Các sản phẩm nhựa | 121 sản phẩm

THÙNG NHỰA ĐA NĂNG - 523 - 524 - 372 - 525 - 546 - 526

THÙNG NHỰA ĐA NĂNG - 523 - 524 - 372 - 525 - 546 - 526

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

+ 523 Kích thước: 527 x 372 x H 270 mm Dung tích: 30L + 524 Kích thước: 617 x 434 x H 340 mm Dung tích: 60L + 372 Kích thước: 630 x 430 x H 380 mm Dung tích: 80L + 525 Kích thước: 710 x 498 x H 412 mm Dung tích: 90L + 546 Kích thước: 750 x 520 x H 460 mm Dung tích: 120L + 526 Kích thước: 803 x 575 x H 484 mm Dung tích: 140L Nguyên liệu: Nhựa PP chính phẩm

CÔNG TY TNHH SX TM HORECA 295 Vườn Lài, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, TP.HCM 0903333818
THÙNG NHỰA TRONG 10L - 486

THÙNG NHỰA TRONG 10L - 486

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Kích thước: 380 x 270 x H145 mm Dung tích: 10L Nguyên liệu: Nhựa PP chính phẩm

CÔNG TY TNHH SX TM HORECA 295 Vườn Lài, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, TP.HCM 0903333818
THÙNG NHỰA TRONG 15L - 347

THÙNG NHỰA TRONG 15L - 347

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Kích thước: 455 x 310 x H170 mm Dung tích: 15L Nguyên liệu: Nhựa PP chính phẩm

CÔNG TY TNHH SX TM HORECA 295 Vườn Lài, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, TP.HCM 0903333818
THÙNG NHỰA TRONG 18L - 398

THÙNG NHỰA TRONG 18L - 398

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Kích thước: 570 x 390 x H220 mm Dung tích: 28L Nguyên liệu: Nhựa PP chính phẩm

CÔNG TY TNHH SX TM HORECA 295 Vườn Lài, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, TP.HCM 0903333818
HỘP DỤNG CỤ 322 - 422

HỘP DỤNG CỤ 322 - 422

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

+ 322 (Nhỏ) Kích thước: 380 x 185 x H140 mm + 422 (Lớn) Kích thước: 435 x 235 x H200 mm Nguyên liệu: Nhựa PP chính phẩm

CÔNG TY TNHH SX TM HORECA 295 Vườn Lài, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, TP.HCM 0903333818
HỘP SUPER LOOK TRÒN 502 - 503 - 504

HỘP SUPER LOOK TRÒN 502 - 503 - 504

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

+ 502 (Nhỏ) Kích thước: 110 x 60 mm Dung tích: 0,28L + 503 (Trung) Kích thước: 145 x 73 mm Dung tích: 0,62L +504 (Lớn) Kích thước: 180 x 82 mm Dung tích: 1,3L Nguyên liệu: Nhựa PP chính phẩm

CÔNG TY TNHH SX TM HORECA 295 Vườn Lài, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, TP.HCM 0903333818
HỘP SUPER LOOK CAO 488 - 489

HỘP SUPER LOOK CAO 488 - 489

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

+ 488 (Nhỏ) Kích thước: 124 x 120 mm Dung tích: 0,695L + 489 (Lớn) Kích thước: 153 x 153 mm Dung tích: 1,5L Nguyên liệu: Nhựa PP chính phẩm

CÔNG TY TNHH SX TM HORECA 295 Vườn Lài, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, TP.HCM 0903333818
BỘ HỘP 367 - 368 - 369

BỘ HỘP 367 - 368 - 369

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

+ 367 (Lớn) Kích thước: 240 x 170 x H140 mm Dung tích: 3,9L + 368 (Trung) Kích thước: 200 x 130 x H120 mm Dung tích: 2,1L + 369 (Nhỏ) Kích thước: 145 x 100 x H92 mm Dung tích: 0,83L Nguyên liệu: Nhựa PP chính phẩm

CÔNG TY TNHH SX TM HORECA 295 Vườn Lài, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, TP.HCM 0903333818
HỘP VUÔNG NẮP 261

HỘP VUÔNG NẮP 261

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Kích thước: 375 x 265 x H165 mm Dung tích: 10L Nguyên liệu: Nhựa PP chính phẩm

CÔNG TY TNHH SX TM HORECA 295 Vườn Lài, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, TP.HCM 0903333818
BỘ HỘP 467 - 468

BỘ HỘP 467 - 468

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

+ 467 (Nhỏ) Kích thước: 140 x 140 x H120 mm Dung tích: 1,5L + 468 (Lớn) Kích thước: 145 x 145 x H165 mm Dung tích: 2,6L Nguyên liệu: Nhựa PP chính phẩm

CÔNG TY TNHH SX TM HORECA 295 Vườn Lài, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, TP.HCM 0903333818
HỘP VUÔNG 429 - 425 - 430

HỘP VUÔNG 429 - 425 - 430

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

+ 429 (Nhỏ) Kích thước: 135 x 125 x H55 mm Dung tích: 0,78L + 425 (Trung) Kích thước: 155 x 145 x H65 mm Dung tích: 1,2L +430 (Lớn) Kích thước: 185 x 170 x H70 mm Dung tích: 2L Nguyên liệu: Nhựa PP chính phẩm

