Canon | 1 sản phẩm

DH 025 FPM 045 R 12 Pneumatic Brake Calipers Ringspann Việt Nam

DH 025 FPM 045 R 12 Pneumatic Brake Calipers Ringspann Việt Nam

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Phanh DH-025 FPM và DH-025-FPA của hãng Ringspann hoạt động bằng khí nén, được ứng dụng trong rất nhiều lĩnh vực khác nhau,