CHẤT CHUẨN PHÂN TÍCH

(0 đánh giá)

Mã SP: 920288
Vui lòng gọi

Xuất xứ :Reagencon Ireland

Nơi rao bán :Toàn quốc

Tình trạng :Mới 100%

Ngày cập nhật :05-11-2020 11:39:29

Bảo hành :264T-ISO17025 Testing Accreditation 265C-ISO17025 Calibration Accreditation 001RM-Guide 34 Accreditation Environmental Policy ISO9001.2008 Certificate Tax Clearance Certificate 2016 Health and Safety Policy Statement REACH 2015 Corporate Social Responsibility Policy Reagecon Supplier Code of Conduct

Dùng trong ICP, Chuẩn độ, TAN, TBN, USP, Phòng thí nghiệm nước, Nhớt chuẩn, Thuốc bảo vệ thực vật,...

LIÊN HỆ VỚI NGƯỜI BÁN

CÔNG TY TNHH SCILAB VIETNAM

406/57 Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình

0935473597

lynguyen.hoay@gmail.com

https://thietbi-thinghiem.gianhangvn.com

Ghi chú: GianHangVN không trực tiếp bán sản phẩm, vui lòng liên hệ trực tiếp với người bán bên trên.
AA Atomic Absorption Matrix Modifer Solution for Graphic Furnace Palladium nitrate
AA Atomic Absorption Matrix Modifer Solution for Graphic Furnace Palladium nitrate
AA Atomic Absorption Matrix Modifer Solution for Graphic Furnace Ammonium dihydrogen phosphate
AA Atomic Absorption Matrix Modifer Solution for Graphic Furnace Ammonium dihydrogen phosphate
AA Atomic Absorption Matrix Modifer Solution for Graphic Furnace Ammonium nitrate
AA Atomic Absorption Matrix Modifer Solution for Graphic Furnace Ammonium Nitrate
AA Atomic Absorption Matrix Modifer Solution for Graphic Furnace Calcium nitrate
AA Atomic Absorption Matrix Modifer Solution for Graphic Furnace Calcium nitrate
AA Atomic Absorption Matrix Modifer Solution for Graphic Furnace Lanthanum chloride
AA Atomic Absorption Matrix Modifer Solution for Graphic Furnace Lanthanum chloride
AA Atomic Absorption Matrix Modifer Solution for Graphic Furnace Lanthanum nitrate
AA Atomic Absorption Matrix Modifer Solution for Graphic Furnace Lanthanum nitrate
AA Atomic Absorption Matrix Modifer Solution for Graphic Furnace Magnesium nitrate
AA Atomic Absorption Matrix Modifer Solution for Graphic Furnace Magnesium nitrate
AA Atomic Absorption Matrix Modifer Solution for Graphic Furnace Nickel nitrate
AA Atomic Absorption Matrix Modifer Solution for Graphic Furnace Nickel nitrate
AA Atomic Absorption Matrix Modifer Solution for Graphic Furnace Palladium nitrate
AA Atomic Absorption Matrix Modifer Solution for Graphic Furnace Palladium nitrate
AA Atomic Absorption Matrix Modifer Solution for Graphic Furnace Palladium nitrate
AA Atomic Absorption Matrix Modifer Solution for Graphic Furnace Palladium nitrate
AA Atomic Absorption Release Agent 1.0% Lanthanum in HCl
AA Atomic Absorption Release Agent 1.0% Lanthanum in HNO3
AA Atomic Absorption Release Agent 5.0% Lanthanum in HCl
AA Atomic Absorption Release Agent 5.0% Lanthanum in HNO3
AA Atomic Absorption Multi-element (2) Standard Ag, Zn 0.75ppm in 2% HNO3
AA Atomic Absorption Multi-element (2) Standard Ag, Zn 0.25ppm in 2% HNO3
AA Atomic Absorption Multi-element (2) Standard Ag, Zn 0.50ppm in 2% HNO3
AA Atomic Absorption Multi-element (3) Standard Cd, Pb, Ni @1000ppm in 2% HNO3
AA Atomic Absorption Multi Element Standard Cd, Pb, Ni @1000ppm in 2% HNO3
AA Atomic Absorption Multi-element (16) Standard As,Ca,Cd,Cr,Cu,Fe,Al,Mg,Mn,Ni,Pb,Sb,Se,Ti,V,Zn at 1mg/l each in 5%HNO3
AA Atomic Absorption Multi-element (16) Standard As,Ca,Cd,Cr,Cu,Fe,Al,Mg,Mn,Ni,Pb,Sb,Se,Ti,V,Zn at 1mg/l each in 5%HNO3
AA Atomic Absorption Multi-element (16) Standard: As,Ca,Cd,Cr,Cu,Fe,Al,Mg,Mn,Ni,Pb,Sb,Se,Ti,V,Zn at 1mg/l each in 5%HNO3
AA Atomic Absorption Silver Standard 1000ppm in 0.5M HNO3
AA Atomic Absorption Silver Standard 10000ppm in 1M HNO3
AA Atomic Absorption Aluminium Standard 1000ppm in 0.5M HNO3
AA Atomic Absorption Aluminium Standard 10,000ppm in 1M HNO3
AA Atomic Absorption Arsenic (V) Standard 1000ppm in 1M HNO3
AA Atomic Absorption Arsenic (III) Standard 1000ppm in 1M HCl
AA Atomic Absorption Arsenic (III) Standard 1M HCI 10000ppm
AA Atomic Absorption Gold Standard 10mg/l Matrix 5% HCl
AA Atomic Absorption Gold Standard 1000 ppm in 0.5N HCl
AA Atomic Absorption Gold Standard 1000ppm in 2M HCl
AA Atomic Absorption Gold Standard 2M HCI 10000ppm
AA Atomic Absorption Chromium Standard 0.1ppm in 2% HNO3
AA Atomic Absorption Chromium Standard 0.3ppm in 2% HNO3
AA Atomic Absorption Chromium Standard 0.65ppm in 2% HNO3
AA Atomic Absorption Multi-element (4) Standard Cu,Ni,Pb,Cd 3ppm in 2% HNO3
AA Atomic Absorption Barium Standard 1000ppm in 0.5M HNO3
AA Atomic Absorption Barium Standard 10000ppm in 1M HNO3
AA Atomic Absorption Beryllium Standard 1000ppm in 1M HCL
AA Atomic Absorption Beryllium Standard 10000ppm in 1M HCL
AA Atomic Absorption Boron Standard 1000ppm in H2O
AA Atomic Absorption Bismuth Standard 1000ppm in 0.5M HNO3
AA Atomic Absorption Bismuth Standard 1M HNO3 10000ppm
AA Atomic Absorption Boron Standard 10000ppm in H2O
AA Atomic Absorption Calcium Standard 100ppm
AA Atomic Absorption Calcium Standard 1ppm in 2% HNO3
AA Atomic Absorption Calcium Standard 2ppm in 2% HNO3
AA Atomic Absorption Calcium Standard 3ppm in 2% HNO3
AA Atomic Absorption Calcium Standard 5ppm in 2% HNO3
AA Atomic Absorption Calcium Standard 1000ppm in 0.5M HNO3
AA Atomic Absorption Calcium Standard 10ppm in 0.5M HNO3
AA Atomic Absorption Calcium Standard 10000ppm in 1M HNO3
AA Atomic Absorption Cadmium Standard 1000ppm in 0.5M HNO3
AA Atomic Absorption Cadmium Standard 10000ppm in 1M HNO3
AA Atomic Absorption Cerium Standard 1000ppm in 2.5% HNO3
AA Atomic Absorption Cobalt Standard 1000ppm in 0.5M HNO3
AA Atomic Absorption Cobalt Standard 10000ppm in 1M HNO3
AA Atomic Absorption Chromium Standard 1000ppm in 0.5M HNO3
AA Atomic Absorption Chromium Standard 10000ppm in 1M HNO3
AA Atomic Absorption Cesium Standard 1M HNO3 1000ppm
AA Atomic Absorption Cesium 1M HNO3 10000ppm
AA Atomic Absorption Copper Standard 100ppm
AA Atomic Absorption Copper Standard 1000ppm in 0.5M HNO3
AA Atomic Absorption Copper Standard 10000ppm in 1M HNO3
AA Atomic Absorption Europium Standard 1000ppm in 2% HNO3
AA Atomic Absorption Iron Standard 100ppm
AA Atomic Absorption Iron Standard 1000ppm in 0.5M HNO3
AA Atomic Absorption Iron Standard 10000ppm in 1M HNO3
AA Atomic Absorption Gallium Standard 1000ppm in 1M HCl
AA Atomic Absorption Gallium Standard 10000ppm in 1M HCL
AA Atomic Absorption Gadolinium Standard 1M HCI 1000ppm
AA Atomic Absorption Gadolinium 1M HCI 10000ppm
AA Atomic Absorption Germanium Standard 1000ppm in 1% HF & 5% HNO3
AA Atomic Absorption Boron as H3BO3 Standard 1000 mg/l in H2O, (trac. to NIST)
AA Atomic Absorption Barium Standard as Ba(NO3)2 1000 mg/l in 0.5M HNO3, (trac. to NIST)
AA Atomic Absorption Mercury Standard 1ppm in 0.5M HNO3
AA Atomic Absorption Mercury Standard 10ppm in 0.5M HNO3
AA Atomic Absorption Mercury Standard 100ppm in 0.5M HNO3
AA Atomic Absorption Mercury Standard 1000ppm in 0.5M HNO3
AA Atomic Absorption Mercury Standard 10000ppm in 1M HNO3
AA Atomic Absorption Indium Standard 1000ppm in 1M HNO3
AA Atomic Absorption Indium Standard 10000ppm in 1M HNO3
AA Atomic Absorption Iridium Standard 1000ppm in 10% HCl
AA Atomic Absorption Iridium Standard 10000ppm Standard in 10% HCl
AA Atomic Absorption Potassium Standard 100ppm
AA Atomic Absorption Potassium Standard 1ppm in 2% HNO3
AA Atomic Absorption Potassium Standard 2ppm in 2% HNO3
AA Atomic Absorption Potassium Standard 5ppm in 2% HNO3
AA Atomic Absorption Potassium Standard 1000ppm in 0.5M HNO3
AA Atomic Absorption Potassium Standard 1000ppm in 0.5M HNO3
AA Atomic Absorption Potassium Standard 10ppm in 0.5M HNO3
AA Atomic Absorption Potassium Standard 10000ppm in 0.5M HNO3
AA Atomic Absorption Lanthanum Standard 1000ppm in 1M HNO3
AA Atomic Absorption Lanthanum Standard 10000ppm in 1M HNO3
AA Atomic Absorption Lithium Standard 1000ppm in 0.5M HNO3
AA Atomic Absorption Lithium Standard 10000ppm in 1M HNO3
AA Atomic Absorption Standard Lutetium 1000ppm in 2% HNO3
AA Atomic Absorption Magnesium Standard 100ppm
AA Atomic Absorption Magnesium Standard 0.1ppm in 2% HNO3
AA Atomic Absorption Magnesium Standard 0.2ppm in 2% HNO3
AA Atomic Absorption Magnesium Standard 0.5ppm in 2% HNO3
AA Atomic Absorption Magnesium Standard 1000ppm in 0.5M HNO3
AA Atomic Absorption Magnesium Standard 10ppm in 0.5M HNO3
AA Atomic Absorption Magnesium Standard 10000ppm in 1M HNO3
AA Atomic Absorption Manganese Standard 100ppm
AA Atomic Absorption Manganese Standard 1000ppm in 1M HCL
AA Atomic Absorption Manganese Standard 1M HCI 10000ppm
AA Atomic Absorption Molybdenum Standard 1000ppm in H2O
AA Atomic Absorption Molybdenum Standard 10000ppm in H2O
AA Atomic Absorption Sodium Standard 100ppm
AA Atomic Absorption Sodium Standard 0.5ppm in 2% HNO3
AA Atomic Absorption Sodium Standard 1ppm in 2% HNO3
AA Atomic Absorption Sodium Standard 2ppm in 2% HNO3
AA Atomic Absorption Sodium Standard 1000ppm in 0.5M HNO3
AA Atomic Absorption Sodium Standard 1000ppm in 0.5M HNO3
AA Atomic Absorption Sodium Standard 10ppm in 0.5M HNO3
AA Atomic Absorption Sodium Standard 10000ppm in 1M HNO3
AA Atomic Absorption Nickel Standard 1000ppm in 0.5M HNO3
AA Atomic Absorption Nickel Standard 10000ppm in 1M HNO3
AA Atomic Absorption Lead Standard 1000ppm in 0.5M HNO3
AA Atomic Absorption Lead Standard 10000ppm in 1M HNO3
AA Atomic Absorption Palladium Standard 1M HCL 1000ppm
AA Atomic Absorption Palladium Standard 1M HCI 10000ppm
AA Atomic Absorption Phosphorus Standard 1000ppm in H2O
AA Atomic Absorption Phosphorus Standard 10000ppm in H2O
AA Atomic Absorption Platinum Standard 1M HCI 1000ppm
AA Atomic Absorption Platinium Standard 1M HCI 10000ppm
AA Atomic Absorption Rhodium Standard 1M HNO3 1000ppm
AA Atomic Absorption Rhodium Standard 1M HNO3 10000ppm
AA Atomic Absorption Antimony Standard 1000ppm in H2O
AA Atomic Absorption Antimony Standard 10000ppm in H2O
AA Atomic Absorption Selenium Standard 1000ppm in 0.5M HNO3
AA Atomic Absorption Selenium Standard 10000ppm in 1M HNO3
AA Atomic Absorption Sulphur Standard 1000ppm in H2O
AA Atomic Absorption Standard Silicon Standard 1000ppm in H2O
AA Atomic Absorption Silicon Standard 10000ppm in H2O
AA Atomic Absorption Sulphur Standard 10000ppm in H2O
AA Atomic Absorption Samarium Standard 1000ppm in 2-5% HNO3
AA Atomic Absorption Tin Standard 1000ppm in 1M HCL
AA Atomic Absorption Tin Standard in 1M HCI 10000ppm
AA Atomic Absorption Strontium Standard 1000ppm in 0.5M HNO3
AA Atomic Absorption Strontium Standard 10000ppm in 1M HNO3
AA Atomic Absorption Tellurium Standard 1M HCI 1000ppm
AA Atomic Absorption Tellurium Standard 1M HCI 10000ppm
AA Atomic Absorption Titanium Standard 1000ppm in H2O
AA Atomic Absorption Titanium Standard 10000ppm in H2O
AA Atomic Absorption Thallium Standard 10ppm in 2% HNO3
AA Atomic Absorption Thallium Standard 1ppm in 2% HNO3
AA Atomic Absorption Thallium Standard 2ppm in 2% HNO3
AA Atomic Absorption Thallium Standard 3ppm in 2% HNO3
AA Atomic Absorption Thallium Standard 4ppm in 2% HNO3
AA Atomic Absorption Thallium Standard 5ppm in 2% HNO3
AA Atomic Absorption Thallium Standard 1000ppm in 0.5M HNO3
AA Atomic Absorption Thallium Standard 10000ppm in 0.5M HNO3
AA Atomic Absorption Thorium Standard 1M HNO3 1000ppm
AA Atomic Absorption Thorium Standard 1M HNO3 10000ppm
AA Atomic Absorption Uranium Standard 1000ppm in 1M HNO3
AA Atomic Absorption Uranium Standard 10000ppm in 1M HNO3
AA Atomic Absorption Vanadium Standard 1000ppm in 0.5M HNO3
AA Atomic Absorption Vanadium Standard 10000ppm in 0.5M HNO3
AA Atomic Absorption Tungsten Standard 1000ppm in H2O
AA Atomic Absorption Tungsten Standard 10000ppm in H2O
AA Atomic Absorption Ytterbium Standard 1000ppm in 2% HNO3
AA Atomic Absorption Zinc Standard 100ppm
AA Atomic Absorption Zinc Standard 5000mg/l in 2-5% HNO3
AA Atomic Absorption Zinc Standard 1000ppm in 0.5M HNO3
AA Atomic Absorption Zinc Standard 10000ppm in 0.5M HNO3
AA Atomic Absorption Standard Zirconium 1M HCI 1000ppm
AA Atomic Absorption Standard Zirconium 1M HCI 10000ppm
Concentrated Volumetric Solution Acetic Acid 1.0N (1.0M) - Ampoule to make 1L
Concentrated Volumetric Solution EDTA (di Sodium Salt) 0.02N (0.01M) - Ampoule to make 1L
Concentrated Volumetric Solution EDTA (di Sodium Salt) 0.2N (0.1M) - Ampoule to make 1L
Concentrated Volumetric Solution EDTA (tri Sodium Salt) 0.1N (0.05M)
Concentrated Volumetric Solution Hydrochloric Acid 0.1N (0.1M)
Concentrated Volumetric Solution Hydrochloric Acid 0.2N (0.2M)
Concentrated Volumetric Solution Hydrochloric Acid 0.5N (0.5M)
Concentrated Volumetric Solution Hydrochloric Acid 1.0N (1.0M)
Concentrated Volumetric Solution Iodine 0.01N (0.005M)
Concentrated Volumetric Solution Iodine 0.1N (0.05M)
Concentrated Volumetric Solution Iodine 0.05N (0.025M) - Ampoule to make 1L
Concentrated Volumetric Solution Potassium Chloride 0.1N
Concentrated Volumetric Solution Silver Nitrate 0.0282N (0.0282M) - Ampoule to make 1L
Concentrated Volumetric Solution Silver Nitrate 0.1N (0.1M)
Concentrated Volumetric Solution Ammonia 0.1N (0.1M)
Concentrated Volumetric Solution Ammonium Thiocyanate 0.1N (0.1M)
Concentrated Volumetric Solution Oxalic Acid 0.1N (0.05M)
Concentrated Volumetric Solution Potassium Permanganate 0.1N (0.02M)
Concentrated Volumetric Solution Sodium Hydroxide 0.1N (0.1M)
Concentrated Volumetric Solution Sodium Hydroxide 0.5N (0.5M)
Concentrated Volumetric Solution Sodium Hydroxide 1.0N (1.0M)
Concentrated Volumetric Solution Sulphuric Acid 0.02N (0.01M) - Ampoule to make 1L
Concentrated Volumetric Solution Sulphuric Acid 0.1N (0.05M) - Ampoule to make 1L
Concentrated Volumetric Solution Sulphuric Acid 1.0N (0.5M) - Ampoule to make 1L
Concentrated Volumetric Solution Sodium Thiosulphate 0.0125N (0.0125M) - Ampoule to make 1L
Concentrated Volumetric Solution Sodium Thiosulphate 0.1N (0.1M)
Alizarine Red Solution 
Alizarine Red Solution 
Azo Violet Indicator, 0.1% (w/v) Alcoholic Solution
Bromophenol Blue Indicator, 0.05% Aqueous
Bromophenol Blue Indicator, 0.1% (w/v) Aqueous Solution
Indicator Solution Bromophenol Blue, 0.04%
Bromophenol Blue Indicator, 0.4% Aqueous
Bromophenol Blue Indicator, 0.1% (w/v) in Isopropyl Alcohol
Bromophenol Blue Indicator, 0.04% (w/v) in Isopropyl Alcohol
Bromocresol Green 0.1%
Bromocresol Green Indicator, 0.1% (w/v) Aqueous Solution
Indicator Solution Bromocresol Green, 0.04%
Bromocresol Green Indicator, 1% (w/v) Aqueous Solution
Bromocresol Green Indicator, 0.1% (w/v) in IPA
Bromocresol Green Indicator, 0.04% (w/v) in Methanol
Bromocresol Purple Indicator, 0.1% (w/v) Aqueous
Bromocresol Purple Indicator, 0.1 % (w/w) in Methanol
Bromocresol Purple Indicator, 0.4% (w/v) Aqueous
Bromocresol Purple Indicator, 1% (w/v) Aqueous
Bromocresol Purple Indicator, 1 % (w/w) in Methanol
Bromophenol Blue 0.4%
Bromocresol Purple - Bromothymol Blue Mixed Indicator 0.2% (w/v) in Methanol
Bromothymol Blue Indicator, 0.02% (w/v) Aqueous Solution
Indicator Solution Bromothymol Blue, 0.04%
Bromothymol Blue 0.4%
Bromothymol Blue Indicator, 0.02% (w/v) in Isopropyl Alcohol
Bromothymol Blue Indicator, 0.04% (w/v) in Isopropyl Alcohol
Calmagite Indicator, 0.05% (w/v) Aqueous Solution
Calmagite Indicator, 0.1% (w/v) Aqueous Solution
Calmagite Indicator, 0.6% (w/v) Aqueous Solution
Calmagite Indicator, 1%
Caustic Blue Indicator, 0.1% (w/v) Aqueous Solution
Congo Red Indicator 0.1 % (w/v) Aqueous Solution 1L
Congo Red Indicator 0.1% (w/v) Aqueous Solution
Congo Red Indicator, 1% (w/v) Aqueous Solution
Indicator Solution Congo Red 0.1%
Indicator Solution Chlorophenol Red, 0.04%
Cresol Red Indicator, 0.04% (w/v) Aqueous
Cresol Red Indicator, 0.2% (w/v) Aqueous
Crystal Violet Indicator, 0.1% (w/v) in Glacial Acetic Acid, for Nonaqueous Titrations
Crystal Violet Indicator, 0.2% (w/v) in Glacial Acetic Acid, for Nonaqueous Titrations
Crystal Violet Solution 1% in Glacial Acetic Acid
Diphenylcarbazone 0.1%
Diphenylcarbazone-Bromophenol Blue Mixed Indicator
Indicator Solution Erichrome Blue Black R
Indicator Solution Erichrome Blue Black R
Indicator Solution Erichrome Blue Black R
Indicator Solution Erichrome Blue Black R
Eriochrome Blue Black R Indicator, 0.2% (w/w) in Sodium Chloride
Eriochrome Black T Indicator, 1% (w/w) in Sodium Chloride
Eriochrome Black T Indicator in Triethanolamine, Water Hardness Indicator
Eosin Y TS, 0.5% (w/v) Aqueous Solution, Adsorption Indicator for Argentometric Titrations
1% Eosin Y in Purified water
Ethyl Violet Indicator, 0.1% w/v in 50% Methanol
Ferric Alum Indicator Solution
Ferroin Indicator, 0.01 Molar
Ferroin Indicator, 0.025 Molar
Indigo Carmine Indicator
1% 0-Cresolphthalein Solution
Phenolphthalein 0.1%
Phenolphthalein 0.1%
0.2% Phenolphthalein Indicator Solution
Indicator Phenolphthalein Alcoholic Sol. 0.5%
Indicator Solution Phenolphthalein, 0.5%
Indicator Phenolphthalein Alcoholic Sol. 0.5%
Phenolphthalein 1.0%
Indicator Phenolphthalein 1% Phenolphthalein Solution
1% Phenolphthalein (in IMS and HDPE bottle)
Indicator Solution Phenolphthalein 2% in Ethanol
Indicator Solution Phenolphthalein 2% in Ethanol
Indicator Solution Phenolphthalein 2% in Ethanol
Indicator Solution Methyl Orange, 0.04%
MBTH Indicator, 0.05%
MBTH Indicator, 0.5% (w/v) Aqueous Solution
m-Cresol Purple Indicator, 0.04% (w/v) Aqueous
m-Cresol Purple Indicator, 0.1% (w/v) Aqueous
Indicator Solution m-Cresol Purple, 0.4%
Malachite Green Indicator, 0.05% (w/v) Aqueous Solution
Indicator Screened Methyl Orange Alcoholic Solution 0.1%
Methyl Orange - Xylene Cyanol Indicator Solution
Methyl Purple Indicator, in dilute IPA (15% v/v)
Methylene Blue, 0.05%
Methylene Blue 1%
Metalphthalein-Screened Indicator RS
Methyl Orange 0.1%
Methyl Red 0.1%
Indicator Methyl Red Alcoholic Solution 0.1%
PAN indicator 0.1%
Indicator Solution Ferroin Indicator
Phenol Red Solution 0.04%
Phenol Red Indicator, 1% (w/v) Aqueous Solution
Phenol Red Indicator, 0.1% (w/v) Aqueous
Phenol Red Indicator, 0.5% (w/v) Aqueous Solution
Sulfo Orange, 0.04%
Indicator Solution Sulfo Orange, 0.4%
Starch Indicator, 0.05% (w/v)
Starch Indicator, 0.2% (w/v) Aqueous Solution
Starch Indicator, 0.25% (w/v) Aqueous Solution
Starch Indicator, 0.3% (w/v)
Starch Indicator, 0.5% (w/v)
Starch Indicator 0.5% (w/v)
Starch Indicator, with 0.5% Potassium Iodide
Starch Indicator 2%
Starch Indicator, with 5% Potassium Iodide
TA Indicator - Phenolphtalein Free
TA Indicator - Phenolphthalein Free
TA Indicator - Phenolphtalein Free
Tashiro Indicator (Methyl Red/Methylene blue in Ethanol)
Tashiro Indicator (Methyl Red/Methylene blue in Ethanol)
Tashiro Indicator (Methyl Red/Methylene blue in Ethanol)
Thymol Blue, 0.08% (w/v) in Methanol
Tecator Mixed Indicator
Universal Indicator Solution
Universal Indicator Solution
Universal Indicator Solution
Universal Indicator Solution
Universal pH Indicator Solution
Universal Indicator Solution
Non Aqueous Titrant Barium Perchlorate 0.005M Alcoholic Solution
Non Aqueous Titrant 1M Boron Tribromide in Dichloromethane
Non Aqueous Titrant Potassium Hydroxide 0.5N in Ethanol
Non Aqueous Titrant Hydrochloric Acid 1M in Ethanol 10ltrs
Non Aqueous Titrant Hydrochloric Acid 1M in Ethanol 25ltrs
Non Aqueous Titrant Potassium Hydroxide 0.02M IN Ethanol
Non Aqueous Titrant Potassium Hydroxide 0.05M IN Ethanol
Non Aqueous Titrant 0.1N Potassium Hydroxide in Ethanol
Non Aqueous Titrant 0.1N Potassium Hydroxide in Ethanol
Non Aqueous Titrant 0.5N Potassium Hydroxide in Ethanol
Non Aqueous Titrant 0.5N Potassium Hydroxide in Ethanol
Non Aqueous Titrant 1.0N Potassium Hydroxide in Ethanol
Non Aqueous Titrant 1.0N Potassium Hydroxide in Ethanol
Non Aqueous Titrant 0.5N Potassium Hydroxide in Ethanol
Non Aqueous Titrant 0.1M Lithium Methoxide in Toluene/Methanol
Non Aqueous Titrant 0.5N Morpholine in Methanol
Non Aqueous Titrant 0.5N Methanolic HCI
Non Aqueous Titrant 0.1N Potassium Hydroxide in Methanol
Non Aqueous Titrant 0.1N Potassium Hydroxide in Methanol
Non Aqueous Titrant 1.0N Potassium Hydroxide in Methanol
Non Aqueous Titrant 1.0N Potassium Hydroxide in Methanol
Non Aqueous Titrant 0.5N Potassium Hydroxide in Methanol
Non Aqueous Titrant 0.5N Potassium Hydroxide in Methanol
Non Aqueous Titrant Silver Nitrate 0.01N 0.01M in Methanol
Non Aqueous Titrant Silver Nitrate 0.01N 0.01M in Methanol
Non Aqueous Titrant 0.1N Silver Nitrate in Methanol
Non Aqueous Titrant 0.1N Silver Nitrate in Methanol
Non Acqueous Titrant Sodium Methoxide 0.5M in Methanol
Non Acqueous Titrant  Ammonia 2M in 1-Propanol
Non Acqueous Titrant  Ammonia 2M in 1-Propanol
Non Acqueous Titrant  Ammonia 2M in 1-Propanol
Non Acqueous Titrant Phosphorous Tribromide 1M in Dichloromethane
Non Aqueous Titrant 0.1N Perchloric Acid in 1.4 Dioxan
Non Aqueous Titrant 0.1N Perchloric Acid in 1.4 Dioxan
Non Acqueous Titrant Potassium Hydroxide 0.01M (0.01N) in 2-Propanol
Non Aqueous Titrant 0.1N Potassium Methoxide
Non Aqueous Titrant Potassium Methoxide, 0.1 N Solution in Toluene/Methanol
Non Acqueous Titrant 0.01M Silver Nitrate IN IPA
Non Aqueous Titrant Silver Nitrate 0.1M in IPA
Non Aqueous Titrant 0.02N Tetra N Butyl Ammonium Hydroxide in 50/50 Methanol/Propan-2-ol
Non Aqueous Titrant 0.1N Tetra n Butyl Ammonium Hydroxide in 50/50 Methanol/Propan-2-ol
Non Aqueous Titrant 0.5N Tetra n Butyl Ammonium
Analytical Volumetric Solution Zinc Chloride 0.1N (0.1M)
Analytical Volumetric Solution Ammonium sulphate 1.0N 0.5M
Analytical Volumetric Solution Ammonium sulphate 1.0N 0.5M
Analytical Volumetric Solution Ammonium Thiocyanate 0.05N
Analytical Volumetric Solution Ammonium Thiocyanate 0.1N
Analytical Volumetric Solution Ammonium Thiocyanate 0.1N
Analytical Volumetric Solution Ammonium Thiocyanate 1.0N 1.0M
Analytical Volumetric Solution Ammonium Thiocyanate 1.0N 1.0M
Analytical Volumetric Solution Barium chloride 0.1N 0.05M
Analytical Volumetric Solution Barium Chloride 0.1N 0.05M
Analytical Volumetric Solution Barium chloride 1.0N 0.5M
Analytical Volumetric Solution Barium Chloride 1.0N 0.5M
Analytical Volumetric Solution Barium chloride 2.0N 1.0M
Analytical Volumetric Solution Barium chloride 2.0N 1.0M
Analytical Volumetric Solution Bismuth Nitrate Solution 0.05M
Analytical Volumetric Solution Bromine (Bromate/bromide) 0.1N 0.05M
Analytical Volumetric Solution Bromine (Bromate/bromide) 0.1N 0.05M
Analytical Volumetric Solution Bromine (Bromate/bromide) 0.25M
Analytical Volumetric Solution Citric Acid 1M
Analytical Volumetric Solution Calcium Chloride 0.25M
Analytical Volumetric Solution Calcium Acetate 1.0 M
Analytical Volumetric Solution Calcium Acetate 1.0 M
Analytical Volumetric Solution Calcium Chloride 1M (2N)
Analytical Volumetric Solution Calcium Chloride 1.0 M
Analytical Volumetric Solution Calcium chloride 0.02N 0.01M
Analytical Volumetric Solution Calcium chloride 0.025N 0.0125M
Analytical Volumetric Solution Calcium Chloride 0.025N 0.0125M
Analytical Volumetric Solution Calcium chloride 0.02N 0.01M
Analytical Volumetric Solution Calcium Chloride 0.02M (0.04N)
Analytical Volumetric Solution Calcium Chloride 0.02M (0.04N)
Analytical Volumetric Solution Calcium chloride 0.01N 0.005M
Analytical Volumetric Solution Calcium chloride 0.01N 0.005M
Analytical Volumetric Solution Calcium chloride 1.0N 0.5M
Analytical Volumetric Solution Calcium chloride 1.0N 0.5M
Analytical Volumetric Solution Acetic acid 0.5N 0.5M
Analytical Volumetric Solution Acetic acid 0.5N 0.5M
Analytical Volumetric Solution Acetic acid 0.1N 0.1M
Analytical Volumetric Solution Acetic acid 0.1N 0.1M
Analytical Volumetric Solution Acetic acid 1.0N 1.0M
Analytical Volumetric Solution Acetic acid 1.0N 1.0M
Analytical Volumetric Solution Citric Acid 1.0 M
Analytical Volumetric Solution Acetic acid 2.0N 2.0M
Analytical Volumetric Solution Acetic acid 2.0N 2.0M
Analytical Volumetric Solution Acetic acid 5.0N 5.0M
Analytical Volumetric Solution Phenylarsine Oxide 0.00564M
Analytical Volumetric Solution Lactic Acid 0.1M
Analytical Volumetric Solution Cerium IV sulphate 0.05N 0.05M
Analytical Volumetric Solution Cerium IV sulphate 0.05N 0.05M
Analytical Volumetric Solution Cerium IV sulphate 0.1N 0.1M
Analytical Volumetric Solution Cerium IV sulphate 0.1N 0.1M
Analytical Volumetric Solution Cerium IV sulphate 0.2N 0.2M
Analytical Volumetric Solution Cerium IV sulphate 0.2N 0.2M
Analytical Volumetric Solution Cupric solution 0.168N 0.168M
Analytical Volumetric Solution Cupric Solution 0.168M
Analytical Volumetric Solution Copper II Chloride 0.5N 0.5M
Analytical Volumetric Solution Copper II Chloride 0.5N 0.5M
Analytical Volumetric Solution Copper II sulphate 0.1N 0.1M
Analytical Volumetric Solution Copper II sulphate 0.5N 0.5M
Analytical Volumetric Solution Copper II sulphate 0.5N 0.5M
Analytical Volumetric Solution Copper II sulphate 0.1N 0.1M
Analytical Volumetric Solution EDTA 0.004N (0.002M)
Analytical Volumetric Solution EDTA 0.004N (0.002M)
Analytical Volumetric Solution EDTA (DiSodium salt) 0.02N 0.01M
Analytical Volumetric Solution EDTA (DiSodium salt) 0.02N 0.01M
Analytical Volumetric Solution EDTA 0.01785M
Analytical Volumetric Solution EDTA 0.04N (0.02M)
Analytical Volumetric Solution EDTA 0.04N (0.02M)
Analytical Volumetric Solution EDTA 0.05N (0.025M)
Analytical Volumetric Solution EDTA 0.0357N
Analytical Volumetric Solution EDTA 0.10N (0.05M)
Analytical Volumetric Solution EDTA (DiSodium salt) 0.2N 0.1M
Analytical Volumetric Solution EDTA (DiSodium salt) 0.2N 0.1M
Analytical Volumetric Solution EDTA (DiSodium salt) 0.02N 0.01M
Analytical Volumetric Solution EDTA (DiSodium Salt) 0.027M (Bag In Box)
Analytical Volumetric Solution EDTA (DiSodium Salt) 0.027M
Analytical Volumetric Solution EDTA (DiSodium Salt) 0.2N 0.1M (Bag In Box)
Analytical Volumetric Solution EDTA (DiSodium salt) 0.2N 0.1M
Analytical Volumetric Solution Ferric Chloride 0.01M
Analytical Volumetric Solution, Formic Acid 0.1M
Analytical Volumetric Solution Iron (III) Chloride 1.0M
Analytical Volumetric Solution Iron (III) Chloride 1.0M
Analytical Volumetric Solution Iron (II) Sulphate 0.1M
Analytical Volumetric Solution Iron (II) Sulphate 0.2N 0.2M
Analytical Volumetric Solution Iron (II) Sulphate 0.2N 0.2M
Analytical Volumetric Solution Hydrochloric Acid 0.01N(0.01M)
Analytical Volumetric Solution Hydrochloric Acid 0.01N(0.01M)
Analytical Volumetric Solution Hydrochloric Acid 0.01N(0.01M) (Sterile)
Analytical Volumetric Solution Hydrochloric Acid 0.01N(0.01M)
Analytical Volumetric Solution Hydrochoric Acid 0.02N 0.02M
Analytical Volumetric Solution Hydrochoric Acid 0.02N 0.02M
