Các tỉnh khác | 278 sản phẩm

Bán nhà xưởng 3500m2 tại Thái Nguyên giá rẻ

Bán nhà xưởng 3500m2 tại Thái Nguyên giá rẻ

(0 đánh giá)

15,000,000,000 VND

Bán nhà xưởng 3500m2 tại Thái Nguyên giá rẻ

MUA BÁN NHÀ ĐẤT QUẬN BÌNH THẠNH 51 - Đường Số 8 - P.Hiệp Bình Chánh - Q.Thủ Đức 0982.913.524 - 0934.723.422 Thêm vào giỏ hàng
Bán nhà xưởng 3500m2 tại Thái Nguyên giá rẻ

Bán nhà xưởng 3500m2 tại Thái Nguyên giá rẻ

(1 đánh giá)

15,000,000,000 VND

Bán nhà xưởng 3500m2 tại Thái Nguyên giá rẻ

Diaocvn.com.vn 51 - Đường Số 8 - P.Hiệp Bình Chánh - Q.Thủ Đức 0982.913.524 - 0934.723.422 - 0967.200.755 Thêm vào giỏ hàng
Bán nhà xưởng 3500m2 tại Thái Nguyên giá rẻ

Bán nhà xưởng 3500m2 tại Thái Nguyên giá rẻ

(0 đánh giá)

15,000,000,000 VND

Bán nhà xưởng 3500m2 tại Thái Nguyên giá rẻ

MUA BÁN NHÀ ĐẤT 51 - Đường Số 8 - P.Hiệp Bình Chánh - Q.Thủ Đức 0982.913.524 - 0934.723.422 Thêm vào giỏ hàng
Nhà xưởng và đất ở sổ đỏ xã Đoàn Thượng, Gia Lộc 800m2

Nhà xưởng và đất ở sổ đỏ xã Đoàn Thượng, Gia Lộc 800m2

(0 đánh giá)

1,800,000,000 VND

Nhà xưởng và đất ở sổ đỏ xã Đoàn Thượng, Gia Lộc 800m2

MUA BÁN NHÀ ĐẤT 51 - Đường Số 8 - P.Hiệp Bình Chánh - Q.Thủ Đức 0982.913.524 - 0934.723.422 Thêm vào giỏ hàng
Nhà xưởng và đất ở sổ đỏ xã Đoàn Thượng, Gia Lộc 800m2

Nhà xưởng và đất ở sổ đỏ xã Đoàn Thượng, Gia Lộc 800m2

(1 đánh giá)

1,800,000,000 VND

Nhà xưởng và đất ở sổ đỏ xã Đoàn Thượng, Gia Lộc 800m2

Diaocvn.com.vn 51 - Đường Số 8 - P.Hiệp Bình Chánh - Q.Thủ Đức 0982.913.524 - 0934.723.422 - 0967.200.755 Thêm vào giỏ hàng
Nhà xưởng và đất ở sổ đỏ xã Đoàn Thượng, Gia Lộc 800m2

Nhà xưởng và đất ở sổ đỏ xã Đoàn Thượng, Gia Lộc 800m2

(0 đánh giá)

1,800,000,000 VND

Nhà xưởng và đất ở sổ đỏ xã Đoàn Thượng, Gia Lộc 800m2

MUA BÁN NHÀ ĐẤT QUẬN BÌNH THẠNH 51 - Đường Số 8 - P.Hiệp Bình Chánh - Q.Thủ Đức 0982.913.524 - 0934.723.422 Thêm vào giỏ hàng
Bán nhà xưởng 36000m2 KCN Lai Cách Cẩm Giàng Hải Dương

Bán nhà xưởng 36000m2 KCN Lai Cách Cẩm Giàng Hải Dương

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Bán nhà xưởng 36000m2 KCN Lai Cách - Cẩm Giàng - Hải Dương

