Bút chì, ruột bút | 18 sản phẩm

Gọt chì

Gọt chì

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Gọt chì

Công ty TNHH dịch vụ thương mại D&K Việt Nam Số nhà 29 ngách 22 ngõ 120 Kim Giang -Hoàng Mai-Hà Nội 02423211511-0936055788
Ruột bút chì  Steadtler 250 -05

Ruột bút chì Steadtler 250 -05

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Ruột bút chì Steadtler 250 -05 -Kích thước 03-05-07-09mm

Công ty TNHH dịch vụ thương mại D&K Việt Nam Số nhà 29 ngách 22 ngõ 120 Kim Giang -Hoàng Mai-Hà Nội 02423211511-0936055788
Bút chì KOH

Bút chì KOH

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Bút chì KOH -Độ cứng : 2B/3B/4B/5B/6B/HB -Quy cách : 12 cái/hộp

Công ty TNHH dịch vụ thương mại D&K Việt Nam Số nhà 29 ngách 22 ngõ 120 Kim Giang -Hoàng Mai-Hà Nội 02423211511-0936055788
Bút chì kim Pentel A 255

Bút chì kim Pentel A 255

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Bút chì kim Pentel A 255 -Hộp 12 chiếc.

Công ty TNHH dịch vụ thương mại D&K Việt Nam Số nhà 29 ngách 22 ngõ 120 Kim Giang -Hoàng Mai-Hà Nội 02423211511-0936055788
BÌ THƯ

BÌ THƯ

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Bi thư

Kim bấm số 10 Plus

Kim bấm số 10 Plus

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Kim bấm số 10 Plus

Công ty TNHH TM-DV YBCO 416/18/5 Dương Quảng Hàm, P.5, Gò Vấp 08 6257 7386/6257 7368
Ruột chì Monami

Ruột chì Monami

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Ruột chì Monami

Công ty TNHH TM-DV YBCO 416/18/5 Dương Quảng Hàm, P.5, Gò Vấp 08 6257 7386/6257 7368
Ruột chì vàng 0.5 có tem

Ruột chì vàng 0.5 có tem

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Ruột chì vàng 0.5 có tem

Công ty TNHH TM-DV YBCO 416/18/5 Dương Quảng Hàm, P.5, Gò Vấp 08 6257 7386/6257 7368
Gỡ kim Thiên Long STR01

Gỡ kim Thiên Long STR01

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Gỡ kim Thiên Long STR01

Công ty TNHH TM-DV YBCO 416/18/5 Dương Quảng Hàm, P.5, Gò Vấp 08 6257 7386/6257 7368
Chuốt chì tim

Chuốt chì tim

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Chuốt chì tim

Công ty TNHH TM-DV YBCO 416/18/5 Dương Quảng Hàm, P.5, Gò Vấp 08 6257 7386/6257 7368
Bút Chì chuốt 2B thường

Bút Chì chuốt 2B thường

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Bút Chì chuốt 2B thường Bút Chì chuốt 2B-Steadler Bút Chì chuốt 2B TL

Công ty TNHH TM-DV YBCO 416/18/5 Dương Quảng Hàm, P.5, Gò Vấp 08 6257 7386/6257 7368
Bút chì bấm Pentel AX- 125T

Bút chì bấm Pentel AX- 125T

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Bút chì bấm Pentel AX- 125T

Công ty TNHH TM-DV YBCO 416/18/5 Dương Quảng Hàm, P.5, Gò Vấp 08 6257 7386/6257 7368
Bút chì bấm Pentel AX-105T

Bút chì bấm Pentel AX-105T

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Bút chì bấm Pentel AX-105T

Công ty TNHH TM-DV YBCO 416/18/5 Dương Quảng Hàm, P.5, Gò Vấp 08 6257 7386/6257 7368
Bút xóa kéo Plus nhỏ

Bút xóa kéo Plus nhỏ

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Bút xóa kéo Plus nhỏ Bút xóa kéo Plus lớn

Công ty TNHH TM-DV YBCO 416/18/5 Dương Quảng Hàm, P.5, Gò Vấp 08 6257 7386/6257 7368
Bút xóa TL 12ml CP-01

Bút xóa TL 12ml CP-01

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Bút xóa TL 12ml CP-01

Công ty TNHH TM-DV YBCO 416/18/5 Dương Quảng Hàm, P.5, Gò Vấp 08 6257 7386/6257 7368
Bút xóa TL 12ml CP-02

Bút xóa TL 12ml CP-02

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Bút xóa TL 12ml CP-02

Công ty TNHH TM-DV YBCO 416/18/5 Dương Quảng Hàm, P.5, Gò Vấp 08 6257 7386/6257 7368
Lau bảng nhung

Lau bảng nhung

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Lau bảng nhung

Công ty TNHH TM-DV YBCO 416/18/5 Dương Quảng Hàm, P.5, Gò Vấp 08 6257 7386/6257 7368
Gôm Pentel nhỏ

Gôm Pentel nhỏ

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Gôm Pentel nhỏ Gôm Pentel lớn

Công ty TNHH TM-DV YBCO 416/18/5 Dương Quảng Hàm, P.5, Gò Vấp 08 6257 7386/6257 7368