Các tỉnh khác | 276 sản phẩm

Cần bán 300m2 đất nhà xưởng mới tại thành phố Hải Dương

Cần bán 300m2 đất nhà xưởng mới tại thành phố Hải Dương

(0 đánh giá)

1,500,000,000 VND

Cần bán 300m2 đất nhà xưởng mới tại thành phố Hải Dương

MUA BÁN NHÀ ĐẤT 51 - Đường Số 8 - P.Hiệp Bình Chánh - Q.Thủ Đức 0982.913.524 - 0934.723.422 Thêm vào giỏ hàng
Cần bán 300m2 đất nhà xưởng mới tại thành phố Hải Dương

Cần bán 300m2 đất nhà xưởng mới tại thành phố Hải Dương

(1 đánh giá)

1,500,000,000 VND

Cần bán 300m2 đất nhà xưởng mới tại thành phố Hải Dương

Diaocvn.com.vn 51 - Đường Số 8 - P.Hiệp Bình Chánh - Q.Thủ Đức 0982.913.524 - 0934.723.422 - 0967.200.755 Thêm vào giỏ hàng
Tôi cần bán 13.000m2 đất khu công nghiệp Đại An Hai Duong 13000m2

Tôi cần bán 13.000m2 đất khu công nghiệp Đại An Hai Duong 13000m2

(1 đánh giá)

20,000,000,000 VND

Tôi cần bán 13.000m2 đất khu công nghiệp Đại An Hai Duong 13000m2

Diaocvn.com.vn 51 - Đường Số 8 - P.Hiệp Bình Chánh - Q.Thủ Đức 0982.913.524 - 0934.723.422 - 0967.200.755 Thêm vào giỏ hàng
Tôi cần bán 13.000m2 đất khu công nghiệp Đại An Hai Duong 13000m2

Tôi cần bán 13.000m2 đất khu công nghiệp Đại An Hai Duong 13000m2

(0 đánh giá)

20,000,000,000 VND

Tôi cần bán 13.000m2 đất khu công nghiệp Đại An Hai Duong 13000m2

MUA BÁN NHÀ ĐẤT 51 - Đường Số 8 - P.Hiệp Bình Chánh - Q.Thủ Đức 0982.913.524 - 0934.723.422 Thêm vào giỏ hàng
Tôi cần bán 13.000m2 đất khu công nghiệp Đại An Hai Duong 13000m2

Tôi cần bán 13.000m2 đất khu công nghiệp Đại An Hai Duong 13000m2

(0 đánh giá)

20,000,000,000 VND

Tôi cần bán 13.000m2 đất khu công nghiệp Đại An Hai Duong 13000m2

MUA BÁN NHÀ ĐẤT QUẬN BÌNH THẠNH 51 - Đường Số 8 - P.Hiệp Bình Chánh - Q.Thủ Đức 0982.913.524 - 0934.723.422 Thêm vào giỏ hàng
Bán nhà xưởng mặt đường Quốc Lộ 5, khu Lai Cách, Hải Dương. Diện tích đất: 13.000m2

Bán nhà xưởng mặt đường Quốc Lộ 5, khu Lai Cách, Hải Dương. Diện tích đất: 13.000m2

(0 đánh giá)

23,000,000,000 VND

Bán nhà xưởng mặt đường Quốc Lộ 5, khu Lai Cách, Hải Dương. Diện tích đất: 13.000m2

MUA BÁN NHÀ ĐẤT QUẬN BÌNH THẠNH 51 - Đường Số 8 - P.Hiệp Bình Chánh - Q.Thủ Đức 0982.913.524 - 0934.723.422 Thêm vào giỏ hàng
Bán nhà xưởng mặt đường Quốc Lộ 5, khu Lai Cách, Hải Dương. Diện tích đất: 13.000m2

Bán nhà xưởng mặt đường Quốc Lộ 5, khu Lai Cách, Hải Dương. Diện tích đất: 13.000m2

(0 đánh giá)