Analytical Volumetric Solution Hydrochloric Acid 0.027M
Analytical Volumetric Solution Hydrochloric Acid 0.027M
Analytical Volumetric Solution Hydrochoric Acid 0.0357M (0.0357N)
Analytical Volumetric Solution Hydrochoric Acid 0.0357N 0.0357M
Analytical Volumetric Solution Hydrochoric Acid 0.05N 0.05M
Analytical Volumetric Solution Hydrochoric Acid 0.05N 0.05M
Analytical Volumetric Solution Hydrochloric Acid 0.0714 N 0.0714M
Analytical Volumetric Solution Hydrochloric Acid 0.1N 0.1M
Analytical Volumetric Solution Hydrochoric Acid 0.1N 0.1M
Analytical Volumetric Solution Hydrochoric Acid 0.1N 0.1M
Analytical Volumetric Solution Hydrochoric Acid 0.2N 0.2M
Analytical Volumetric Solution Hydrochoric Acid 0.2N 0.2M
Analytical Volumetric Solution Hydrochloric Acid 0.2N, 0.2M
Analytical Volumetric Solution Hydrochloric Acid 0.233M 0.233N
Analytical Volumetric Solution Hydrochloric Acid 0.233M 0.233N
Analytical Volumetric Solution Hydrochoric Acid 0.25N 0.25M
Analytical Volumetric Solution Hydrochoric Acid 0.25N 0.25M
Analytical Volumetric Solution Hydrochloric Acid 0.31N, 0.31M
Analytical Volumetric Solution Hydrochoric Acid 0.357M 0.357N
Analytical Volumetric Solution Hydrochoric Acid 0.357N 0.357M
Analytical Volumetric Solution Hydrochloric Acid 0.5N 0.5M
Analytical Volumetric Solution Hydrochloric Acid 0.5N 0.5M
Analytical Volumetric Solution Hydrochloric Acid 0.5N 0.5M
Analytical Volumetric Solution Hydrochloric Acid, HCl, 0.5167M
Analytical Volumetric Solution Hydrochloric Acid 0.714N 0.714M
Analytical Volumetric Solution Hydrochloric Acid, HCl, 0.773M
Analytical Volumetric Solution Hydrochloric Acid 1.0N, 1.0M
Analytical Volumetric Solution Hydrochloric Acid 1.0N 1.0M
Analytical Volumetric Solution Hydrochloric Acid 1.0N 1.0M
Analytical Volumetric Solution Hydrochloric Acid 1.5N 1.5M
Analytical Volumetric Solution Hydrochloric Acid 1.8N 1.8M
Analytical Volumetric Solution Hydrochloric Acid 1.8N 1.8M
Analytical Volumetric Solution Hydrochloric Acid 2.0N 2.0M
Analytical Volumetric Solution Hydrochloric Acid 2.0N 2.0M
Analytical Volumetric Solution Hydrochloric Acid 2.7N 2.7M
Analytical Volumetric Solution Hydrochloric Acid 3N 3M
Analytical Volumetric Solution Hydrochloric Acid 3N 3M
Analytical Volumetric Solution Hydrochloric Acid 3M
Analytical Volumetric Solution Hydrochloric Acid 3M
Analytical Volumetric Solution Hydrochloric Acid 3.57N 3.57M
Analytical Volumetric Solution Hydrochloric Acid 3.57N 3.57M
Analytical Volumetric Solution Hydrochloric Acid 4N 4M
Analytical Volumetric Solution Hydrochloric Acid 4N 4M
Analytical Volumetric Solution Hydrochloric Acid 4N 4M
Analytical Volumetric Solution Hydrochloric Acid 4N 4M
Analytical Volumetric Solution Hydrochloric Acid 4N 4M
Analytical Volumetric Solution Hydrochloric Acid 5N 5M
Analytical Volumetric Solution Hydrochloric Acid 5.0N 5.0M
Analytical Volumetric Solution Hydrochloric Acid 5.0N 5.0M
Analytical Volumetric Solution Hydrochloric Acid 6.0N 6.0M
Analytical Volumetric Solution Hydrochloric Acid 6.0N 6.0M
Analytical Volumetric Solution Hydrochloric Acid 6.0N 6.0M
Analytical Volumetric Solution Hydrochloric Acid 6.0N 6.0M
Analytical Volumetric Solution Hydrochloric Acid 6.0N 6.0M
Analytical Volumetric Solution Hydrochloric Acid 8.0N 8.0M
Analytical Volumetric Solution Hydrochoric Acid 0.02N 0.02M (Bag in Box)
Analytical Volumetric Solution Hydrochoric Acid 0.0357N 0.0357M (Bag in Box) 
Analytical Volumetric Solution Hydrochoric Acid 0.05N 0.05M (Bag in Box)
Analytical Volumetric Solution Hydrochoric Acid 0.1N 0.1M (Bag in Box)
Analytical Volumetric Solution Hydrochoric Acid 0.1N 0.1M (Bag in Box)
Analytical Volumetric Solution Hydrochoric Acid 0.2N 0.2M (Bag in Box) 
Analytical Volumetric Solution Hydrochoric Acid 0.25N 0.25M (Bag in Box)
Analytical Volumetric Solution Hydrochoric Acid 0.357N 0.357M (Bag in Box)
Analytical Volumetric Solution Hydrochoric Acid 0.5N 0.5M (Bag in Box)
Analytical Volumetric Solution Hydrochloric Acid 0.5N 0.5M (Bag in Box) 
Analytical Volumetric Solution Hydrochloric Acid 1.0N 1.0M (Bag in Box)
Analytical Volumetric Solution Hydrochloric Acid 1.0N 1.0M (Bag in Box)
Analytical Volumetric Solution Hydrochloric Acid 2.0N 2.0M (Bag in Box)
Analytical Volumetric Solution Hydrochloric Acid 3.57N 3.57M (Bag in Box)
Analytical Volumetric Solution Hydrochloric Acid 5.0N 5.0M (Bag in Box)
Analytical Volumetric Solution Hydrofluoric Acid 0.05N 0.05M
Analytical Volumetric Solution Hydrofluoric Acid 0.05N 0.05M
Analytical Volumetric Solution Mercury (ll) Nitrate 0.005M 0.01N
Analytical Volumetric Solution Mercury (ll) Nitrate 0.01N 0.005M
Analytical Volumetric Solution Mercury (II) Nitrate 0.02N 0.01M
Analytical Volumetric Solution Mercury (II) Nitrate 0.02N 0.01M
Analytical Volumetric Solution Mercuric (II) Nitrate 0.05M
Analytical Volumetric Solution Mercury (I) Nitrate 0.1M (0.2N)
Analytical Volumetric Solution Mercury (I) Nitrate 0.1M (0.2N)
Analytical Volumetric Solution Potassium Biiodate 0.025N
Analytical Volumetric Solution Potassium Biiodate 0.1N
Analytical Volumetric Solution Benzethonium chloride 0.004M (Hyamine 1622 Solution)
Analytical Volumetric Solution Benzethonium chloride 0.004M (Hyamine 1622 Solution)
Analytical Volumetric Solution Benzethonium chloride 0.004M (Hyamine 1622 Solution)
Analytical Volumetric Solution Benzethonium chloride 0.04M (Hyamine 1622 Solution)
Analytical Volumetric Solution Benzethonium chloride 0.04M (Hyamine 1622 Solution)
Analytical Volumetric Solution Iodine 0.01N 0.005M
Analytical Volumetric Solution Iodine 0.01N 0.005M
Analytical Volumetric Solution Iodine 0.01N 0.005M
Analytical Volumetric Solution Iodine 0.01M 0.02N
Analytical Volumetric Solution Iodine 0.01M 0.02N
Analytical Volumetric Solution Iodine 0.0473N 0.02365M
Analytical Volumetric Solution Iodine 0.05N 0.025M
Analytical Volumetric Solution Iodine 0.05N 0.025M
Analytical Volumetric Solution Iodine 0.1N 0.05M
Analytical Volumetric Solution Iodine 0.1N 0.05M
Analytical Volumetric Solution Iodine 0.1N 0.05M
Analytical Volumetric Solution Iodine 1.0N 0.5M
Analytical Volumetric Solution Iodine 1.0N 0.5M
Analytical Volumetric Solution Potassium Iodide 3.0N 3.0M
Analytical Volumetric Solution Potassium Iodide 3.0N 3.0M
Analytical Volumetric Solution Potassium Bromate/Bromide 0.1N 0.0167M
Analytical Volumetric Solution Potassium Bromate/Bromide 0.1N 0.0167M
Analytical Volumetric Solution Potassium Bromate 0.10M
Analytical Volumetric Solution Potassium Bromide 0.5M
Analytical Volumetric Solution Potassium Bromide 1M
Analytical Volumetric Solution Potassium Dichromate 0.1N 0.0167M
Analytical Volumetric Solution Potassium Dichromate 0.1N 0.0167M
Analytical Volumetric Solution Potassium Dichromate 0.02M
Analytical Volumetric Solution Potassium Dichromate 0.125N 0.0208M
Analytical Volumetric Solution Potassium Dichromate 0.25N 0.041M
Analytical Volumetric Solution Potassium Dichromate 0.25N 0.041M
Analytical Volumetric Solution Potassium Dichromate 0.0833M / 0.5N
Analytical Volumetric Solution Potassium Dichromate 1.0N 0.167M
Analytical Volumetric Solution Potassium Dichromate 1.0N 0.167M
Analytical Volumetric Solution Potassium Dichromate 0.25M
Analytical Volumetric Solution Potassium Chloride 0.01N
Analytical Volumetric Solution Potassium Chloride 0.01N
Analytical Volumetric Solution Potassium Chloride 0.1N
Analytical Volumetric Solution Potassium Chloride 0.2N 0.2M
Analytical Volumetric Solution Potassium Chloride 0.2N 0.2M
Analytical Volumetric Solution Potassium Chloride 0.5M
Analytical Volumetric Solution Potassium Chloride 1.0N 1.0M
Analytical Volumetric Solution Potassium Chloride 1.0N 1.0M
Analytical Volumetric Solution Potassium Dichromate 0.24N
Analytical Volumetric Solution Potassium Dichromate 0.4N in 40%v/v H2SO4 / 20% H3PO4
Analytical Volumetric Solution Potassium Ferricyanide 0.1N, 0.1M
Analytical Volumetric Solution Potassium Ferricyanide 0.1N 0.1M
Analytical Volumetric Solution Potassium Iodide 0.1N 0.1M
Analytical Volumetric Solution Potassium Iodide 0.1N 0.1M
Analytical Volumetric Solution Potassium Iodide 1.0N 1.0M
Analytical Volumetric Solution Potassium Iodide 1.0N 1.0M
Analytical volumetric Solution, Potassium Iodide 1.8N 1.8M (30mg/ml),
Analytical Volumetric Solution Di-Potassium Oxalate 0.05M
Analytical Volumetric Solution Di-Potassium Oxalate 0.05M
Analytical Volumetric Solution Potassium Hydroxide 0.05N 0.05M
Analytical Volumetric Solution Potassium Hydroxide 0.05N 0.05M
Analytical Volumetric Solution Potassium Hydroxide 0.1N 0.1M
Analytical Volumetric Solution Potassium Hydroxide 0.1N 0.1M
Analytical Volumetric Solution Potassium Hydroxide 0.223N
 Analytical Volumetric Solution Potassium Hydroxide 0.23M
Analytical Volumetric Solution Potassium Hydroxide 0.23N 0.23M
Analytical Volumetric Solution Potassium Hydroxide 0.5N 0.5M
Analytical Volumetric Solution Potassium Hydroxide 0.5N 0.5M
Analytical Volumetric Solution Potassium Hydroxide 1.0N 1.0M
Analytical Volumetric Solution Potassium Hydroxide 1.0N 1.0M
Analytical Volumetric Solution Potassium Hydroxide 10.0N 10.0M
Analytical Volumetric Solution Potassium Hydroxide 10N  5L
Analytical Volumetric Solution Potassium Hydroxide 0.05N 0.05M
Analytical Volumetric Solution Potassium Hydroxide 0.1N 0.1M
Analytical Volumetric Solution Potassium Hydroxide 0.5N 0.5M
Analytical Volumetric Solution Potassium Hydroxide 1.0N 1.0M
Analytical Volumetric Solution Potassium Thiocyanate 0.02N 0.02M
Analytical Volumetric Solution Potassium Thiocyanate 0.02N 0.02M
Analytical Volumetric Solution Potassium Thiocyanate 0.05N 0.05M
Analytical Volumetric Solution Potassium Thiocyanate 0.05N 0.05M
Analytical Volumetric Solution Potassium Thiocyanate 0.1N 0.1M
Analytical Volumetric Solution Potassium Thiocyanate 0.1N 0.1M
Analytical Volumetric Solution Potassium Thiocyanate 1.0N 1.0M
Analytical Volumetric Solution Potassium Thiocyanate 1.0N 1.0M
Analytical Volumetric Solution Nitric Acid 100mmol/l
Analytical Volumetric Solution Magnesium Chloride 0.02N 0.01M
Analytical Volumetric Solution Magnesium Chloride 0.02N 0.01M
Analytical Volumetric Solution Magnesium Chloride 0.2N 0.1M
Analytical Volumetric Solution Magnesium Chloride 0.2N 0.1M
Analytical Volumetric SolutionMagnesium Sulphate 0.01M
Analytical Volumetric Solution Magnesium Sulphate 0.1N 0.1M
Analytical Volumetric Solution Magnesium Sulphate 0.1N 0.1M
Analytical Volumetric Solution Manganese (II) Chloride 0.05N 0.05M
Analytical Volumetric Solution Manganese (II) Chloride 0.05N 0.05M
Analytical Volumetric Solution Manganese (II) Chloride 0.5N 0.5M
Analytical Volumetric Solution Manganese (II) Chloride 0.5N 0.5M
Analytical Volumetric Solution Magnesium Sulphate 0.09M
Analytical Volumetric SolutionNitric Acid 0.1N (0.1M)
Analytical Volumetric Solution Silver Nitrate 0.01N
Analytical Volumetric Solution Silver Nitrate 0.0141N 0.0141M
Analytical Volumetric Solution Silver Nitrate 0.0192M
Analytical Volumetric Solution Silver Nitrate 0.02N 0.02M
Analytical Volumetric Solution Silver Nitrate 0.02N 0.02M
Analytical Volumetric Solution Silver Nitrate 0.025N 0.025M
Analytical Volumetric Solution Silver Nitrate 0.0282N 0.0282M
Analytical Volumetric Solution Silver Nitrate 0.04N 0.04M
Analytical Volumetric Solution Silver Nitrate 0.04N 0.04M
Analytical Volumetric Solution Silver Nitrate 0.04N 0.04M
Analytical Volumetric Solution Silver Nitrate 0.05M
Analytical Volumetric Solution Silver Nitrate 0.05N (0.05M)
Analytical Volumetric Solution Silver Nitrate 0.05N 0.05M
Analytical Volumetric Solution Silver Nitrate 0.085N 0.085M
Analytical Volumetric Solution Silver Nitrate 0.1N 0.1M
Analytical Volumetric Solution Silver Nitrate 0.1N (0.1M)
Analytical Volumetric Solution Silver Nitrate 0.1N 0.1M
Analytical Volumetric Solution Silver Nitrate 0.1N 0.1M
Analytical Volumetric Solution Silver Nitrate 0.1N 0.1M
Analytical Volumetric Solution Silver Nitrate 0.1N 0.1M
Analytical Volumetric Solution Silver Nitrate 0.1N, 0.1M 
Analytical Volumetric Solution Silver Nitrate 0.1709N 0.1709M
Analytical Volumetric Solution Silver Nitrate 0.1709N 0.1709M
Analytical Volumetric Solution Silver Nitrate 0.5M
Analytical Volumetric Solution Silver Nitrate 1.0N 1.0M
Analytical Volumetric Solution Silver Nitrate 1.0N 1.0M
Analytical Volumetric Solution Silver Nitrate 1.0N 1.0M
Analytical Volumetric Solution Sodium Oxalate 0.10M
Analytical Volumetric Sodium Oxalate 0.025M
Analytical Volumetric Sodium Oxalate 0.5M
Analytical Volumetric Solution Sodium Chloride 0.05N 0.05M
Analytical Volumetric Solution Sodium Chloride 0.05N 0.05M
Analytical Volumetric Solution, Sodium Chloride 0.068N 0.068M
Analytical Volumetric Solution Sodium Chloride 0.1N 0.1M
Analytical Volumetric Solution Sodium Chloride 0.1N 0.1M
Analytical Volumetric Solution Sodium Nitrite 0.1M
Analytical Volumetric Solution Sodium Nitrite 0.2M
Analytical Volumetric Solution Sodium Nitrite 0.5N 0.5M
Analytical Volumetric Solution Sodium Nitrite 0.5N 0.5M
Analytical Volumetric Solution Sodium Nitrite 1M
Analytical Volumetric Solution Sodium Nitrite 4M
Analytical Volumetric Solution Sodium Persulphate 1.5M
Analytical Volumetric Solution Sodium Thiocyanate 0.1N 0.1M
Analytical Volumetric Solution Sodium Thiocyanate 0.1N 0.1M
Analytical Volumetric Solution Sodium Thiocyanate 1.0N 1.0M
Analytical Volumetric Solution Sodium Thiocyanate 1.0N 1.0M
Analytical Volumetric Solution Sodium Thiocyanate 1.0N 1.0M
Analytical Volumetric Solution Sodium Oxalate 0.05M
Analytical Volumetric Solution Silver Nitrate 0.01N, 0.01M "Bag in Box"
Analytical Volumetric Solution Silver Nitrate 0.04N 0.04M "Bag in Box"
Analytical Volumetric Solution Silver Nitrate 0.1N, 0.1M  "Bag in Box"
Analytical Volumetric Solution Ammonia 0.1N 0.1M
Analytical Volumetric Solution Ammonia 0.1N 0.1M
Analytical Volumetric Solution Ammonium Hydroxide 0.5M
Analytical Volumetric Solution Ammonia 1.0N (1.0M)
Analytical Volumetric Solution Ammonium Hydroxide 6N
Analytical Volumetric Solution Ammonium Hydroxide 6N
Analytical Volumetric Solution Ammonium Chloride 0.1M
Analytical Volumetric Solution Ammonium Iron (II) Sulphate 0.1M
Analytical Volumetric Solution Ammonium Iron (III) Sulphate 0.282M
Analytical Volumetric Solution Nickel (II) Chloride 0.5N 0.5M
Analytical Volumetric Solution Nickle (II) Chloride 0.5N 0.5M
Analytical Volumetric Solution Nickle (II) Chloride 0.5N 0.5M
Analytical Volumetric Solution Nitric Acid 0.01N 0.01M
Analytical Volumetric Solution Nitric Acid 0.02N 0.02M
Analytical Volumetric Solution Nitric Acid 0.02N 0.02M
Analytical Volumetric Solution Nitric Acid 0.1N 0.1M
Analytical Volumetric Solution Nitric Acid 0.1N 0.1M
Analytical Volumetric Solution Nitric Acid 0.8N (0.8M)
Analytical Volumetric Solution Nitric Acid 1.0N 1.0M
Analytical Volumetric Solution Nitric Acid 1.0N 1.0M
Analytical Volumetric Solution Nitric Acid 2.0N 2.0M
Analytical Volumetric Solution Nitric Acid 2.0N 2.0M
Analytical Volumetric Solution Nitric Acid 4.0N 4.0M
Analytical Volumetric Solution Nitric Acid 4.0N 4.0M
Analytical Volumetric Solution Nitric Acid 5.0N (5.0M)
Analytical Volumetric Solution Nitric Acid 6.0N (6.0M)
Analytical Volumetric Solution Nitric Acid 8.0N 8.0M
Analytical Volumetric Solution Nitric Acid 8.0N 8.0M
Analytical Volumetric Solution Nitric Acid 0.02N 0.02M (Bag in Box)
Analytical Volumetric Solution Nitric Acid 0.1N 0.1M (Bag in Box)
Analytical Volumetric Solution Nitric Acid 1.0N 1.0M (Bag in Box)
Analytical Volumetric Solution Nitric Acid 2.0N 2.0M (Bag in Box)
Analytical Volumetric Solution Nitric Acid 4.0N 4.0M (Bag in Box)
Analytical Volumetric Solution Nitric Acid 8.0N 8.0M (Bag in Box)
Analytical Volumetric Solution Oxalic Acid 0.01N (0.005M) 
Analytical Volumetric Solution Oxalic Acid 0.05N 0.025M
Analytical Volumetric Solution Oxalic Acid 0.05N 0.025M
Analytical Volumetric Solution Oxalic Acid 0.1N 0.05M
Analytical Volumetric Solution Oxalic Acid 0.1N 0.05M
Analytical Volumetric Solution Oxalic Acid 0.10M
Analytical Volumetric Solution Oxalic Acid 0.25M 0.5N – 3.2% approx
Analytical Volumetric Solution Oxalic Acid 1.0N 0.5M
Analytical Volumetric Solution Oxalic Acid 1N (0.5M) 1L
Analytical Volumetric Solution Oxalic Acid 1.0N 0.5M
Analytical Volumetric Solution Potassium Iodate 0.3N 0.05M
Analytical Volumetric Solution Perchloric Acid 0.01M 0.01N in Acetic Acid
Analytical Volumetric Solution Perchloric Acid in Acetic Acid 0.1N 0.1M
Analytical Volumetric Solution Perchloric Acid in Acetic Acid 0.1N 0.1M
Analytical Volumetric Solution Perchloric Acid in Acetic Acid 0.1N 0.1M
Analytical Volumetric Solution Perchloric Acid in Acetic Acid 0.5N 0.5M
Analytical Volumetric Solution Perchloric Acid in Acetic Acid 0.5N 0.5M
Analytical Volumetric Solution Lead Nitrate 0.01M (0.02N) 
Analytical Volumetric Solution Lead Nitrate 0.01M (0.02N)
Analytical Volumetric Solution Lead Nitrate 0.1M (0.2N)
Analytical Volumetric Solution Lead (II) Acetate 0.05M
Analytical Volumetric Solution Lead (II) Acetate 0.05M
Analytical Volumetric Solution Lead (II) Acetate 0.5M
Analytical Volumetric Solution Lead (II) Acetate 0.5M
Analytical Volumetric Solution Lead (II) Nitrate 1.0N (0.5M)
Analytical Volumetric Solution Lead (II) Nitrate 1.0N 0.5M
Analytical Volumetric Solution Lead (II) Nitrate 1.0N 0.5M
Analytical Volumetric Solution Potassium Hydrogen Phthalate  0.1N 0.1M
Analytical Volumetric Solution Potassium Hydrogen Phythalate  0.1N 0.1M
Analytical Volumetric Solution Potassium Iodate 0.1N 0.01667M
Analytical Volumetric Solution Potassium Iodate 0.1N 0.01667M
Analytical Volumetric Solution Potassium Iodate 0.15N 0.025M
Analytical Volumetric Solution Potassium Iodate 0.3N 0.05M
Analytical Volumetric Solution Potassium Iodate 0.3N 0.05M
Analytical Volumetric Solution Potassium Iodate 0.08833N 0.0147M
Analytical Volumetric Solution Potassium Iodate/Iodide 0.02N 0.00333M
Analytical Volumetric Solution Potassium Iodate/Iodide 0.02N 0.00333M
Analytical Volumetric Solution Potassium Permanganate 0.01N
Analytical Volumetric Solution Potassium Permanganate 0.05N 0.01M
Analytical Volumetric Solution Potassium Permanganate 0.05N 0.01M
Analytical Volumetric Solution Potassium Permanganate 0.1N 0.02M
Analytical Volumetric Solution Potassium Permanganate 0.1N (0.02M)
Analytical Volumetric Solution Potassium Permanganate 0.1N 0.02M
Analytical Volumetric Solution Potassium Permanganate 1.0N 0.2M
Analytical Volumetric Solution Potassium Permanganate 1.0N 0.2M
Analytical Volumetric Solution Hydrochloric Acid 15%
Analytical Volumetric Solution Sodium Hydroxide 10N (10M)
Analytical Volumetric Solution Sodium Hydroxide 10N (10M)
Analytical Volumetric Solution Sodium Hydroxide 0.01N (0.01M)
Analytical Volumetric Solution Sodium Hydroxide 0.01N (0.01M)
Analytical Volumetric Solution Sodium Hydroxide 0.02N 0.02M
Analytical Volumetric Solution Sodium Hydroxide 0.02N 0.02M
Analytical Volumetric Solution Sodium Hydroxide 0.05N 0.05M
Analytical Volumetric Solution Sodium Hydroxide 0.05N (0.05M)
Analytical Volumetric Solution Sodium Hydroxide 0.1N 0.1M
Analytical Volumetric Solution Sodium Hydroxide 0.1N 0.1M
Analytical Volumetric Solution Sodium Hydroxide 0.1M (Low in Carbonate) 0.1N 0.1M
Analytical Volumetric Solution Sodium Hydroxide 0.1N 0.1M
Analytical Volumetric Solution Sodium Hydroxide (Low in Carbonate) 0.1N 0.1M
Analytical Volumetric Solution Sodium Hydroxide 0.11N 0.11M
Analytical Volumetric Solution Sodium Hydroxide 0.1N 0.1M
Analytical Volumetric Solution Sodium Hydroxide 0.111N 0.111M
Analytical Volumetric Solution Sodium Hydroxide 0.111N 0.111M
Analytical Volumetric Solution Sodium Hydroxide 0.111N 0.111M
Analytical Volumetric Solution Sodium Hydroxide 0.2N 0.2M
Analytical Volumetric Solution Sodium Hydroxide 0.204N 0.204M
Analytical Volumetric Solution Sodium Hydroxide 0.2N 0.2M
Analytical Volumetric Solution Sodium Hydroxide 0.25N 0.25M
Analytical Volumetric Solution Sodium Hydroxide 0.25N 0.25M
Analytical Volumetric Solution Sodium Hydroxide 0.25N 0.25M
Analytical Volumetric Solution Sodium Hydroxide 0.25N 0.25M
Analytical Volumetric Solution Sodium Hydroxide 0.3125N
Analytical Volumetric Solution Sodium Hydroxide 0.313N 0.313M
Analytical Volumetric Solution Sodium Hydroxide 0.313N 0.313M
Analytical Volumetric Solution Sodium Hydroxide 0.33M
Analytical Volumetric Solution Sodium Hydroxide 0.35465N 0.35465M
Analytical Volumetric Solution Sodium Hydroxide 0.35465N 0.35465M
Analytical Volumetric Solution Sodium Hydroxide 0.5N 0.5M
Analytical Volumetric Solution Sodium Hydroxide (Low in Carbonate) 0.5N 0.5M
Analytical Volumetric Solution Sodium Hydroxide 0.5N 0.5M
Analytical Volumetric Solution Sodium Hydroxide (Low in Carbonate) 0.5N 0.5M
Analytical Volumetric Solution Sodium Hydroxide 0.6N 0.6M
Analytical Volumetric Solution Sodium Hydroxide 0.6N 0.6M
Analytical Volumetric Solution Sodium Hydroxide 0.714 N
Analytical Volumetric Solution Sodium Hydroxide 1.0N 1.0M
Analytical Volumetric Solution Sodium Hydroxide 1.0N 1.0M
Analytical Volumetric Solution Sodium Hydroxide (Low in Carbonate) 1.0N 1.0M
Analytical Volumetric Solution Sodium Hydroxide 1.0N 1.0M
Analytical Volumetric Solution Sodium Hydroxide 1.0N 1.0M
Analytical Volumetric Solution Sodium Hydroxide (Low in Carbonate) 1.0N 1.0M
Analytical Volumetric Solution Sodium Hydroxide (Low in Carbonate) 0.115M 0.115N
Analytical Volumetric Solution Sodium Hydroxide 1.2N 1.2M
Analytical Volumetric Solution Sodium Hydroxide 1.2N 1.2M
Analytical Volumetric Solution Sodium Hydroxide (Low in Carbonate) 1.2N 1.2M
Analytical Volumetric Solution Sodium Hydroxide 0.156N
Analytical Volumetric Solution Sodium Hydroxide 2.0N 2.0M
Analytical Volumetric Solution Sodium Hydroxide 2.0N 2.0M
Analytical Volumetric Solution Sodium Hydroxide 2.5N 2.5M
Analytical Volumetric Solution Sodium Hydroxide 2.5N 2.5M
Analytical Volumetric Solution Sodium Hydroxide 3.0N 3.0M
Analytical Volumetric Solution Sodium Hydroxide 3.0N 3.0M
Analytical Volumetric Solution Sodium Hydroxide 3.57N 3.57M
Analytical Volumetric Solution Sodium Hydroxide 3.57N 3.57M
Analytical Volumetric Solution Sodium Hydroxide 4M (4N)
Analytical Volumetric Solution Sodium Hydroxide 4M (4N)
Analytical Volumetric Solution Sodium Hydroxide 4M (4N)
Analytical Volumetric Solution Sodium Hydroxide 5.0N 5.0M
Analytical Volumetric Solution Sodium Hydroxide 5.0N 5.0M from USP Grade Raw Material
Analytical Volumetric Solution Sodium Hydroxide 5.0N 5.0M 25L
Analytical Volumetric Solution Sodium Hydroxide 5.0N 5.0M
Analytical Volumetric Solution Sodium Hydroxide 6M  6N
Analytical Volumetric Solution Sodium Hydroxide 6M (6N) 
Analytical Volumetric Solution Sodium Hydroxide 6M (6N)
Analytical Volumetric Solution Sodium Acetate Solution 0.3 mol/ltr
Analytical Volumetric Solution Sodium Arsenite 0.005M
Analytical Volumetric Solution Sodium Arsenite 0.05M
Analytical Volumetric Solution Sodium Arsenite 0.1N 0.05M
Analytical Volumetric Solution Sodium Arsenite 0.15M
Analytical Volumetric Solution Sodium Hydroxide 0.05M (0.05N) (Bag in Box)
Analytical Volumetric Solution Sodium Hydroxide 0.1M (0.1N) (Bag in Box)
Analytical Volumetric Solution Sodium Hydroxide 0.1N 0.1M (Bag in Box)
Analytical Volumetric Solution Sodium Hydroxide (Low in Carbonate) 0.1M (0.1N) (Bag in Box)
Analytical Volumetric Solution Sodium Hydroxide 0.2N 0.2M (Bag in Box)
Analytical Volumetric Solution Sodium Hydroxide 0.25M (0.25N) (Bag in Box)
Analytical Volumetric Solution Sodium Hydroxide 0.313M (0.313N) (Bag in Box)
Analytical Volumetric Solution Sodium Hydroxide 0.5N 0.5M (Bag in Box)
Analytical Volumetric Solution Sodium Hydroxide (Low in Carbonate) 0.5N 0.5M (Bag in Box)
Analytical Volumetric Solution Sodium Hydroxide 0.5N 0.5M (Bag in Box)
Analytical Volumetric Solution Sodium Hydroxide 1.0N 1.0M  (Bag in Box)
Analytical Volumetric Solution Sodium Hydroxide 1.0M (1.0N)  (Bag in Box)
Analytical Volumetric Solution Sodium Hydroxide 1.2N 1.2M  (Bag in Box)
Analytical Volumetric Solution Sodium Hydroxide 1.2N 1.2M  (Bag in Box)
Analytical Volumetric Solution Sodium Hydroxide 2.0N 2.0M  (Bag in Box)
Analytical Volumetric Solution Sodium Hydroxide 3.57N 3.57M  (Bag in Box)
Analytical Volumetric Solution Sodium Hydroxide 5.0N 5.0M  (Bag in Box)
Analytical Volumetric Solution Sodium Carbonate 0.1N 0.05M
Analytical Volumetric Solution Sodium Carbonate 0.1N 0.05M
Analytical Volumetric Solution Sodium Carbonate 1.0N 0.5M
Analytical Volumetric Solution Sodium Carbonate 1.0N 0.5M
Analytical Volumetric Solution Potassium Thiocyanate 0.05N 0.05M
Analytical Volumetric Solution Sodium Lauryl (Dodecyl) Sulphate (0.02N)
Analytical Volumetric Solution Sodium Lauryl (Dodecyl) Sulphate (0.1N)
Analytical Volumetric Solution Sodium Lauryl (Dodecyl) Sulphate (0.1N)
Analytical Volumetric Solution Sulphuric Acid 0.005M
Analytical Volumetric Solution Sulphuric Acid 0.005M
Analytical Volumetric Solution Sulphuric Acid 0.02N 0.01M
Analytical Volumetric Solution Sulphuric Acid 0.02N 0.01M
Analytical Volumetric Solution Sulphuric Acid 0.05N  0.025M
Analytical Volumetric Solution Sulphuric Acid 0.04N 0.02M
Analytical Volumetric Solution Sulphuric Acid 0.04N 0.02M.
Analytical Volumetric Solution Sulphuric Acid 0.0832N 0.0416M
Analytical Volumetric Solution Sulphuric Acid 0.0832N 0.0416M
Analytical Volumetric Solution Sulphuric Acid 0.04N 0.02M
Analytica Volumetric Solution Sulphuric Acid 0.1N 0.05M
Analytical Volumetric Solution Sulphuric Acid 0.1N 0.05M
Analytical Volumetric Solution Sulphuric Acid 0.1N 0.05M
Analytical Volumetric Solution Sulphuric Acid 0.1N 0.05M
Analytical Volumetric Solution Sulphuric Acid 0.1N 0.05M
Analytical Volumetric Solution Sulphuric Acid 0.2N 0.1M
Analytical Volumetric SolutionSulphuric Acid 0.2N, 0.1M
Analytical Volumetric Solution Sulphuric Acid 0.2N 0.1M
Analytical Volumetric Solution Sulphuric Acid 0.255N (0.1275M)
Analytical Volumetric Solution Sulphuric Acid 0.255N 0.1275M
Other Feed Analysis Reagents Sulphuric Acid (0.256N, 0.128M)
Analytical Volumetric Solution Sulphuric Acid 0.26N 0.13M
Analytical Volumetric Solution Sulphuric Acid 0.26N 0.13M
Analytical Volumetric Solution Sulphuric Acid 0.26N 0.13M
Analytical Volumetric Solution Sulphuric Acid 0.26N 0.13M
Analytical Volumetric Solution Sulphuric Acid  0.175M
Analytical Volumetric Solution Sulphuric Acid 0.5N 0.25M
Analytical Volumetric Solution SulphuricAcid 0.5N 0.25M
Analytical Volumetric Solution Sulphuric Acid 0.5N 0.25M
Analytical Volumetric Solution Sulphuric Acid 0.638N (0.319M)
Analytical Volumetric Solution Sulphuric Acid 0.638N 0.319M
