Thông tin chi tiết sản phẩm: • + Thương hiệu: BARBIE • + Kích thước sản phẩm (cm): 8.41 x 8.41 x 32.51 cm • + Trọng lượng (gr): 244g • + Mã sản phẩm: GMT48 • + Độ tuổi: 3+

 Hộp quà bí mật của Barbie

Hộp quà bí mật của Barbie

(0 đánh giá)

749,000 VND

Thông tin chi tiết sản phẩm: • + Thương hiệu: BARBIE • + Kích thước sản phẩm (cm): 5,08 x 19,99 x 29,01 cm • + Trọng lượng (gr): 376g • + Mã sản phẩm: GLH64 • + Độ tuổi: 3+

 Hộp quà bí mật của Barbie

Hộp quà bí mật của Barbie

(0 đánh giá)

749,000 VND

Thông tin chi tiết sản phẩm: • + Thương hiệu: BARBIE • + Kích thước sản phẩm (cm): 5 x 20.32 x 29.01 cm • + Trọng lượng (gr): 400g • + Mã sản phẩm: GLH62 • + Độ tuổi: 3+

 Búp bê thần tượng BTS mini -Jimin

Búp bê thần tượng BTS mini -Jimin

(0 đánh giá)

329,000 VND

Thông tin chi tiết sản phẩm: • + Thương hiệu: BARBIE • + Kích thước sản phẩm (cm): 5.00 x 3.00 x 8.99 cm • + Trọng lượng (gr): 70g • + Mã sản phẩm: GKH81/GKH74 • + Độ tuổi: 6+

 Búp bê thần tượng BTS mini -SUGA

Búp bê thần tượng BTS mini -SUGA

(0 đánh giá)

329,000 VND

Thông tin chi tiết sản phẩm: • + Thương hiệu: BARBIE • + Kích thước sản phẩm (cm): 5.00 x 3.00 x 8.99 cm • + Trọng lượng (gr): 70g • + Mã sản phẩm: GKH80/GKH74 • + Độ tuổi: 6+

 Búp bê thần tượng BTS mini -j-hope

Búp bê thần tượng BTS mini -j-hope

(0 đánh giá)

329,000 VND

Thông tin chi tiết sản phẩm: • + Thương hiệu: BARBIE • + Kích thước sản phẩm (cm): 5.00 x 3.00 x 8.99 cm • + Trọng lượng (gr): 70g • + Mã sản phẩm: GKH79/GKH74 • + Độ tuổi: 6+

 Búp bê thần tượng BTS mini -RM

Búp bê thần tượng BTS mini -RM

(0 đánh giá)

329,000 VND

Thông tin chi tiết sản phẩm: • + Thương hiệu: BARBIE • + Kích thước sản phẩm (cm): 5.00 x 3.00 x 8.99 cm • + Trọng lượng (gr): 70g • + Mã sản phẩm: GKH78/GKH74 • + Độ tuổi: 6+

 Búp bê thần tượng BTS mini -V

Búp bê thần tượng BTS mini -V

(0 đánh giá)

329,000 VND

Thông tin chi tiết sản phẩm: • + Thương hiệu: BARBIE • + Kích thước sản phẩm (cm): 5.00 x 3.00 x 8.99 cm • + Trọng lượng (gr): 70g • + Mã sản phẩm: GKH77/GKH74 • + Độ tuổi: 6+

 Búp bê thần tượng BTS mini -Jin

Búp bê thần tượng BTS mini -Jin

(0 đánh giá)

329,000 VND

Thông tin chi tiết sản phẩm: • + Thương hiệu: BARBIE • + Kích thước sản phẩm (cm): 5.00 x 3.00 x 8.99 cm • + Trọng lượng (gr): 70g • + Mã sản phẩm: GKH76/GKH74 • + Độ tuổi: 6+

 Búp bê thần tượng BTS mini -Jung Kook

Búp bê thần tượng BTS mini -Jung Kook

(0 đánh giá)

329,000 VND

Thông tin chi tiết sản phẩm: • + Thương hiệu: BARBIE • + Kích thước sản phẩm (cm): 5.00 x 3.00 x 8.99 cm • + Trọng lượng (gr): 70g • + Mã sản phẩm: GKH75/GKH74 • + Độ tuổi: 6+

 Búp bê thần tượng BTS -Jimin

Búp bê thần tượng BTS -Jimin

(0 đánh giá)

599,000 VND

Thông tin chi tiết sản phẩm: • + Thương hiệu: BARBIE • + Kích thước sản phẩm (cm): 2.54 x 2.54 x 27.94 cm • + Trọng lượng (gr): 120g • + Mã sản phẩm: GKC93/GKC86 • + Độ tuổi: 6+

 Búp bê thần tượng BTS - SUGA

Búp bê thần tượng BTS - SUGA

(0 đánh giá)

599,000 VND

Thông tin chi tiết sản phẩm: • + Thương hiệu: BARBIE • + Kích thước sản phẩm (cm): 2.54 x 2.54 x 27.94 cm • + Trọng lượng (gr): 120g • + Mã sản phẩm: GKC92/GKC86 • + Độ tuổi: 6+

 Búp bê thần tượng BTS -J-hope

Búp bê thần tượng BTS -J-hope

(0 đánh giá)

599,000 VND

Thông tin chi tiết sản phẩm: • + Thương hiệu: BARBIE • + Kích thước sản phẩm (cm): 2.54 x 2.54 x 27.94 cm • + Trọng lượng (gr): 120g • + Mã sản phẩm: GKC91/GKC86 • + Độ tuổi: 6+

 Búp bê thần tượng BTS -RM

Búp bê thần tượng BTS -RM

(0 đánh giá)

599,000 VND

Thông tin chi tiết sản phẩm: • + Thương hiệu: BARBIE • + Kích thước sản phẩm (cm): 2.54 x 2.54 x 27.94 cm • + Trọng lượng (gr): 120g • + Mã sản phẩm: GKC90/GKC86 • + Độ tuổi: 3+

 Búp bê thần tượng BTS -V

Búp bê thần tượng BTS -V

(0 đánh giá)

599,000 VND

Thông tin chi tiết sản phẩm: • + Thương hiệu: BARBIE • + Kích thước sản phẩm (cm): 2.54 x 2.54 x 27.94 cm • + Trọng lượng (gr): 120g • + Mã sản phẩm: GKC89/GKC86 • + Độ tuổi: 6+

 Búp bê thần tượng BTS -Jin

Búp bê thần tượng BTS -Jin

(0 đánh giá)

599,000 VND

Thông tin chi tiết sản phẩm: • + Thương hiệu: BARBIE • + Kích thước sản phẩm (cm): 2.54 x 2.54 x 27.94 cm • + Trọng lượng (gr): 120g • + Mã sản phẩm: GKC88/GKC86 • + Độ tuổi: 6+