23,000,000,000 VND

Bán nhà xưởng mặt đường Quốc Lộ 5, khu Lai Cách, Hải Dương. Diện tích đất: 13.000m2

MUA BÁN NHÀ ĐẤT 51 - Đường Số 8 - P.Hiệp Bình Chánh - Q.Thủ Đức 0982.913.524 - 0934.723.422 Thêm vào giỏ hàng
Bán nhà xưởng mặt đường Quốc Lộ 5, khu Lai Cách, Hải Dương. Diện tích đất: 13.000m2

Bán nhà xưởng mặt đường Quốc Lộ 5, khu Lai Cách, Hải Dương. Diện tích đất: 13.000m2

(1 đánh giá)

23,000,000,000 VND

Bán nhà xưởng mặt đường Quốc Lộ 5, khu Lai Cách, Hải Dương. Diện tích đất: 13.000m2

Diaocvn.com.vn 51 - Đường Số 8 - P.Hiệp Bình Chánh - Q.Thủ Đức 0982.913.524 - 0934.723.422 - 0967.200.755 Thêm vào giỏ hàng
Chuyển nhượng đất công nghiệp Lai Cách, Hải Dương, mặt đường Quốc lộ 5. Diện tích: 11.000m2

Chuyển nhượng đất công nghiệp Lai Cách, Hải Dương, mặt đường Quốc lộ 5. Diện tích: 11.000m2

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Chuyển nhượng đất công nghiệp Lai Cách, Hải Dương, mặt đường Quốc lộ 5. Diện tích: 11.000m2

Diaocvn.com.vn 51 - Đường Số 8 - P.Hiệp Bình Chánh - Q.Thủ Đức 0982.913.524 - 0934.723.422 - 0967.200.755
Chuyển nhượng đất công nghiệp Lai Cách, Hải Dương, mặt đường Quốc lộ 5. Diện tích: 11.000m2

Chuyển nhượng đất công nghiệp Lai Cách, Hải Dương, mặt đường Quốc lộ 5. Diện tích: 11.000m2

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Chuyển nhượng đất công nghiệp Lai Cách, Hải Dương, mặt đường Quốc lộ 5. Diện tích: 11.000m2

MUA BÁN NHÀ ĐẤT 51 - Đường Số 8 - P.Hiệp Bình Chánh - Q.Thủ Đức 0982.913.524 - 0934.723.422
Chuyển nhượng đất công nghiệp Lai Cách, Hải Dương, mặt đường Quốc lộ 5. Diện tích: 11.000m2

Chuyển nhượng đất công nghiệp Lai Cách, Hải Dương, mặt đường Quốc lộ 5. Diện tích: 11.000m2

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Chuyển nhượng đất công nghiệp Lai Cách, Hải Dương, mặt đường Quốc lộ 5. Diện tích: 11.000m2

MUA BÁN NHÀ ĐẤT QUẬN BÌNH THẠNH 51 - Đường Số 8 - P.Hiệp Bình Chánh - Q.Thủ Đức 0982.913.524 - 0934.723.422
Bán đất nhà xưởng khu công nghiệp Đại An, Hải Dương, diện tích 13.000m2

Bán đất nhà xưởng khu công nghiệp Đại An, Hải Dương, diện tích 13.000m2

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Bán đất nhà xưởng khu công nghiệp Đại An, Hải Dương, diện tích 13.000m2

MUA BÁN NHÀ ĐẤT QUẬN BÌNH THẠNH 51 - Đường Số 8 - P.Hiệp Bình Chánh - Q.Thủ Đức 0982.913.524 - 0934.723.422
Bán đất nhà xưởng khu công nghiệp Đại An, Hải Dương, diện tích 13.000m2

Bán đất nhà xưởng khu công nghiệp Đại An, Hải Dương, diện tích 13.000m2

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Bán đất nhà xưởng khu công nghiệp Đại An, Hải Dương, diện tích 13.000m2

MUA BÁN NHÀ ĐẤT 51 - Đường Số 8 - P.Hiệp Bình Chánh - Q.Thủ Đức 0982.913.524 - 0934.723.422
Bán đất nhà xưởng khu công nghiệp Đại An, Hải Dương, diện tích 13.000m2