Analytical Volumetric Solution Sulphuric Acid 0.32M
Analytical Volumetric Solution Sulphuric Acid 1.0N 0.5M
Analytical Volumetric Solution Sulphuric Acid 1.0N 0.5M
Analytical Volumetric Solution Sulphuric Acid 1.8N 0.9M
Analytical Volumetric Solution Sulphuric Acid 1.8N 0.9M
Analytical Volumetric Solution 0.9M (1.8N) Sulphuric acid +200mg/l MnSO4.H2O
Analytical Volumetric Solution Sulphuric Acid 1.8N, 0.9M +40mg/l MNSO4.H2O
Analytical Volumetric Solution 0.9M (1.8N) Sulphuric acid+80mg/l MnSO4.H2O
Analytical Volumetric Solution Sulphuric Acid 1.8N 0.9M
Analytical Volumetric Solution Sulphuric Acid 2.0N 1.0M
Analytical Volumetric Solution Sulphuric Acid 2.0N 1.0M
Analytical Volumetric Solution Sulphuric Acid 2.0N 1.0M
Analytical Volumetric Solution Sulphuric Acid 4.0N, 2.0M
Analytical Volumetric Solution Sulphuric Acid 4.0N 2.0M
Analytical Volumetric Solution Sulphuric Acid 5.0N 2.5M
Analytical Volumetric Solution Sulphuric Acid 5.0N 2.5M
Analytical Volumetric Solution Sulphuric Acid 3.0M (6.0N)
Analytical Volumetric Solution Sulphuric Acid 3.0M (6.0N)
Analytical Volumetric Solution 3M (6N) Sulphuriic Acid +350mg/L MnSO4H2O
Analytical Volumetric Solution Sulphuric Acid 10.0N 5.0M
Analytical Volumetric Solution Sulphuric Acid 10.0N 5.0M
Analytical Volumetric Solution Sulphuric Acid 0.1N 0.05M (Bag in Box)
Analytical Volumetric Solution Sulphuric Acid 0.5N 0.25M (Bag in Box)
Analytical Volumetric Solution Sulphuric Acid 1.0N 0.5M (Bag in Box)
Analytical Volumetric Solution Sulphuric Acid 5.0N 2.5M (Bag in Box)
Analytical Volumetric Solution Sulphuric Acid 10.0N 5.0M (Bag in Box)
Analytical Volumetric Solution Sodium Thiosulphate 0.01N 0.01M
Analytical Volumetric Solution Sodium Thiosulphate 0.0125N 0.0125M
Analytical Volumetric Solution Sodium Thiosulphate 0.01N 0.01M
Analytical Volumetric Solution Sodium Thiosulphate 0.02N (0.02M)
Analytical Volumetric Solution Sodium Thiosulphate 0.025
Analytical Volumetric Solution Sodium Thiosulphate 0.05N 0.05M
Analytical Volumetric Solution Sodium Thiosulphate 0.05N 0.05M
Analytical Volumetric Solution Sodium Thiosulphate 0.0551N 0.0551M
Analytical Volumetric Solution Sodium Thiosulphate 0.0551N 0.0551M
Analytical Volumetric Solution Sodium Thiosulphate 0.1N 0.1M
Analytical Volumetric Solution Sodium Thiosulphate 0.1N, 0.1M
Analytical Volumetric Solution Sodium Thiosulphate 0.1N 0.1M
Analytical Volumetric Solution Sodium Thiosulphate 0.2N 0.2M
Analytical Volumetric Solution Sodium Thiosulphate 0.2N 0.2M
Analytical Volumetric Solution Sodium Thiosulphate 0.5N 0.5M
Analytical Volumetric Solution Sodium Thiosulphate 1.0N 1.0M
 Analytical Volumetric Solution Sodium Thiosulphate 1.0N, 1.0M
Analytical Volumetric Solution Sodium Thiosulphate 1.0N 1.0M
Analytical Volumetric Solution Sodium Thiosulphate 2.0N 2.0M
Analytical Volumetric Solution TBAH 0.4M in HPLC water
Analytical Volumetric Solution Sodium Thiosulphate 0.01N 0.01M (Bag in Box)
Analytical Volumetric Solution Sodium Thiosulphate 0.1N 0.1M (Bag in Box)
Analytical Volumetric Solution Sodium Thiosulphate 0.1N (Bag in Box)
Analytical Volumetric Solution Sodium Thiosulphate 1.0N 1.0M (Bag in Box)
Analytical Volumetric Solution Tetra Butylammonium Fluoride 1M in THF CA 5% Water
Analytical Volumetric Solution Titanium Trichloride 0.1N
Analytical Volumetric Solution Zinc Chloride 0.1N (0.1M)
Analytical Volumetric Solution Zinc Chloride 0.1N (0.1M)
Analytical Volumetric Solution Zinc Chloride 0.5N 0.5M
Analytical Volumetric Solution Zinc Chloride 0.5N 0.5M
Analytical Volumetric Solution Zinc Sulphate 0.05M (0.05N) 1L
Analytical Volumetric Solution Zinc Sulphate 0.05N 0.05M
Analytical Volumetric Solution Zinc Sulphate 0.1N 0.1M
Analytical Volumetric Solution Zinc Sulphate 0.1N 0.1M
Analytical Volumetric Solution Zinc Sulphate 0.02M  0.02N
Sucrose (Brix) Standard Stabilised 0%, 1.332986
Sucrose (Brix) Standard Stabilised 0%, 1.332986
Sucrose (Brix) Standard Stabilised 5% @20°C, 1.340264
Sucrose (Brix) Standard Stabilised 5%, 1.340264
Sucrose (Brix) Standard Stabilised 7%, 1.343253
Sucrose (Brix) Standard Stabilised 7%, 1.343253
Sucrose (Brix) Standard Stabilised 10%, 1.347824
Sucrose (Brix) Standard Stabilised 10%, 1.347824
Sucrose (Brix) Standard Stabilised 11.2%, 1.349682
Sucrose (Brix) Standard Stabilised 11.2%, 1.349682
Sucrose (Brix) Standard Stabilised 11.5%, 1.350149
Sucrose (Brix) Standard Stabilised 11.5%, 1.350149
Sucrose (Brix) Standard Stabilised 12.5%, 1.35093
Sucrose (Brix) Standard Stabilised 12.5%, 1.35093
Brix Stabilised Standard 12% @20°C
Sucrose (Brix) Standard Stabilised 12%, 1.350930
Sucrose (Brix) Standard Stabilised 15%, 1.355679
Sucrose (Brix) Standard Stabilised 15%, 1.355679
Sucrose (Brix) Standard Stabilised 20%, 1.363842
Sucrose (Brix) Standard Stabilised 20%, 1.363842
Sucrose (Brix) Standard Stabilised 25%, 1.372328
Sucrose (Brix) Standard Stabilised 25%, 1.372328
Sucrose (Brix) Standard Stabilised 30%, 1.381149
Sucrose (Brix) Standard Stabilised 30%, 1.381149
Sucrose (Brix) Standard Stabilised 35%, 1.390322
Sucrose (Brix) Standard Stabilised 35%, 1.390322
Sucrose (Brix) Standard Stabilised 40%, 1.39986
Sucrose (Brix) Standard Stabilised 40%, 1.39986
Sucrose (Brix) Standard Stabilised 45%, 1.409777
Sucrose (Brix) Standard Stabilised 45%, 1.409777
Sucrose (Brix) Standard Stabilised 50%, 1.420087
Sucrose (Brix) Standard Stabilised 50%, 1.420087
Sucrose (Brix) Standard Stabilised 55%, 1.43080
Sucrose (Brix) Standard Stabilised 55%, 1.43080
Sucrose (Brix) Standard Stabilised 60%, 1.441928
Sucrose (Brix) Standard Stabilised 60%, 1.441928
Sucrose (Brix) Standard Stabilised 67.5% @20°C, 1.459290
Sucrose (Brix) Standard Stabilised 67.5% @20°C, 1.459290
Mobile Phase Buffer pH 2 - 6.8g/L Monobasic Potassium Phosphate
Mobile Phase Buffer pH 2 - 6.8g/L Monobasic Potassium Phosphate
Mobile Phase Buffer pH 2.5 - 0.01M Phosphoric Acid and 0.01M Monobasic Sodium Phosphate
Mobile Phase Buffer pH 2.5 - 0.01M Phosphoric Acid and 0.01M Monobasic Sodium Phosphate
Mobile Phase Buffer pH 2.5 - Monobasic Potassium Phosphate
Mobile Phase Buffer pH 2.5 - Monobasic Potassium Phosphate
Mobile Phase Buffer pH 3 - Monobasic Potassium Phosphate
Mobile Phase Buffer pH 3 - Monobasic Potassium Phosphate
Mobile Phase Buffer pH 3.5 - Monobasic Sodium Phosphate
Mobile Phase Buffer pH 3.5 - Monobasic Sodium Phosphate
Mobile Phase Buffer pH 4 - Monobasic Potassium Phosphate
Mobile Phase Buffer pH 4 - Monobasic Potassium Phosphate
Mobile Phase Buffer pH 4.5 - Sodium Acetate Trihydrate
Mobile Phase Buffer pH 4.5 - Sodium Acetate Trihydrate
Mobile Phase Buffer pH 4.5 - Monobasic Potassium Phosphate
Mobile Phase Buffer pH 4.5 - Monobasic Potassium Phosphate
Mobile Phase Buffer pH 5 - Monobasic Potassium Phosphate
Mobile Phase Buffer pH 5 - Monobasic Potassium Phosphate
Mobile Phase Buffer pH 5.5 - Monobasic / Dibasic Potassium Phosphate
Mobile Phase Buffer pH 5.5 - Monobasic / Dibasic Potassium Phosphate
Mobile Phase Buffer pH 6 - Monobasic Potassium Phosphate
Mobile Phase Buffer pH 6 - Monobasic Potassium Phosphate
Mobile Phase Buffer pH 6.5 - Monobasic Potassium Phosphate
Mobile Phase Buffer pH 6.5 - Monobasic Potassium Phosphate
Mobile Phase Buffer pH 6.8 - Monobasic Potassium Phosphate / Dibasic Sodium Phosphate
Mobile Phase Buffer pH 6.8 - Monobasic Potassium Phosphate / Dibasic Sodium Phosphate
Mobile Phase Buffer pH 6.8 - Monobasic Potassium Phosphate
Mobile Phase Buffer pH 6.8 - Monobasic Potassium Phosphate
Mobile Phase Buffer pH 7 - Monobasic Potassium Phosphate / Dibasic Sodium Phosphate
Mobile Phase Buffer pH 7 - Monobasic Potassium Phosphate / Dibasic Sodium Phosphate
Mobile Phase Buffer pH 7 - Monobasic Potassium Phosphate / Dibasic Sodium Phosphate
Mobile Phase Buffer pH 7 - Monobasic Potassium Phosphate / Sodium Hydroxide
Mobile Phase Buffer pH 7 - Monobasic Potassium Phosphate / Sodium Hydroxide
Mobile Phase Buffer pH 7.5 - Monobasic Potassium Phosphate
Mobile Phase Buffer pH 7.5 - Monobasic Potassium Phosphate
Mobile Phase Buffer pH 7.5 - Dibasic Potassium / Monobasic Sodium Phosphate
Mobile Phase Buffer pH 7.5 - Dibasic Potassium / Monobasic Sodium Phosphate
Mobile Phase Buffer pH 8 - Monobasic Sodium Phosphate/ DiSodium Hydrogen Phosphate
Mobile Phase Buffer pH 8 - Monobasic Sodium Phosphate/ DiSodium Hydrogen Phosphate
Mobile Phase Buffer  0.2 M Sodium Phosphate pH 6.8 ± 0.1 @ 20°C acc JP
Carbon Dioxide Standard CO2 RELEASE AGENT
Carbon Dioxide Standard CO2 Release Agent
Carbon Dioxide Standard CO2 Release Agent
Carbon Dioxide Standard CO2 1g/l (2ml ampoules)
Carbon Dioxide Standard CO2 2g/l (2ml ampoules)
Carbon Dioxide Standard CO2 3g/l (2ml ampoules)
Carbon Dioxide Standard CO2 4g/l (2ml ampoules)
Carbon Dioxide Standard CO2 6g/l (2ml ampoules)
Ethanol  70% v/v Spray Top in 1L Bottle
Ethanol  70% v/v Spray Top
IPA 30% w/v (Isopropanol in Water)
IPA 30% w/v (Isopropanol in Water)
37% IPA / 63% H2O Solution
IPA:Deionised Water 60:40v/v
Propan-2-ol
IPA 70% w/v (Isopropanol in Water)
70% w/v IPA / 30% H2O -Trigger spray 500ml bottle
IPA 70% w/v (Isopropanol in Water).Trigger spray 1L bottle
IPA 70% w/v (Isopropanol in Water)
IPA 70% w/v (Isopropanol in Water)
IPA 70% w/v (Isopropanol in Water)
Sodium Hypochlorite 0.5% w/v Spray Bottle 500ml
Sodium Hypochlorite 0.5% w/v in Blue Jerrycan
Sodium Hypochlorite 15%
Sodium Hypochlorite 250ppm
Sodium Hypochlorite 3% available Chlorine
Sodium hypochlorite 3% available Chlorine
Sodium Hypochlorite 5-7% available chlorine
Sodium Hypochlorite 5% w/v Spray Bottle 500ml
Sodium Hypochlorite 5% w/v
Sodium Hypochlorite 5% w/v
Sodium Hypochlorite 5% w/v Red Colour
Reagecon  COD 0 - 150mg/l. Pack size 25 vials
Reagecon  COD 0 - 1500mg/l. Pack size 25 vials
Reagecon  COD 0 - 15000mg/l. Pack size 25 vials
Chemical Oxygen Demand Reagent 1% w/v Silver Sulphate in Sulphuric Acid
Chemical Oxygen Demand COD 1% w/v Silver Sulphate in Sulphuric Acid Solution
Chemical Oxygen Demand COD 20% w/v Mercury (II) Sulphate in 10% w/v Sulphuric Acid
Chemical Oxygen Demand COD Potassium Dichromate 0.125N 0.0208M Solution
Chemical Oxygen Demand COD Reagent (1977 method)
Chemical Oxygen Demand COD Calibration Standard 10mg/l Solution
Chemical Oxygen Demand COD Calibration Standard 100mg/l Solution
Chemical Oxygen Demand COD Calibration Standard 1000mg/l Solution
Chemical Oxygen Demand COD Calibration Standard 10000mg/l Solution
Chemical Oxygen Demand COD Calibration Standard 1300mg/l Solution
Chemical Oxygen Demand COD Calibration Standard 1500mg/l Solution
Chemical Oxygen Demand COD Calibration Standard 20mg/l Solution
Chemical Oxygen Demand COD Calibration Standard 200mg/l Solution
Chemical Oxygen Demand COD Calibration Standard 2000mg/l Solution
Chemical Oxygen Demand COD Calibration Standard 20000mg/l Solution
Chemical Oxygen Demand COD Calibration Standard 3000mg/l Solution
Chemical Oxygen Demand COD Calibration Standard 30000ppm
Chemical Oxygen Demand COD Calibration Standard 50mg/l Solution
Chemical Oxygen Demand COD Calibration Standard 500mg/l Solution
Chemical Oxygen Demand COD Calibration Standard 5000mg/l Solution
Chemical Oxygen Demand COD Calibration Standard 600mg/l Solution
Chemical Oxygen Demand COD Calibration Standard 6000mg/l Solution
Chemical Oxygen Demand COD Calibration Standard 60000mg/l
ASTM Colour Standard <0.5
ASTM Colour Standard <0.5
Colour Standard ASTM Sample A1
Colour Standard ASTM Sample A1
Colour Standard ASTM Sample A3
Colour Standard ASTM Sample A3
Colour Standard ASTM Sample A5
Colour Standard ASTM Sample A5
Colour Standard ASTM Sample A7
Colour Standard ASTM Sample A7
Chinese Pharmacopoeia Reagent Coloration - Primary Solution Blue
Chinese Pharmacopoeia Reagent Coloration - Primary Solution Red
Chinese Pharmacopoeia Reagent Coloration - Primary Solution Yellow
Chinese Pharmacopoeia Standard Solution BR (Brown / Red)
Chinese Pharmacopoeia Standard Solution OR (Orange / Red)
Chinese Pharmacopoeia Standard Solution OY (Orange / Yellow)
Chinese Pharmacopoeia Standard Solution Y (Yellow)
Chinese Pharmacopoeia Standard Solution GY (Green / Yellow)
HCl Dilution Matrix (10g/l HCl)
European Pharmacopoeia Reagent Primary Opalesence Suspension
European Pharmacopoeia Reagent Coloration - Primary Solution Blue
European Pharmacopoeia Reagent Coloration - Primary Solution Red
European Pharmacopoeia Reagent Coloration - Primary Solution Yellow
European Pharmacopoeia Reference Solution Y1
European Pharmacopoeia Reagent Reference Solution Y2
European Pharmacopoeia Reagent Reference Solution Y3
European Pharmacopoeia Reagent Reference Solution Y4
European Pharmacopoeia Reagent Reference Solution Y5
European Pharmacopoeia Reagent Reference Solution Y6
European Pharmacopoeia Reagent Reference Solution Y7
European Pharmacopoeia Standard Solution B (Brown)
European Pharmacopoeia Standard Solution BY (Brownish Yellow)
European Pharmacopoeia Standard Solution GY (Greenish Yellow)
European Pharmacopoeia Standard Solution Y (Yellow)
European Pharmacopoeia Standard Solution R (Red)
Colour Standard Gardner 1
Colour Standard Gardner 2
Colour Standard Gardner 2
Colour Standard Gardner 3
Colour Standard Gardner 4
Colour Standard Gardner 4
Colour Standard Gardner 5
Colour Standard Gardner 6
Colour Standard Gardner 6
Colour Standard Gardner 7
Colour Standard Gardner 8
Colour Standard Gardner 8
Colour Standard Gardner 9
Colour Standard Gardner 10
Colour Standard Gardner 10
Colour Standard Gardner 11
Colour Standard Gardner 12
Colour Standard Gardner 12
Colour Standard Gardner 13
Colour Standard Gardner 14
Colour Standard Gardner 14
Colour Standard Gardner 15
Colour Standard Gardner 16
Colour Standard Gardner 16
Colour Standard Gardner 17
Colour Standard Gardner 18
Colour Standard Platinum Cobalt 0 (0 Hazen units)
Colour Standard Platinum Cobalt 10 (10 Hazen units)
Colour Standard Platinum Cobalt 100 (100 Hazen units)
Colour Standard Platinum Cobalt 1000 (1000 Hazen units)
Colour Standard Platinum Cobalt 100 (100 Hazen units)
Colour Standard Platinum Cobalt 15 (15 Hazen units)
Colour Standard Platinum Cobalt 150 (150 Hazen units)
Colour Standard Platinum Cobalt 150 (150 Hazen units)
Colour Standard Platinum Cobalt 20 (20 Hazen units)
Colour Standard Platinum Cobalt 200 (200 Hazen units)
Colour Standard Platinum Cobalt 200 (200 Hazen units)
Colour Standard Platinum Cobalt 25 (25 Hazen units)
Colour Standard Platinum Cobalt 250 (250 Hazen units)
Colour Standard Platinum Cobalt 30 (30 Hazen units)
Colour Standard Platinum Cobalt 40 (40 Hazen units)
Colour Standard Platinum Cobalt 400 (400 Hazen units)
Colour Standard Platinum Cobalt 5 (5 Hazen units)
Colour Standard Platinum Cobalt 50 (50 Hazen units)
Colour Standard Platinum Cobalt 500 (500 Hazen units)
Colour Standard Platinum Cobalt 500 (500 Hazen units)
Colour Standard Platinum Cobalt 500 (500 Hazen units)
Colour Standard Platinum Cobalt 50 (50 Hazen units)
Colour Standard Platinum Cobalt 80 (80 Hazen units)
Colour Standard Saybolt -10
Colour Standard Saybolt -15
Colour Standard Saybolt -15
Colour Standard Saybolt +0
Colour Standard Saybolt +0
Colour Standard Saybolt +12
Colour Standard Saybolt +12
Colour Standard Saybolt +15
Colour Standard Saybolt +15
Colour Standard Saybolt +19
Colour Standard Saybolt +19
Colour Standard Saybolt +25
Colour Standard Saybolt +25
Colour Standard Saybolt +30
Colour Standard Saybolt +30
Colour Standard USP (631) Cupric Sulfate CS
Colour Standard USP (631) Ferric Chloride CS
Colour Standard USP (631) Cobaltous Chloride CS
Conductivity Standard 10 Microsiemens/cm @25°C
Conductivity Standard 100 Microsiemens/cm @25°C
Conductivity Standard 1000 Microsiemens/cm @25°C
Conductivity Standard 100,000 Microsiemens/cm @25°C
Conductivity Standard 10,000 Microsiemens/cm @25°C
Conductivity Standard 1.30 Microsiemens/cm @25°C
Conductivity Standard 13.25 Microsiemens/cm @25°C
Conductivity Standard 13250 Microsiemens/cm @25°C
Conductivity Standard 13,400 microSiemens/cm @25°C
Conductivity Standard 1.30 Microsiemens/cm @25°C
Conductivity Standard 15 Microsiemens/cm @25°C
Conductivity Standard 150 Microsiemens/cm @25°C
Conductivity Standard 150,000 Microsiemens/cm @25°C
Conductivity Standard 15,000 Microsiemens/cm @25°C
Conductivity Standard 185 Microsiemens/cm @25°C
Conductivity Standard 2 Microsiemens/cm @25°C
Conductivity Standard 20 Microsiemens/cm @25°C
Conductivity Standard 200 Microsiemens/cm @25°C
Conductivity Standard 200,000 Microsiemens/cm @25°C
Conductivity Standard 20,000 Microsiemens/cm @25°C
Conductivity Standard 23.8 Microsiemens/cm @25°C
Conductivity Standard 25 Microsiemens/cm @25°C
Conductivity Standard 250 Microsiemens/cm @25°C
Conductivity Standard 2500 Microsiemens/cm @25°C
Conductivity Standard 2000 Microsiemens/cm @25°C
Conductivity Standard 3 Microsiemens/cm @25°C
Conductivity Standard 300 Microsiemens/cm @25°C
Conductivity Standard 300,000 Microsiemens/cm @25°C
Conductivity Standard 30,000 Microsiemens/cm @25°C
Conductivity Standard 350,000 Microsiemens/cm @25°C
Conductivity Standard 35000 microsiemens/cm @25°C
Conductivity Standard 3000 Microsiemens/cm @25°C
Conductivity Standard 400 Microsiemens/cm @25°C
Conductivity Standard 400,000 Microsiemens/cm @25°C
Conductivity Standard 40,000 Microsiemens/cm @25°C
Conductivity Standard 450,000 Microsiemen/cm @25°C
Conductivity Standard 5 Microsiemens/cm @25°C
Conductivity Standard 50 Microsiemens/cm @25°C
Conductivity Standard 500 Microsiemens/cm @25°C
Conductivity Standard 500,000 Microsiemens/cm @25°C
Conductivity Standard 50,000 Microsiemens/cm @25°C
Conductivity Standard 58,700 Microsiemens/cm @25°C
Conductivity Standard 5,000 Microsiemens/cm @25°C
Conductivity Standard 60,000 Microsiemens/cm @25°C
Conductivity Standard 718 Microsiemens/cm @25°C
Conductivity Standard 7000 Microsiemens/cm @25°C
Conductivity Standard 80,000 Microsiemens/cm @25°C
Conductivity Standard 84,000 Microsiemens/cm @25°C
Conductivity Standard 1278 Microsiemens/cm @20°C
Conductivity Standard 111,800 Microsiemens/cm @25°C
Conductivity Standard 12,880 Microsiemens/cm @25°C
Conductivity Standard 84 Microsiemens/cm @25°C
Conductivity Standard 1413 Microsiemens/cm @25°C
Conductivity Standard 147 Microsiemens/cm @25°C
TDS Standard 1382 ppm NaCl @25°C
Cryoscope Bath Liquid
Cryoscope Heat Transfer Fluid
Cryoscope Standard 000 (0.000°C)
Cryoscope Standard 422 (-0.408°C)
Cryoscope Standard 530 (-0.512°C)
Cryoscope Standard 577 (-0.557°C)
Cryoscope Standard 621 (-0.600°C)
Indicator Solution Iron Alum (Volhard)
Indicator 0.1% Phenolphthalein Solution
Indicator Phenolphthalein 1% Phenolphthalein Solution
Indicator Phenolphthalein Alcoholic Solution 1.0%
Indicator 1.6% Phenolphthalein Solution
Indicator Methyl Orange Indicator Alcoholic Solution 0.1%
Indicator Solution Potassium Chromate, 5%
Indicator Thymol Blue Alcoholic Sol. 0.04%
Barium Borate-Hydroxide Buffer
Barium Hydroxide , 0.1N
Kjeldahl Reagent 2% w/v Boric Acid Solution without indicator
Kjeldahl Reagent 2% w/v Boric Acid Solution without indicator
Kjeldahl Reagent 2% w/v Boric Acid Solution without indicator
Kjeldahl Reagent 2% w/v Boric Acid Solution without indicator
Boric Acid 3.3% Solution
Kjeldahl Reagent 4% w/v Boric Acid Solution without indicator
Kjeldahl Reagent 4% w/v Boric Acid Solution without indicator
Kjeldahl Reagent 4% w/v Boric Acid Solution without indicator
Boric Acid 2% (W/V) with indicator (methylene blue and Red methyl)
Boric Acid 2% with indicator - 25L
Borax Buffer, 0.00996M
n-Butanol , 7.5% v/v
Acetonitrile, 50% v/v
Copper Sulfate , 0.05%
Copper Sulfate Solution B 72.5g/L
Copper Sulfate Solution A 440.9mg Cu/25ml
Kjeldahl Reagent 4% w/v Boric Acid Solution with indicator
Kjeldahl Tablets - 1g Sodium Sulfate and  0.1g Copper (II) Sulfate for General purpose
Kjeldahl Tablets - 1g Sodium Sulfate and 0.05g Selenium for General purpose
Phosphatase Test 4-Nitrophenyl Di-Sodium Phosphate
Phosphatase Test Carbonate Bi-Carbonate Buffer (Aschafenburg and Mullen Phosphatase test Buffer)
Phosphate Buffer, 0.05M pH 7.4
Lead Acetate Solution (CH COO) Pb, 10%
Potassium Permanganate , 5% w/v
Potassium Permanganate , 5% w/v
Kjeldahl Tablets - K2SO4 : 6,0 g, CuSO4 - 5H2O : 0,025 g
Sodium Hydroxide, NaOH, 2% w/v
Kjeldahl Reagent 30% w/w (40% w/v) Sodium Hydroxide
Kjeldahl Reagent 30% w/w (40% w/v) Sodium Hydroxide
Kjeldahl Reagent 40% w/v Sodium Hydroxide/8% Sodium Thiosulphate
Kjeldahl Reagent 40% w/v Sodium Hydroxide/8% Sodium Thiosulphate
Gerber Test Sulphuric Acid FMT d. 1.815-1.825
Gerber Test Sulphuric Acid FMT d. 1.815-1.825
Gerber Test Sulphuric Acid FMT d. 1.815-1.825
Gerber Test Sulphuric Acid FMT d. 1.815-1.825
Kjeldahl Reagent Barium Chloride Solution 10% w/v
Zinc Sulfate, ZnSO4, 6% w/v
Density Standard 0.6960g/ml @15°C
Density Standard 0.7073g/ml @15°C
Density Standard 0.7184g/ml @15°C
Density Standard 0.7298g/ml @15°C
Density Standard 0.7411g/ml @15°C
Density Standard 0.7524g/ml @15°C
Density Standard 0.7721g/ml @15°C
Density Standard 0.7933g/ml @15°C
Density Standard 0.8168g/ml @15°C
Density Standard 0.8428g/ml @15°C
Density Standard 0.8715g/ml @15°C
Density Standard 0.9135g/ml @15°C
Density Standard 0.9514g/ml @15°C
Density Standard 1.0040g/ml @15°C
Density Standard 1.0337g/ml @15°C
Density Standard 1.0828g/ml @15°C
Density Standard 1.1661g/ml @15°C
Density Standard 1.2498g/ml @15°C
Density Standard 1.3318g/ml @15°C
Density Standard 1.4152g/ml @15°C
Density Standard 1.5820g/ml @15°C
Density Standard 1.6459g/ml @15°C
Density Standard 1.7495g/ml @15°C
Density Standard 1.8366g/ml @15°C
Density Standard 1.9171g/ml @15°C
Density Standard 2.0846g/ml @15°C
Density Standard 2.2568g/ml @15°C
Density Standard 2.4261g/ml @15°C
Density Standard 2.6055g/ml @15°C
Density Standard 2.7588g/ml @15°C
Density Standard 2.9418g/ml @15°C
Density Standard 3.1140g/ml @15°C
Density Standard 0.6919g/ml @20°C
Density Standard 0.7033g/ml @20°C
Density Standard 0.7148g/ml @20°C
Density Standard 0.7261g/ml @20°C
Density Standard 0.7374g/ml @20°C
Density Standard 0.7488g/ml @20°C
Density Standard 0.7683g/ml @20°C
Density Standard 0.7893g/ml @20°C
Density Standard 0.8126g/ml @20°C
Density Standard 0.8384g/ml @20°C
Density Standard 0.8668g/ml @20°C
Density Standard 0.9098g/ml @20°C
Density Standard 0.9476g/ml @20°C
Density Standard 1.0005g/ml @20°C
Density Standard 1.0301g/ml @20°C
Density Standard 1.0792g/ml @20°C
Density Standard 1.1651g/ml @20°C
Density Standard 1.2486g/ml @20°C
Density Standard 1.3304g/ml @20°C
Density Standard 1.4136g/ml @20°C
Density Standard 1.5799g/ml @20°C
Density Standard 1.7470g/ml @20°C
Density Standard 1.9141g/ml @20°C
Density Standard 2.0812g/ml @20°C
Density Standard 2.2531g/ml @20°C
Density Standard 2.4219g/ml @20°C
Density Standard 2.6011g/ml @20°C
Density Standard 2.7542g/ml @20°C
Density Standard 2.9370g/ml @20°C
Density Standard 3.1096g/ml @20°C
Density Standard 0.6878g/ml @25°C
Density Standard 0.6993g/ml @25°C
Density Standard 0.7111g/ml @25°C
Density Standard 0.7223g/ml @25°C
Density Standard 0.7337g/ml @25°C
Density Standard 0.7452g/ml @25°C
Density Standard 0.7645g/ml @25°C
Density Standard 0.7853g/ml @25°C
Density Standard 0.8084g/ml @25°C
Density Standard 0.8340g/ml @25°C
Density Standard 0.8622g/ml @25°C
Density Standard 0.9060g/ml @25°C
Density Standard 1.2g/ml @25°C
Density Standard 0.9438g/ml @25°C
Density Standard 0.9969g/ml @25°C
Density Standard 1.0265g/ml @25°C
Density Standard 1.5g/ml @25°C
Density Standard 1.0755g/ml @25°C
Density Standard 1.6g/ml @25°C
Density Standard 1.1639g/ml @25°C
Density Standard 1.2471g/ml @25°C
Density Standard 1.3287g/ml @25°C
Density Standard 1.4117g/ml @25°C
Density Standard 1.5775g/ml @25°C
Density Standard 1.7441g/ml @25°C
Density Standard 1.9108g/ml @25°C
Density Standard 2.0775g/ml @25°C
Density Standard 2.2490g/ml @25°C
Density Standard 2.4175g/ml @25°C
Density Standard 2.5964g/ml @25°C
Density Standard 2.7493g/ml @25°C
Density Standard 2.9319g/ml @25°C
Density Standard 3.1043g/ml @25°C
Density Standard 0.6752g/ml @40°C
Density Standard 0.6872g/ml @40°C
Density Standard 0.6997g/ml @40°C
Density Standard 0.7109g/ml @40°C
Density Standard 0.7226g/ml @40°C
Density Standard 0.7343g/ml @40°C
Density Standard 0.7531g/ml @40°C
Density Standard 0.7733g/ml @40°C
Density Standard 0.7958g/ml @40°C
Density Standard 0.8207g/ml @40°C
Density Standard 0.8482g/ml @40°C
Density Standard 0.8945g/ml @40°C
Density Standard 0.9323g/ml @40°C
Density Standard 0.9857g/ml @40°C
Density Standard 1.0152g/ml @40°C
Density Standard 1.0642g/ml @40°C
Density Standard 1.1581g/ml @40°C
Density Standard 1.2408g/ml @40°C
Density Standard 1.3217g/ml @40°C
Density Standard 1.4039g/ml @40°C
Density Standard 1.5685g/ml @40°C
Density Standard 1.7339g/ml @40°C
Density Standard 1.8994g/ml @40°C
Density Standard 2.0649g/ml @40°C
Density Standard 2.2352g/ml @40°C
Density Standard 2.4028g/ml @40°C
Density Standard 2.5807g/ml @40°C
Density Standard 2.7329g/ml @40°C
Density Standard 2.9132g/ml @40°C
Density Standard 3.0852g/ml @40°C
Density Standard 0.6668g/ml @50°C
Density Standard 0.6791g/ml @50°C
Density Standard 0.6917g/ml @50°C
Density Standard 0.7033g/ml @50°C
Density Standard 0.7151g/ml @50°C
Density Standard 0.7269g/ml @50°C
Density Standard 0.7454g/ml @50°C
Density Standard 0.7653g/ml @50°C
Density Standard 0.7873g/ml @50°C
Density Standard 0.8118g/ml @50°C
Density Standard 0.8387g/ml @50°C
Density Standard 0.8868g/ml @50°C
Density Standard 0.9245g/ml @50°C
Density Standard 0.9777g/ml @50°C
Density Standard 1.0073g/ml @50°C
Density Standard 1.0562g/ml @50°C
Density Standard 1.1512g/ml @50°C
Density Standard 1.2346g/ml @50°C
Density Standard 1.3138g/ml @50°C
Density Standard 1.3973g/ml @50°C
Density Standard 1.5609g/ml @50°C
Density Standard 1.7257g/ml @50°C
Density Standard 1.8904g/ml @50°C
Density Standard 2.0551g/ml @50°C
Density Standard 2.2247g/ml @50°C
Density Standard 2.3916g/ml @50°C
Density Standard 2.5689g/ml @50°C
Density Standard 2.7207g/ml @50°C
Density Standard 2.9005g/ml @50°C
Density Standard 3.0721g/ml @50°C
Density Standard 0.6582g/ml @60°C
Density Standard 0.6708g/ml @60°C
Density Standard 0.6835g/ml @60°C
Density Standard 0.6955g/ml @60°C
Density Standard 0.7076g/ml @60°C
Density Standard 0.7196g/ml @60°C
Density Standard 0.7376g/ml @60°C
Density Standard 0.7572g/ml @60°C
Density Standard 0.7788g/ml @60°C
Density Standard 0.8027g/ml @60°C
Density Standard 0.8292g/ml @60°C
Density Standard 0.8790g/ml @60°C
Density Standard 0.9166g/ml @60°C
Density Standard 0.9695g/ml @60°C
Density Standard 0.9990g/ml @60°C
Density Standard 1.0478g/ml @60°C