CÔNG TY TNHH SX TM HORECA 295 Vườn Lài, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, TP.HCM 0903333818
HỘP CAO 422 - 421 - 419

HỘP CAO 422 - 421 - 419

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

+ 422 (Nhỏ) Kích thước: 130 x 80 x H120 mm Dung tích: 0,75L +421 (Trung) Kích thước: 160 x 90 x H150 mm Dung tích: 1,6L +419 (Lớn) Kích thước: 190 x 110 x H170 mm Dung tích: 3L Nguyên liệu: Nhựa PP chính phẩm

CÔNG TY TNHH SX TM HORECA 295 Vườn Lài, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, TP.HCM 0903333818
BỘ HỘP 409 - 410 - 411

BỘ HỘP 409 - 410 - 411

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

+ 409 (Nhỏ) Kích thước: 175 x 120 x H75 mm Dung tích: 0,87L + 410 (Trung) Kích thước: 220 x 145 x H105 mm Dung tích: 1,9L +411 (Lớn) Kích thước: 260 x 185 x H120 mm Dung tích: 3,5L Nguyên liệu: Nhựa PP chính phẩm

CÔNG TY TNHH SX TM HORECA 295 Vườn Lài, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, TP.HCM 0903333818
BỘ HỘP 406 - 407 - 408

BỘ HỘP 406 - 407 - 408

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

+ 406 (Nhỏ) Kích thước: 250 x 190 x H260 mm Dung tích: 10,5L + 407 (Trung) Kích thước: 270 x 210 x H290 mm Dung tích: 16L + 408 (Lớn) Kích thước: 330 x 240 x H310 mm Dung tích: 21,5L Nguyên liệu: Nhựa PP chính phẩm

CÔNG TY TNHH SX TM HORECA 295 Vườn Lài, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, TP.HCM 0903333818
BỘ HỘP 402 - 403 - 405

BỘ HỘP 402 - 403 - 405

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

+ 402 (Nhỏ) Kích thước: 85 x 65 x H40 mm +403 (Trung) Kích thước: 115 x 75 x H45 mm +405 (Lớn) Kích thước: 125 x 90 x H55 mm Nguyện liệu: Nhựa PP chính phẩm

CÔNG TY TNHH SX TM HORECA 295 Vườn Lài, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, TP.HCM 0903333818
HỘP 320

HỘP 320

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Kích thước: 325 x 210 x H135 mm Dung tích: 5L Nguyện liệu: Nhựa PP chính phẩm

CÔNG TY TNHH SX TM HORECA 295 Vườn Lài, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, TP.HCM 0903333818
BỘ HỘP 469 - 470 - 471

BỘ HỘP 469 - 470 - 471

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

+ 469 (Nhỏ) Kích thước: 235 x 155 x H95 mm Dung tích: 2,5L + 470 (Trung) Kích thước: 280 x 180 x H115 mm Dung tích: 4L + 471 (Lớn) Kích thước: 325 x 210 x H135 mm Dung tich: 6,6L Nguyên liệu: nhựa PP chính phẩm

CÔNG TY TNHH SX TM HORECA 295 Vườn Lài, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, TP.HCM 0903333818
HỘP QUAI CÀI 310 - 333 - 313

HỘP QUAI CÀI 310 - 333 - 313

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

+ 310 (Nhỏ) Kích thước: 230 x 130 x H120 mm Dung tích: 2L + 333 (Trung) Kích thước: 290 x 180 x H135 mm Dung tích: 3,8L + 313 (Lớn) Kích thước: 330 x 210 x H140 mm Dung tích: 6,1L Nguyện liệu: nhựa PP chính phẩm

CÔNG TY TNHH SX TM HORECA 295 Vườn Lài, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, TP.HCM 0903333818
HỘP VUÔNG QUAI CÀI 432 - 433 - 434

HỘP VUÔNG QUAI CÀI 432 - 433 - 434

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

+ 432 (Nhỏ) Kích thước: 155 x 155 x H65 mm Dung tích: 1,3L + 433 (Trung) Kích thước: 190 x 190 x H75 mm Dung tích: 2L +434 (Lớn) Kích thước: 220 x 220 x H85 mm Dung tích: 2,2L Nguyện liệu: PP chính phẩm

CÔNG TY TNHH SX TM HORECA 295 Vườn Lài, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, TP.HCM 0903333818
HỘP LẠNH 283 - 284 - 298

HỘP LẠNH 283 - 284 - 298

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

+298 (Nhỏ) Kích thước: 180 x 120 x h65 mm Dung tích: 0,7L +283 (Trung) Kích thước: 230 x 140 x h80 mm Dung tích: 1,6L + 284 (Lớn) Kích thước: 260 x 170 x H90 mm Dung tích: 2,7L Nguyên liệu: nhựa PP chính phẩm

CÔNG TY TNHH SX TM HORECA 295 Vườn Lài, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, TP.HCM 0903333818