Loại sợi quang :        Single mode
Vỏ lớp bảo vệ :          Nhựa tổng hợp