Density Standard 0.6407g/ml @80°C
Density Standard 0.6538g/ml @80°C
Density Standard 0.6661g/ml @80°C
Density Standard 0.6798g/ml @80°C
Density Standard 0.6923g/ml @80°C
Density Standard 0.7047g/ml @80°C
Density Standard 0.7220g/ml @80°C
Density Standard 0.7407g/ml @80°C
Density Standard 0.7614g/ml @80°C
Density Standard 0.7844g/ml @80°C
Density Standard 0.8098g/ml @80°C
Density Standard 0.8629g/ml @80°C
Density Standard 0.9006g/ml @80°C
Density Standard 0.9520g/ml @80°C
Density Standard 0.9815g/ml @80°C
Density Standard 1.0302g/ml @80°C
Density Standard 0.6960g/ml @15°C
Density Standard 0.7073g/ml @15°C
Density Standard 0.7184g/ml @15°C
Density Standard 0.7298g/ml @15°C
Density Standard 0.7411g/ml @15°C
Density Standard 0.7524g/ml @15°C
Density Standard 0.7721g/ml @15°C
Density Standard 0.7933g/ml @15°C
Density Standard 0.8168g/ml @15°C
Density Standard 0.8428g/ml @15°C
Density Standard 0.8715g/ml @15°C
Density Standard 0.9135g/ml @15°C
Density Standard 0.9514g/ml @15°C
Density Standard 1.0040g/ml @15°C
Density Standard 1.0337g/ml @15°C
Density Standard 0.6919g/ml @20°C
Density Standard 0.6919g/ml @20°C
Density Standard 0.7033g/ml @20°C
Density Standard 0.7033g/ml @20°C
Density Standard 0.7148g/ml @20°C
Density Standard 0.7148g/ml @20°C
Density Standard 0.7261g/ml @20°C
Density Standard 0.7261g/ml @20°C
Density Standard 0.7374g/ml @20°C
Density Standard 0.7261g/ml @20°C
Density Standard 0.7488g/ml @20°C
Density Standard 0.7488g/ml @20°C
Density Standard 0.7683g/ml @20°C
Density Standard 0.7683g/ml @20°C
Density Standard 0.7893g/ml @20°C
Density Standard 0.7893g/ml @20°C
Density Standard 0.8126g/ml @20°C
Density Standard 0.8384g/ml @20°C
Density Standard 0.8384g/ml @20°C
Density Standard 0.8668g/ml @20°C
Density Standard 0.8668g/ml @20°C
Density Standard 0.9098g/ml @20°C
Density Standard 0.9098g/ml @20°C
Density Standard 0.9476g/ml @20°C
Density Standard 0.9476g/ml @20°C
Density Standard 1.0005g/ml @20°C
Density Standard 1.0005g/ml @20°C
Density Standard 1.0301g/ml @20°C
Density Standard 1.0301g/ml @20°C
Density Standard 0.6878g/ml @25°C
Density Standard 0.6993g/ml @25°C
Density Standard 0.7111g/ml @25°C
Density Standard 0.7223g/ml @25°C
Density Standard 0.7337g/ml @25°C
Density Standard 0.7452g/ml @25°C
Density Standard 0.7645g/ml @25°C
Density Standard 0.7853g/ml @25°C
Density Standard 0.8084g/ml @25°C
Density Standard 0.8340g/ml @25°C
Density Standard 0.8622g/ml @25°C
Density Standard 0.9060g/ml @25°C
Density Standard 0.9438g/ml @25°C
Density Standard 0.9969g/ml @25°C
Density Standard 1.0265g/ml @25°C
Density Standard 0.6752g/ml @40°C
Density Standard 0.6872g/ml @40°C
Density Standard 0.6997g/ml @40°C
Density Standard 0.7109g/ml @40°C
Density Standard 0.7226g/ml @40°C
Density Standard 0.7343g/ml @40°C
Density Standard 0.7531g/ml @40°C
Density Standard 0.7733g/ml @40°C
Density Standard 0.7958g/ml @40°C
Density Standard 0.8207g/ml @40°C
Density Standard 0.8482g/ml @40°C
Density Standard 0.8945g/ml @40°C
Density Standard 0.9323g/ml @40°C
Density Standard 0.9857g/ml @40°C
Density Standard 1.0152g/ml @40°C
Density Standard 0.6668g/ml @50°C
Density Standard 0.6791g/ml @50°C
Density Standard 0.6917g/ml @50°C
Density Standard 0.7033g/ml @50°C
Density Standard 0.7151g/ml @50°C
Density Standard 0.7269g/ml @50°C
Density Standard 0.7454g/ml @50°C
Density Standard 0.7653g/ml @50°C
Density Standard 0.7873g/ml @50°C
Density Standard 0.8118g/ml @50°C
Density Standard 0.8387g/ml @50°C
Density Standard 0.8868g/ml @50°C
Density Standard 0.9245g/ml @50°C
Density Standard 0.9777g/ml @50°C
Density Standard 1.0073g/ml @50°C
Density Standard 0.6582g/ml @60°C
Density Standard 0.6708g/ml @60°C
Density Standard 0.6835g/ml @60°C
Density Standard 0.6955g/ml @60°C
Density Standard 0.7076g/ml @60°C
Density Standard 0.7196g/ml @60°C
Density Standard 0.7376g/ml @60°C
Density Standard 0.7572g/ml @60°C
Density Standard 0.7788g/ml @60°C
Density Standard 0.8027g/ml @60°C
Density Standard 0.8292g/ml @60°C
Density Standard 0.8790g/ml @60°C
Density Standard 0.9166g/ml @60°C
Density Standard 0.9695g/ml @60°C
Density Standard 0.9990g/ml @60°C
Density Standard 0.6407g/ml @80°C
Density Standard 0.6538g/ml @80°C
Density Standard 0.6661g/ml @80°C
Density Standard 0.6798g/ml @80°C
Density Standard 0.6923g/ml @80°C
Density Standard 0.7047g/ml @80°C
Density Standard 0.7220g/ml @80°C
Density Standard 0.7407g/ml @80°C
Density Standard 0.7614g/ml @80°C
Density Standard 0.7844g/ml @80°C
Density Standard 0.8098g/ml @80°C
Density Standard 0.8629g/ml @80°C
Density Standard 0.9006g/ml @80°C
Density Standard 0.9520g/ml @80°C
Density Standard 0.9815g/ml @80°C
Density Standard 1.0302g/ml @80°C
Dissolution Media Potassium Phosphate pH 5.8 (Dilute to 6L) (12x230.8ml)
Dissolution Media Potassium Phosphate pH 5.8 (Dilute to 10L) (12x384ml)
Dissolution Media Potassium Phosphate pH 5.8 (Dilute to 25L) (6x961.5ml)
Potassium Phosphate pH 6.0 (Each 1L dilutes to 40L)-6x1L
Dissolution Media Potassium Phosphate pH 6.0 (Dilute to 6L) (12x230.8ml)
Dissolution Media Potassium Phosphate pH 6.0 (Dilute to 10L) (12x384ml)
Dissolution Media Potassium Phosphate pH 6.0 (Dilute to 25L) (6x961.5ml)
Dissolution Media Potassium Phosphate pH 6.8 Conc (12x230.8mls) conforms to USP
Dissolution Media Potassium Phosphate pH 6.8 Concentrate (Dilute to 10L) (12x384ml)
Dissolution Media Potassium Phosphate pH 6.8 Concentrate (Dilute to 25L) (6x961.5ml)
Potassium Phosphate pH 7.2 (Each 1L dilutes to 40L)-6x1L
Dissolution Media Potassium Phosphate pH 7.2 Concentrate (Dilute to 6L) (12x230.8ml)
Dissolution Media Potassium Phosphate pH7.2  Concentrate (Dilute to 10L)
Buffered Sodium Dodecyl Sulphate, pH 7 (dilute to 10L)
Dissolution Media Potassium Phosphate pH 7.2 Concentrate (Dilute to 25L) (6x961.5ml)
Potassium Phosphate pH 7.5 (Each 1L dilutes to 40L)-6x1L
Dissolution Media Potassium Phosphate pH 7.5 Concentrate (Dilute to 6L) (12x230.8ml)
Dissolution Media Potassium Phosphate pH 7.5 Concentrate (Dilute to 10L) (12x384ml)
Dissolution Media Potassium Phosphate pH 7.5 Concentrate (Dilute to 25L) (6x961.5ml)
Reagecon Acetate Buffer pH 4.5 +/- 0.05 Dissolution Media Concentrate (Dilute to 6L) (12x230.8mls)
Reagecon Acetate Buffer pH 4.5 +/- 0.05 Dissolution Media Concentrate ( Dilute to 10L) (12x250mls)
Dissolution Media Acetate Buffer pH 4.5 Concentrate (Dilute to 25L) (6x961.5ml)
Dissolution Media Sodium Lauryl Sulphate 0.50% (Concentrate)(12x400mls)
Dissolution Media Sodium Lauryl Sulphate 0.50% - 500ml of conc. dilutes to 10L
Dissolution Media Potassium Phosphate pH 7.4 Concentrate (Dilute to 6L) (12x230.8ml)
Dissolution Media Potassium Phosphate pH 7.4  Concentrate (Dilute to 10L) (12x384ml)
Dissolution Media Potassium Phosphate pH 7.4 Concentrate (Dilute to 25L) (6x961.5ml)
Dissolution Media Sodium Phosphate pH 6.80 +/- 0.02 at 25oC (Conc Dilute to 6L) (12x230.8mls)
Dissolution Media Sodium Phosphate pH 6.80 +/- 0.02 at 25oC (Conc Dilute to 10L) (12x250mls)
Dissolution Media Sodium Phosphate pH 6.80 +/- 0.02 at 25oC (Conc Dilute to 25L) (6x961.5mls)
Hydrochloric Acid 0.01N (Dissolution Media Concentrate - Each 1L dilutes to 40L)-6x1L
Dissolution Media Hydrochloric Acid 0.01N (Concentrate) (Dilute to 6L) (12x230.8mls)
Dissolution Media Hydrochloric Acid 0.01N (Concentrate Dilute to 10L) (12x250mls)
Dissolution Media Hydrochloric Acid 0.01N (Concentrate Dilute to 25L) (6x961.5mls)
Hydrochloric Acid 0.1N (Dissolution Media Concentrate - Each 1L dilutes to 40L)-6x1L
Dissolution Media Hydrochloric Acid 0.1N (Concentrate Dilute to 6L) (12x230.8mls)
Dissolution Media Hydrochloric Acid 0.1N (Concentrate)(12X250mls)
Dissolution Media Hydrochloric Acid 0.1N (Concentrate) (Dilute to 25L) (6x961.5mls)
Dissolution Media Simulated Gastric Fluid without enzyme (Concentrate)(12x230.8mls)
Dissolution Media Simulated Gastric Fluid without enzyme (Concentrate)  (Dilute to 10L) 12x384mls
Dissolution Media Simulated Gastric Fluid no enzyme (Concentrate) (Dilute to 25L) (6x961.5
Dissolution Media Simulated Intestinal Fluid w/o Enzyme(Conc Dilute to 6L)(12x230.8ml
Dissolution Media Simulated Intestinal Fluid w/o Enzyme (Conc 12X250MLS)
Dissolution Media Simulated Intestinal Fluid without Enzyme (Concentrate ) 6x961.5mls
Phosphate Buffer pH 6.8 - 500ml of conc. dilutes to 10L - Conforms to JP
Dissolution Media Phosphate Buffer pH 6.8 - 961.5ml Conc dilutes 25L (Conforms to JP)
Dissolution Media Concentrate 2nd Dissolution Fluid (each 250ml dilutes to 10L)
Dissolution Media Concentrate 2nd Dissolution Fluid (each 1L dilutes to 25L)
Dissolution Media Potassium Phosphate pH 4.5 Concentrate (Dilute to 25L) (6x961.5ml)
0.05M KCL, pH 7.00 +/- 0.02 @ 25oC(Dissolution Media Concentrate (Dilute to 10L) (12x400ml)
0.05M KCL, pH 7.00 +/- 0.02 @ 25oC(Dissolution Media Concentrate (Dilute to 10L) (6x961.5ml
Potassium Phosphate pH 4.5 Dissolution Media Concentrate (Each 1L dilutes to 40L) -6x1L
Potassium Phosphate pH 7.1 Dissolution Media Concentrate (Each 1L Dilutes to 40L) -6x1L
Dissolution Media Potassium Phosphate pH 7.1 Concentrate (Dilute to 25L) (6x961.5ml)
Potassium Phosphate pH 8.0 Dissolution Media Concentrate (Each 1L Dilutes to 40L) -6x1L
Dissolution Media Potassium Phosphate pH 8.0 Conc (Dilute to 25L) (6x961.5ml)
Buffered Sodium Dodecyl Sulphate, pH 7 (dilute to 10L)
Potassium Phosphate pH6.8 + 1.0%SDS(Sodium Dodecyl Sulphate)(Concentrate)(Dilute to 25L)(6x961.5ml)
Potassium Phosphate pH6.8 + 0.5%SDS(Sodium Dodecyl Sulphate)(Concentrate) (Dilute to 25L)(6x961.5ml)
Acetate Buffer pH4.5 + 1.0% SDS(Sodium Dodecyl Sulphate) (Concentrate) (Dilute to 25L) (6x961.5mls)
Acetate Buffer pH4.5 + 0.5% SDS(Sodium Dodecyl Sulphate) (Concentrate)(Dilute to 25L) (6x961.5mls)
0.1N HCl+1.0%SDS (Sodium Dodecyl Sulphate) (Concentrate) (Dilute to 25L) (6x961.5mls)
0.1N HCl+0.5%SDS (Sodium Dodecyl Sulphate) (Concentrate) (Dilute to 25L) (6x961.5mls)
1st Dissolution Fluid Dissolution Media Concentrate - 230.8ml of conc. dilutes to 6L
1st Dissolution Fluid Dissolution Media Conentrate - 250ml of conc. dilutes to 10L
2nd Dissolution Fluid Dissolution Media Concentrate - 230.8ml of conc. dilutes to 6L
Dissolution Media Potassium Phosphate pH 5.80 +/- 0.02 @ 25oC (Ready to Use USP & EP)
Dissolution Media Potassium Phosphate pH 6.00 ±0.02 @ 25°C (Ready to Use USP & EP)
Potassium Phosphate pH 6.80 +/- 0.02 @ 25oC (Dissolution Media Ready to Use acc USP & EP)
Dissolution Media Potassium Phosphate pH 6.80 +/- 0.02 at 25oC (Ready to Use acc USP & EP)
Potassium Phosphate pH 7.20 ±0.02 @ 25°C (Dissolution Media Ready to Use acc. to CP, USP & EP)
Potassium Phosphate pH 7.20 ±0.02 @ 25°C (Dissolution Media Ready to Use acc. to CP, USP & EP)
Phosphate Buffer pH 7.5 (acc USP)
Dissolution Media Potassium Phosphate pH 7.50 +/- 0.02 at 25oC (Ready to Use acc USP & EP)(12x1L)
Acetate Buffer Solution pH 4.5. (Dissolution Media Ready to Use acc to EP)
Dissolution Media Acetate Buffer pH 4.50 +/- 0.05 @25oC (Ready to Use acc to USP & EP)(12x1L)
Sodium Acetate Buffer pH 4.5
Dissolution Media Sodium Lauryl Sulphate 0.50% (Ready to Use acc USP)
Sodium Lauryl Sulphate 0.50% (Dissolution Media Ready to Use acc. to CP & USP) (20L)
Potassium Phosphate pH 7.40 ± 0.02 @25°C (Dissolution Media Ready to Use acc. to CP, USP & EP)
Potassium Phosphate pH 7.40 ± 0.02 @25°C (Dissolution Media Ready to Use acc. to CP, USP & EP)
Potassium Phosphate pH 7.40 ± 0.02 @25°C (Dissolution Media Ready to Use acc. to CP, USP & EP)
Sodium Phosphate pH 6.80 +/- 0.02 @ 25oC (Dissolution Media Ready to Use acc USP)(12x1L)
Hydrochloric Acid 0.01N (Dissolution Media Ready to Use acc to CP, USP & EP) (12x1L)
Hydrochloric Acid 0.01N (Dissolution Media Ready to Use acc to CP, USP & EP)
Hydrochloric Acid 0.1N (Dissolution Media Ready to Use acc to CP, USP & EP) - Bag in Box
Hydrochloric Acid 0.1N (Dissolution Media Ready to Use acc to CP, USP & EP)
Hydrochloric Acid 0.1N (Dissolution Media Ready to Use acc to CP, USP & EP) (12x1L)
Hydrochloric Acid 0.1N (Dissolution Media Ready to Use acc to CP, USP & EP)
Hydrochloric Acid 0.1N (Dissolution Media Ready to Use acc to CP, USP & EP)
Simulated Gastric Fluid (Dissolution Media Ready to Use acc USP & EP)
Dissolution Media Simulated Gastric Fluid (Ready to Use acc USP & EP)(12x1L)
Simulated Gastric Fluid (M) pH 1.25±0.05 @25°C - Dissolution Media Ready to Use
Dissolution Media Simulated Intestinal Fluid without Enzyme (Ready to Use acc USP & EP)
Dissolution Media Potassium Phosphate pH 6.80 +/- 0.02 at 25oC (Ready to Use acc JP)
Dissolution Media Potassium Phosphate pH 6.80 +/- 0.02 at 25oC (Ready to Use acc JP)
2nd Dissolution Fluid (Dissolution Media Ready for Use acc JP)
2nd Dissolution Fluid (Dissolution Media Ready for Use acc JP)(12x1L)
Acetate Buffer pH 5.50 ± 0.02 @ 25°C (Dissolution Media Ready to Use acc. to CP & EP) (12x1L)
Dissolution Media Acetate Buffer pH 5.8 +/- 0.02 at 25°C(Ready for Use acc EP)
1st Dissolution Fluid (Dissolution Media Ready to Use acc JP)(10l)
1st Dissolution Fluid (Dissolution Media Ready to Use acc JP)(12x1l)
HCl/NaCl, pH1.2 Ready to Dissolution Media acc EP
Phosphate Buffer pH4.5 Ready to use Dissolution Media acc EP
0.05M Citrate Buffer, pH6.00+0.02 @25oC (Dissoluton Media for Folic Acid)
Buffer pH 7.5 Phosphate (Ready to use Dissolution Media acc)
Phosphate buffer, ph7.00+/-0.02 @20C
0.02M Acetate Buffer pH5
0.02M Acetate Buffer pH5
0.02M Acetate Buffer pH5
0.02M Acetate Buffer pH5
Buffered Sodium Dodecyl Sulphate, pH 7 (Dissultion media ready to use acc to EP& USP)
Buffered Sodium Dodecyl Sulphate, pH 7 (Dissultion media ready to use acc to EP& USP)
Dissolution Media (Di Sodium Phosphate 55,3g + Citric Acid 4.8g & adjust to pH 6,8)
Sodium Lauryl Sulphate 10% in 5L containers
Potassium Phosphate pH6.80 @25°C Dissolution
Sodium Lauryl Sulphate 0.50% - 1000ml of conc. dilutes to 20L
FaSSIF Dissolution Media supplied without Enzyme added
Dissolution Media FaSSIF V2 - pH6.5 - Ready to Use
Dissolution Media FaSSIF V2 - pH6.5 (without enzyme)
FESSIF Phosphate Buffer pH 5 - 5L (without enzyme)
Dissolution Media FeSSIF V2 - pH5.8 - Ready to Use
Dissolution Media FeSSIF V2 - pH5.8 (without enzyme)
Dissolution media pH: 1.0 +/- 0.05, (ready to use)
Rinse Solution, High Purity Water for Rinsing Electrodes
Electrode Cleaning Solution (Pepsin/Hydrochloric Acid) for removal of proteins
Electrode cleaning Solution (Pepsin/Hydrochloric Acid) for removal of proteins
Electrode cleaning Solution (Pepsin/Hydrochloric Acid) for removal of proteins
Electrode Cleaning Solution (Pepsin/Hydrochloric Acid) for removal of proteins
Electrode Filling Solution Double junction bridge sol. 2M/Litre Ammonium sulphate(NH4)2 SO4
Electrode Rinse Solution
Electrode Cleaning Solution Inorganic for removal of sulphide
Inorganic Electrode Cleaning Solution (Thiourea/Hydrochloric Acid); for removal of sulphide
Electrode Cleaning Solution Inorganic (Thiourea/Hydrochloric Acid); for removal of sulphide
Electrode Cleaning Solution Organic
Organic Electrode Cleaning Solution
Organic Electrode Cleaning Solution
Electrode Filling Solution Double Junction Bridge Solution 0.1M Ammonium Sulphate
Electrode Filling Solution Double junction bridge sol. 2M/Litre Ammonium sulphate(NH4)2 SO4
Electrode Filling Solution 3mol/litre Potassium chloride (KCI), free from Silver ion
Electrode Filling Solution 3M KCl free from Silver ion
Electrode Filling Solution 3mol/litre Potassium chloride (KCI), free from Silver ion
Electrode Filling Solution 3mol/litre Potassium chloride (KCI), free from Silver ion
Electrode Filling Solution Potassium Chloride 3.5M
Electrode Filling Solution 3.5M KCl free from Silver ion
Electrode Filling Solution 3.5M KCl free from Silver ion 
Electrode Filling Solution 3.5M KCl saturated with AgCl
Electrode Filling Solution 3.5mol/litre Potassium chloride (KCI), saturated with AgCl
Electrode Filling Solution 3.8mol/litre Potassium chloride (KCI), free from Silver ion
Electrode Filling Solution 3.8M KCl free from Silver ion
Electrode Filling Solution 3mol/litre Potassium chloride (KCI), saturated with AgCl
Electrode Filling Solution 3mol/litre Potassium chloride (KCI), saturated with AgCl
Electrode Filling Solution 3mol/litre Potassium chloride (KCI), saturated with AgCl
Electrode Filling Solution 4mol/litre Potassium chloride (KCI), free from Silver ion
Electrode Filling Solution 4mol/litre Potassium chloride (KCI), saturated with AgCl
Electrode Filling Solution Ammonia
Electrode Filling Solution- Preparation Cell Electrolyte for ASTM D1492 (Bromine)
Electrode Filling Solution Dissolved Oxygen Electrolyte
Electrode Filling Solution Double junction bridge sol; 10% w/v Potassium Nitrate
Electrode filling Solution for Low Ionic Strength Applications
Electrode Filling Solution Non-aqueous filling solution; 1mol/litre Lithium chloride (LiCl), develop
Electrode Filling Solution Non-aqueous filling solution; 1mol/litre Lithium chloride (LiCl), dissolv
Electrode Filling Solution Non-aqueous filling solution; 1mol/litre lithium chloride (LiCl), dissolv
Electrode Filling Solution Saturated Sodium Perchlorate in Glacial Acetic Acid
Electrode Filling Solution Saturated Potassium Sulphate K2SO4)
Electrode Filling Solution Potassium chloride (KCI) 4mol/litre 100ml
Electrode Filling Solution Saturated Potassium (KCI), free from Silver ion
REAGECARE pH Electrode Care & Maintenance Kit
Electrode Regeneration Solution
Electrode Storage Solution
Electrode Storage Solution
Electrode Storage Solution
Electrode Storage Solution
European Pharmacopoeia Reagent Buffered acetone Solution
European Pharmacopoeia Reagent Buffer Solution PH3.5
European Pharmacopoeia Phosphate Buffer Solution pH 3.5
European Pharmacopoeia Reagent Acetate Buffer Solution PH4.6
European Pharmacopoeia Phosphate Buffer Solution pH 6.0
European Pharmacopoeia Reagent Phosphate Buffer Solution PH7.4
European Pharmacopoeia Reagent Ammonium chloride Buffer PH9.5
European Pharmacopoeia Reagent Ammonium chloride Buffer PH10.0
European Pharmacopoeia Reagent Buffer (Phosphate) Solution PH9.0
European Pharmacopoeia Reagent Phosphate Buffer Solution pH 8.5
European Pharmacopoeia Conductivity & Resistivity 133 µs/cm @20°C
European Pharmacopoeia Conductivity & Resistivity 1330 µs/cm @20°C
European Pharmacopoeia Conductivity & Resistivity 26.6 µs/cm @20°C
European Pharmacopoeia Reagent Aluminium Standard Solution (200ppm AL)
European Pharmacopoeia Reagent concentrate to make Aluminium Solution (100ppm Al)
European Pharmacopoeia Reagent Concentrate to make Ammonium Standard sol (100ppm NH4)
European Pharmacopoeia Reagent Concentrate to make Ammonium Standard Solution (1ppm NH4)
European Pharmacopoeia Reagent concentrate to Antimony (Sb) Solution (1000ppm concentrate)
European Pharmacopoeia Reagent Concentrate to make Arsenic sol. (10ppm As)
European Pharmacopoeia Reagent Concentrated to make Cadmium Standard sol. (0.1% Cd)
European Pharmacopoeia Reagent Concentrate to make Calcium sol. (400ppm Ca)
European Pharmacopoeia Reagent Concentrated to make Calcium sol (100ppm Ca) alcoholic
European Pharmacopoeia Reagent Concentrate to make Chloride sol. (8ppm Cl)
European Pharmacopoeia Reagent Chromium Standard sol (100ppm Cr)
European Pharmacopoeia Reagent Copper Standard sol. (0.1% Cu)
European Pharmacopoeia Reagent Concentrate to make Ferrocyanide Solution (100ppm Fe)
European Pharmacopoeia Reagent Concentrated to make Fluoride solution (10ppm F)
European Pharmacopoeia Reagent Concentrated to make Iron solution (20ppm Fe)
European Pharmacopoeia Reagent Concentrated to make Iron solution (8ppm Fe)
European Pharmacopoeia Lead Solution (0.1% Pb)
European Pharmacopoeia Reagent Concentrate to make Lead solution (100ppm Pb)
European Pharmacopoeia Reagent Concentrate to make Magnesium standard sol (100ppm Mg)
European Pharmacopoeia Reagent Concentrated to make Nickel Solution (10ppm Ni)
European Pharmacopoeia Reagent Concentrated to make Nitrate sol. (100ppm NO3)
European Pharmacopoeia Reagent conc. to make Nitrate Standard Solution (2ppm NO3)
European Pharmacopoeia Reagent Concentrated to make Phosphate Solution (5ppm PO4)
European Pharmacopoeia Reagent Concentrate to make Potassium Std Solution (100ppm K)
European Pharmacopoeia Reagent Selenium Standard sol (100ppm Se)
European Pharmacopoeia Reagent Concentrated to make Sodium Standard sol (200ppm Na)
European Pharmacopoeia Reagent Concentrate to make Sulphate solution (10ppm SO4)
European Pharmacopoeia Reagent Concentrate to make Zinc solution (100ppm Zn)
European Pharmacopoeia pH Buffer Solution pH 10.01 +/- 0.01 @ 25oC
European Pharmacopoeia pH Buffer Solution 12.45±0.05 @25°C
European Pharmacopoeia pH Buffer Solution pH 12.63 +/- 0.01 @ 25oC
European Pharmacopoeia pH Buffer Solution pH 1.68 ± 0.01@25°C
European Pharmacopoeia pH Buffer Solution pH 3.78 +/- 0.01@ 25°C
European Pharmacopoeia pH Buffer Solution pH 4.01 @25°C
European Pharmacopoeia pH Buffer Solution pH 6.87 @25°C
European Pharmacopoeia pH Buffer Solution pH 7.41 @25°C
European Pharmacopoeia pH Buffer Solution 9.18 ± 0.01 @25°C
European Pharmacopoeia Reagent Acetic acid (30%)
European Pharmacopoeia Reagent Acetic acid, Dilute (12%)
European Pharmacopoeia Reagent Acetic anhydride Solution R1
European Pharmacopoeia Reagent Alcohol, aldehyde-free
European Pharmacopoeia Reagent Ammonia, dilute R1
European Pharmacopoeia Reagent Ammonia, dilute R2
European Pharmacopoeia Reagent Ammonium Carbonate Solution
European Pharmacopoeia Reagent Ammonium Molybdate Solution R2
European Pharmacopoeia Reagent Anisaldehyde Solution
European Pharmacopoeia Reagent Anisaldehyde Solution R1
European Pharmacopoeia Reagent Barium chloride Solution R1
European Pharmacopoeia Reagent Barium Hydroxide Solution
European Pharmacopoeia Reagent Biuret reagent
European Pharmacopoeia Reagent Bromocresol green Solution
European Pharmacopoeia Reagent Bromocresol Green - Methyl Red Mixed Indicator
European Pharmacopoeia Reagent Bromocresol Green - Methyl Red Mixed Indicator
European Pharmacopoeia Reagent Bromocresol Green - Methyl Red Mixed Indicator
European Pharmacopoeia Reagent Indicator Solution Bromocresol Purple 0.04%
European Pharmacopoeia Reagent Bromophenol blue Solution
European Pharmacopoeia Reagent Bromophenol blue Solution R2
European Pharmacopoeia Reagent Bromothymol Blue Solution R1
European Pharmacopoeia Reagent Bromothymol blue Solution R3
European Pharmacopoeia Reagent Calcium Sulphate Solution
European Pharmacopoeia Reagent Congo Red Solution
European Pharmacopoeia Reagent Congo Red Paper
European Pharmacopoeia Reagent Crystal Violet Solution (Non-aqueous indicator)
European Pharmacopoeia Reagent Cupri-citric Solution
European Pharmacopoeia Reagent Cupri-tartaric Solution 1
European Pharmacopoeia Reagent Cupri-tartaric Solution 2
European Pharmacopoeia Dimidium Bromide Disulphine Blue Mixed Indicator
European Pharmacopoeia Dimidium Bromide Disulphine Blue Mixed Indicator
European Pharmacopoeia Reagent Diphenylamine Solution
European Pharmacopoeia Reagent Diphenylamine Solution
European Pharmacopoeia Reagent Diphenylamine Solution R1
European Pharmacopoeia Reagent Ferric ammonium sulphate sol R2
European Pharmacopoeia Reagent Ferroin
European Pharmacopoeia Reagent Formaldehyde Solution
European Pharmacopoeia Reagent Fuchsin Solution, decolorised
European Pharmacopoeia Reagent Fuchsin Solution decolorised R1
European Pharmacopoeia Reagent Holmium perchlorate Solution
European Pharmacopoeia Reagent Hydrochloric Acid R1
European Pharmacopoeia Reagent Hydrochloric Acid, dilute
European Pharmacopoeia Reagent Hydrochloric Acid, dilute R1
European Pharmacopoeia Reagent Iodine bromide Solution
European Pharmacopoeia Reagent Iodoplatinate reagent
European Pharmacopoeia Reagent Lanthanum Nitrate Solution
European Pharmacopoeia Reagent Lead Acetate Cotton
European Pharmacopoeia Reagent Lead acetate paper
European Pharmacopoeia Lead Acetate Solution
European Pharmacopoeia Reagent Mercuric bromide paper
European Pharmacopoeia Reagent Methoxyphenylacetic reagent
European Pharmacopoeia Reagent Methyl orange mixed Solution
European Pharmacopoeia Reagent Methyl orange Solution
European Pharmacopoeia Reagent Methyl red mixed Solution
European Pharmacopoeia Reagent Indicator Solution Methyl Red 0.02%
European Pharmacopoeia Reagent Molybdovanadic reagent
European Pharmacopoeia Reagent Mordant black 11 triturate
European Pharmacopoeia Reagent Naphtolbenzein Solution
European Pharmacopoeia Reagent Nile blue A Solution
European Pharmacopoeia Reagent Ninhydrin Solution
European Pharmacopoeia Reagent Ninhydrin Solution R1
European Pharmacopoeia Reagent Ninhydrin Solution R2
European Pharmacopoeia Reagent Nitric acid, dilute
European Pharmacopoeia Reagent Perchloric acid Solution
European Pharmacopoeia Indicator Phenol Red Solution
European Pharmacopoeia Reagent Phenol red Solution R2
European Pharmacopoeia Reagent Phenolphthalein Solution
European Pharmacopoeia Reagent Phenolphthalein Solution R1
European Pharmacopoeia Phenylhydrazine hydrochloride Solution
European Pharmacopoeia Reagent Phosphomolybdotungstic reagent
European Pharmacopoeia Reagent phosphotungstic acid Solution
European Pharmacopoeia Reagent Picric acid Solution
European Pharmacopoeia Reagent Picric acid Solution R1
European Pharmacopoeia Reagent Potassium chloride, 0.1M
European Pharmacopoeia Reagent Potassium Chromate Solution
European Pharmacopoeia Reagent Potassium dichromate Solution
European Pharmacopoeia Reagent Potassium dichromate Solution
European Pharmacopoeia Reagent Potassium dichromate Solution
European Pharmacopoeia Reagent Potassium ferrocyanide Solution
European Pharmacopoeia Reagent Potassium hydrogen phthalate, 0.2M
European Pharmacopoeia Reagent Potassium Hydroxide in alcohol (10% v/v) 0.5M
European Pharmacopoeia Reagent Potassium Hydroxide solution, alcoholic
European Pharmacopoeia Reagent Potassium iodide and starch sol.
European Pharmacopoeia Reagent Potassium iodide Solution
European Pharmacopoeia Reagent Potassium iodide Solution saturated
European Pharmacopoeia Reagent Potassium iodobismuthate Solution
European Pharmacopoeia Reagent Potassium iodobismuthate Solution R2
European Pharmacopoeia Reagent Potassium Permanganate Solution
European Pharmacopoeia Reagent Potassium Pyroantimonate Solution
European Pharmacopoeia Reagent Potassium Tetraiodomercurate Solution Alkaline Part A
European Pharmacopoeia Reagent Potassium Tetraiodomercurate Solution Alkaline Part B
European Pharmacopoeia Reagent Ruthenium Red Solution