Bán đất nhà xưởng khu công nghiệp Đại An, Hải Dương, diện tích 13.000m2

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Bán đất nhà xưởng khu công nghiệp Đại An, Hải Dương, diện tích 13.000m2

Diaocvn.com.vn 51 - Đường Số 8 - P.Hiệp Bình Chánh - Q.Thủ Đức 0982.913.524 - 0934.723.422 - 0967.200.755
Cần bán và cho thuê kho bãi, nhà xưởng, gara showroom, tại KCN Hải Dương, thành phố Hải Dương

Cần bán và cho thuê kho bãi, nhà xưởng, gara showroom, tại KCN Hải Dương, thành phố Hải Dương

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Cần bán và cho thuê kho bãi, nhà xưởng, gara showroom, tại KCN Hải Dương, thành phố Hải Dương

Diaocvn.com.vn 51 - Đường Số 8 - P.Hiệp Bình Chánh - Q.Thủ Đức 0982.913.524 - 0934.723.422 - 0967.200.755
Cần bán và cho thuê kho bãi, nhà xưởng, gara showroom, tại KCN Hải Dương, thành phố Hải Dương

Cần bán và cho thuê kho bãi, nhà xưởng, gara showroom, tại KCN Hải Dương, thành phố Hải Dương

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Cần bán và cho thuê kho bãi, nhà xưởng, gara showroom, tại KCN Hải Dương, thành phố Hải Dương

MUA BÁN NHÀ ĐẤT 51 - Đường Số 8 - P.Hiệp Bình Chánh - Q.Thủ Đức 0982.913.524 - 0934.723.422
Cần bán và cho thuê kho bãi, nhà xưởng, gara showroom, tại KCN Hải Dương, thành phố Hải Dương

Cần bán và cho thuê kho bãi, nhà xưởng, gara showroom, tại KCN Hải Dương, thành phố Hải Dương

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Cần bán và cho thuê kho bãi, nhà xưởng, gara showroom, tại KCN Hải Dương, thành phố Hải Dương

MUA BÁN NHÀ ĐẤT QUẬN BÌNH THẠNH 51 - Đường Số 8 - P.Hiệp Bình Chánh - Q.Thủ Đức 0982.913.524 - 0934.723.422
Xưởng khu công nghiệp Đại An Hải Dương, diện tích 13.000m2

Xưởng khu công nghiệp Đại An Hải Dương, diện tích 13.000m2

(0 đánh giá)

20,000,000,000 VND

Xưởng khu công nghiệp Đại An Hải Dương, diện tích 13.000m2

MUA BÁN NHÀ ĐẤT QUẬN BÌNH THẠNH 51 - Đường Số 8 - P.Hiệp Bình Chánh - Q.Thủ Đức 0982.913.524 - 0934.723.422 Thêm vào giỏ hàng
Xưởng khu công nghiệp Đại An Hải Dương, diện tích 13.000m2

Xưởng khu công nghiệp Đại An Hải Dương, diện tích 13.000m2

(0 đánh giá)

20,000,000,000 VND

Xưởng khu công nghiệp Đại An Hải Dương, diện tích 13.000m2

MUA BÁN NHÀ ĐẤT 51 - Đường Số 8 - P.Hiệp Bình Chánh - Q.Thủ Đức 0982.913.524 - 0934.723.422 Thêm vào giỏ hàng
Xưởng khu công nghiệp Đại An Hải Dương, diện tích 13.000m2

Xưởng khu công nghiệp Đại An Hải Dương, diện tích 13.000m2

(1 đánh giá)

20,000,000,000 VND

Xưởng khu công nghiệp Đại An Hải Dương, diện tích 13.000m2

Diaocvn.com.vn 51 - Đường Số 8 - P.Hiệp Bình Chánh - Q.Thủ Đức 0982.913.524 - 0934.723.422 - 0967.200.755 Thêm vào giỏ hàng