Các sản phẩm nhựa | 121 sản phẩm

SÓNG LY GIA DỤNG 506

SÓNG LY GIA DỤNG 506

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Kích thước: 480 x 300 x (H)110 mm Nguyên liệu: Nhựa PP chính phẩm

CÔNG TY TNHH SX TM HORECA 295 Vườn Lài, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, TP.HCM 0903333818
SÓNG DĨA NẮP GIA DỤNG 326

SÓNG DĨA NẮP GIA DỤNG 326

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Kích thước: 450 x 410 x (H)290 mm Nguyên liệu: Nhựa PP chính phẩm

CÔNG TY TNHH SX TM HORECA 295 Vườn Lài, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, TP.HCM 0903333818
SÓNG NẮP GIA DỤNG 300

SÓNG NẮP GIA DỤNG 300

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Kích thước: 600 x 430 x (H)270 mm Nguyên liệu: Nhựa PP chính phẩm

CÔNG TY TNHH SX TM HORECA 295 Vườn Lài, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, TP.HCM 0903333818
SÓNG NẮP GIA DỤNG 291

SÓNG NẮP GIA DỤNG 291

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Kích thước: 360 x 490 x (H)240 Nguyên liệu: Nhựa PP chính phẩm

CÔNG TY TNHH SX TM HORECA 295 Vườn Lài, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, TP.HCM 0903333818
SÓNG LY GIA DỤNG 213

SÓNG LY GIA DỤNG 213

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Kích thước: 480 x 300 x (H)110 mm Nguyên liệu: Nhựa PP chính phẩm

CÔNG TY TNHH SX TM HORECA 295 Vườn Lài, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, TP.HCM 0903333818
SÓNG VUÔNG GIA DỤNG 202

SÓNG VUÔNG GIA DỤNG 202

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Kích thước: 480 x 380 x (H)130 mm Nguyên liệu: Nhựa PP chính phẩm

CÔNG TY TNHH SX TM HORECA 295 Vườn Lài, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, TP.HCM 0903333818
SÓNG NẮP GIA DỤNG 200

SÓNG NẮP GIA DỤNG 200

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Kích thước: 350 x 260 x (H)100 mm Nguyên liệu: Nhựa PP chính phẩm

CÔNG TY TNHH SX TM HORECA 295 Vườn Lài, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, TP.HCM 0903333818
SÓNG VUÔNG NẮP GIA DỤNG 201

SÓNG VUÔNG NẮP GIA DỤNG 201

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Kích thước: 470 x 375 x (H)260 mm Nguyên liệu: Nhựa PP chính phẩm

CÔNG TY TNHH SX TM HORECA 295 Vườn Lài, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, TP.HCM 0903333818
SÓNG VUÔNG GIA DỤNG 201SM

SÓNG VUÔNG GIA DỤNG 201SM

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Kích thước: 470 x 375 x (H)155 mm Nguyên liệu: Nhựa PP chính phẩm

CÔNG TY TNHH SX TM HORECA 295 Vườn Lài, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, TP.HCM 0903333818
THÙNG ĐÁ HIBOX 16L CÓ VÒI - 568

THÙNG ĐÁ HIBOX 16L CÓ VÒI - 568

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Dài: 285 mm Rộng: 285 mm Cao: 418 mm Nguyên liệu: PP

CÔNG TY TNHH SX TM HORECA 295 Vườn Lài, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, TP.HCM 0903333818
THÙNG ĐÁ HIBOX 48L - 518

THÙNG ĐÁ HIBOX 48L - 518

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Dài: 553 mm Rộng: 360 mm Cao: 470 mm Nguyên liệu: PP

CÔNG TY TNHH SX TM HORECA 295 Vườn Lài, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, TP.HCM 0903333818
THÙNG ĐÁ HIBOX 35L - 508

THÙNG ĐÁ HIBOX 35L - 508

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Dài: 533 mm Rộng: 355 mm Cao: 369 mm Nguyên liệu: PP chính phẩm

CÔNG TY TNHH SX TM HORECA 295 Vườn Lài, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, TP.HCM 0903333818
THÙNG ĐÁ HIBOX 25L - 507

THÙNG ĐÁ HIBOX 25L - 507

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Dài: 410 mm Rộng: 280 mm Cao: 290 mm Nguyên liệu: PP chính phẩm

CÔNG TY TNHH SX TM HORECA 295 Vườn Lài, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, TP.HCM 0903333818
THÙNG ĐÁ HIBOX 14L - 517

THÙNG ĐÁ HIBOX 14L - 517

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Dài: 326 mm Rộng: 255 mm Cao: 271 mm Nguyên liệu: PP

CÔNG TY TNHH SX TM HORECA 295 Vườn Lài, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, TP.HCM 0903333818
THÙNG ĐÁ HIBOX 20L CÓ VÒI - 547

THÙNG ĐÁ HIBOX 20L CÓ VÒI - 547

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Dài: 262 mm Rộng: 300 mm Cao: 450 mm Nguyên liệu: PP

CÔNG TY TNHH SX TM HORECA 295 Vườn Lài, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, TP.HCM 0903333818
THÙNG ĐÁ 200L - 512

THÙNG ĐÁ 200L - 512

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Dài: 950(+6) mm Rộng: 640 mm Cao: 640 mm Nguyên liệu: PP chính phẩm

CÔNG TY TNHH SX TM HORECA 295 Vườn Lài, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, TP.HCM 0903333818
THÙNG ĐÁ 150L - 494

THÙNG ĐÁ 150L - 494

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Dài: 820(+6) mm Rộng: 570 mm Cao: 580 mm Nguyên liệu: PP chính phẩm

CÔNG TY TNHH SX TM HORECA 295 Vườn Lài, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, TP.HCM 0903333818
THÙNG ĐÁ 125L - 460

THÙNG ĐÁ 125L - 460

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Dài: 750(+6) mm Rộng: 545 mm Cao: 520 mm Nguyên liệu: PP chính phẩm

CÔNG TY TNHH SX TM HORECA 295 Vườn Lài, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, TP.HCM 0903333818
THÙNG ĐÁ 85L - 423

THÙNG ĐÁ 85L - 423

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Dài: 630(+6) mm Rộng: 460 mm Cao: 490 mm Nguyên liệu: PP chính phẩm

CÔNG TY TNHH SX TM HORECA 295 Vườn Lài, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, TP.HCM 0903333818
THÙNG ĐÁ 70L - 438

THÙNG ĐÁ 70L - 438

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Dài: 600(+6) mm Rộng: 420 mm Cao: 440 mm Nguyên liệu: PP chính phẩm

CÔNG TY TNHH SX TM HORECA 295 Vườn Lài, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, TP.HCM 0903333818