European Pharmacopoeia Reagent Silver Nitrate Solution R1
European Pharmacopoeia Reagent Silver Nitrate Solution R2
European Pharmacopoeia Reagent Sodium Carbonate Solution
European Pharmacopoeia Reagent Sodium Hydroxide Solution
European Pharmacopoeia Reagent Sodium Hydroxide Solution dilute
European Pharmacopoeia Reagent Sodium Hydroxide Solution strong
European Pharmacopoeia Reagent Sodium hypochlorite Solution, strong
European Pharmacopoeia Reagent Sodium Sulphide Solution
European Pharmacopoeia Reagent Stannous Chloride Solution
European Pharmacopoeia Reagent Starch Solution
European Pharmacopoeia Reagent Sulfomolybdic Reagent R3
European Pharmacopoeia Reagent Sulphuric acid dilute Solution
European Pharmacopoeia Reagent Tetramethylammonium Hydroxide Solution 1L
European Pharmacopoeia Reagent Thioacetamide Solution
European Pharmacopoeia Reagent Indicator Solution Thymolphthalein 0.05%
European Pharmacopoeia Reagent Tris(hydroymethyl) aminomethane Solution
European Pharmacopoeia Reagent Carbon Dioxide free water
European Pharmacopoeia Reagent Zinc chloride formic acid Solution
European Pharmacopoeia Reagent Zinc chloride Solution iodinated
European Pharmacopoeia Reagent Zinc acetate Solution
European Pharmacopoeia Reagent Ammonium standard solution (2.5 ppm NH4)
European Pharmacopoeia Reagent 0.1M Ammonium and cerium Nitrate
European Pharmacopoeia Reagent 0.01M Ammonium and cerium Nitrate
European Pharmacopoeia Reagent 0.1M Ammonium and cerium sulphate
European Pharmacopoeia Reagent 0.1M Ammonium thiocyanate
European Pharmacopoeia Reagent 0.1M Barium chloride
European Pharmacopoeia Reagent 0.004M Benzethonium chloride
European Pharmacopoeia Reagent 0.1M Cerium sulphate
European Pharmacopoeia Reagent 0.1M Ferric ammonium sulphate
European Pharmacopoeia Reagent 6M Hydrochloric Acid
European Pharmacopoeia Reagent 3M Hydrochloric Acid
European Pharmacopoeia Reagent 2M Hydrochloric Acid
European Pharmacopoeia Reagent 1M Hydrochloric Acid
European Pharmacopoeia Reagent 0.1M Hydrochloric Acid
European Pharmacopoeia Reagent 0.05M Iodine
European Pharmacopoeia Reagent 0.01M Iodine
European Pharmacopoeia Reagent 0.1M Lead Nitrate
European Pharmacopoeia Reagent 0.1M Lithium methoxide
European Pharmacopoeia Reagent 0.02M Mercuric Nitrate
European Pharmacopoeia Reagent 0.1M Perchloric acid
European Pharmacopoeia Reagent 0.033M Potassium bromate
European Pharmacopoeia Reagent 0.1M Potassium Hydroxide
European Pharmacopoeia Reagent 0.5M Potassium Hydroxide in alcohol (60% v/v)
European Pharmacopoeia Reagent 0.5M Potassium Hydroxide, alcoholic
European Pharmacopoeia Reagent 0.1M Potassium Hydroxide, alcoholic
European Pharmacopoeia Reagent 0.02M Potassium Permanganate
European Pharmacopoeia Reagent 0.1M Silver Nitrate
European Pharmacopoeia Reagent 0.1M Sodium arsenite
European Pharmacopoeia Reagent 0.1M Sodium edetate
Analytical Volumetric Solution EDTA (DiSodium salt) 0.2N 0.1M
European Pharmacopoeia Reagent 1M Sodium Hydroxide
European Pharmacopoeia Reagent 0.1M Sodium Hydroxide
European Pharmacopoeia Reagent 0.1M Sodium Hydroxide, Ethanolic
European Pharmacopoeia Reagent 0.1M Sodium methoxide
European Pharmacopoeia Reagent 0.1M Sodium nitrite
European Pharmacopoeia Reagent 0.1M Sodium Thiosulphate
European Pharmacopoeia Reagent 0.5M Sulphuric acid
European Pharmacopoeia Reagent 0.05M Sulphuric acid
European Pharmacopoeia Reagent 0.1M Tetrabutylammonium Hydroxide
European Pharmacopoeia Reagent 0.1M Tetrabutylammonium Hydroxide in 2-propanol
European Pharmacopoeia Reagent 0.05M Zinc Chloride
European Pharmacopoeia Reagent 0.1M Zinc sulphate
European Pharmacopoeia Reagent 1M Cupriethylenediamine Hydroxide Solution
European Pharmacopoeia Reagent 0.1M Hydrochloric Acid, alcoholic
European Pharmacopoeia Reagent 1.0M Potassium Hydroxide
European Pharmacopoeia Reagent 0.001M Silver Nitrate
Flame Photometer Rinse Solution
Flame Photometer Standard Sodium 160/Potassium 8 mmol/l
Flame Photometer Standard Sodium 160/Potassium 80 mmol/l
Flame Photometer Standard Sodium 100/Potassium 100 mmol/l
Flame Photometer Standard Sodium 120/Potassium 2 mmol/l
Flame Photometer Standard Sodium 140/Potassium 5 mmol/l
Flame Photometry High Concentration Multi-Element Linearity Standard
Flame Photometry Standards low, medium and high concentrations
Flame Photometry Low concentration Multi-Element Linearity Standard
Flame Photometry Medium Concentration Multi-Element Linearity Standard
Flame Photometer Standard Lithium 1 mmol/l
Flame Photometer Standard Lithium 1 mmol/l
Flame Photometer Standard Barium 1,000ppm
Flame Photometer Standard Barium 10,000ppm
Flame Photometer Standard Barium 3,000ppm
Flame Photometer Standard Calcium 1,000ppm
Flame Photometer Standard Calcium 10,000ppm
Flame Photometer Standard Calcium 2,000ppm
Flame Photometer Standard Cesium 1000ppm
Flame Photometer Standard Potassium 1000ppm
Flame Photometer Standard Potassium 10000ppm
Flame Photometer Standard Potassium 3000ppm
Flame Photometer Standard Lithium 1,000ppm
Flame Photometer Standard Lithium 10,000ppm
Flame Photometer Standard Sodium 1,000ppm
Flame Photometer Standard Sodium 10,000ppm
Flame Photometer Standard Rubidium 1000ppm
Flame Photometer Standard Strontium 1,000ppm
Etchant 1 :- 10g FeCl3; 5ml HCl; 100ml H2O
Etchant 2 :- 100ml HCl; 5ml H2O2
Etchant 3 :- 2g CuCl2: 40ml HCl: 60ml Ethanol: 40ml H2O
Etchant 6 - 10g H2C2O4 : 100ml H2O
Etchant 7 : 8.5g FeCl3: 2.4g CuCl2: 122ml HCl: 6ml HNO3: 122ml Ethanol
Etchant 9 - 160ml Conc. HCl, 40ml Glycerol, 4g CuCl2 to make a c.200ml
Chloride Standard 100MMOL/L
Acetic Acid Solution 5% v/v
Acetic Acid Solution 5% v/v 
Acetic Acid 10% v/v
100g/L Cesium Chloride and Lanthanum Chloride-ionisation Buffer
Acetic Acid 6% Solution
Acetic acid –Toluene-Acetone mixture 3 : 6 :1
0.02N Ceric Ammonium Sulfate
Acid Detergent Fibre Solution
Acid Decolouriser
Silver Nitrate 1000g/L
Aluminium Sulphate 200 g/L
Ammonium Molybdate Solution
Ammonium Molybdate Solution
Ammonium Molybdate Reagent
Ammonium chloride/Ammonia Buffer solution pH10
Ascorbic Acid Solution, 10%w/v
5% Ascorbic Acid Reducing Reagent
Barium Chloride Solution at 25%
Boric Acid 1% (W/V) with indicator (Bromocresol Green and Methyl Red)
Boric Acid 4% (W/V) with indicator (Bromocresol Green and Methyl Red)
20% Citric Acid Reagent
Combined Acid Buffer
Colour A Buffer Solution
0.2g/l Copper Sulphate Hydrate Solution
Chlorine Buffer for Wallace & Tiernan Monitor
Chlorine Buffer for Wallace & Tiernan Monitor
Purified Water Media 1 (Temmler)
Sodium Chloride Media 2 (Temmler)
Phosphate Buffer pH 6.8 Media 3 (Temmler)
Phosphate Buffer pH 6.8 Media 4 (Temmler)
3,5 DICHLOROPHENOL 1000mg/l
3,5 DICHLOROPHENOL 340mg/l
Di-Sodium Tetra Borate Solution
1.62% w/v EDTA Solution
Reagent 1 for Fluoride meter
Ethanolamone 40% v/v
10% Formalin Solution
Formic Acid Solution 10%
10% FORMIC ACID Solution
Formic Acid 20% Solution
Formic Acid 90%
Formal Buffered Saline
Formal Buffered Saline
Formal Buffered Saline
Formal Buffered Saline
Formal Buffered Saline (Bag in Box)
Ferrous Sulfate Solution
Formaldehyde Phosphate Buffer
Formaldehyde Phosphate Buffer
10% Formal Water without Saline
Glycerol 88% wv
5% w/v Hydrogen Peroxide Solution
Hydrochloric Acid 10% w/v
Hydrochloric Acid 10% w/w
Hydrochloric Acid 10% w/w Solution
Hydrochloric Acid 15% w/w
Hydrochloric Acid 25%v/v pure
Hydrochloric Acid 30% W/W
Hydrochloric Acid 31%
Hydrochloric Acid 2% v/v
Hydrochloric Acid 2%v/v
Hydrochloric Acid 5% v/v
Hydrochloric Acid Solution (1+1)
Hydrochloric Acid Solution (1+1)
Mercury Solution @ Hg 10 µg/l in H2O
Mercury Solution @ Hg 10 µg/l in 10%HNO3
Hydrogen Peroxide 0.3% w/v
0.3% Hydrogen Peroxide
0.3% Hydrogen Peroxide
Phosphoric Acid 10%v/v
Hydrogen Peroxide 9% w/v
Acid Solution A
Dye Solution A
ISOPAR G HYDROCARBON FLUID 2.5L
Potassium Dichromate 1000mg/l
Kalling Etch Solution
Potassium Dichromate 10MG/L
Potassium Dichromate 1870mg/l
Potassium Fluoride E 20%
Potassium Fluoride 60% w/v
Potassium Ferrocyanide 2% Soln
Clad penetration test solution
Kovac's Indole Reagent
Low Ionic Saline
60% Methanol/40% Chloroform v/v
70% Ethanol in IMS
0.5% HCl 70% Ethanol in IMS
Nitric Acid 0.5%w/v Solution
Nitric Acid 5% w/v
Nitric Acid 5% w/v
Sodium Borohydride  0,4 % in 0,05 N NaOH
Sodium Carbonate Solution 200g/l
Sodium Carbonate Solution 200g/l
Sodium Chloride 0.87% w/v
Sodium Chloride solution at 0.9% w/w
Sodium Chloride Solution 25% w/v
Sodium Chloride 2%
NACL for Titrant Standardisation acc ASTM D4929
Sodium Fluoride 1900ppm Standard
Sodium Nitrite 1000ppm as N
1 mol/L Sodium Persulphate (28.3%)
Zero Dissolved Oxygen Solution 5% Sodium Sulphite
Zero Dissolved Oxygen Solution 5% Sodium Sulphite
5% Sodium Thiosulphate
10% Neutral Buffered Formalin - 5lt
10% NBF in 2x5L UN jerrycan
20% Neutral Buffered Formalin Solution 2.5L fill in 5L Pail
Nessler Reagent
Nitrogen Standard 0.1% w/w
Ammonia Standard 0.5ppm NH3
Nitrogen Standard Solution 0.64% w/w
Ammonia Solution (10% w/v NH3)
Ammonia Solution 10% w/w as NH3
Ammonia Solution 10% w/w as NH3
Ammonia Solution 13% as NH3
Ammonia Solution 13% as NH3
Ammonia Solution 25%- Technical grade
Ammonia Solution 25%- Technical Grade
Ammonia Solution 5%, Analytical Grade
Molybdate-reagent Reagent grade
WASH SOLN 2L DI H20 + 100MLNITRIC  ACID ADDED
10% ortho phosphoric acid Solution
10% ortho phosphoric acid Solution
Oxalic Acid Solution
Oxalic Acid Solution
PAGES SALINE
0.2M Phosphate Buffer pH7.50 +/-0.2
Phosphate Buffer
Phosphate Buffer Solution pH 2.2 @ 20°C
30mM Phosphate. pH 2.54 +/- 0.03 (2 L Drum)
100mM Phosphate. pH 3.00 +/- 0.03 (5 L Drum)
30mM Phosphate. pH 3.28 +/- 0.03 (5 L Drum)
Phosphate Buffer Solution 0.3M - pH 9.20 ± 0.05 @ 20°C
Pyridine Solution
Lead Nitrate Stock Solution
Phosphate Buffered Saline pH 7.0 ± 0.2 @ 22°C
Phosphate Buffer Saline pH 7.3  (Bag in Box)
Phosphate Buffer Saline pH 7.3
Phosphate Buffer Saline pH 7.00  (Bag in Box)
Phosphate Buffer Saline pH7.00
Mobile Phase 2
Mobile Phase 3
Mobile Phase 4
Mobile Phase 5
Pereneys Fluid
Pantoprazole Imp MF (Solution 3)
Pantoprazol MT (Solution 5)
Phenol Solution 5mg/l in H2O
0.25% Potassium Permanganate
Acetone 0.1% w/w in Water
Acetone 0.5% w/w in Water
Acetone 0.75% w/w in Water
Acetone 1% w/w in Water
Reducing Agent (for Silica Testing)
Buffer Solution Calcium
Buffer Solution Calcium/Magnesium
Buffer Solution Phenol
Colour Reagent Phenol
Colour Reagent Sulfate
Yellow Reagent
Antifoam S Tablet(Sodium Sulfate and Silicone Antifoam)
Antifoam S Tablet(Sodium Sulfate and Silicone Antifoam)
Kjeldahl Tablets - 5g Potassium Sulphate and 5mg Selenium where trace of Selenium is required
Kjeldahl Tablets - 5g Potassium Sulphate and 5mg Selenium where a trace of Selenium is required
Kjeldahl 5g Tablets - 97.5 parts Sodium Sulphate, 1.5 parts Copper (II) Sulphate and 1 part Selenium
Kjeldahl 5g Tablets - 97.5 parts Sodium Sulphate, 1.5 parts Copper (II) Sulphate and 1 part Selenium
Kjeldahl Tablets - 5g Potassium Sulfate 0.1g Copper (II) Sulfate where a trace of Copper is required
Kjeldahl Tablets - 5g Potassium Sulfate 0.1g Copper (II) Sulfate where a trace of Copper is required
Kjeldahl Tablets - 5g Potassium Sulfate 0.5g Copper (II) Sulfate where a lot of Copper is required
Kjeldahl Tablets - 5g Potassium Sulfate 0.5g Copper (II) Sulfate where a lot of Copper is required
Kjeldahl Tablets - 5g Potassium Sulfate for General purpose
Kjeldahl Tablets - 5g Potassium Sulfate for General purpose
5g Sodium ThioSulfate Tablets used to destroy the Mercury-ammonium complex prior to distillation
5g Sodium ThioSulfate Tablets used to destroy the Mercury-ammonium complex prior to distillation
Kjeldahl Tablets - 1g Sodium Sulfate for General purpose
Kjeldahl Tablets - 1g Sodium Sulfate for General purpose
Kjeldahl Tablets - 1g Sodium Sulfate and 0.05g Selenium for General purpose
Kjeldahl Tablets - 1g Sodium Sulfate and  0.1g Copper (II) Sulfate for General purpose
Kjeldahl Tablets - 1g Sodium Sulfate, 0.03g Copper (II) Sulfate, 0.03g Titanium DiOxide
Kjeldahl Tablets - 1g Sodium Sulfate, 0.03g Copper (II) Sulfate, 0.03g Titanium DiOxide
Kjeldahl Tablets - Potassium Sulfate 100 parts for 1 part Selenium, 5g tablets for General purpose
Kjeldahl Tablets - Potassium Sulfate 100 parts for 1 part Selenium, 5g tablets for General purpose
Kjeldahl Tablets (Missouri) - Potassium Sulfate and Copper Sulfate for General Purpose
Kjeldahl Tablets (Missouri) - Potassium Sulfate and Copper Sulfate for General Purpose
Kjeldahl Tablets - 5.0g Potassium Sulfate and 0.15g Copper (II) Sulfate for general purpose
Kjeldahl Tablets - 5.0g Potassium Sulfate and 0.15g Copper (II) Sulfate for general purpose
Kjeldahl Tablets - 3.5g Potassium Sulfate and 0.1g Copper (II) Sulfate
Kjeldahl Tablets - 3.5g Potassium Sulfate and 0.1g Copper (II) Sulfate
Ammonia monitor reagent
Sodium Hydroxide Solution 20% w/v European Pharmacopoeia Grade
Sodium Hydroxide 22% w/w Electrolyte Solution Kit
Sodium Hydroxide 22% w/w Electrolyte Solution
Sodium Hydroxide 22% w/w Electrolyte Solution
25% WW Sodium Hydroxide
Sodium Hydroxide 30% W/W (40% W/V)
Sodium Hydroxide 30% w/w (40% w/v)
Sodium Hydroxide 30% w/w (40% w/v)
Sodium Hydroxide 30% w/w (40% w/v)
Sodium Hydroxide 30% w/w (40% w/v) (Low in Nitrogen)
Sodium Hydroxide 40% w/w
4% w/v Sodium Hydroxide
Sodium Azide Solution 10%
Stearic acid in Solvent Standard 4ppm for APHA Oil & Grease method 5220B
Stearic acid in Solvent Standard 4000ppm for APHA Oil & Grease method 5220B
Sodium Carbonate 0.883% w/vFor Martin CO2 Appartus
Sodium Gluconate 25% w/v
Sodium Hypochlorite 0.3% w/v available Chlorine
10% Sodium Dodecyl Sulphate Wetting Reagent
Sulfo Orange, 0.1% (w/v) (Tropaeolin O) Aqueous Solution
Substitute Ocean Water ASTM D1141
Sodium Sulphite Solution Ph 10, (approx.1M)
Sterile Saline Solution (0.87%)
Sulphuric Acid 10% w/v
Sulphuric Acid 1:5 v/v
Sulphuric Acid 20%
Sulphuric Acid 6% v/v
Sulphuric Acid 90% v/v
Sulfuric Acid 62% (w/w)
Sulphuric Acid FMT d.1.6 (or 69% w/w)
Tetrabutylammonium Phosphate 0.5m conc in HPLC Grade water
Mobile Phase-4 Triethylamine Ammonium Acetate (Solution 4)
Thioacetamide Buffer Solution
Thioacetamide Reagent
Van Gieson Stain 500ml
Ammonia Monitor Wash Solution
Ammonia Buffer Solution pH10
Ammonia Buffer Solution
Ammonia Buffer Solution
Ammonia Buffer Solution
Barium Chloride Solution 10% w/v
Barium Chloride, BaCl , 12% w/v
Barium Chloride, BaCl , 20% w/v
Buffer For Complexometry pH 4.66 @ 20C
Buffer For Complexometry pH 4.66 @ 20C
Phosphate Buffer Solution 7.2
Potassium Dichromate 0.04mol/l (0.24N) in 80g/l HgSO4
Potassium Dichromate 0.04mol/l (0.24N) in 80g/l HgSO4
Calibration Solution 150ppm as CACO3
Ammonia Monitor Calibration Standard High (1000ppm)
Ammonia Monitor Calibration Standard High (20ppm)
Ammonia Monitor Calibration Standard Low (5ppm)
Ammonia Monitor Calibration Standard Low (2ppm)
Combined Acid Solution
Eluent Concentrate 1M NAHCO3/3.2M NA2CO3
1 %  w/v Chromic Acid
5% Chromic Acid
Cyclohexamine Solution 0.1M
Chloride Standard 100mmol/l
Chloride Standard 200ppm
Chloride Standard Solution 200ppm Cl
Chloride Standard 200ppm
Water Hardness Standard 20 mg/l as CaCO3
Water hardness Standard 500ppm
Water hardness Standard 342ppm
Hydrochloric Acid 10% w/w
Ammonia Standard 2.5 ppm NH3
Annonia Standard1mg/l as NH3
Standard solution (200 mg/l NH3) Analytical grade
Standard solution (200 mg/l NH3) Analytical grade
Ammonium as N 0.1MG/L Standard Solution
Ammonium as N 0.5PPM Standard Solution
Ammonium 1ppm as N
Ammonium 10ppm as N
Ammonium Standard 100ppm as N
Ammonia Standard 1000ppm
Ammonia Standard 1000ppm
Ammonium Standard 4ppm
Ammonium 50ppm as N
Nitrite Standard 25ppm as N
Nitrate Standard 25ppm as N
Nitrite Standard in Water 6mg/L
Ortho Phosphate Standard 7ppm
Ortho Phosphate Standard 18ppm
Phosphate solution 1000ppm as P
Phosphate 100ppm
PHENOL SOLUTION  100MG/L
Chloride Standard 10ppm
Nitrate Standard 1000mg/l as N
Nitrate Standard 100mg/l as N
Nitrate Standard 10mg/L as N
Nitrate Standard 1mg/L as N
Nitrate Standard 500MG/LITRE as N
Nitrate Standard 50mg/L as N
Nitrate Standard 200mg/l as N
Alkalinity Standard 20mg/l (20ppm) as CaCO3
Alkalinity Standard 50mg/l (50ppm) as CaCO3
Alkalinity Standard 100mg/l (100ppm) as CaCO3
Alkalinity Standard 10,000mg/l (10,000ppm) as CaCO3
Calcium Carbonate Alkalinity Standard 150mg/l Solution as CaCO3
Calcium Carbonate Alkalinity Standard 150mg/l Solution as CaCO3
Alkalinity Standard 250mg/l (250ppm) as CaCO3
Alkalinity Standard 4000mg/l (4000ppm) as CaCO3
Total Nitrogen (TN) Standard, 1000ppm (N)
Total Nitrogen Standard, 5ppm as N
Total Nitrogen standard, 10 ppm as N
Total Nitrogen standard, 50 ppm as N
10g/l Erbium Perchlorate in Water
Hardness Standard 4000mg/l Calcium Carbonate
Water Hardnesss Standard (100ppm Ca – 100ppm Mg)
0.5ppm Fluoride Standard
0.5ppm Fluoride Standard
1.5ppm Fluoride Standard
2ppm Fluoride Standard
Zinc Sulphate 1000mg/l
Zinc Sulphate 220mg/l
MILLI Q WATER - 1L
MILLI Q WATER - 5L
Analytical Grade Water
Analytical Grade Water
Analytical Grade Water (Bag in Box)
Artificial Seawater
Artifical Seawater
Deionised water
Deionised Water
Deionised Water
Purified Water
Purified water
Purified water
Purified Water - Reagecon
Synthetic Fresh Water Stds 160-180ppm
Synthetic Fresh Water Stds 160-180ppm
Synthetic Fresh Water Stds 80-100ppm
Synthetic Fresh Water Stds 80-100ppm
Synthetic Fresh Water Stds 40-48ppm
Synthetic Fresh Water Stds 40-48ppm
Synthetic Fresh Water Stds 10-13ppm
Synthetic Fresh Water Stds 10-13ppm
Reagents for YSI2300 Glucose/Lactate Analyser Lactate Standard
Reagents for YSI2300 Glucose/Lactate Analyser Buffer Concentrate Kit (ampoules to make 450ml)
Reagents for YSI2300 Glucose/Lactate Analyser Glucose Standard
Reagents for YSI2300 Glucose/Lactate Analyser Dual Standard Solution
Ion chromatography Multi-element (3) Anion Standard F, PO4, Br @1000ppm each in Water
Ion chromatography Multi-element (4) Anion Standard Cl, NO3 , SO4 , NO2@100ppm each in Water
Ion chromatography Multi-element (6) Anion Standard Nitrite, Nitrate, Chloride, Sulfate, Fluoride, Phosphate @ 100ppm each in H2O
Ion chromatography Multi-element (7) Anion Standard in H2O: F,NO2,Br @0.08ppm, NO3,PO4,CrO4 @0.15ppm, Cl @3ppm & SO4@3ppm
Ion Chomatography Multi-element (6) Anion Standard 10ppm - F, Cl, Br, NO3, PO4, SO4 in H2O
Ion Chromatography Multi element (6) Anion Standard SO4, F, Cl@1000ppm each in Water
Ion Chomatography Multi-element (3) Anion Standard SO4, F, Cl @1000ppm each in Water 
Ion Chromatography Multi element (6) Anion Standard SO4, F, Cl@1000ppm each in Water
Ion Chromatography Multi-element (3) Anion Cl @150ppm, NO3 @100ppm, SO4 @500ppm in HP Water 
Ion Chomatography Multi-element (3) Anion Standard F, SO4, Cl @10ppm in Water
Ion Chomatography Multi-element (3) Anion Standard F, PO4 and Br @1000ppm in H2O
Ion Chromatography Multi element (3) Anion Standard F, PO4, Br @1000ppm in Water
Ion Chromatography Multi element (3) Anion Standard Cl, NO3, SO4 @1000ppm in Water
Ion Chromatography Multi element (4) Anion Standard Cl@10ppm, NO2 & NO3 @2ppm and SO4@20ppm in Water
Ion Chromatography Multi element (4) Anion Standard Cl, NO3, SO4 and NO2 @100ppm in Water
Ion Chromatography Multi element (5) Anion Standard F @100ppm, Cl,NO3,SO4,PO4 @1000ppm in Water
Ion Chromatography Multi element (5) Anion Standard F, Cl, SO4, NO2, NO3 @10ppm in Water
Ion Chromatography Multi element (5) Anion Standard F @8ppm, Cl @24ppm, NO3,PO4&SO4 @16ppm in H2O
Ion Chromatography Multi element (6) Anion Standard, Matrix H2O, Fluoride , Chloride, Bromide, Nitrate, Phosphate, Sulphate @10 ppm each 
Ion Chromatography Multi element (6) Anion Standard Chloride,Phosphate,Nitrate,Sulphate 1g/l (each),Fluoride,bromide,100mg/l (each)
Ion Chromatography Multi element (6) Anion Standard F, Br @100mg/L, Cl, NO3, PO4, SO4 @1000mg/L in Water 
Ion Chromatography Multi element (7) Anion StandardF, Cl, SO4, NO2, NO3, PO4 @ 1000ppm in Water
Ion Chromatography Multi element (6) Anion Standard in Water, NO3, PO4 @100ppm, Cl, SO4 @250ppm, NO2@10ppm, F @30ppm
Ion Chromatography Multi Element (3) Anion Standard Cl-, F-, Br -, NO2-, NO3 -, SO42-, PO43- @100ppm each in H2O
Ion Chromatography Multi element (7) Anion Standard in Water Fl, Cl, Br, NO2, NO3, PO4, SO4 at 50ppm each
Ion Chromatography Multi Element (7) Anion Standard in Water F, Cl, Br, NO2, NO3, PO4, SO4 at 50ppm each
Ion Chromatography Multi element (7) Anion Standard in Water - Cl,NO3,SO4,PO4@1000ppm, F,Br,NO2@100ppm
Ion Chromatography Multi element (7) Anion Standard Cl,NO3,SO4,PO4@1000ppm, F,Br,NO2@100ppm
Ion Chromatography Multi element (7) Anion Standard in H2O: F,NO2,Br @1.5ppm, NO3,PO4,CrO4 @3.5ppm, Cl @70ppm & SO4@35ppm
Ion Chromatography Multi element (7) Anion Standard F, Cl, Br, NO2, NO3, PO4, SO4 @1000ppm ea in Water
Ion Chromatography Multi element (7) Anion Standard in H2O: F,NO2,Br @0.008ppm, NO3,PO4,CrO4 @0.015ppm, Cl @0.3ppm & SO4@0.15ppm
Ion Chromatography Multi element (7) Anion Standard in H2O: F,NO2,Br @0.02ppm, NO3,PO4,CrO4 @0.03ppm, Cl @0.6ppm & SO4 @0.3ppm
Ion Chromatography Multi element (7) Anion Standard in H2O: F,NO2,Br @0.04ppm, NO3,PO4,CrO4 @0.04ppm, Cl @0.8ppm & SO4@0.4ppm
Ion Chromatography Multi element (7) Anion Standard in H2O: F,NO2,Br @0.06ppm, NO3,PO4,CrO4 @0.07ppm, Cl @1.5ppm & SO4@1.5ppm
Ion Chromatography Multi element (7) Anion Standard in H2O: F,NO2,Br @0.08ppm, NO3,PO4,CrO4 @0.15ppm, Cl @3ppm & SO4@3ppm
Ion Chromatography Multi element (7) Anion Standard in H2O: F,NO2,Br @0.15ppm, No3,PO4,CrO4 @0.3ppm, Cl @6ppm & SO4@6ppm
Ion Chromatography Multi element (7) Anion Standard in H2O: F,NO2,Br @0.3ppm, NO3,PO4,CrO4 @0.5ppm, Cl @10ppm & SO4@8ppm
Ion Chromatography Multi element (7) Anion Standard in H2O: F,NO2,Br @0.4ppm, NO3,PO4,CrO4 @0.8ppm, Cl @30ppm & SO4@15ppm
Ion Chromatography Multi element (7) Anion Standard in H2O: F,NO2,Br @0.75ppm, NO3,PO4,CrO4 @1.5ppm, Cl @55ppm & SO4@25ppm
Ion Chromatography Multi Element (3) Anion Standard Chloride,Nitrate and Sulphate@1000ppm each
Ion Chromatography Multi element (5) Anion Standard in water, chloride, Phosphate, Nitrate, nitrite, sulphates, 1g/l each
Ion Chromatography Multi Element (5) Anion Standard
Ion Chromatography Multi Element (7) Anion Standard I
Ion Chromatography Multi Element (7) Anion Standard II:
Ion Chromatography Multi Element (7) Anion Standard
Ion Chromatography Multi element (3) Anion Standard Br, NO3, SO4@ 1000ug/ml 
Ion Chromatography Multi element (3) Anion Standard Fluoride, Bromide, Phosphate @1000ppm
Ion Chomatography Multi-element (7) Anion Standard Fluoride, Nitrite, Phosphate, 100 mg/l each in H2O
Ion Chomatography Multi-element (7) Anion Standard Cl@000mg/l, NO3&N@200mg/l, PO4&P@100mg/l, SO4@1200mg/l, matrix - water
Ion Chromatography Multi Element (5) Anion Standard Fluoride@100ppm, chloride@100ppm, Nitrate@200ppm, Phosphate@200ppm, and Sulphate@200ppm
Ion Chomatography Multi-element (7) Anion Standard F- Cl- Br NO2 NO3 PO43- SO42 @10ppm each
Ion Chromatography Multi element (7) Anion Primary Standard Br-, Cl-, F-, NO3-, NO2-, PO4 3-, SO4 2-@10 mg/l each
Ion Chromatography Multi Element (3) Anion Standard PO4@100ug/ml, NH4 & NO3@1000ug/ml in Water
Ion Chromatography Multi Element (4) Anion Standard
Ion chromatography Multi-element (6) Anion Standard Bromide, Nitrate, Chloride, Phosphate, Fluoride, Sulphate, 1000 mg/L each , Matrix: water
Ion Chromatography Multi-element (7) Anion Standard in water for IC according to EN ISO 10304-14.12.2
Ion Chromatography Multi-element (7) Anion Standard F, Cl, NO2, Br, NO3, PO4, SO4 @25mg/l in Water
Ion Chromatography Multi-element (4) Anion Standard F@1mg/l, Cl and SO4@250mg/l, NO3@50mg/l in Water
Ion chromatography Multi-element (7) Anion Standard Bromide, Chloride, Fluoride, Nitrite, Nitrate, Phosphate, Sulfate @1000 ppm each
Ion chromatography Multi-element (6) Anion Standard Acetate, Chloride, Formate, Nitrate, Nitrite, Sulfate @1000ppm
Ion chromatography Multi-element (7) Anion Standard Fluoride 20ppm, Chloride 100ppm, Nitrite 100ppm, Bromide 100ppm, Nitrate 100ppm, Phosphate 200ppm & Sulphate 100ppm
Ion chromatography Multi-element (3) Anion Standard Acetate, Bromate, chlorate @100ppm each in Water
Ion chromatography Multi-element (4) Anion Standard Acetate, Bromate, chlorate @100ppm each in Water
Ion chromatography Multi-element (4) Anion Standard BrO3,ClO3,ClO2,F @100ppm in water
Ion chromatography Multi-element (4) Anion Standard BrO3,ClO3,ClO2,F @100ppm in water 
Ion chromatography Multi-element (6) Anion Standard Br,Cl,NO3,NO2,PO4 & SO4 @1000ppm in water
Ion chromatography Multi-element (7) Anion Standard F @100ppm, Cl, Br, NO2, NO3, PO4, SO4 @1000ppm ea in Water
Ion chromatography Multi-element (7) Anion Standard F @100ppm, Cl, Br, NO2, NO3, PO4, SO4 @1000ppm ea in Water
Ion Chromatography Anion Standard Chloride @100ppm in Water
Ion Chromatography Anion Standard Chloride @100ppm in Water
Ion Chromatography Anion Standard Chloride @50ppm in Water
Ion Chromatography Anion Standard Nitrite 30ppm 
Ion Chromatography Anion Standard 1000ppm Bromide in water
Ion Chromatography Anion Standard Chloride KCl H2O 1000mg/l
Ion Chromatography Anion Standard Fluoride 1mg/ml (1000ppm)
Ion Chromatography Anion Standard Nitrate 1mg/ml (1000ppm)
Ion Chromatography Anion Standard Phosphate 1mg/ml (1000ppm)
Ion Chromatography Anion Standard Sulphate 1mg/ml (1000ppm)
Ion Chromatography Anion Standard 1000ppm Cyanide in water
Ion Chromatography Anion Standard Nitrite 1mg/ml (1,000ppm) as NO2
Ion Chromatography Anion Standard Silica 1mg/ml (1000ppm)
Ion Chromatography Anion Standard Silica 1000ppm
Ion Chromatography Anion Standard 1000ppm Oxalate in water
Ion Chromatography Anion Standard 1000ppm Chromate in water
Ion Chromatography Anion Standard 1000ppm Formate in water
Ion Chromatography Anion Standard 1000ppm Sodium Acetate in water
Ion Chromatography Anion Standard 1000ppm Tartaric acid in water
Ion Chromatography Anion Standard Iodide 1mg/ml (1000ppm)
Ion Chromatography Anion Standard Chlorate 1mg/ml (1000ppm)
Ion Chromatography Anion Standard Cl@100 mg/l, Matrix: H2O 
Ion Chromatography Anion Standard Silica 10ppb in H2O matrix
Ion Chromatography Anion Standard F@100 mg/l, Matrix: H2O
Ion Chromatography Anion Standard NO2@100 mg/l, Matrix: H2O
Ion Chromatography Anion Standard NO3@100 mg/l, Matrix: H2O 
Ion Chromatography Anion Standard PO43@100 mg/l, Matrix: H2O 
Ion Chromatography Anion Standard Phenol at 5ppm in water
