Cảm biến lực | 105 sản phẩm

Loadcell Keli ZSF 20 tấn, 30 tấn, 50 tấn, 60 tấn

Loadcell Keli ZSF 20 tấn, 30 tấn, 50 tấn, 60 tấn

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Loadcell cân xe tải ZSF

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ PHÚC HÀ 72/19 Đg số 4, KP.6, P. Hiệp Bình Phước, Q. Thủ Đức, TP HCM 0862780520
Cảm biến lực LMGZ Force sensors-Tension Control | LMGZ200 | LMGZ307

Cảm biến lực LMGZ Force sensors-Tension Control | LMGZ200 | LMGZ307

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Cảm biến lực LMGZ Force sensors-Tension Control | LMGZ200 | LMGZ307

Kuebler Vietnam_Đại lý Kuebler tại Việt Nam 12 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội 0936058857
Loadcell Keli SQB 250kg 500kg 1 tấn 2 tấn 5 tấn

Loadcell Keli SQB 250kg 500kg 1 tấn 2 tấn 5 tấn

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Loadcell thanh keli SQB 250kg 500kg 1 tấn 2 tấn 5 tấn

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ PHÚC HÀ 72/19 Đg số 4, KP.6, P. Hiệp Bình Phước, Q. Thủ Đức, TP HCM 0862780520
Loadcell Keli PST chữ Z 50kg 100kg 200kg 500kg 1 tấn 2 tấn 5 tấn

Loadcell Keli PST chữ Z 50kg 100kg 200kg 500kg 1 tấn 2 tấn 5 tấn

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Loadcell chữ Z giá rẻ độ ổn định cao

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ PHÚC HÀ 72/19 Đg số 4, KP.6, P. Hiệp Bình Phước, Q. Thủ Đức, TP HCM 0862780520
Loadcell Keli HSX-A 50kg 100kg 200kg 300kg

Loadcell Keli HSX-A 50kg 100kg 200kg 300kg

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Loadcell xoắn HSX A tải trọng 50kg, 100kg, 150kg, 200kg, 300kg

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ PHÚC HÀ 72/19 Đg số 4, KP.6, P. Hiệp Bình Phước, Q. Thủ Đức, TP HCM 0862780520
Model CTF

Model CTF

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Liên Hệ: Mr.Tuấn : 091328 1738 mail: tuan@viphaco.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VIỆT PHÁT 818/59/6 Nguyễn Kiệm, Phường 3, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh 091 328 1737
Series MVR

Series MVR

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Liên Hệ: Mr.Tuấn : 091328 1738 mail: tuan@viphaco.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VIỆT PHÁT 818/59/6 Nguyễn Kiệm, Phường 3, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh 091 328 1737
Series VR

Series VR

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Liên Hệ: Mr.Tuấn : 091328 1738 mail: tuan@viphaco.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VIỆT PHÁT 818/59/6 Nguyễn Kiệm, Phường 3, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh 091 328 1737
Series DTP

Series DTP

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Liên Hệ: Mr.Tuấn : 091328 1738 mail: tuan@viphaco.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VIỆT PHÁT 818/59/6 Nguyễn Kiệm, Phường 3, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh 091 328 1737
Series DTP

Series DTP

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Liên Hệ: Mr.Tuấn : 091328 1738 mail: tuan@viphaco.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VIỆT PHÁT 818/59/6 Nguyễn Kiệm, Phường 3, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh 091 328 1737
Series DTV

Series DTV

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Liên Hệ: Mr.Tuấn : 091328 1738 mail: tuan@viphaco.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VIỆT PHÁT 818/59/6 Nguyễn Kiệm, Phường 3, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh 091 328 1737
Series DTM

Series DTM

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Liên Hệ: Mr.Tuấn : 091328 1738 mail: tuan@viphaco.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VIỆT PHÁT 818/59/6 Nguyễn Kiệm, Phường 3, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh 091 328 1737
Series PRV

Series PRV

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Liên Hệ: Mr.Tuấn : 091328 1738 mail: tuan@viphaco.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VIỆT PHÁT 818/59/6 Nguyễn Kiệm, Phường 3, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh 091 328 1737
Series APV

Series APV

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Liên Hệ: Mr.Tuấn : 091328 1738 mail: tuan@viphaco.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VIỆT PHÁT 818/59/6 Nguyễn Kiệm, Phường 3, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh 091 328 1737
Series BPV

Series BPV

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Liên Hệ: Mr.Tuấn : 091328 1738 mail: tuan@viphaco.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VIỆT PHÁT 818/59/6 Nguyễn Kiệm, Phường 3, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh 091 328 1737
Series IPV

Series IPV

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Liên Hệ: Mr.Tuấn : 091328 1738 mail: tuan@viphaco.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VIỆT PHÁT 818/59/6 Nguyễn Kiệm, Phường 3, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh 091 328 1737
Series PTV

Series PTV

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Liên Hệ: Mr.Tuấn : 091328 1738 mail: tuan@viphaco.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VIỆT PHÁT 818/59/6 Nguyễn Kiệm, Phường 3, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh 091 328 1737
Series BAP

Series BAP

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Liên Hệ: Mr.Tuấn : 091328 1738 mail: tuan@viphaco.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VIỆT PHÁT 818/59/6 Nguyễn Kiệm, Phường 3, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh 091 328 1737
Models FD-1/MFD-1

Models FD-1/MFD-1

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Liên Hệ: Mr.Tuấn : 091328 1738 mail: tuan@viphaco.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VIỆT PHÁT 818/59/6 Nguyễn Kiệm, Phường 3, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh 091 328 1737
Series EBV

Series EBV

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Liên Hệ: Mr.Tuấn : 091328 1738 mail: tuan@viphaco.vn

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VIỆT PHÁT 818/59/6 Nguyễn Kiệm, Phường 3, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh 091 328 1737