MUA BÁN NHÀ ĐẤT QUẬN BÌNH THẠNH 51 - Đường Số 8 - P.Hiệp Bình Chánh - Q.Thủ Đức 0982.913.524 - 0934.723.422
Bán nhà xưởng 36000m2 KCN Lai Cách Cẩm Giàng Hải Dương

Bán nhà xưởng 36000m2 KCN Lai Cách Cẩm Giàng Hải Dương

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Bán nhà xưởng 36000m2 KCN Lai Cách - Cẩm Giàng - Hải Dương

Diaocvn.com.vn 51 - Đường Số 8 - P.Hiệp Bình Chánh - Q.Thủ Đức 0982.913.524 - 0934.723.422 - 0967.200.755
Bán nhà xưởng 36000m2 KCN Lai Cách Cẩm Giàng Hải Dương

Bán nhà xưởng 36000m2 KCN Lai Cách Cẩm Giàng Hải Dương

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Bán nhà xưởng 36000m2 KCN Lai Cách - Cẩm Giàng - Hải Dương

MUA BÁN NHÀ ĐẤT 51 - Đường Số 8 - P.Hiệp Bình Chánh - Q.Thủ Đức 0982.913.524 - 0934.723.422
Cần bán nhà xưởng phía tây Nam Cường, tp Hải Dương

Cần bán nhà xưởng phía tây Nam Cường, tp Hải Dương

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Cần bán nhà xưởng phía tây Nam Cường, tp Hải Dương

MUA BÁN NHÀ ĐẤT 51 - Đường Số 8 - P.Hiệp Bình Chánh - Q.Thủ Đức 0982.913.524 - 0934.723.422
Cần bán nhà xưởng phía tây Nam Cường, tp Hải Dương

Cần bán nhà xưởng phía tây Nam Cường, tp Hải Dương

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Cần bán nhà xưởng phía tây Nam Cường, tp Hải Dương

Diaocvn.com.vn 51 - Đường Số 8 - P.Hiệp Bình Chánh - Q.Thủ Đức 0982.913.524 - 0934.723.422 - 0967.200.755
Cần bán nhà xưởng phía tây Nam Cường, tp Hải Dương

Cần bán nhà xưởng phía tây Nam Cường, tp Hải Dương

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Cần bán nhà xưởng phía tây Nam Cường, tp Hải Dương

MUA BÁN NHÀ ĐẤT QUẬN BÌNH THẠNH 51 - Đường Số 8 - P.Hiệp Bình Chánh - Q.Thủ Đức 0982.913.524 - 0934.723.422
Bán kho xưởng tại số 33 Cống Câu, phường Hải Tân, thành phố Hải Dương, tỉnh Hai Dương

Bán kho xưởng tại số 33 Cống Câu, phường Hải Tân, thành phố Hải Dương, tỉnh Hai Dương

(0 đánh giá)

14,000,000,000 VND

Bán kho xưởng tại số 33 Cống Câu, phường Hải Tân, thành phố Hải Dương, tỉnh Hai Dương

MUA BÁN NHÀ ĐẤT QUẬN BÌNH THẠNH 51 - Đường Số 8 - P.Hiệp Bình Chánh - Q.Thủ Đức 0982.913.524 - 0934.723.422 Thêm vào giỏ hàng
Bán kho xưởng tại số 33 Cống Câu, phường Hải Tân, thành phố Hải Dương, tỉnh Hai Dương

Bán kho xưởng tại số 33 Cống Câu, phường Hải Tân, thành phố Hải Dương, tỉnh Hai Dương

(1 đánh giá)

14,000,000,000 VND

Bán kho xưởng tại số 33 Cống Câu, phường Hải Tân, thành phố Hải Dương, tỉnh Hai Dương

Diaocvn.com.vn 51 - Đường Số 8 - P.Hiệp Bình Chánh - Q.Thủ Đức 0982.913.524 - 0934.723.422 - 0967.200.755 Thêm vào giỏ hàng
Bán kho xưởng tại số 33 Cống Câu, phường Hải Tân, thành phố Hải Dương, tỉnh Hai Dương