Ion Chromatography Anion Standard Bromide 1mg/ml (1,000ppm)
Ion Chromatography Anion Standard Chloride 1mg/ml (1,000ppm)
Ion Chromatography Anion Standard Chloride 1mg/ml (1,000ppm)
Ion Chromatography Anion Standard Chloride 1mg/ml (1,000ppm)
Ion Chromatography Anion Standard Chloride (10,000ppm) in Water
Ion Chromatography Anion Standard Chloride 1mg/ml (1,000ppm)
Ion Chromatography Anion Standard Chloride 1mg/ml (1,000ppm)
Ion Chromatography Anion Standard Fluoride 1mg/ml (1,000ppm)
Ion Chromatography Anion Standard Fluoride 1mg/ml (1,000ppm)
Ion Chromatography Anion Standard Fluoride 1mg/ml (1,000ppm)
Ion Chromatography Anion Standard Nitrate 1mg/ml (1,000ppm)
Ion Chromatography Anion Standard Nitrate (10,000ppm) in Water
Ion Chromatography Anion Standard Nitrate 1mg/ml (1,000ppm)
Ion Chromatography Anion Standard Nitrate 1mg/ml (1,000ppm)
Ion Chromatography Anion Standard Phosphate 1mg/ml (1,000ppm)
Ion Chromatography Anion Standard Phosphate 1mg/ml (1,000ppm)
Ion Chromatography Anion Standard Phosphate (10,000ppm) in Water
Ion Chromatography Anion Standard Phosphate 1mg/ml (1,000ppm)
Ion Chromatography Anion Standard Phosphate 1mg/ml (1,000ppm)
Ion Chromatography Anion Standard Sulphate 1mg/ml (1,000ppm)
Ion Chromatography Anion Standard Sulphate 1mg/ml (1,000ppm)
Ion Chromatography Anion Standard Sulphate 1mg/ml (1,000ppm)
Ion Chromatography Anion Standard Sulphate 1mg/ml
Ion Chromatography Anion Standard Sulphate 50mg/l (NIST) as SO4
Ion Chromatography Anion Standard Sulphate 1mg/ml (1,000ppm)
Ion Chromatography Anion Standard 1000ppm Cyanide in H2O
Ion Chromatography Anion Standard Nitrite 1mg/ml (1,000ppm) as NO2
Ion Chromatography Anion Standard Nitrite (10,000ppm) in Water
Ion Chromatography Anion Standard Nitrite 1mg/ml (1,000ppm)
Ion Chromatography Anion Standard Nitrite 1mg/ml (1,000ppm) as NO2
Ion Chromatography Anion Standard Silica 1mg/ml (1,000ppm)
Ion Chromatography Anion Standard Oxalate 1mg/ml (1,000ppm)
Ion Chromatography Anion Standard Nitrite 0.1mg/ml (100ppm) as N
Ion Chromatography Anion Standard Nitrite 0.1mg/ml (100ppm) as N
Ion Chromatography Anion Standard Nitrite 0.1mg/ml (100ppm) as N
Ion Chromatography Anion Standard Chromate 1mg/ml (1,000ppm)
Ion Chromatography Anion Standard Chromate, K2Cr2O7,H2O, 1000mg/l
Ion Chromatography Anion Standard Chlorite 1mg/ml (1,000ppm)
Ion Chromatography Anion Standard - Bromate 1mg/ml (1,000ppm)
Ion Chromatography Anion Standard Bromate 1mg/ml (1,000ppm)
Ion Chromatography Anion Standard Formate 1mg/ml (1,000ppm)
Ion Chromatography Anion Standard Acetate 1mg/ml (1,000ppm)
Ion Chromatography Anion Standard Tartrate 1mg/ml (1,000ppm)
Ion Chromatography Anion Standard Mono Fluorophosphate 1mg/ml (1,000ppm)
Ion Chromatography Anion Standard Iodide 1mg/ml (1,000ppm)
Ion Chromatography Anion Standard SO42@100 mg/l, Matrix: H2O
Ion Chromatography Anion Standard Bromide 0.2mg/ml (200ppm)
Ion Chromatography Anion Standard Chloride 0.2mg/ml (200ppm)
Ion Chromatography Anion Standard Fluoride 0.2mg/ml (200ppm)
Ion Chromatography Anion Standard Nitrate 0.2mg/ml (200ppm)
Ion Chromatography Anion Standard Phosphate 0.2mg/ml (200ppm)
Ion Chromatography Anion Standard Sulfate 0.2mg/ml (200ppm)
Ion Chromatography Anion Standard Silica 0.2mg/ml (200ppm)
Ion Chromatography Anion Standard Oxalate 0.2mg/ml (200ppm)
Ion Chromatography Anion Standard Chromate 0.2mg/ml (200ppm)
Ion Chromatography Anion Standard Formate 0.2mg/ml (200ppm)
Ion Chromatography Anion Standard Acetate 0.2mg/ml (200ppm)
Ion Chromatography Anion Standard Tartrate-0.2mg/ml (200ppm)
Ion Chromatography Anion Standard Iodide- 0.2mg/ml (200ppm)
Ion Chromatography Anion Standard Fluoride (500ppm)
Ion Chromatography Anion Standard 100ppm Bromide in water
Ion Chromatography Anion Standard Chloride 100ppm
Ion Chromatography Anion Standard 100ppm Fluoride in water
Ion Chromatography Anion Standard Nitrate 100ppm
Ion Chromatography Anion Standard Phosphate 0.1mg/ml (100ppm)
Ion Chromatography Anion Standard Sulphate at 100ppm
Ion Chromatography Anion Standard Cyanide at100ppm in H2O
Ion Chromatography Anion Standard Nitrite 0.1mg/ml (100ppm) as NO2
Ion Chromatography Anion Standard 100ppm silica in water
Ion Chromatography Anion Standard 100ppm oxalate in water
Ion Chromatography Anion Standard 100ppm Chromate in water
Ion Chromatography Anion Standard Sodium Formate 100ppm in H2O
Ion Chromatography Anion Standard Sodium Acetate 100ppm in H2O
Ion Chromatography Anion Standard 100ppm Tartrate in water
Ion Chromatography Anion Standard 100ppm Iodide in water
Ion Chromatography Anion Standard 100ppm Perchlorate in water 
Ion Chromatography Anion Standard Chromate at 2ppm in Water
Ion Chromatography Anion Standard Cyanide at 0.1ppm in H2O
Ion Chromatography Anion Standard Nitrate 1000mg/l in water
Ion chromatography Multi-element (6) Cation Standard in H2O Ca, Mg, Na, K 100mg/l each in H2O
Ion Chromatography Multi-element (5) Cation Standard Li, Na, K, Mg, Ca @ 10ppm each in Water
Ion Chromatography Multi-element (4) Cation Standard in Water, Na, Mg, Ca and K @1000ppm each
Ion Chromatography Multi-element (4) Cation Standard in Water, Na, Mg, Ca and K @1000ppm each-shelf-life: 2yrs
Ion Chromatography Multi-element (4) Cation Standard in Water, Na, Mg, Ca and K @10ppm each
Ion Chromatography Multi-element (5) Cation Standard Ca, K, Mg, Na, NH4 @ 15ppm each in Water
Ion Chromatography Multi-element (5) Cation Standard in water : Na,NH4,K,Mg @40mg/l & Ca @200mg/l - s/l: 1yr
Ion Chromatography Multi-element (4) Cation Standard Ca, K, Mg, Na, NH4 @ 20ppm each in Water
Ion Chromatography Multi-element (4) Cation Standard Ca, K, Mg, Na, NH4 @ 5000ppm each in Water
Ion Chromatography Multi-element (4) Cation Standard Ca, K, Mg, Na, NH4 @ 10000ppm each in Water
Ion Chromatography Multi-element (4) Cation Standard Na @10ppm, NH4 & K @2ppm, Ca & Mg @20ppm in Water
Ion Chromatography Multi-element (4) Cation Standard Ca, K, Mg, Na, NH4 @0.1ppm each in Water
Ion Chromatography Multi-element (4) Cation Standard Ca, K, Mg, Na, NH4 @0.25ppm each in Water
Ion Chromatography Multi-element (4) Cation Standard Ca, K, Mg, Na, NH4 @0.5ppm each in Water
Ion Chromatography Multi-element (4) Cation Standard Ca, K, Mg, Na, NH4 @0.75ppm each in Water
Ion Chromatography Multi-element (4) Cation Standard Ca, K, Mg, Na, NH4 @1ppm each in Water
Ion Chromatography Multi-element (4) Cation Standard Ca, K, Mg, Na, NH4 @2.5ppm each in Water
Ion Chromatography Multi-element (4) Cation Standard Ca, K, Mg, Na, NH4 @ 5ppm each in Water
Ion Chromatography Multi-element (4) Cation Standard Ca, K, Mg, Na, NH4 @ 7.5ppm each in Water
Ion Chromatography Multi-element (4) Cation Standard Ca, K, Mg, Na, NH4 @ 10ppm each in Water
Ion Chromatography Multi-element (4) Cation Standard NH4 @10ppm, Ca, Mg @50ppm, K @30ppm in Water
Ion Chromatography Multi-element (9) Cation Standard NH4, Ba, Ca, K, Li, Na, Mg, Mn, Sr @100ppm in H2O
Ion Chromatography Multi-element (2) Cation Standard Na & K @1000ppm each
Ion Chromatography Multi-element (6) Cation Standard I
Ion Chromatography Multi-element (6) Cation Standard II
Ion Chromatography Multi-element (4) Cation Standard Ca@1500 ppm, Mg@500 ppm, Na@500 ppm, K@250ppm in Water
Ion Chromatography Multi-element (4) Cation Standard Ca@1500 ppm, Mg@500 ppm, Na@500 ppm, K@250ppm in Water
Ion Chromatography Multi-element (5) Cation Standard Na@1000mg/l, K@100mg/l, Ca@400mg/l, Mg@200mg/l, NH4-N@100mg/l in water
Ion Chromatography Multi-element (4) Cation Standard Na,Ca@ 500ppm, Mg,K@200ppm 
Ion Chromatography Multi-element (4) Cation Primary Standard Ca, Li, Mg, K, Na, 10 mg/l 2% HNO3
Ion Chromatography Multi-element (6) Cation Standard Li, Na, NH4, K@20mg/l and Mg, Ca@40mg/l in Water
Ion chromatography Multi-element (4) Cation Standard NH4, Ca,Mg,K,Na, @1000 ppm each
Ion Chromatography Multi-element (4) Cation Standard Na 100mg/l, K 10mg/l, Mg 1mg/l & Ca 5mg/l in H2O
Ion chromatography Multi-element (4) Cation Standard Na 25ppm, K 100ppm, Mg 5ppm, Ca 50ppm in H2O
Ion chromatography Multi-element (4) Cation Standard in H2O, Na 25ppm, K 100ppm, Mg 5ppm, Ca 50ppm
Ion Chromatography Cation Standard Ammonium 1mg/ml 1000ppm
Ion Chromatography Cation Standard 1000ppm lithium in 0.005% HNO3
Ion Chromatography Cation Standard Potassium 1mg/ml (1000ppm) in Water
Ion Chromatography Cation Standard 1000ppm sodium in 0.005% HNO3
Ion Chromatography Cation Standard 1000ppm Aluminium in water
Ion Chromatography Cation Standard Magnesium 1mg/ml (1000ppm)
Ion Chromatography Cation Standard 1000ppm Calcium in water
Ion Chromatography Cation Standard 1000ppm Cadmium in 0.005% HNO3
Ion Chromatography Cation Standard Manganese 1mg/ml (1000ppm)
Ion Chromatography Cation Standard Iron 1mg/ml 1000ppm
Ion Chromatography Cation Standard 1000ppm Nickel in 0.005% HNO3
Ion Chromatography Cation Standard 1000ppm Cobalt in 0.005% HNO3
Ion Chromatography Cation Standard 1000ppm Copper in 0.005% HNO3
Ion Chromatography Cation Standard 1000ppm Lead in 0.005% HNO3
Ion Chromatography Cation Standard 1000ppm Zinc in 0.005% HNO3
Ion Chromatography Cation Standard 1000ppm Strontium in 0.005% HNO3
Ion Chromatography Cation Standard 1000ppm Barium in water
Ion Chromatography Cation Standard 1000ppm Cesium in water
Ion Chromatography Cation Standard 1000ppm Rubidium in water
Ion Chromatography Cation Standard Barium 100 mg/l, Matrix: H2O
Ion Chromatography Cation Standard Calcium 1500ppm
Ion Chromatography Cation Standard Calcium 1500ppm
Ion Chromatography Cation Standard Calcium 100 mg/l, Matrix: H2O 
Ion Chromatography Cation Standard Potassium 200ppm
Ion Chromatography Cation Standard Potassium 200ppm
Ion Chromatography Cation Standard Potassium 1mg/ml (1000ppm) in Water
Ion Chromatography Cation Standard Magnesium 500ppm
Ion Chromatography Cation Standard Magnesium 500ppm
Ion Chromatography Cation Standard Magnesium 100 mg/l, Matrix: H2O
Ion Chromatography Cation Standard Sodium 500ppm
Ion Chromatography Cation Standard Sodium 100ppb in H2O matrix
Ion Chromatography Cation Standard Sodium 500ppm
Ion Chromatography Cation Standard Sodium 100 mg/l, Matrix: 0,005% HNO3
Ion Chromatography Cation Standard Ammonium 1mg/ml 1000ppm
Ion Chromatography  Cation Ammonium  10000mg/l  in Water
Ion Chromatography Cation Standard Ammonium 1mg/ml 1000ppm (500ml)
Ion Chromatography Cation Standard Lithium 1mg/ml (1000ppm)
Ion Chromatography Cation Standard Potassium 1mg/ml (1000ppm) in Water
Ion Chromatography Cation Standard Sodium 1mg/ml (1000ppm)
Ion Chromatography Cation Standard Aluminium 1mg/ml 1000ppm
Ion Chromatography Cation Standard Magnesium 1mg/ml (1000ppm)
Ion Chromatography Cation Standard Calcium 1mg/ml 1000ppm
Ion Chromatography Cation Standard 1000ppm Cadmium in 0.005% HNO3
Ion Chromatography Cation Standard Manganese 1mg/ml (1000ppm)
Ion Chromatography Cation Standard Iron 1mg/ml 1000ppm
Ion Chromatography Cation Standard 1000ppm Nickel in 0.005% HNO3
Ion Chromatography Cation Standard 1000ppm Cobalt in 0.005% HNO3
Ion Chromatography Cation Standard 1000ppm Copper in 0.005% HNO3
Ion Chromatography Cation Standard 1000ppm Lead in 0.005% HNO3
Ion Chromatography Cation Standard 1000ppm Zinc in 0.005% HNO3
Ion Chromatography Cation Standard Strontium 1mg/ml (1000ppm)
Ion Chromatography Cation Standard Barium 1mg/ml 1000ppm
Ion Chromatography Cation Standard Caesium- 1000ppm
Ion Chromatography Cation Standard Rubidium 1mg/ml (1000ppm)
Ion Chromatography Cation Standard Strontium 100 mg/l, Matrix: 0,005% HNO3
Ion Chromatography Cation Standard Ammonium 0.2mg/ml 200ppm
Ion Chromatography Cation Standard Lithium 0.2mg/ml (200ppm)
Ion Chromatography Cation Standard Potassium 0.2mg/ml (200ppm)
Ion Chromatography Cation Standard Sodium 0.2mg/ml (200ppm)
Ion Chromatography Cation Standard Aluminium 0.2mg/ml 200ppm
Ion Chromatography Cation Standard Magnesium 0.2mg/ml (200ppm)
Ion Chromatography Cation Standard Calcium 0.2mg/ml 200ppm
Ion Chromatography Cation Standard Manganese 0.2mg/ml (200ppm)
Ion Chromatography Cation Standard Iron 0.2mg/ml 200ppm
Ion Chromatography Cation Standard Strontium 0.2mg/ml (200ppm)
Ion Chromatography Cation Standard Barium- 0.2mg/ml 200ppm
Ion Chromatography Cation Standard Cesium 200ppm in Water
Ion Chromatography Cation Standard Ammonium at 100ppm
Ion Chromatography Cation Standard Lithium at 100ppm
Ion Chromatography Cation Standard Potassium at 100ppm
Ion Chromatography Cation Standard Sodium at 100ppm
Ion Chromatography Cation Standard 100ppm Aluminium in water
Ion Chromatography Cation Standard Magnesium at 100ppm
Ion Chromatography Cation Standard Calcium at 100ppm
Ion Chromatography Cation Standard 100ppm Cadmium inin 0.005% HNO3
Ion Chromatography Cation Standard Manganese at 100ppm
Ion Chromatography Cation Standard 100ppm Iron in in 0.005% HNO3
Ion Chromatography Cation Standard 1000ppm Nickel in 0.005% HNO3
Ion Chromatography Cation Standard 100ppm Cobalt in 0.005% HNO3
Ion Chromatography Cation Standard 100ppm Copper in 0.005% HNO3
Ion Chromatography Cation Standard 1000ppm Lead in 0.005% HNO3
Ion Chromatography Cation Standard 100ppm Zinc in 0.005% HNO3
Ion Chromatography Cation Standard Strontium at 100ppm
Ion Chromatography Cation Standard Barium at 100ppm
Ion Chromatography Cation Standard 100ppm Cesium in water
Ion Chromatography Cation Standard 100ppm Rubidium in 0.005% HNO3
ICP Multi-element (23) Calibration Standard, in HNO3 1000 µg/ml Ag, Al, B, Ba, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Ga, In, K, Li, Mg, Mn, Na ,Ni, Pb, Sr, Tl, Zn 
ICP Multi-element (10) Standard, in 5% HNO3: P 10mg/L, K, Ni @5mg/L each, Al,Cu,Mn @1mg/L each, Ba,Ca,Mg,Zn @0,2mg/L each 
ICP Multi-element (7) Standard, 10,000 µg/l Cu, Fe, Sr, 3,000 µg/l Ni, 500 µg/l Mn, Mo, Se
ICP Multi-element Calibration Standard 10 elements in 5% HNO3
ICP Multi-element Calibration Standard 10 elements in 5% HNO3
ICP Multi-element Calibration Standard 10 elements in 20% HCL
ICP Multi-element Calibration Standard 10 elements
ICP Multi-element Calibration Standard 10 elements in Hydrochloric (tr. Nitric Acid)
ICP Multi-element Calibration Standard 10 elements in Hydrochloric (tr. Nitric Acid)
ICP Multi-element Calibration Standard 10 elements in 2-5% HNO3
ICP Multi-element Calibration Standard 9 elements in 2-5% HNO3
ICP Multi-element Calibration Standard 12 elements in 2-5% HNO3
ICP Multi-element Calibration Standard 13 elements in 2-5% HNO3
ICP Multi-element Calibration Standard 13 elements in 2-5% HNO3
ICP Multi-element Calibration Standard 14 elements in 5% HNO3
ICP Multi-element Calibration Standard 14 elements
ICP Multi-element Calibration Standard 14 elements
ICP Multi-element Calibration Standard 14 elements in 2-5% HNO3
ICP Multi-element Calibration Standard 15 elements in 2-5% HNO3
ICP Multi-element Calibration Standard 15 elements according to Test Method 200.8
ICP Multi-element Calibration Standard 15 elements in 2-5% HNO3
ICP Multi-element (16) Calibration Standard, Al, Fe, Mn, B, Cd, Pb, As, Se ,Cu ,Ni ,Cr ,Cu ,Zn ,Sn ,Sb @500 µg/l, Hg@100 (µg/lmix
ICP Multi-element Calibration Standard 16 elements in 2-5% HNO3
ICP Multi-element Calibration Standard 16 elements in 2-5% HNO3
ICP Multi-element Calibration Standard 16 elements in 2-5% HNO3
ICP Multi-element Calibration Standard 16 elements in 2-5% HNO3
ICP Multi-element Calibration Standard 16 elements in Nitric Acid (tr. Hydrofluoric Acid)
ICP Multi-element Calibration Standard 17 elements according to Test Method 200.8
ICP Multi-element Calibration Standard 17 elements according to Test Method 200.8
ICP Multi-element Calibration Standard 17 elements in 2-5% HNO3
ICP Multi-element Calibration Standard 17 elements
ICP Multi-element Calibration Standard 17 elements according to Test Method 200.8
ICP Multi-element Calibration Standard 17 elements according to Test Method 200.8
ICP Multi-element Calibration Standard 19 elements
ICP Multi-element (20) Calibration Standard, according to Test Method 6020
ICP Multi-element Calibration Standard 21 elements in 5% HNO3
ICP Multi-element (21) Calibration Standard in Nitric acid 100 mg/l Sb,As,Be,Cd,Ca,Cr,Co,Cu,Fe,Pb,Li,Mg,Mn,Mo,Ni,Se,Sr,Tl,Ti,V,Zn
ICP Multi-element Calibration Standard, 26 elements in 2-5% HNO3
ICP Multi-element Standard, Wavelength Calibration, Matrix water with dilute nitric acid with trace hydrofluoric acid: Al, As, Ba, Be, b, Cd, Ca, Cr, Cu, Fe, Li, Mg, Mn, Hg, Ni, P, K, Sc, Se, Na, Sr, Te, Ti, Y, Zn
ICP Multi-element (28) Calibration Standard Al,As,Ba,Be,B,Ca,Cd,Cr,Co,Cu,Fe,Pb,Li,Mg,Mn,Mo,Ni,Se,Ag,Na,Sr,Tl,Ti,V,Zn,Sb @100ppm each K @1000ppm and Si @50ppm in 2-5%HNO3 +tr. HF
ICP Multi-element Calibration Standard 29 elements in 2-5% HNO3
ICP Multi-element Calibration Standard 2 elements according to Test Method 200.8
ICP Multi-element (30) Calibration Standard, for MS ( in diluted nitric acid, Hg separately) 10 mg/l: Ag, Al, As, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cs, Cu, Fe, Ga, Hg, In, K, Li, Mg, Mn, Na, Ni, Pb, Rb, Se,Sr,Tl,U,V,Zn
ICP Multi-element Calibration Standard 3 elements in 2% HNO3 tr. F-
ICP Multi-element Calibration Standard 3 elements in HCL
ICP Multi-element Calibration Standard 3 elements according to Test Method 200.7
ICP Multi-element Calibration Standard 4 elements in 2% HNO3
ICP Multi-element Calibration Standard 4 elements in 5% HNO3
ICP Multi-element Calibration Standard 4 elements in 5% HNO3 tr. Tart. Acid
ICP Multi-element Calibration Standard 4 elements in 2% HNO3
ICP Multi-element Calibration Standard 4 elements in 2% HNO3
ICP Multi-element Calibration Standard 4 elements in 2-5% HNO3
ICP Multi-element Calibration Standard 4 elements in 2-5% HNO3
ICP Multi-element Calibration Standard 4 elements in 2-5% HNO3
ICP Multi-element Calibration Standard 4 elements
ICP Multi-element Calibration Standard 4 elements according to Test Method 6010
ICP Multi-element Calibration Standard 4 elements in Nitric Acid (tr. Hydrofluoric Acid)
ICP Multi-element Calibration Standard 4 elements according to Test Method 200.7
ICP Multi-element Calibration Standard 4 elements according to Test Method 200.7
ICP Multi-element (4) Calibration Standard, Ce, Li, Tl, Y@10ppm in 2-5% HNO3
ICP Multi-element (4) Calibration Standard,  Al, Fe, Mn, Si @100µg/l
ICP Multi-element Calibration Standard 5 elements according to Test Method 6020
ICP Multi-element Calibration Standard 5 elements in 5% HNO3
ICP Multi-element Calibration Standard 5 elements in 5% HNO3
ICP Multi-element Calibration Standard 5 elements according to Test Method 200.7
ICP Multi-element Calibration Standard 5 elements according to Test Method 200.7
ICP Multi-element Calibration Standard 5 elements according to Test Method 200.7
ICP Multi-element Calibration Standard 5 elements in 5% HNO3 tr. Tart. Acid
ICP Multi-element Calibration Standard 5 elements in 2-5% HNO3
ICP Multi-element Calibration Standard 5 elements in 2-5% HNO3
ICP Multi-element Calibration Standard 5 elements in 2-5% HNO3
ICP Multi-element Calibration Standard 5 elements in 2-5% HNO3
ICP Multi-element Calibration Standard 5 elements in 2-5% HNO3
ICP Multi-element Calibration Standard 5 elements in 2-5% HNO3
ICP Multi-element Calibration Standard 5 elements in 2-5% HNO3
ICP Multi-element Calibration Standard 5 elements in 2-5% HNO3
ICP Multi-element Calibration Standard 5 elements in 2-5% HNO3
ICP Multi-element (5) Calibration Standard, Ca, K, Mg, Na, P @ 100ppm in 2%HNO3
ICP Multi-element (5) Calibration Standard, Ca, K, Mg, Na, P @500ppm in 2%HNO3
ICP Multi-element (5) Calibration Standard, Sc,Y, In,Te,Bi@100 µg/ml, Matrix: 2% HN03 in low TOC water (<50 ppb
ICP Multi-element Calibration Standard 6 elements in 5% HNO3
ICP Multi-element Calibration Standard 6 elements in 2% HNO3
ICP Multi-element Calibration Standard 6 elements in HCL
ICP Multi-element Calibration Standard 6 elements in HCL
ICP Multi-element Calibration Standard 6 elements in 2-5% HNO3
ICP Multi-element (6) Calibration Standard, 1,000 µg/ml, Ca,Na,P, 2,000 µg/ml, K 100 µg/ml Mg, 10 µg/ml Zn
ICP Multi-element Calibration Standard 7 elements in 2% HNO3
ICP Multi-element Calibration Standard 7 elements in 2-5% HNO3
ICP Multi-element Calibration Standard 7 elements in 2-5% HNO3
ICP Multi-element Calibration Standard 8 elements
ICP Multi-element Calibration Standard 8 elements
ICP Multi-element Calibration Standard 8 elements
ICP Multi-element (3) Calibration Standard,  in 2-5% HNO3: Be 5 mg/l, Sb 10 mg/l, Ti 100 mg/l
ICP Multi-element (19) Calibration Standardsupplied Part A & B PART A: As, La, Li, Sc, Na, Mn, Mo, Ni, 20 mg/l each; P, K, S 100 mg/l each in 5% HNO3 (100ml) PART B: Ba, Ca 1mg/l each, La, Li, Mn, Na, Sr, 10mg/l each; K 50mg/l in 5% HNO3 (100ml)
ICP Multi-element (4) Standard, EPA - Interference Check A: Al, Ca, Mg, Fe 5000 ug/ml in HNO3
ICP Multi-element (12) Standard, EPA - Interference Check B: Ag-100,Ba-50,Be-50,Cd-100,Co-50,Cr-50,Ca-50,Mn-50,Ni-100,Pb-100,V-50,Zn-50.Concentration in µg/ml. In HNO3
ICP Multi-element (12) Standard Interference Check Sample A: Cl @ 3600ppm, C @1000ppm, Ca,Na,K,Mg,P,Al,Fe,S @500ppm, Mo,Ti @10ppm in 2-5% HNO3 + tr. HF
ICP Multi-element (23) Standard Interference Check Sample AB: Cl @ 3600ppm, C @1000ppm, Ca,Na,K,Mg,P,Al,Fe,S @500ppm, Mo,Ti @10ppm, Co,Ni,V @0.2ppm, Zn,Mn,As,Cr,Cu,Se,Ag, @0.2ppm and Cd @0.05ppm in 2-5% HNO3 + tr. HF
ICP Multi-element Interference Standard 10 elements in 2% HNO3
ICP Multi-element Interference Standard 11 elements in 2-5% HNO3
ICP Multi-element Interference Standard 15 elements according to Test Method 6010
ICP Multi-element Interference Standard 15 elements according to Test Method 200.7
ICP Multi-element Interference Standard 15 elements in 2-5% HNO3
ICP Multi-element Interference Standard 16 elements according to Test Method 05.2
ICP Multi-element Interference Standard 16 elements in 5% HNO3
ICP Multi-element Interference Standard 3 elements in 20% HCl
ICP Multi-element Interference Standard 4 elements in 20% HCL
ICP Multi-element Interference Standard 4 elements in 2% HNO3 tr. HF
ICP Multi-element Interference Standard 4 elements
ICP Multi-element Interference Standard 5 elements, according to Test Method 200.7
ICP Multi-element Interference Standard 8 elements according to Test Method 6010
ICP Multi-element Interference Standard 9 elements according to Test Method 6020
ICP Multi-element Internal  Standard Mix 1 in 10% HNO3
ICP Multi-element Internal Standard 6 elements Mix 2 
ICP Multi-element Internal  Standard Mix 3 in 7% HNO3
ICP Multi-element Internal Standard 5 elements in 2-5% HNO3
ICP Multi-element Internal Standard 7 elements in 5% HNO3
ICP Multi-element Internal Standard 7 elements
ICP Multi-element Internal Standard 7 elements
ICP Multi-element Internal Standard 7 elements according to Test Method 200.8
ICP Multi-element Internal Standard 7 elements according to Test Method 6020
Matrix Blanks (ASTM Type 1 Water)
Matrix Blanks (ASTM Type 1 Water)
Matrix Blanks (5% HCI in ASTM Type 1 Water)
Matrix Blanks (5% HCI in ASTM Type 1 Water)
Matrix Blanks (5% HNO3 in ASTM Type 1 Water)
Matrix Blanks (5% HNO3 in ASTM Type 1 Water)
Matrix Blanks (Mixed acid - 5% HCl and 1% HNO3 in ASTM Type 1 Water)
Matrix Blanks (Mixed acid - 5% HCl and 1% HNO3 in ASTM Type 1 Water)
ICP Multi-element (7) Standard Na@2500 ppm, Ca, K,Mg@100ppm (each), Zn@5ppm, Al 0,5 ppm, Hg 0,05 ppm 5% HNO3
ICP Multi-element (23) Standard,  in 1M HNO3 Ag, Al , B, Ba, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Ga, In, K, Li, Mg, Mn, Na, Ni, Pb, Sr, Tl, Zn all elements 1000 mg/L Matrix: 1 M HNO3
ICP Multi-element (10) Standard,  in 2% HNO3 Al, B, Ca, Cu, Fe, K, Li, Mg, Mo, Na @1000mg/l each  
ICP Multi-element (10) Standard, (1000ppm each) Ti, V, Cr, Mn, Ni, Bi, Cu, Mo, Pb, U - Marix: 2% HNO3
ICP Multi-element (10) Standard,  in 10% HCl Cr3+, Cu, Au, Fe, Ni, Pd, Pt, Rh, Ru, Sn @ 1000mg/l each  
ICP Multi-element (10) Standard, in 2% HNO3 Al, B, Ca, Cu, Fe, K, Li, Mg, Mo, Na @1000mg/l each 
ICP Multi-element (10) Standard, in 2% HNO3 elements: P 10mg/l, K, Ni @ 5mg/l each, Al, Cu, Mn @ 1mg/l each, Ba, Ca, Mg, Zn @ 0.2mg/l each
ICP Multi-element (10) Standard, Se@40ppm,Cu,Li,Ni,Sr,Zn@100ppm,Al,Fe@200ppm,P@500ppm,B@1000ppm in 2-5% HNO3
ICP Multi-element (10) Standard, in 5% HNO3: P 10mg/L, K, Ni @5mg/L each, Al,Cu,Mn @1mg/L each, Ba,Ca,Mg,Zn @0,2mg/L each
ICP Multi-element (10) Standard, in 2% HNO3 Li, Mg @50mg/l each Al, Cu, K @100mg/l each B, Ca, Fe, Mo @500mg/l each Na 1000mg/l 
ICP Multi-element (10) Standard, in 2% HNO3 elements: P 10mg/l, K, Ni @ 5mg/l each, Al, Cu, Mn @ 1mg/l each, Ba, Ca, Mg, Zn @ 0.2mg/l each
ICP Multi-element (10) Standard, in 1% HCl with Al, Co, Cr, Fe, Ni, Mn, Zn @2.5ppm each, Cu @2ppm, P @1.65ppm, Sn @1ppm
ICP Multi-element (10) Standard, in 1% HCl with Al, Co, Cr, Fe, Ni, Mn, Zn @5ppm each, Cu @4ppm, P @3.25ppm and Sn @2ppm
ICP Multi-element (11) Standard,  in 2% HNO3  elements: Mg, Cu, Cd, Pb, Sc, Rh, Tl, Ce, Ge, Tb, Ba @10µg/L each
ICP Multi-element (11) Standard, 200ppm in 2-5% HNO3 Al,Ba,Ca,Cr,Cu,Fe,Mg,Mn,Ni,Si,Sr
ICP Multi-element (11) Standard, Ba, Ce, Er, La, Lu, Nd, Pr,Sm, Tm, Y, Yb @10mg/l each - in 2% HNO3
ICP Multi-element (11) Standard,  in 2% HCl  As, La, Li, Mo, Mn, Ni, Sc, Na @20mg/l    P, S, K @100mg/l  
ICP Multi-element (12) Standard,  in 2-5% HNO3 Ag, As, Cd, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Sb, Se, Zn @100mg/L each
ICP Multi-element (12) Standard, in 2% HNO3 Be, Co, Cs, In, Li, Mg, Pb, Sc, Tb, Tm, U, Y @ 10mg/L each  
ICP Multi-element (12) Standard,  in 2-5% HNO3 + tr. HF Ag, As, Cd, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Sb, Se, Zn @10mg/L each
ICP Multi-element (12) Standard, in 2% HNO3 Be, Co, Cs, In, Li, Mg, Pb, Sc, Tb, Tm, U, Y @ 10mg/L each 
ICP Multi-element (12) Standard, B, Ge, Mo, Nb, P, Re, S, Si, Ta, Ti, W, Zr @10ppm each in 2% HNO3 + tr HF
ICP Multi-element (12)Standard Al,As,Ba,Cd,Cu,K,Mg,Mn,P,Pb,Se,Zn at 100ppm each in 2-5% HNO3
ICP Multi-element (13) Standard Al,Ba,Fe,V,Zn@100mg/l, Cu,Mn@50mg/l, Pb@20mg/l, Ni@10mg/l, Be,Cd,Co,Cr@5mg/l Matrix: 2 % HNO3
ICP Multi-element (13) Standard, Al,Ba,Fe,V,Zn@100mg/l, Cu,Mn@50mg/l, Pb@20mg/l, Ni@10mg/l, Be,Cd,Co,Cr@5mg/l Matrix: 2 % HNO3
ICP Multi-element (14) Standard,  in 2% HNO3 elements: Ca 1000ppm K, Mg, P @ 500ppm  Cu, Fe, Mn, Zn @ 100ppm  As, Cd, Co, Cr, Pb, Se @ 50ppm
ICP Multi-element (14) Standard,  in 2% HNO3: Ca 1000ppm K, Mg, P @ 500ppm  Cu, Fe, Mn, Zn @ 100ppm  As, Cd, Co, Cr, Pb, Se @ 50ppm 
ICP Multi-element (14) Standard, in 2% HNO3 elements: Ca 1000ppm K, Mg, P @ 500ppm  Cu, Fe, Mn, Zn @ 100ppm  As, Cd, Co, Cr, Pb, Se @ 50ppm 
ICP Multi-element (15) Standard, 5ppm - Al,As,Ba,Cd,Co,Cr,Cu,Mn,Mo,Ni,Pb,Se,Sr,Zn & 50ppm -K in 2% HNO3
ICP Multi-element Standard, 15 elements
ICP Multi-element (14) Standard, As, Cd, Cr, Cu, Ir, Pb, Hg, Mo, Ni, Os, Pd, Pt, Rh, Ru, V 10 ppm each, Matrix: 5 % aqua regia
ICP Multi-element (15) Standard,  in 2% HNO3 elements: Ca 1000ppm K, Mg, P @ 500ppm  Na @ 200ppm Cu, Fe, Mn, Zn @ 100ppm  As, Cd, Co, Cr, Pb, Se @ 50ppm 
ICP Multi-element (16) Standard, in 5% HNO3 elements: As, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, K, Mg, Mn, Na, P, Pb, Se, Zn @  500ppm 
ICP Multi-element (16) Standard, in 5% HNO3 elements: As, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, K, Mg, Mn, Na, P, Pb, Se, Zn @  500ppm 
ICP Multi-element (16) Standard, in 5% HNO3 : As, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, K, Mg, Mn, Na, P, Pb, Se, Zn @  500ppm
ICP Multi-element (16) Standard, 100ppm each As, Cd, Ca, Cr, Cu, Fe, Pb, Mg, Mn, Mo, Ni, P, K, SIO2, Na & Zn in 2-5% HNO3
ICP Multi-element (16) Standard,  Al,As,Cd,Co,Cr,Cu,Mn,Ni,Pb,Sb,Se,Si,Th,TL,U,Zn @ 10ppm each, in 2%HNO3
ICP Multi-element (17) Standard, in Matrix 5% HNO3: Fe, Mn, Al, As, Na, Ca, Mg, Cd, Cu, Se, Sr, Zn, Sb, Ni, Pb @20mg/l each, K, Si @100mg/l each
ICP Multi-element (18) Standard, in 2 - 5% HNO3  elements: 5ug/ml Al, As, B, Ba,Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mg, Mn, Mo, Ni, Pb, Se, Sr, Zn & 50 ug/ml K
ICP Multi-element (17) Standard, Br @200mg/l, Ca@50mg/l, Al, Fe, Mg, Mn, Pb, Sc, Si,Sr @20mg/l, Co, Cr, Cu, Mo, Ni, V, Zn, Ba @10mg/l in 5% HNO3
ICP Multi-element (18) Standard, Al,As,Cd,Co,Cr,Cu,Fe,Mn,Mo,Ni,Pb,Sb,Si,Sn,Ti,V,Tl,Zn @ 10 ppm each, in 5% HNO3 + 1% HF
ICP Multi-element (18) Standard Al,As,Cd,Co,Cr,Cu,Fe,Mn,Mo,Ni,Pb,Sb,Si,Sn,Ti,V,Tl,Zn @20 ppm each, in 5% HNO3 + 1% HF
ICP Multi-element (18) Standard Al,As,Cd,Co,Cr,Cu,Fe,Mn,Mo,Ni,Pb,Sb,Si,Sn,Ti,V,Tl,Zn @60 ppm each, in 5% HNO3 + 1% HF
ICP Multi-element (18) Standard, Br @200mg/l, Ca@50mg/l, Al, Fe, Mg, Mn, Pb, Sc, Si,Sr @20mg/l, Co, Cr, Cu, Mo, Ni, V, Zn, Ba @10mg/l in 5% HNO3
ICP Multi-element (18) Standard, in 2 to 5% HNO3: Ag,Al,B,Ba,Ca,Cd,Co,Cr,Cu,Fe,K,Li,Mg,Mn,Na,Ni,Pb and Zn @1000ug/ml (1000ppm) each
ICP Multi-element (18) Standard Al,As,Cd,Co,Cr,Cu,Fe,Mn,Mo,Ni,Pb,Sb,Si,Sn,Ti,V,Tl,Zn @ 0.1 ppm each, in 5% HNO3 + 1% HF
ICP Multi-element (18) Standard Al,As,Cd,Co,Cr,Cu,Fe,Mn,Mo,Ni,Pb,Sb,Si,Sn,Ti,V,Tl,Zn @ 0.5 ppm each, in 5% HNO3 + 1% HF
ICP Multi-element (18) Standard Al,As,Cd,Co,Cr,Cu,Fe,Mn,Mo,Ni,Pb,Sb,Si,Sn,Ti,V,Tl,Zn @ 1 ppm each, in 5% HNO3 + 1% HF
ICP Multi-element (18) Standard Al,As,Cd,Co,Cr,Cu,Fe,Mn,Mo,Ni,Pb,Sb,Si,Sn,Ti,V,Tl,Zn @ 2 ppm each, in 5% HNO3 + 1% HF
ICP Multi-element (18) Standard Al,As,Cd,Co,Cr,Cu,Fe,Mn,Mo,Ni,Pb,Sb,Si,Sn,Ti,V,Tl,Zn @ 5 ppm each, in 5% HNO3 + 1% HF
ICP Multi-element (19) Standard, in 2-5% HN03 containing: Ag, Al, As, Ba, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, K, Mg, Mn, Na, Ni, Pb, Sn, Zn @ 100ppm each
ICP Multi-element (19) Standard, in 5% HNO3 Al, As, B, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, K, Mg, Mn, Na, Ni, Pb, V, Zn 100mg/l each  
ICP Multi-element (18) Standard, with As, Cd, Sb @3ug/l each; Pb, Se, Ag, Tl @10ug/l each; Be, Li @15ug/l; Al, Cr, Co, Mn, Mo @55ug/l each; Ni @100ug/l; Ba, Cu @150ug/l each; Fe @250ug/l and Zn @350ug/l Matrix: Water Ana;Pure Ultra +1% HNO3
ICP Multi-element (18) Standard, with As, Cd, Sb @3ug/l each; Pb, Se, Ag, Tl @10ug/l each; Be, Li @15ug/l; Al, Cr, Co, Mn, Mo @55ug/l each; Ni @100ug/l; Ba, Cu @150ug/l each; Fe @250ug/l and Zn @350ug/l Matrix: Water Ana;Pure Ultra +1% HNO3
ICP Multi-element (19) Standard, Al 100ppm, Ba 5ppm, Be 1ppm, Bi 200ppm, B 15ppm, Cd 20ppm, Cr 25ppm, Co 20ppm, Cu 30ppm,Ga 150ppm,  In 200ppm, Fe 15ppm, Pb 200ppm, Mn 5ppm, Ni 50ppm, Ag 50ppm, Sr 1ppm Tl 40ppm, Zn 20ppm in 5% HNO3
ICP Multi-element (19) Standard: As, B, Ba, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Sn, Sr, TL, V, Zn @100ppm each in 2-5% HNO3 + tr. HF - Shelf life : 2years
ICP Multi-element (19) Standard,  Al, Zn, Ba @40ppm, B,Sr,As,Be,Co,Cr,Cu,Mn,Ni,Pb,Se,Ti,TL,V,U @ 10ppm and Cd@0.2ppm in 2-5%HNO3
ICP Multi-element (26) Standard, Set: PartA (Ag, Al, As, Ba, Be, Ca, Co, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Pb, Sb, Se, Sn, Sr, V, Zn) and PartB (Mo, Sb, Sn) @100ppm in 2%HNO3 +trace HF
ICP Multi-element (26) Standard, CP  Set: PartA (Ag, Al, As, Ba, Be, Ca, Co, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Pb, Sb, Se, Sn, Sr, V, Zn) and PartB (Mo, Sb, Sn) @100ppm in 2%HNO3 +trace HF
ICP Multi-element (26) Standard, CP  Set: PartA (Ag, Al, As, Ba, Be, Ca, Co, Cr, Cu, Fe, K, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Pb, Sb, Se, Sn, Sr, V, Zn) and PartB (Mo, Sb, Sn) @100ppm in 2%HNO3 +trace HF
ICP Multi-element (20( Standard,  Ag,As,Ba,Be,Cd,Co,Cr,Cu,Hg,Mn,Pb,Se,Te,Tl,V, Zn @0.1ppm each in 5%HNO3 & Mo,Sb,Sn,W @0.1ppm each in 5%HNO3 + trace HF 
ICP Multi-element (20) Standard, Ag,As,Ba,Be,Cd,Co,Cr,Cu,Hg,Mn,Pb,Se,Te,Tl,V, Zn @10ppm each in 5%HNO3 & Mo,Sb,Sn,W @10ppm each in 5%HNO3 + trace HF
ICP Multi-element (26) Standard, Ag,Al,As,Ba,Be,Bi,Cd,Co,Cr,Cu,Fe,Li,Mn,Mo,Ni,Pb,Sb,Se,Sr,Tl,V,Zn @100 ppm each & Ca, Mg, K, Na @1000 ppm each in Matrice 5% HNO3 + 0.2%HF
ICP Multi-element (23) Standard,  in 5% HNO3 Ag, Al, B, Ba, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Ga, In , K, Li, Mg, Mn, Na, Ni, Pb, Sr, Tl, Zn @1000mg/l each
ICP Multi-element (23) Standard,  in 5% HNO3 Al,B,Ba,Bi,Ca,Cd,Co,Cr,Cu,Fe,Ga,K,Li,Mg,Mn,Na,Ni,Pb,Se,Sr,Te,T I, Zn 100ppm each
ICP Multi-element Standard, 23 elements
ICP Multi-element (24) Standard,  in 5% HN03 Ag,Al,B,Ba,Be,Bi,Ca,Cd,Co,Cr,Cu,Fe,Ga,In,K,Li,Mg,Mn,Na,Ni,Pb,Sr,T I, Zn 1000ppm each
ICP Multi-element (24) Standard, in 5% HNO3 Al, B, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Ga, K, Li, Mg, Mn, Na, Ni, Pb, Se, Sr, Te, Tl, Zn @100mg/l each
ICP Multi-element (24) Standard, Al , B, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Ga, K, Li, Mg, Mn, Na, Ni, Pb, Se, Sr, Tl, Zn - in 1M HNO3 - All elements 100 mg/l Te 100mg/l in 10% HCl Volume: 100 ml Both Parts
ICP Multi-element (24) Standard, 24 elements, in 2% HNO3 elements: Al, B, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Ga, K, Li, Mg, Mn, Na, Ni, Pb, Se, Sr, Te, Tl, Zn @100mg/l  
ICP Multi-element (24) Standard,  Ag,Al,As,B,Ba,Be,Cd,Co,Cr,Cu,Fe,Mg,Mn,Mo,Ni,Pb,Sb,Se,Si,Sn,Ti,Tl,V,Zn each @100ppm in Matrix 5% HNO3 + trace HF 
ICP Multi-element (24) Standard in 5%HNO3: Li,Be,B,Na,Mg,Al,K,Ca,V,Mn,Fe,Co,Ni,Cu,Zn,As,Se,Sr,Cd,Ba,Pb,Cr - PART A  @1000ppm each Si, P - PART B - @1000ppm each (Supplied as 2 Bottles)
ICP Multi-element (26) Standard, in 4%HNO3 + trace HF,  Al, Sb, As, Ba, Be, B, Cd, Ca, Cr, Co, Cu, Fe, Pb, Mg, Mn, Mo, Ni, Se, Ag, Na, Ti, Tl, V, Zn at 100mg/l, K at 1000mg/l and Si at 50mg/l
ICP Multi-element (26) Standard, in 4%HNO3 + trace HF Al, Sb, As, Ba, Be, B, Cd, Ca, Cr, Co, Cu, Fe, Pb, Mg, Mn, Mo, Ni, Se, Ag, Na, Ti, Tl, V, Zn at 100mg/l, K at 1000mg/l and Si at 50mg/l
ICP multi-element (26) standard : Ca,Fe,K,Na,Mg @1000ppm, Ag,Al,As,Ba,Be,Cd,Co,Cr,Cu,Mn,Mo,Ni,Pb,Sb,Se,Th,TL,U,V,Zn @10ppm and Sr @100ppm each, in 5%HNO3, Shelf life: 18mths
ICP Multi-element (27) Standard, Ag,Al,As,Ba,Be,Ca,Cd,Co,Cr,Cs,Cu,Fe,Ga,K,Li,Mg,Mn,Na,Ni,Pb,Rb,Se,Sr,Tl,U,V,Zn, 10ug/ml each 2-5% HNO3 
ICP Multi-element (28) Standard:Al,As,Ba,Bi,Ca,Cd,Co,Cr,Cu,Fe,Ga,Mg,Mn,Mo,Nb,Ni,P,Pb,Sb,Se,Si,Sn,Sr,Ti,V,W,Zn,Zr  at 100ppm each, in 2-5%HNO3 + trace HF
ICP Multi-element (28) Standard, 2A-PartA: Ag,Al,As,Ba,Be,Ca,Cd,Co,Cr,Cs,Cu,Fe,Ga,K,Li,Mg,Mn,Na,Ni,Pb,Rb,Se,Sr,Tl,U,V,Zn at 10mg/L in 5%HNO3, PartB: Hg at 10mg/L in 5%HNO3
ICP Multi-element (2) Standard, Fe, Mn 500ppm each elements, Matrix: 2%HNO3
ICP Multi-element (2) Standard , B@1000 mg/l, Si@5000 mg/l Matrix: water
ICP Multi-element (2) Standard, Cd, Pb @ 100ppm in 2-5% HNO3
ICP Multi-element (2) Standard, B@1000 mg/l, Si@5000 mg/l Matrix: water
ICP Multi-element (30) Standard, in 5% HNO3 (supplied Part A & B) Part A: Al, As, Ba, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cs, Cu, Fe, Ga, K, Li, Mg, Mn, Na, Ni, Pb, Rb, Se, Sr, Tl, U, V, Zn @10mg/L  Part B: Ag, Hg @10mg/L SL: 1 year from Date of Manufacture
ICP Multi-element (30) Standard,  in 2 parts: Part A: Ag @ 5ppm in 5%HNO3 Part B: Al,Sb,As,Ba,Be,B,Cd,Ca,Cr,Co,Cu,Fe,Pb,Li,Mg,Mn,Hg,Mo,Ni,Se,Si,Na,Sr,Tl,Sn,V,Zn @20ppm K and P @100ppm in 2%HNO3
ICP Multi-element (3) Standard, K, Mg, P @ 500ppm in 2% HNO3
ICP Multi-element (32) Standard, 32 elements in 5% HNO3+ 0.2% HF: Ag, Al, As, B, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe,Hg, Ga, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Pb, Rb,Sb, Se,Sn, Sr, Te, Tl, U, V, Sn @10ug/ml each
ICP Multi-element (32) Standard, in 5% HNO3+ 0.2% HF Ag, Al, As, B, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe,Hg, Ga, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Pb, Rb,Sb, Se,Sn, Sr, Te, Tl, U, V, Sn @10ug/ml each
ICP Multi-element (32) Standard Al,Ag,As,B,Ba,Be,Bi,Ca,Cd,Co,Cr,Cu,Fe,K,Li,Mg,Mn,Mo,Na,Ni,P,Pb,Pd,Sr,Te,Ti,TL,V,U,Zn @100ppm in 2%HNO3
ICP Multi-element (36) Standard, 10mg/l each, in 2% HNO3: Ag, Al, As, B, Ba, Ca, Cd, Ce, Co, Cr, Cu, Dy, Er, Eu, Fe, Gd, Ho, K, La, Li, Lu, Mg, Mn, Na, Nd, Ni, P, Pb, Rb, Se, Sm, Sr, Tl, Tm,V & Zn @ 10mg/L each
ICP Multi-element (3) Standard,  Li 250ppm, K 10,000ppm & Na 1,000ppm in 2% HNO3
ICP Multi-element (3) Standard, Mix in 2% HNO3: Mo@0.5ppm, Co@5ppm and Se@0.5ppm
ICP Multi-element (3) Standard, Sc,Tb,Bi 10 ppm in 2% HNO3
ICP Multi-element (4) Standard, Cu, Fe, Mn, Zn @ 100ppm in 2% HNO3
ICP Multi-element (4) Standard, Fe,Cu,Zn,B 1000ppm in 2-5% HNO3
ICP Multi-element (45) Standard for measurement of elements in surface water
ICP Multi-element (48) Standard - Part 1: Au,Ir,Pd,Pt,Ru @10ppm each in 10% HCl - Shelf-Life: 1 Year
ICP Multi-element (4) Standard, Ba Ca Mg & Sr at 1000ppm in 2% HNO3
ICP Multi-element (4) Standard, (Ca, K, Na, & Mg) 10,000ppm in 2- 5% HN03
ICP Multi-element (4) Standard, Mix in 2% HCl : Fe, Cu, Zn and Mn @ 1000ppm each
ICP Multi-element (4) Standard, Mo, B, P, S - 100 ppm in 2% HNO3
ICP Multi-element (4) Standard, 4 elements, in 5% HNO3 + 0.5% HF elements: Sb 1mg/l & Mo, Sn, Ti 10 mg/l each
ICP multi-element (4) standard: Na,K,Ca,Mg @100ppm ea, in 2% HNO3 - S/l: 24mths
ICP Multi-element (4) Standard, Ca, K, Mg and Na @5000ppm each in 5% HNO3
ICP multi-element (4) standard: Na,K,Ca,Mg @500ppm ea, in 2% HNO3 - S/l: 24mths
ICP Multi-element (4) Standard: As.Hg,Cd.Pb at 100ppm in 2-5%HNO3
ICP Multi-Element (4) Standard: Na,K,Ca,Al @1000ppm each in 2-5% HNO3
ICP Multi-element (4) Standard, : Ca, K, Mg and Na @5000ppm each in 5% HNO3
ICP multi-element (4) standard: Na,K,Ca,Mg @1ppm ea, in 2% HNO3 - S/l: 12mths
ICP multi-element (4) standard: Na,K,Ca,Mg @5ppm ea, in 2% HNO3 - S/l: 12mths
ICP multi-element (4) standard: Na,K,Ca,Mg @10ppm ea, in 2% HNO3 - S/l: 12mths
ICP multi-element (4) standard: Na,K,Ca,Mg @20ppm ea, in 2% HNO3 - S/l: 24mths
ICP multi-element (4) standard: Na,K,Ca,Mg @50ppm ea, in 2% HNO3 - S/l: 24mths
ICP Multi-element (50) Standard, in 2 Parts: Part A: Pb, Cd, As, Se, Cu, Zn, Li, Al, V, Cr, Mn, Ni, La, Ce, Nd, Sm, Gd, Dy, Er, Tl, Ba, Co, Rb, Tb, Ho, Tm, Be, U, Ag, Bi, Cs, Eu, Ga, In, Fe, Pr, Re, Th, Yb, Sr @10mg/L each - Matrix: 2% HNO3 - Part B: Ge, Hf, Mo, Nb, Te, Ti, W, Zr, Sn, Sb @10mg/L each - Matrix: HNO3(5%) + HF(1%)
ICP Multi-element (6) Standard, Ca,K,Mg,Na,P,S @10,000ppm each in matrix 2-3% HNO3
ICP Multi-element (5) Standard,  in HNO3(5%v/v) & HF(1%) Ru, Pd, Ir, Pt, Au @ 10mg/L
ICP Multi-element (10) Standard, Part 2: Ge,Hf,Mo,Nb,Sb,Sn,Ta,Ti,W,Zr @10ppm each in 2%HNO3+tr HF
ICP Multi-element (52) Standard, - Part 1: Au,Ir,Pd,Pt,Rh,Ru @10ppm each in 10%HCl 
ICP Multi-element (52) Standard,  - Part3: Al,As,Ba,Be,Bi,Cd,Ca,Cs,Ga,Pb,Li,K,Se,Ag,Na,Sr,B,Cr,Co,Cu,In,Fe,Mg,Mn,Ni,Tl,U,V,Zn,Cs,La,Ce,Y,Th,Rb,Eu@10ppm each in 2%HNO3
ICP Multi-element (5) Standard, Dy, Eu, Gd, Ho, Tb @10mg/l each in 2% HNO3
ICP Multi-element (5) Standard, Ag@10 mg/l, As@25 mg/l, Sb@15 mg/l, Se@30 mg/l, Tl@25 mg/l,
ICP Multi-element (5) Standard: Ir, Rh, Ru@0.65mg/l, Pd,Pt @2.6mg/l each in 10% HCl - Shelf life: 1year
ICP Multi-element (5) Standard: Ir, Rh, Ru@0.65mg/l, Pd,Pt @2.6mg/l each in 10% HCl -Shelf life: 1yr
ICP Multi-element (5) Standard: Ir, Rh, Ru @ 0.65mg/l, Pd, Pt @ 2.6mg/l each in 10% HCl
ICP Multi-element (5) Standard Ca,Mg,Na,Si @500ppm; K @250ppm in 2-5%HNO3 + tr HF
ICP Multi-element (5) Standard, Si,Ti,Mo,Sn,Sb @1000ppm each in 5%HNO3
ICP Multi-element (5) Standard Ca, Na@1000ppm, Mg, K @500ppm, Fe @100ppm in 2-5%HNO3
ICP Multi-element (5) Standard, in 1%HCl with Cr @20ppm, Co @10ppm, Zn @20ppm, Ni @1ppm, Fe @1ppm
ICP Multi-element (5) Standard, in 1% HCl with Cr @200ppm, Co @100ppm, Zn @200ppm, Ni @10ppm and Fe @10ppm
ICP Multi-element (6) Standard, Ca,K,Mg,Na,P,S @10,000ppm each in matrix 2-3% HNO3
ICP Multi-element (6) Standard, As, Cd, Co, Cr, Pb, Se @ 50ppm in 2% HNO3
ICP Multi-element (6) Standard, Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn @ 200mg/l in 2% HNO3
ICP Multi-element (6) Standard,  Ca, Fe, Na, Pb, S, Si @10ppm in 2-5% HNO3
ICP Multi-element (6) Standard, Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn @ 200mg/l in 2% HNO3
ICP Multi-element (7) Standard, - Al@100ppm, Ba@100ppm, B@100ppm, K@1000ppm, Si@500ppm, Ag@50ppm & Na@10ppm
ICP Multi-element (7) Standard, Mix in 2% HNO3: Cr@80ppm, As@40ppm, Cu@40ppm, Ni@40ppm, Pb@80ppm, Zn@80ppm, Cd@1.6ppm
ICP Multi-element (7) Standard, As, Cd, Cu, Hg, Pb, Sb, Sn 1000 mg/l each elements
ICP Multi-element (8) Standard,  in 2% HNO3 Al, Ca, Mg, Na, K, Fe, Cu, Mo @1000mg/l each  
ICP Multi-element (8) Standard, As,Ba,Cd,Cr,Mn,Ni,Pb,Se 1000ppm 2-5% HNO3
ICP Multi-element (8) Standard, Ce,Mo,Ni,V @1.6mg/l Cu,Mn @16mg/l and Fe,Zn @20mg/l in 5% HNO3 - Shelf life: 1year
ICP Multi-element (8) Standard, Ce,Mo,Ni,V @1.6mg/l Cu,Mn @16mg/l and Fe,Zn @20mg/l in 5% HNO3 - Shelf life: 1year
ICP Multi-element (8) Standard: Ce,Mo,Ni,V @1.6mg/l Cu,Mn @16mg/l and Fe,Zn @20mg/l in 5% HNO3
ICP Multi-element (8) Standard, As,Ba,Cd,Co,Cr,Mn,Pb,Sb @ 100ppm in 2-5%HNO3 + tr HF
ICP Multi-element (8) Standard As & Ba @2.5ppm, Cr,Ni,Pb,Zn @5ppm, Cd @0.5ppm, Hg @0.2ppm in 2-5% HNO3
ICP Multi-element (9) Standard, (1000ppm each) - Al, Ca, Fe, K, Mg, P, S, Si, Zn - Matrix: 2% HNO3
ICP Multi-element (9) Standard, Mix in 2% Hcl: Ca @1000ppm, P@500ppm, Mg@200ppm, K@1000ppm, Na@500ppm, Cu@5ppm, Zn@10ppm, Mn@10ppm and Fe@20ppm
ICP Multi-element (8) Standard, Al, Fe, Cu, Ca, Zn, Ni, K, Pb 1000ppm each in 5% HNO3 
ICP Multi-element (23) Standard, Fe,K,Ca,Na,Mg 1000 ppm each Ag,Al,As,Ba,Be,Cd,Co,Cr,Cu,Mn,Mo,Ni,Pb,Sb,Se,Tl,V,Zn 100 ppm each, in 5 % HNO3
ICP Multi-element (10) Standard, 1000ppm each of Al, B, Cd, Cr, Cu, Fe, Mn,Ni, Pb, Zn matrix: 2% HNO3
ICP Multi-element (7) Standard, Na@200 ppm,K@8 ppm, Ca@40ppm,Mg@20ppm (Si,Ba,Sr)@4ppm each
ICP Multi-element (7) Standard, containing Na@150ppm,K@6ppm,Ca@30ppm,Mg@15ppm,(Si,Ba,Sr)@3ppm each
ICP Multi-element (7) Standard, containing Na@100ppm,K@ppm,Ca@20ppm,Mg@10ppm,(Si,Ba,Sr)@2ppm each
ICP Multi-element (7) Standard, containing Na@50ppm,K@2ppm,Ca-10ppm, Mg@5ppm,(Si,Ba,Sr)@ 1ppm each
ICP Multi-element (8) Standard in 5% HNO3, Al, Ca, Fe, K, Mg, Na, P, S @1000ppm
ICP Multi-element (15) Standard, 1000 µg/ml in 3.5% HNO3 B,Ge,Hf,Mo,Nb,P,Re,S,Sb,Sr,Sn,Ta,Ti,W,Zr
ICP Multi-element (13) Standard, 1000 µg/ml  in 3.5% HNO3 Ag,Cd,Co,Cr,Cu,Fe,Hg,Mn,Ni,Pb,Tl,V,Zn.
ICP Multi-element (18) Standard, 1000 µg/ml  in 3.5% HNO3 Ag,Al,As,Ba, Be,Cd,Co,Cr,Cu,Mn,Ni,Pb,Se,Th,Tl,U,V,Zn.
ICP Multi-element (43) Standard, in 3.5% HNO3 100µg/ml Ag,Al,As,B,Ba,Be,Ca,Cd,Ce,Co,Cr,Cs,Cu,Dy,Er,Eu,Fe,Ga,Gd,Ho,K,La,Lu,Mg,Mn,Na,Nd,Ni,P,Pb,Pr,Rb,S,Se,Sm,S,Th,Tl,Tm,U,V,Yb,Zn
ICP Multi-element (12) Standard, in 3.5% HNO3 100µg/ml Ge,Hf,Mo,Nb,Sb,Si,Sn,Ta,Te,Ti,W,Zr
ICP Multi-element (6) Standard, Mix in 2.5-5% HNO3 @100ug/ml, In, Bi, Y, Sc, Li, Tb
ICP Multi-element (4) Standard, 1000 µg/ml in 2-5%Nitric acid Ag,Au,Mo,Zr
ICP Multi-element (21) Standard, in 2% HNO3 Ag, Al, As, Ba, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Tl, Th, U, V, Zn, 10 mg/L each 
ICP Multi-element (4) Standard, 1000 µg/ml ICP- Certified prepared in HNO3 Ba, Ca, Mg, Sr.
ICP Multi-element (4) Standard, 1000 µg/ml  in HNO3 Ca, K, Mg, Na.
ICP Multi-element (23) Standard,  1000 µg/ml   in 1 mol/l HNO3,  Ag, Al, B, Ba, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Ga, In, K, Li, Mg, Mn, Na ,Ni, Pb, Sr, Tl, Zn
ICP Multi-element (23) Standard, Ag,Al,B,Ba,Bi,Ca,Cd,Co,Cr,Cu,Fe,Ga,In,K,Li,Mg,Mn,Na,Ni,Pb,Sr,Tl,Zn @1000ppm ea in 1M HNO3
ICP Multi-element (43) Standard, Certified prepared in 3.5% HNO3 1000µg/ml Ag,Al,As,B,Ba,Be,Ca,Cd,Ce,Co,Cr,Cs,Cu,Dy,Er,Eu,Fe,Ga,Gd,Ho,K,La,Lu,Mg,Mn,Na,Nd,Ni,P,Pb,Pr,Rb,S,Se,Sm,S,Th,Tl,Tm,U,V,Yb,Zn
ICP Multi-element (12) Standard, Certified prepared in 3.5% HNO3 1000µg/ml Ge,Hf,Mo,Nb,Sb,Si,Sn,Ta,Te,Ti,W,Zr
ICP Multi-element (22) Standard, 1000 µg/ml in 2-5%Nitric acid Al,B,Ba,Bi, Ca,Cd,Co,Cr,Cu,Fe,Ga,In, K, Li, Mg, Mn ,Na, Ni Pb, Sr,Tl,Zn
ICP Multi-element (18) Standard, 1000 µg/ml  in 2-5%Nitric acid Al,As,Ba,Be,Cd,Co,Cr,Cu,Fe,Li,Mn,Ni,Mo,Pb, Se,Ag,V,Zn
ICP Multi-element (19) Standard: Al, As, Ba, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Mg, Mn, Mo, K, Pb, Ni, Se, Ti, V, Zn @100ppm in 2-5%HNO3
ICP Multi-element (2) Standard Si & S @100ppm in H2O
ICP Multi-element Standard, Ag, Sb, Sn 100ppm in 2-5% HNO3/ Tr HF
ICP Multi-element (33) Standard,  Mg, Sr, Ba, Ti, Zr, U, Hf, V, Nb,Mo, W,Co, Ni, Pb, Pt, Zn, cd, Sn, Pd, Sb, Bi, Se, Th, Nd, Gd, Tb, Dy, Ca, Cr, Mn, Fe, Cu, Al., 1 g/L each, (divided into 3 - 5 bottles)
ICP Multi-element (18) Standard ME10A IN 5% HCL: Ca, Ce, Co, Cr, Cu, Fe, K, La, Ni, P, S, Si Zn - 10ppm; Mg, Mn, Na, Pd - 4ppm; Al - 20ppm
ICP Multi-element (18) Standard ME4 in 5% HCl: Al @8ppm; Ca, Ce, Co, Cr, Cu, Fe, Ni, P, S, Zn, K, La, Si @4ppm; Mg, Mn, Na, Pd @1.6ppm
ICP Multi-element (4) Standard in 7%HCl: Sn, Au, Pd, Rh @1ppm each
ICP Multi-element (4) Standard, Mo,Sb, Sn, Ti, 100 mg/l each, Matrix: 5 % HNO3 + 0,5% HF
ICP Multi-element (18) Standard, Ag,Al,As,Ba,Be,Cd,Co,Cr,Cu,Mn,Ni,Pb,Se,Th,Tl,U,V,Zn 100 mg/l each, Matrix: 5 % HNO3,
ICP Multi-element (5) Standard, K,Na,Ca,Mg, Fe 500 mg/l each, Matrix: 2 % HNO3
ICP Multi-element (3) Standard, in 2% Hydrochloric Acid containing Hg, Ca & Mg @ 100mg/l each
ICP Multi-element (9) Standard, in 2% Nitric Acid containing Cr, Pb, Mn, Cu, Ni, Cd, Sb, As & Fe @ 100mg/l each
ICP Multi-element (9) Standard, in 2% Nitric Acid containing Cr, Pb, Mn, Cu, Ni, Cd, Sb, As & Fe @ 100mg/l each
ICP Multi-element (4) Standard, Li, Y, Ce, Tl at 10mg/l in 2% HNO3
ICP Multi-element (3) Standard, Co, V @ 20mg/l and P @ 100mg/l in 2% HNO3
ICP Multi-element (13) Standard, Al, B, Ba, Ca, Co, Cr, Fe, K, Mg, Na, Ni, P, Zn 1000 mg/l each elements
ICP Multi-element (5) Standard, Sc, Y, In, Tb, Bi at 100.00mg/l in 2% HNO3
ICP Multi-element (23) Standard, Ag, Cr, Fe, Al, Bi, Ga, In, Mg, Ti, Ca, Cu, Mn, Ni, Sr, Cd, K, B, Na, Ba, Co, Li, Pb, Zn Concentration: 1000ppm, Matrix: 5% Nitric Acid 
ICP Multi-element (26) Standard Ag,Al,As,B,Ba,Be,Bi,Cd,Co,Cr,Cu,Fe,Li,Mn,Mo,Ni,Pb,Sb,Se,Sn,Sr,Ti,Tl,U,V,Zn @100mg/l in 5%HNO3 and 0.5% HF
ICP Multi-element (4) Standard, in 5% HNO3 + 0.5% HF , Mo and Sb @ 10ug/ml and Sn, Ti @ 100ug/ml
ICP Multi-element (3) Standard, Pt, Sb, Sn, 100 ppm each elements
ICP Multi-element (3) Standard, Pt, Sb, Sn, 100 ppm each elements
ICP Multi-element (5) Standard, in 2% HNO3 , Ca, Mg, K, Na and P @1000ug/ml
ICP Multi-element (4) Standard, Pd, Pt, Sb, Sn - 100ppm in 10% HCl
ICP Multi-element (4) Standard, Mo, B, P, S 100 ppm each elements,
ICP Multi-element (5) Standard, Mg, Y, Ce, Tl, Co at 100mg/l in 2% HNO3
ICP Multi-element (5) Standard, Li, Y, Ce, Tl, Co at 10.00mg/l in 2% HNO3
ICP Multi-element (6) Standard, Ti, W, Gd, Rb, Te, Th - 100ppm in 5%HNO3 + Trace HF
ICP Multi-element (6) Standard, Fe, Ni, Cr, Cu, Pb, Zn 1000 mg/l each elements
ICP Multi-element (14) Standard, B,Ba,Fe,P,Sr @100mg/l Be, Cr, Cu, Ni @20mg/l Al, Pb @50mg/l Mn, Zn @10mg/l Cd @5mg/l in 2% HNO3
ICP Multi-element (7) Standard, Ti, W, Gd, Pd, Rb, Te, Th, 100 ppm each elements
ICP Multi-element (7) Standard, Ti, W, Gd, Pd, Rb, Te, Th, 100 ppm each elements
ICP Multi-element (8) Standard, Co, Mo, Sn, Tl @20mg/l As, Sb, Se, V @10mg/l in 2% HNO3
ICP Multi-element (9) Standard, Ag, Cd, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Zn - all elements 1000 mg/l
ICP Multi-element (9) Standard, Ag, Cd, Cr, Cu, Fe, Mn, Ni, Pb, Zn - all elements 1000 mg/l
ICP Multi-element (7) Standard, in 2%HNO3-As, Pb@500ug/ml, Cu, Mn, Zn@100ug/ml, Se@ 200ug/ml and Be@50ug/ml
ICP Multi-element (11) Standard, Ge,Hf,Mo,Nb,Si,Sn,Ta,Te,Ti,W,Zr @ 1000mg/l in 3.5%HNO3 + 0.5% HF
ICP Multi-element (7) Standard, in 2%HNO3-As, Pb@500ug/ml, Cu, Mn, Zn@100ug/ml, Se@ 200ug/ml and Be@50ug/ml
ICP Multi-element (5) Standard, Ce, Co, Li, Tl, Y, 10 µg/l each, 2% HNO3
ICP Multi-element (6) Standard, in 2% HNO3: Al, As, Cd, Cu, Fe, Pb at 100ppm each
ICP Multi-element (12) Standard, in 2% HNO3 Be, Sb, Sn, V, Hg, Mo, Se, W, Ti, Si, P, S @ 10mg/l
ICP Multi-element (23) Standard, in 1M HNO3, As, Al, B, Ba, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Ga, In, K, Li, Mg, Mn, Na, Ni, Pb, Sr, Tl, Zn @1000mg/l
ICP Multi-element (8) Standard, Al, Ca, Fe, K, Na, S, Si, Zn, 100 mg/ L each, Matrix: 2% HNO3
ICP Multi-element (12) Standard, Al, As, B, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mg, Zn @5 mg/l each, K @50 mg/l in 2% HNO3
ICP Multi-element (3) Standard, Ag, Hg, Tl @ 10 mg/L in 2% HNO3
ICP Multi-element Standard, 3 elements
ICP Multi-element (27) Standard, Al,Sb,As,Ba,Be,B,Cd,Ca,Cr,Co,Cu,Fe,Pb,Mg,Mn,Mo,Ni,K,Se,Si,Ag,Na,Sr,Ti,Tl,V,Zn @100ppm each in matrice 4% HNO3 + Trace HF
ICP Multi-element (2) Standard, 1000ppm Sn, Ti in HCL
ICP Multi-element (3) Standard, P, S, Si @1000ppm in Water
ICP Multi-element (4) Standard, Ni, Pb, V, Zn @ 1000ppm in HNO3
ICP Multi-element (8) Standard, in 2% HNO3 - Cu, Fe, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na 1000ppm
ICP Multi-element (8) Standard,  Ag, Al, B, Ba, Ca, Cd, Co, Cr @1000ppm
ICP Multi-element Standard, in 2.5% of Glucose (Monohydrate) Na@25ppm, K@100ppm, Mg@5ppm, Ca@50ppm
ICP Multi-element (9) Standard, in 1.2% v/v HN03 : 500ppm Ca, P, 250ppm Mg, Na, 20ppm Co, Cu, Fe, Mn and Zn
ICP Multi-element (9) Standard, 1.2% v/v HN03 : 10ppm Ca, P, Mg, Na, Co, Cu, Fe, Mn and Zn
ICP Multi-element (13) Standard, 1000ppm (Al, As, Ba, Cd, Cu, Cr, Fe, Ni, Pb, Se, Sn, V, Zn) in 2-5% HNO3/Tr HF
ICP Multi-element (13) Standard, 100 mg/l Ag,Cd,Co,Cr,Cu,Fe,Hg,Mn,Ni,Pb,Tl,V,Zn
ICP Multi-element (17) Standard, (in 10% HNO3): Be,Cd,Co,Mn: 10 mg/L each, Cr,Cu,Ni:20 mg/L each, Al,As,Ba,Pb,V:40 mg/L each B,Fe,Se,Ti,Zn: 100 mg/L each
ICP Multi-element (20) Standard, for (in 10% HNO3),  Ag, Ba,Cd,Co,Cu,Fe,Mn,Sr,Zn :10 mg/leach, Al,B, Cr,U, Mo,Na,Ni, Ti,: 50 mg/l each Bi,K,Pb: 100 mg/leach
ICP Multi-element Standard, 5 elements
ICP Multi-element (9) Standard in 2% nitric acid : K at 1000ppm, Ca at 500ppm, P at 400ppm, Na at 240ppm, Mg at 100ppm, Fe at 10ppm, Zn at 6ppm, Cu at 1ppm, Mn at 1ppm
ICP Multi-element (3) Standard, Be, Rh, Sr @10ppm each in 10%HCl
ICP Multi-element (4) Standard, Ca, K, Mg and Na @5000ppm each in 5% HNO3
ICP Multi-element (4) Standard, Mix in 2% HNO3: Ca @1000ppm, Mg @30ppm, K @80ppm, and Na @10ppm
ICP Multi-element (4) Standard, Mix in 2% HNO3: Fe @200ppm, Cu @5ppm, Zn @5ppm, Mn@100ppm
ICP Multi-element (4) Standard, Mix in 2% HCl: Ba, Mg, Zn and Pb @100ppm each
ICP Multi-element (7) Standard,  in 15% HCl: Hf , Ir, Sb, Sn, Ta, Ti, Zr @100ppm each Matrix: 15 % HCl
ICP Multi-element (7) Standard, Na, K, Ca, Mg, Al, Fe, Cu @1000 ppm each in 2-5% HNO3
ICP Multi-element (8) Standard,  in 2% HNO3 Al, Ca, Mg, Na, K, Fe, Cu, Mo @1000mg/l each  
ICP Multi-element (9) Standard,  in 1M HNO3 Part A: As, Be, Cd, Cr, Pb, Ni, Se, Tl, 100 ppm each, Part B:Hg  100 ppm 
ICP Multi-element (9) Standard, in 5% HNO3 elements: As, Be, Cd, Cr(VI), Hg, Ni, Pb, Se, Tl @1mg/l 
ICP Multi-element (3) Standard B, P, S, 100±0.2mg/l matrix H2O (supplied in Amber Plastic single Neck bottle)
ICP Multi-element (5) Standard, Ba, Se, Si, Sn, Sr 100±0.2mg/L matrix 5% HNO3 +trace HF (to be supplied in Amber Plastic Single Neck bottle)
ICP Multi-element (3) Standard, in 2% Hydrochloric Acid containing Hg, Ca & Mg @ 100mg/l each
ICP Multi-element (18) Standard, in 2%HNO3, As, Cd, Se, Cr, Cu @10ug/ml and Ni, Pb, Zn, Ba, Al, B, Be,Co, Fe, Mn, Sr, Tl, V @100ug/ml
ICP Multi-element (4) Standard, for (in 10% HNO3) K:200 mg/L, Mg:400 mg/L, Na:1000 mg/L, Ca: 2000 mg/L
ICP Multi-element (15) Standard, Au,Ce,Hf,Ir,La,Nb,Nd,Pd,Pt,Re,Rh,Ru,Sn,Y,Zr, 100ppm each 20% HCI 
ICP Multi-element (24) Standard, Ag,Al,As,Ba,Be,Bi,Ca,Cd,Co,Cr,Cu,Fe,K,Mg,Mn,Mo,Na,Ni,Pb,Sb,Se,TL,V,Zn 100ppm each 5%HNO3 + 1%HF 
ICP Multi-element (3) Standard, As, Mn, Pb - 100 ppm each Matrix: 5 % HNO3,
ICP Multi-element (8) Standard, Si, S, Mo, W, Ti, Nb, Hf, Ta - 1000 ppm each Matrix: 5 % HNO3 + tr. HF
ICP Multi-element (4) Standard, Sn, Sb, Pd, Zr - 1000 ppm each Matrix: 5 % HNO3 + tr. HF
ICP Multi-element (22) Standard, Al, Li, Be, Na, Mg, P, K, Ca, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Rb, Sr, Y,Ag, Cd  in 5 % HNO3
ICP Multi-element (13) Standard, Cs, Ba, Pb, Sm, Eu, Gd, Dy, Nd, La, Ce, Er, Tm, Tl (thallium) - 1000 ppm, in 5 % HNO3
ICP Multi-element (17) Standard, 17 elements Al, As, B, Cd, Cr3+, Co, Cu, Fe, Pb, Mn, Ni, Sb, Se, Si, Sn,V, Zn each element 100 mg/l Matrix: 5% HNO3 + tr. HF
ICP Multi-element (5) Standard,  Ca, K, Mg, Na, P - 1000ppm in 2%HNO3
ICP Multi-element (20) Standard Ca,Na,Al,Fe @5000ppm, K,Mg,P @500ppm, Zn @200ppm, Mn @100ppm, As,Cr,Cu,Ni,Se,Pb,V @20ppm, Co @10ppm, Sn @5ppm, U,Cd @2ppm  in 2-5% HNO3
ICP Multi-element (23) Mix Standard: Ag,Al,B,Ba,Bi,Ca,Cd,Co,Cr,Cu,Fe,Ga,In,K,Li,Mg,Mn,Na,Ni,Pb,Sr,Tl,Zn @ 1000ppm each in 2-5%HNO3
ICP multi-element (27) standard Ag,Al,As,Ba,Be,Ca,Cd,Co,Cr,Cs,Cu,Fe,Ga,K,Li,Mg,Mn,Na,Ni,Pb,Rb,Se,Sr,Tl,U,V,Zn @10ug/ml each in 2-5% HNO3
ICP Multi-element (4) Standard: Cr & Mn@40ppm, Fe@150ppm, As@20ppm in 2-5% HNO3
ICP Multi-element (4) Standard: Cr & Mn@1ppm, Fe@3.5ppm, As@0.5ppm in 2-5% HNO3