Bán kho xưởng tại số 33 Cống Câu, phường Hải Tân, thành phố Hải Dương, tỉnh Hai Dương

(0 đánh giá)

14,000,000,000 VND

Bán kho xưởng tại số 33 Cống Câu, phường Hải Tân, thành phố Hải Dương, tỉnh Hai Dương

MUA BÁN NHÀ ĐẤT 51 - Đường Số 8 - P.Hiệp Bình Chánh - Q.Thủ Đức 0982.913.524 - 0934.723.422 Thêm vào giỏ hàng
Chuyển nhượng bán xưởng giá rẻ TP. Hải Dương, gần Quốc lộ 5, có thể cho thuê

Chuyển nhượng bán xưởng giá rẻ TP. Hải Dương, gần Quốc lộ 5, có thể cho thuê

(0 đánh giá)

14,500,000,000 VND

Chuyển nhượng bán xưởng giá rẻ TP. Hải Dương, gần Quốc lộ 5, có thể cho thuê

MUA BÁN NHÀ ĐẤT 51 - Đường Số 8 - P.Hiệp Bình Chánh - Q.Thủ Đức 0982.913.524 - 0934.723.422 Thêm vào giỏ hàng
Chuyển nhượng bán xưởng giá rẻ TP. Hải Dương, gần Quốc lộ 5, có thể cho thuê

Chuyển nhượng bán xưởng giá rẻ TP. Hải Dương, gần Quốc lộ 5, có thể cho thuê

(1 đánh giá)

14,500,000,000 VND

Chuyển nhượng bán xưởng giá rẻ TP. Hải Dương, gần Quốc lộ 5, có thể cho thuê

Diaocvn.com.vn 51 - Đường Số 8 - P.Hiệp Bình Chánh - Q.Thủ Đức 0982.913.524 - 0934.723.422 - 0967.200.755 Thêm vào giỏ hàng
Chuyển nhượng bán xưởng giá rẻ TP. Hải Dương, gần Quốc lộ 5, có thể cho thuê

Chuyển nhượng bán xưởng giá rẻ TP. Hải Dương, gần Quốc lộ 5, có thể cho thuê

(0 đánh giá)

14,500,000,000 VND

Chuyển nhượng bán xưởng giá rẻ TP. Hải Dương, gần Quốc lộ 5, có thể cho thuê

MUA BÁN NHÀ ĐẤT QUẬN BÌNH THẠNH 51 - Đường Số 8 - P.Hiệp Bình Chánh - Q.Thủ Đức 0982.913.524 - 0934.723.422 Thêm vào giỏ hàng
Chuyển nhượng nhà chế biến kho lương thực và máy móc thiết bị tại số 33 phố Cống Câu, Hải Dương

Chuyển nhượng nhà chế biến kho lương thực và máy móc thiết bị tại số 33 phố Cống Câu, Hải Dương

(0 đánh giá)

14,000,000,000 VND

Chuyển nhượng nhà chế biến kho lương thực và máy móc thiết bị tại số 33 phố Cống Câu, Hải Dương

MUA BÁN NHÀ ĐẤT QUẬN BÌNH THẠNH 51 - Đường Số 8 - P.Hiệp Bình Chánh - Q.Thủ Đức 0982.913.524 - 0934.723.422 Thêm vào giỏ hàng
Chuyển nhượng nhà chế biến kho lương thực và máy móc thiết bị tại số 33 phố Cống Câu, Hải Dương

Chuyển nhượng nhà chế biến kho lương thực và máy móc thiết bị tại số 33 phố Cống Câu, Hải Dương

(1 đánh giá)

14,000,000,000 VND

Chuyển nhượng nhà chế biến kho lương thực và máy móc thiết bị tại số 33 phố Cống Câu, Hải Dương

Diaocvn.com.vn 51 - Đường Số 8 - P.Hiệp Bình Chánh - Q.Thủ Đức 0982.913.524 - 0934.723.422 - 0967.200.755 Thêm vào giỏ hàng