ICP Multi-element (4) standard:Fe @1000ppm, Cu, Pb, Zn @10ppm each in 2-5% HNO3
ICP Multi-element (5) Standard: Ca@10000ppm, Na & Mg@3000ppm, Ni@2ppm, K@500ppm in 2-5% HNO3
ICP Multi-element (5) Standard: Ca@2500ppm; Na & Mg@750ppm;Ni@0.5ppm,K@100ppm in 2-5% HNO3
ICP Multi-element (5) Standard: Fe@3ppm, Cu @2ppm, K @30ppm, Mg @5ppm, Mn @0.5ppm in 2% HNO3
ICP Multi-element (5) Standard: Fe@3ppm, Cu @2ppm, K @30ppm, Mg @5ppm, Mn @0.5ppm in 2% HNO3
ICP Multi-element (9) standard: Na @500ppm, K,Ca @2000ppm, P @1000ppm, Fe,Zn @5ppm, Mg @200ppm, Mn @0.3ppm & Cu @0.5ppm in 2-5% HNO3
ICP Multi-element (9) standard: Na @1000ppm, K,Ca @4000ppm, P @2000ppm, Fe,Zn @10ppm, Mg @300ppm, Mn @0.4ppm & Cu @1ppm in 2-5% HNO3
ICP Multi-element (9) standard: Na @700ppm, K,Ca @3000ppm, P @1500ppm, Fe,Zn @25ppm, Mg @200ppm, Mn @0.25ppm & Cu @1.5ppm in 2-5% HNO3
ICP Multi-element (9) standard: Na @1000ppm, K,Ca @4000ppm, P @2000ppm, Fe,Zn @50ppm, Mg @250ppm, Mn @0.3ppm & Cu @2.5ppm in 2-5% HNO3
ICP Multi-element (9) standard: Na,K,Ca,Mg @100ppm, P @500ppm, Fe,Zn @2ppm, Mn @0.2ppm & Cu @0.1ppm in 2-5% HNO3
ICP Multi-element (39) Standard,  @100ppm: Ag,Al,As,B,Be,Bi,Ca,Cd,Co,Cr,Cs,Cu,Fe,Ga,In,K,Li,Mg,Mn,Na,Ni,Pb,Rb,Se,Sr,Tl,U,V,Zn in 5%HNO3, Ge,Mo,Nb,Sb,Ta,Ti,W,Zr in 5%HNO3+0.2%HF, Pd,Sn in 10%HCl 
ICP Multi-element (23) Standard in 5% HNO3, Ag, Cr, Fe, Al, Bi, Ga, In, Mg, Ti, Ca, Cu, Mn, Ni, Sr, Cd, K, B, Na, Ba, Co, Li, Pb, Zn  - Concentration: 1000ppm
ICP Multi-element Standard, USP 232/233 Compliance 1, Mixed ICP
ICP Multi-element Standard, USP 232/233 Compliance 2, 6 elements
ICP Multi-element (6) Standard, USP (USP232): Ir, Os, Pd, Pt, Rh, Ru @ 10mg/l each in 15% HCL
ICP Multi-element (12) Standard,  in 2% HNO3+tr HF (supplied Part 1 & 2 @100ml ea) elements Part 1: Zn 1mg/L, Fe 2.5 mg/L, Mg 10mg/L, P 25mg/L, Ca 50mg/L, K 50mg/L, Na 25mg/L  elements Part 2: Se 20µg/L, Cr 40µg/L, Mo 40µg/L, Cu 250µg/L, Mn 250µg/L
ICP Multi-element (15) Standard, in 5% HNO3: K 500 mg/L Al, As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Se, Mo, Sr, Zn 50 mg/L each elements 
ICP Multi-element (15) Standard,  in 5% HNO3 K 500 mg/L Al, As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Se, Mo, Sr, Zn 50 mg/L each elements Shelf Life: 18mths from date of manufacture
ICP Multi-element (3) Standard, in 2% HNO3+tr HF (supplied Part 1 & 2 @ 100ml each) elements Part 1: Ni 5mg/L, Ge 5mg/L elements Part 2: Te 5µg/L
ICP Multi-element (16) Standard in 2-5% HNO3: Al,As,Sn 2.5ppm Ba 20ppm, Cd,Sb 0.5ppm, Cr, Cu 7ppm, Mn 1ppm, Mo 3ppm, Ni 4ppm, Fe, P, Pb 5ppm, Se 0.7ppm, Zn 15ppm
ICP Multi-element (9) Standard, 10mg/l in 10% HCl + 0.2% HF (Au,Hf,Ir,Pd,Pt,Rh,Sb,Sn,Te)
ICP Multi-element (12) Standard, 10mg/l ea in 5% HNO3 + 0.2% HF (B,Ge,Mo,Nb,P,Re,S,Si,Ta,Ti,W,Zr)
ICP Multi-element (27) Standard, 10mg/l each in 2% HNO3 + trace HF (Ag,Al,As,Ba,Be,Ca,Cd,Co,Cr,Cs,Cu,Fe,Ga,K,Li,Mg,Mn,Na,Ni,Pb,Rb,Se,Sr,Ti,U,V,Zn)
ICP Multi-element (28) Standard, @ 100ppm each in 5% HNO3 (supplied as Part A & B) PART A - Al, As, B, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Pb, Se, Sr, Ti, Tl, V, Zn  PART B - Ag & Sb 
ICP Multi-element (6) Standard Mn, Mo, Cu, Fe, Pb & Zn @1000mg/l each in 2% HNO3
ICP Multi-element (7) Standard, 10mg/l ea 5% HNO3 (Bi, Ho, In, Li, sc, Tb, Y)
ICP Multi-element (8) Standard, Al, Ca, Cr, K, Li, Mg, Na, Ni, 1g/L each elements, Matrix: 2% HNO3
ICP Multi-element (8) Standard, Al, Ca, Cr, K, Li, Mg, Na, Ni, 1g/l each elements Matrix: 2% HNO3
ICP Multi-element (21) Standard, in 5% HNO3: Sb, As, Be, Ca, Cd, Cr, Co, Cu, Fe, Pb, Li, Mg, Mn, Mo, Ni, Se, Sr, Tl, Zn, Ti V 100mg/l each
ICP Multi-element (24) Standard, in 2% HNO3 (Al, B, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Ga, K, Li, Mg, Mn, Na, Ni, Pb, Se, Sr, Te, Tl, Zn 100mg/l each
ICP Standard Rhodium in 3% HNO3 1000µg/ml
ICP Standard Boron as H3BO3 1000mg/l, in 0.5M ammonium, ( trac. to NIST)
ICP Standard Barium as Ba(NO3)2 1000 mg/l in 0.5M HNO3, (trac. to NIST)
ICP Standard Iron as Fe 1000 mg/L, in 0.5M HNO3, ( trac. to NIST) 
ICP Standard Silicon as SiO2 1000 mg/L, in 1M HNO3 + 1- 2% HF, ( trac. to NIST) 
ICP Standard, Mercury in 5% HNO3 10ug/ml
ICP Standard, Osmium 100ppm in 2% HCl
ICP Standard Osmium 1000 ppm, Matrix: 5 % HCl
ICP Standard Silver 100µg/ml IN 2-5% HNO3
ICP Standard Silver 2-5% HNO3 1000µg/ml
ICP Standard Silver 2-5% HNO3 1000µg/ml
ICP Standard Silver 2 - 5% HNO3 (v/v) 1000µg/ml
ICP Standard Silver 2 - 5% HNO3 (v/v) 10000µg/ml
ICP Standard Silver 10000µg/ml in 2-5% HNO3
ICP Standard Silver 3.5% HNO3 10000µg/ml
ICP standard Aluminium 10ppm in 2-5% HNO3
ICP Standard Aluminium 2 - 5% HNO3 (v/v) 100µg/ml
ICP Standard Aluminum 1ppm, in 5% HNO3
ICP Standard Aluminium 1000µg/ml in 2-5% HNO3
ICP Standard Aluminium 5% HCl (v/v) 1000µg/ml
ICP Standard Aluminium 1000µg/ml in 2-5% HNO3
ICP Standard Aluminium 1000ug/ml in 2-5% HCl
ICP Standard Aluminium 3.5% HNO3 1000µg/ml
ICP Standard Aluminium 1000µg/ml in 2-5% HNO3
ICP Standard Aluminium 5% HCl (v/v) 1000µg/ml
ICP Standard Aluminium 1000µg/ml in 2-5% HNO3
ICP Standard Aluminium in 2-5% HNO3 10000µg/ml
ICP Standard Aluminium 5% HCl (v/v) 10000µg/ml
ICP Standard Aluminium 10000µg/ml in 2-5% HNO3
ICP Standard Aluminum 2-5% HCI 10000µg/ml
ICP Standard Aluminium 3.5% HNO3 10000µg/ml
ICP standard Aluminium 2-5% HCI 10000ug/ml
ICP Standard Arsenic 10ppm in 2% HNO3
ICP Standard Arsenic 100µg/ml in 2-5% HNO3
ICP Standard Arsenic 2 - 5% HNO3 (v/v) 100 µg/ml
ICP Standard Arsenic 2-5% HNO3 1000µg/ml
ICP Standard Arsenic 2-5% HNO3 1000µg/ml
ICP Standard Arsenic 2-5% HCI 1000µg/ml
ICP Standard Arsenic 2 - 5% HNO3 (v/v) 1000µg/ml
ICP Standard Arsenic 2 - 5% HNO3 (v/v) 1000µg/ml
ICP Standard Arsenic 2 - 5% HNO3 (v/v) 10000µg/ml
ICP Standard Arsenic 2-5% HNO3 10000µg/ml
ICP Standard Arsenic 2-5% HCI 10000µg/ml
ICP Standard Arsenic 3.5% HNO3 10000µg/ml
ICP Standard Arsenic 0,5 M HNO3 100mg/l
ICP Standard Gold 1ppm in 5% HCl 
ICP Standard Gold 10% HCI 1µg/ml
ICP Standard Gold 10% HCI 2µg/ml
ICP Standard Gold 10% HCI 5µg/ml
ICP Standard Gold 10000mg/l in 2M HCL 
ICP Standard Gold 100µg/ml in 5% HCl (v/v)
ICP Standard Gold 1000mg/l in 2M HCL 
ICP Standard Gold 1000µg/ml in 5% HCl
ICP Standard Gold 1000µg/ml in 5% HCl
ICP Standard Gold 1000µg/ml in 5% HCl
ICP Standard Gold 3,000mg/l in 2M HCL
ICP Standard Gold 10000µg/ml in 5% HCl (v/v)
ICP Standard Gold 10% HCI 10000µg/ml
ICP Standard Gold 10% HCl 10000µg/ml
ICP Standard Boron 10ppm in H2O
ICP Standard Boron H2O 100µg/ml
ICP Standard Boron H2O 1000µg/ml
ICP Standard Boron H2O 1000µg/ml
ICP Standard Boron H2O 1000µg/ml
ICP Standard Boron H2O 5000µg/ml
ICP Standard Boron H2O 5000µg/ml
ICP Standard Boron 10000µg/ml in H2O
ICP Standard Boron H2O 10000µg/ml
ICP Standard Boron 10000 ppm in 0.5N HN03
ICP Standard Boron at 2500ppm in H2O
ICP Standard Boron at 2500ppm in H2O
ICP Standard Boron 20ppm
ICP Standard Barium 2 - 5% HNO3 (v/v) 10µg/ml
ICP Standard Barium 2 - 5% HNO3 (v/v) 100µg/ml
ICP Standard Barium 2-5% HNO3 1000µg/ml
ICP Standard Barium 2% HCl (v/v) 1000µg/ml
ICP Standard Barium 2-5% HNO3 1000µg/ml
ICP Standard Barium 2-5% HCI 1000µg/ml
ICP Standard Barium 2 - 5% HNO3 (v/v) 1000µg/ml
ICP Standard Barium 2% HCl (v/v) 1000µg/ml
ICP Standard Barium 2-5% HNO3 10000µg/ml
ICP Standard Barium 2% HCl (v/v) 10000µg/ml
ICP Standard Barium 2-5% HNO3 10000µg/ml
ICP Standard Barium 2-5% HCI 10000µg/ml
ICP Standard Barium 3.5% HNO3 10000µg/ml
ICP Standard Beryllium 2 - 5% HNO3 (v/v) 10µg/ml
ICP Standard Beryllium 2 - 5% HNO3 (v/v) 100µg/ml
ICP Standard Beryllium 2-5% HNO3 1000µg/ml
ICP Standard Beryllium 2-5% HNO3 1000µg/ml
ICP Standard Beryllium 2-5% HNO3 1000µg/ml
ICP Standard Beryllium 2 - 5% HNO3 (v/v) 10000µg/ml
ICP Standard Beryllium 2-5% HNO3 10000µg/ml
ICP Standard Beryllium 3.5% HNO3 10000µg/ml
ICP Standard Bismuth 2 to 5% HNO3 100µg/ml
ICP Standard Bismuth 2 to 5% HNO3 100µg/ml
ICP Standard Bismuth 2 to 5% HNO3 100µg/ml
ICP Standard Bismuth 1000µg/ml in 2 - 5% HNO3
ICP Standard Bismuth 10% HNO3 1000µg/ml
ICP Standard Bismuth 1000 ppm, Matrix: 1.5mol/l HNO3
ICP Standard Bismuth 2 - 5% HNO3 (v/v) 1000µg/ml
ICP Standard Bismuth 2 - 5% HNO3 (v/v) 10000µg/ml
ICP Standard Bismuth 10% HNO3 10000µg/ml
ICP Standard Bismuth 2-5% HNO3 10000µg/ml
ICP Standard Carbon H2O 1000µg/ml
ICP Standard Carbon 1000µg/ml in H2O
ICP Standard Carbon H2O 10000µg/ml
ICP Standard Calcium 2 - 5% HNO3 (v/v) 10µg/ml
ICP Standard Calcium 2 - 5% HNO3 (v/v) 100µg/ml
ICP Standard Calcium 2-5% HNO3 1000µg/ml
ICP Standard Calcium 2% HCl (v/v) 1000µg/ml
ICP Standard Calcium 2-5% HNO3 1000µg/ml
ICP Standard Calcium 2-5% HCI 1000µg/ml
ICP Standard Calcium 1000ppm in 2% HNO3
ICP Standard Calcium 2% HCl (v/v) 1000µg/ml
ICP Standard Calcium 2-5% HNO3 1000µg/ml
ICP Standard Calcium 2-5% HNO3 10000µg/ml
ICP Standard Calcium 2% HCl (v/v) 10000µg/ml
ICP Standard Calcium 2-5% HNO3 10000µg/ml
ICP Standard Calcium 2-5% HCI 10000µg/ml
ICP Standard Calcium 2-5% HNO3 10000µg/ml
ICP Standard Calcium 2-5% HCI 10000ug/ml
ICP Standard Calcium 2 - 5% HNO3 (v/v) 5000µg/ml
ICP Standard Cadmium @10ppm in 2% HNO3
ICP Standard Cadmium 100µg/ml in 2-5% HNO3
ICP Standard Cadmium 2-5% HNO3 100µg/ml
ICP Standard Cadmium 2-5% HNO3 1000µg/ml
ICP Standard Cadmium 2% HCl 1000µg/ml
ICP Standard Cadmium 2-5% HNO3 1000µg/ml
ICP Standard Cadmium 2-5% HCI 1000µg/ml
ICP Standard Cadmium 2-5% HNO3 1000µg/ml
ICP Standard Cadmium 2% HCl (v/v) 1000µg/ml
ICP Standard Cadmium in 0,5 M HNO3, 1000mg/l
ICP Standard Cadmium 2 - 5% HNO3 (v/v) 10000µg/ml
ICP Standard Cadmium 2% HCl 10000µg/ml
ICP Standard Cadmium 2-5% HNO3 10000µg/ml
ICP Standard Cadmium 2-5% HCI 10000µg/ml
ICP Standard Cadmium 3.5% HNO3 10000µg/ml
ICP Standard Cerium 100ppm in 2-5 HNO3
ICP Standard Cerium 2-5% HNO3 1000µg/ml
ICP Standard Cerium 2-5% HNO3 1000µg/ml
ICP Standard Cerium 2-5% HNO3 1000µg/ml
ICP Standard Cerium 2 - 5% HNO3 (v/v) 10000µg/ml
ICP Standard Cerium 2-5% HNO3 10000µg/ml
ICP Standard Cerium 3.5% HNO3 10000µg/ml
ICP Standard Chloride 1000ppm in H2O
ICP Standard Cobalt 2 - 5% HNO3 (v/v) 10µg/ml
ICP Standard Cobalt 2 - 5% HNO3 (v/v) 100µg/ml
ICP Standard Cobalt 2-5% HNO3 100µg/ml
ICP Standard Cobalt 2-5% HNO3 1000µg/ml
ICP Standard Cobalt 2-5% HNO3 1000µg/ml
ICP Standard Cobalt 1000µg/ml in 2-5% HCl
ICP Standard Cobalt 2-5% HNO3 1000µg/ml
ICP Standard  Cobalt in 0,5 M HNO3, 1000mg/l
ICP Standard Cobalt 2 - 5% HNO3 (v/v) 10000µg/ml
ICP Standard Cobalt 2% HCl (v/v) 10000µg/ml
ICP Standard Cobalt 2-5% HNO3 10000µg/ml
ICP Standard Cobalt 2-5% HCI 10000µg/ml
ICP Standard Cobalt 3.5% HNO3 10000µg/ml
ICP Standard Cobalt 2-5% HCI 10000ug/ml
ICP Standard Chromium 2 - 5% HNO3 (v/v) 10µg/ml
ICP Standard Chromium 2 - 5% HNO3 (v/v) 100µg/ml
ICP Standard Chromium 2% HNO3 100µg/ml
ICP Standard Chromium 2-5% HNO3 1000µg/ml
ICP Standard Chromium 2% HCl (v/v) 1000µg/ml
ICP Standard Chromium Cr 3+, 1000 ppm, starting material Cr(NO3)3 . 9H2O in 2-5% HNO3
ICP Standard Chromium Cr 6+, 1000 ppm, starting material K2Cr2O7 in H2O
ICP Standard Chromium 2% HCl (v/v) 1000µg/ml
ICP Standard Chromium 2-5% HNO3 1000µg/ml
ICP Standard Chromium 2-5% HCI 1000µg/ml
ICP Standard Chromium H2O 1000µg/ml
ICP Standard Chromium 2-5% HNO3 1000µg/ml
ICP Standard Chromium 2% HCl (v/v) 1000µg/ml
ICP Standard Chromium 2 - 5% HNO3 (v/v) 10000µg/ml
ICP Standard Chromium 2% HCl (v/v) 10000µg/ml
ICP Standard Chromium 2-5% HNO3 10000µg/ml
ICP Standard Chromium 2-5% HCI 10000µg/ml
ICP Standard Chromium 3.5% HNO3 10000µg/ml
ICP Standard Chromium H2O 10000µg/ml
ICP Standard Chromium 2-5% HCI 10000ug/ml
ICP Standard Cesium 100 µg/ml in 2-5 HNO3
ICP Standard Cesium 2-5% HNO3 1000µg/ml
ICP Standard Cesium 2-5% HNO3 1000µg/ml
ICP Standard Cesium 2 - 5% HNO3 (v/v) 1000µg/ml
ICP Standard Cesium 2 - 5% HNO3 (v/v) 10000µg/ml
ICP Standard Cesium 10000µg/ml in 2-5% HNO3
ICP Standard Copper 2-5% HNO3 10µg/ml
ICP Standard Copper 2-5% HNO3 100µg/ml
ICP Standard Copper 100ppm in 2-5% HNO3
ICP Standard Copper 2-5% HNO3 1000µg/ml
ICP Standard Copper 2% HCl (v/v) 1000µg/ml
ICP Standard Copper 2-5% HNO3 1000µg/ml
ICP Standard Copper 2-5% HCI 1000µg/ml
ICP Standard Copper 2% HNO3 1000µg/ml
ICP Standard Copper 2% HCl (v/v) 1000µg/ml
ICP Standard Copper 2-5% HNO3 1000µg/ml
ICP Standard Copper 2 - 5% HNO3 (v/v) 10000µg/ml
ICP Standard Copper 2% HCl (v/v) 10000µg/ml
ICP Standard Copper 2-5% HNO3 10000µg/ml
ICP Standard Copper 2-5% HCI 10000µg/ml
ICP Standard Copper 3.5% HNO3 10000µg/ml
ICP Standard Copper 2-5% HCI 10000ug/ml
ICP Standard Dysprosium 2 - 5% HNO3 (v/v) 100µg/ml
ICP Standard Dysprosium 2-5% HNO3 1000µg/ml
ICP Standard Dysprosium 2-5% HNO3 1000µg/ml
ICP Standard Dysprosium 2 - 5% HNO3 (v/v) 1000µg/ml
ICP Standard Dysprosium 2 - 5% HNO3 (v/v) 10000µg/ml
ICP Standard Dysprosium 2-5% HNO3 10000µg/ml
ICP Standard Eribium 2 - 5% HNO3 (v/v) 100µg/ml
ICP Standard Erbium 2-5% HNO3 1000µg/ml
ICP Standard Erbium 2-5% HNO3 1000µg/ml
ICP Standard Eribium 2 - 5% HNO3 (v/v) 1000µg/ml
ICP Standard Eribium 2 - 5% HNO3 (v/v) 10000µg/ml
ICP Standard Erbium 2-5% HNO3 10000µg/ml
ICP Standard Europium 2 - 5% HNO3 (v/v) 100µg/ml
ICP Standard Europium 2-5% HNO3 1000µg/ml
ICP Standard Europium 2-5% HNO3 1000µg/ml
ICP Standard Europium 2 - 5% HNO3 (v/v) 1000µg/ml
ICP Standard Europium 2 - 5% HNO3 (v/v) 10000µg/ml
ICP Standard Europium 2-5% HNO3 10000µg/ml
ICP Standard Iron 10µg/ml in 2-5% HNO3
ICP Standard Iron 100 µg/ml in 2-5% HNO3
ICP Standard Iron 100ppm in 2-5% HNO3
ICP Standard Iron 2-5% HNO3 1000µg/ml
ICP Standard Iron 2-5% HCl (v/v) 1000µg/ml
ICP Standard Iron 2-5% HNO3 1000µg/ml
ICP Standard Iron 2-5% HCI 1000µg/ml
ICP Standard Iron 3.5% HNO3 1000µg/ml
ICP Standard Iron 2% HNO3 1000µg/ml
ICP Standard Iron 2-5% HCl (v/v) 1000µg/ml
ICP Standard Iron 2-5% HNO3 (v/v) 10000µg/ml
ICP Standard Iron 2-5% HCl (v/v) 10000µg/ml
ICP Standard Iron 2-5% HNO3 10000µg/ml
ICP Standard Iron 2-5% HCI 10000µg/ml
ICP Standard Iron 3.5% HNO3 10000µg/ml
ICP Standard Iron 2-5% HNO3 10000µg/ml
ICP Standard Iron 2-5% HCI 10000ug/ml
ICP Standard Gadolinium 2 - 5% HNO3 (v/v) 100µg/ml
ICP Standard Gallium 2-5% HNO3 1000µg/ml
ICP Standard Gallium 2-5% HNO3 1000µg/ml
ICP Standard Gallium 2 - 5% HNO3 (v/v) 1000µg/ml
ICP Standard Gallium 2 - 5% HNO3 (v/v) 10000µg/ml
ICP Standard Gallium 2-5% HNO3 10000µg/ml
ICP Standard Gadolinium 2 - 5% HNO3 (v/v) 100µg/ml
ICP Standard Gadolinium 2-5% HNO3 1000µg/ml
ICP Standard Gadolinium 2-5% HNO3 1000µg/ml
ICP Standard Gadolinium 2 - 5% HNO3 (v/v) 1000µg/ml
ICP Standard Gadolinium 2 - 5% HNO3 (v/v) 10000µg/ml
ICP Standard Gadolinium 2-5% HNO3 10000µg/ml
ICP Standard Germanium 1% HF + 5% HNO3 (v/v) 100µg/ml
ICP Standard Germanium H2O/ Trace HF 1000µg/ml
ICP Standard Germanium H2O/Trace HF 1000µg/ml
ICP Standard Germanium H2O/ Trace HF 1000µg/ml
ICP Standard Germanium 1% HF + 5% HNO3 (v/v) 10000µg/ml
ICP Standard Germanium H2O/ Trace HF 10000µg/ml
ICP Standard Hafnium 1% HF + 5% HNO3 (v/v) 100µg/ml
ICP Standard Hafnium 2-5% HCI 1000µg/ml
ICP Standard Hafnium 2-5% HCI 1000µg/ml
ICP Standard Hafnium 1% HF + 5% HNO3 (v/v) 1000µg/ml
ICP Standard Hafnium 1% HF + 5% HNO3 (v/v) 10000µg/ml
ICP Standard Hafnium 2-5% HCI 10000µg/ml
ICP Standard Mercury @ 0.1ppm in 5% HNO3  
ICP Standard Mercury @ 0.5ppm in 5% HNO3 
ICP Standard Mercury @ 1ppm in 5% HNO3 
ICP Standard Mercury @1ppm in 2-5% HNO3
ICP Standard Mercury @ 2ppm in 5% HNO3 
ICP Standard Mercury @ 5ppm in 5% HNO3
ICP Standard Mercury 10mg/l in 5% HNO3
ICP Standard Mercury 2 to 5% HNO3 100µg/ml
ICP Standard Mercury 2-5% HNO3 100µg/ml
ICP Standard Mercury 2-5% HNO3 1000µg/ml
ICP Standard Mercury 100µg/ml in 4% HNO3
ICP Standard Mercury 10% HNO3 1000µg/ml (1000ppm)
ICP Standard Mercury 10% HNO3 1000µg/ml
ICP Standard  Mercury in 2M HNO3, 100mg/l
ICP Standard Mercury 2-5% HNO3 1000µg/ml
ICP Standard Mercury 2 - 5% HNO3 (v/v) 10000µg/ml
ICP Standard Mercury 10% HNO3 10000µg/ml
ICP Standard Mercury 1mg/l in 10% HNO3
ICP Standard Mercury @ 5ppm in 2- 5% HNO3 
ICP Standard Holmium 2 - 5% HNO3 (v/v) 100µg/ml
ICP Standard Holmium 2-5% HNO3 1000µg/ml
ICP Standard Holmium 2-5% HNO3 1000µg/ml
ICP Standard Holmium 2 - 5% HNO3 (v/v) 1000µg/ml
ICP Standard Holmium 2 - 5% HNO3 (v/v) 10000µg/ml
ICP Standard Holmium 2-5% HNO3 10000µg/ml
ICP Standard Indium 2 to 5% HNO3 100µg/ml
ICP Standard Indium 2 to 5% HNO3 100µg/ml
ICP Standard Indium 2 to 5% HNO3 100µg/ml
ICP Standard Indium 2-5% HNO3 1000µg/ml
ICP Standard Indium 2-5% HNO3 1000µg/ml
ICP Standard Indium 3.5% HNO3 1000µg/ml
ICP Standard Indium 2-5% HNO3 1000µg/ml
ICP Standard Indium 2 - 5% HNO3 (v/v) 10000µg/ml
ICP Standard Indium 2-5% HNO3 10000µg/ml
ICP Standard Indium 2-5% HNO3 10000µg/ml
ICP Standard Iridium 5% HCl (v/v) 100µg/ml
ICP Standard Iridium 10% HCI 1000µg/ml
ICP Standard Iridium 10% HCI 1000µg/ml
ICP Standard Iridium 5% HCl (v/v) 1000µg/ml
ICP Standard Iridium 5% HCl (v/v) 10000µg/ml
ICP Standard Iridium 10% HCI 10000µg/ml
ICP Standard Potassium 10µg/ml in 2-5% HNO3
ICP Standard Potassium 100 µg/ml in 2-5% HNO3
ICP Standard Potassium 2-5% HNO3 1000µg/ml
ICP Standard Potassium H2O 1000µg/ml
ICP Standard Potassium 2-5% HNO3 1000µg/ml
ICP Standard Potassium 1000µg/ml in 2-5% HCl
ICP Standard Potassium 3.5% HNO3 1000µg/ml
ICP Standard Potassium 2% HNO3 1000µg/ml
ICP Standard Potassium H2O 1000µg/ml
ICP Standard Potassium 2-5% HNO3 1000µg/ml
ICP Standard Potassium 2-5% HNO3 10000µg/ml
ICP Standard Potassium H2O 10000µg/ml
ICP Standard Potassium 2-5% HNO3 10000µg/ml
ICP Standard Potassium 2-5% HCI 10000µg/ml
ICP Standard Potassium 3.5% HNO3 10000µg/ml
ICP Standard Potassium 2 - 5% HNO3 (v/v) 5000µg/ml - Shelf-Life: 2Yrs
ICP Standard Magnesium 3.5% HNO3 1000µg/ml
ICP Standard Lanthanum 2 - 5% HNO3 (v/v) 100µg/ml
ICP Standard Lanthanum 2-5% HNO3 1000µg/ml
ICP Standard Lanthanum 2-5% HNO3 1000µg/ml
ICP Standard Lanthanum 2 - 5% HNO3 (v/v) 1000µg/ml
ICP Standard Lanthanum 2 - 5% HNO3 (v/v) 10000µg/ml
ICP Standard Lanthanum 2-5% HNO3 10000µg/ml
ICP Standard Lithium 2 to 5% HNO3 100µg/ml
ICP Standard Lithium 2 to 5% HNO3 100µg/ml
ICP Standard Lithium 2-5% HNO3 1000µg/ml
ICP Standard Lithium 2 - 5% HCl (v/v) 1000µg/ml
ICP Standard Lithium 2-5% HNO3 1000µg/ml
ICP Standard Lithium 2-5% HCI 1000µg/ml
ICP Standard Lithium 2-5% HNO3 1000µg/ml
ICP Standard Lithium 2 - 5% HCl (v/v) 1000µg/ml
ICP Standard Lithium in 0,5 M HNO3, 1000mg/l
ICP Standard Lithium 2-5% HNO3 10000µg/ml
ICP Standard Lithium 2 - 5% HCl (v/v) 10000µg/ml
ICP Standard Lithium 2-5% HNO3 10000µg/ml
ICP Standard Lithium 2-5% HCI 10000µg/ml
ICP Standard Lutetium 2 - 5% HNO3 (v/v) 100µg/ml
ICP Standard Lutetium 2-5% HNO3 1000µg/ml
ICP Standard Lutetium 2-5% HNO3 1000µg/ml
ICP Standard Lutetium 2 - 5% HNO3 (v/v) 1000µg/ml
ICP Standard Lutetium 2 - 5% HNO3 (v/v) 10000µg/ml
ICP Standard Lutetium 2-5% HNO3 10000µg/ml
ICP Standard Magnesium 100µg/ml IN 2-5 HNO3
ICP Standard Magnesium 2-5% HNO3 1000µg/ml
ICP Standard Magnesium 2 - 5% HCl (v/v) 1000µg/ml
ICP Standard Magnesium 2-5% HNO3 1000µg/ml
ICP Standard Magnesium 2-5% HCI 1000µg/ml
ICP Standard Magnesium 3.5% HNO3 1000µg/ml
ICP Standard Magnesium 2-5% HNO3 1000µg/ml
ICP Standard Magnesium 2 - 5% HCl (v/v) 1000µg/ml
ICP Standard  Magnesium in 0,5 M HNO3, 1000mg/l
ICP Standard Magnesium 2-5% HNO3 10000µg/ml
ICP Standard Magnesium 2 - 5% HCl (v/v) 10000µg/ml
ICP Standard Magnesium 2-5% HNO3 10000µg/ml
ICP Standard Magnesium 2-5% HCI 10000µg/ml
ICP Standard Magnesium 3.5% HNO3 10000µg/ml
ICP Standard Magnesium 2-5% HCI 10000ug/ml
ICP Standard Magnesium 2 - 5% HNO3 (v/v) 5000µg/ml - Shelf-Life: 2Yrs
ICP Standard Manganese 2 - 5% HNO3 (v/v) 10µg/ml
ICP Standard Manganese 2 - 5% HNO3 (v/v) 100µg/ml
ICP Standard Manganese 2-5% HNO3 100µg/ml
ICP Standard Manganese 1ppm, in 5% HNO3
ICP Standard Manganese 2-5% HNO3 1000µg/ml
ICP Standard Manganese 2-5% HNO3 1000µg/ml
ICP Standard Manganese 2-5% HNO3 1000µg/ml
ICP Standard Manganese in 0,5 M HNO3, 1000mg/l
ICP Standard Manganese 2 - 5% HNO3 (v/v) 10000µg/ml
ICP Standard Manganese 2-5% HNO3 10000µg/ml
ICP Standard Manganese 3.5% HNO3 10000µg/ml
ICP Standard Manganese 2-5% HCI 10000ug/ml
ICP Standard Molybdenum 2% NH4OH (v/v) 10µg/ml
ICP Standard Molybdenum 2% NH4OH (v/v) 100µg/ml
ICP Standard Molybdenum in 2% NH4OH 100µg/ml
ICP Standard Molybdenum 1000µg/ml in 2 to 5% HNO3 + trace HF
ICP Standard Molybdenum 1000µg/ml in 1% HCl
ICP Standard Molybdenum H2O 1000µg/ml
ICP Standard Molybdenum H2O 1000µg/ml
ICP Standard Molybdenum 1000 ppm, Matrix: water
ICP Standard Molybdenum in 2% NH4 0H, 1000mg/l
ICP Standard Molybdenum 2%NH4OH 1000µg/ml
ICP Standard Molybdenum 2% NH4OH (v/v) 10000µg/ml
ICP Standard Molybdenum 3.5% NH4OH 10000µg/ml
ICP Standard Molybdenum H2O 10000µg/ml
ICP Standard Sodium 2-5% HNO3 10µg/ml
ICP Standard Sodium 100µg/ml in 2-5% HNO3
ICP Standard Sodium 2-5% HNO3 1000µg/ml
ICP Standard Sodium H2O 1000µg/ml
ICP Standard Sodium 2-5% HNO3 1000µg/ml
ICP Standard Sodium 2-5% HCI 1000µg/ml
ICP Standard Sodium 3.5% HNO3 1000µg/ml
ICP Standard Sodium 2-5% HNO3 1000µg/ml
ICP Standard Sodium H2O 1000µg/ml
ICP Standard  NaNO3 in 0,5 M HNO3, 1000mg/l
ICP Standard Sodium 2-5% HNO3 1000µg/ml
ICP Standard Sodium 2 - 5% HNO3 (v/v) 10000µg/ml
ICP Standard Sodium H2O 10000µg/ml
ICP Standard Sodium 2-5% HNO3 10000µg/ml
ICP Standard Sodium 2-5% HCI 10000µg/ml
ICP Standard Sodium 3.5% HNO3 10000µg/ml
ICP standard Sodium 2-5%, HCI 10000ug/ml
ICP Standard Sodium 2 - 5% HNO3 (v/v) 5000µg/ml - Shelf-Life: 2Yrs
ICP Standard Niobium 1% HF + 5% HNO3 (v/v) 100µg/ml
ICP Standard Niobium H2O/tr HF 1000µg/ml
ICP Standard Niobium H2O/tr HF 1000µg/ml
ICP Standard Niobium 1% HF + 5% HNO3 (v/v) 1000µg/ml
ICP Standard Niobium 1% HF + 5% HNO3 (v/v) 10000µg/ml
ICP Standard Niobium H2O/tr HF 10000µg/ml
ICP Standard Neodymium 2 - 5% HNO3 (v/v) 100µg/ml
ICP Standard Neodymium 2-5% HNO3 1000µg/ml
ICP Standard Neodymium 2-5% HNO3 1000µg/ml
ICP Standard Neodymium 2 - 5% HNO3 (v/v) 1000µg/ml
ICP Standard Neodymium 2 - 5% HNO3 (v/v) 10000µg/ml
ICP Standard Neodymium 2-5% HNO3 10000µg/ml
ICP Standard Nickel 2 - 5% HNO3 (v/v) 10µg/ml
ICP Standard Nickel 2 - 5% HNO3 (v/v) 100µg/ml
ICP Standard Nickel 100ppm in 2% HNO3
ICP Standard Nickel 2-5% HNO3 1000µg/ml
ICP Standard Nickel 2-5% HNO3 1000µg/ml
ICP Standard Nickel 2% HNO3 1000µg/ml
ICP Standard Nickel 2 - 5% HNO3 (v/v) 10000µg/ml
ICP Standard Nickel 2-5% HNO3 10000µg/ml
ICP Standard Nickel 3.5% HNO3 10000µg/ml
ICP Standard Nickel 2-5% HCI 10000ug/ml
ICP Standard Osmium 5% HCl 1000PPM
ICP Standard Osmium 5% HCl 1000PPM
ICP Standard Osmium 5% HCl 10000µg/ml
ICP Standard Phosphorus in H2O 10µg/ml
ICP Standard Phosphorus 0.05% H2SO4 (v/v) 100µg/ml
ICP Standard Phosphorus in H2O 100 µg/ml
ICP Standard Phosphorus in H2O 100µg/ml
ICP Standard Phosphorus 1000µg/ml in 2 to 5% HNO3
ICP Standard Phosphorus H2O 1000µg/ml
ICP Standard Phosphorus in H2O 1000µg/ml
ICP Standard Phosphorus H2O 1000µg/ml
ICP Standard Phosphorus 0.05% H2SO4 (v/v) 1000µg/ml
ICP Standard Phosphorus 2 % HNO3 1000µg/ml
ICP Standard Phosphorus H2O 1000µg/ml
ICP Standard Phosphorus 10000µg/ml in 2 to 5% HNO3
ICP Standard Phosphorus 0.05% H2SO4 (v/v) 10000µg/ml
ICP Standard Phosphorusin H2O 10000µg/ml
ICP Standard Phosphorus H2O 10000µg/ml
ICP Standard Phosphorus in H2O 10000µg/ml
ICP Standard Phosphorus in water @ 5000µg/ml - Shelf-Life: 2Yrs
ICP Standard Lead @10ppm in 2% HNO3
ICP Standard Lead 100µg/ml in 2-5% HNO3
ICP Standard Lead 2-5% HNO3 1000µg/ml
ICP Standard Lead 2-5% HNO3 1000µg/ml
ICP Standard Lead 2% HNO3 1000µg/ml
ICP Standard Lead 2 - 5% HNO3 (v/v) 10000µg/ml
ICP Standard Palladium 5% HCl (v/v) 10000µg/ml
ICP Standard Lead 2-5% HNO3 10000µg/ml
ICP Standard Lead 3.5% HNO3 10000µg/ml
ICP Standard Palladium 5% HCl 100µg/ml
ICP Standard Palladium 1000µg/ml in 10% HCl (srm 3138)
ICP Standard Palladium 1000µg/ml in 5% HCl
ICP Standard Palladium 1000µg/ml in 10% HCl
ICP Standard Palladium 1000µg/ml in 5% HCl
ICP Standard Palladium 5% HCl (v/v) 1000µg/ml
ICP Standard Palladium 10000µg/ml in 5% HCl
ICP Standard Palladium 10000µg/ml in 5% HCl
ICP Standard Praseodymium 5% HCl (v/v) 100µg/ml
ICP Standard Praseodymium 2-5% HNO3 1000µg/ml
ICP Standard Praseodymium 2-5% HNO3 1000µg/ml
ICP Standard Praseodymium 5% HCl (v/v) 1000µg/ml
ICP Standard Praseodymium 5% HCl (v/v) 10000µg/ml
ICP Standard Praseodymium 2-5% HNO3 10000µg/ml
ICP Standard Platinum ICP-MS 100ppm in 5% HCL
ICP Standard Platinum 1000µg/ml in 10% HCl
ICP Standard Platinum 1000µg/ml in 10% HCl (srm 3140)
ICP Standard Platinum 1000µg/m in 5% HCl
ICP Standard Platinum 1000µg/m in 5% HCl
ICP Standard Platinum 1000 ppm, Matrix: 2mol/l HCl
ICP Standard Phosphate, NH4H2PO4,H2O, 1000mg/l
ICP Standard Platinum 5% HCl (v/v) 1000µg/ml
ICP Standard Platinum 5% HCl (v/v) 10000µg/ml
ICP Standard Platinum 10000µg/ml in 10% HCl
ICP Standard Rubidium 100ppm IN 2-5% HNO3
ICP Standard Rubidium 2-5% HNO3 1000µg/ml
ICP Standard Rubidium 2-5% HNO3 1000µg/ml
ICP Standard Rubidium 2 - 5% HNO3 (v/v) 1000µg/ml
ICP Standard Rubidium 2 - 5% HNO3 (v/v) 10000µg/ml
ICP Standard Rubidium 2-5% HNO3 10000µg/ml
ICP Standard Rhenium 100µg/ml in H2O
ICP Standard Rhenium 1000µg/ml in 2 to 5% HNO3
ICP Standard Rhenium H2O 1000µg/ml
ICP Standard Rhenium H2O 1000µg/ml
ICP Standard Rhenium H2O 1000µg/ml
ICP Standard Rhenium H2O 10000µg/ml
ICP Standard Rhenium 10000µg/ml in H2O
ICP Standard Rhodium 5% HCl (v/v) 100µg/ml
ICP Standard Rhodium 100µg/ml in 5% HNO3
ICP Standard Rhodium 100µg/ml in 2-5% HNO3
ICP Standard Rhodium 10% HCl 1000µg/ml
ICP Standard Rhodium 1000µg/ml in 10% HCl (SRM 3144)
ICP Standard Rhodium 1000µg/ml in 10% HCl
ICP Standard Rhodium 5% HCl (v/v) 1000µg/ml
ICP Standard Rhodium 5% HCl (v/v) 10000µg/ml
ICP Standard Rhodium 10000µg/ml in 10% HCl
ICP Standard Ruthenium 5% HCl (v/v) 100µg/ml
ICP Standard Ruthenium 10% HCI 1000µg/ml
ICP Standard Ruthenium 1000µg/ml in 10% HCl
ICP Standard Ruthenium 5% HCl (v/v) 1000µg/ml
ICP Standard Ruthenium 10% HCI 10000µg/ml
ICP Standard Ruthenium 10000ppm in 10% HCL
ICP Standard Ruthenium 10% HCI 10000µg/ml
ICP Standard Sulphur @15ppm in 1%HCl
ICP Standard Sulphur 30ppm in 1%HCl
ICP Standard Sulphur H2O 100µg/ml
ICP Standard  Sulfate in H2O 100mg/l
ICP Standard Sulphur H2O 1000µg/ml
ICP Standard Sulphur in H2O 1000µg/ml
ICP Standard Sulphur H2O 1000µg/ml
ICP Standard  Sulfate, (NH4)2SO4, H2O 1000mg/l
ICP Standard Sulphur 10000µg/ml in 2-5%HNO3
ICP Standard Sulphur H2O 10000µg/ml
ICP Standard Sulphur in H2O 10000µg/ml
ICP Standard Sulphur H2O 10000µg/ml
ICP Standard Sulphur in water @ 5000µg/ml - Shelf-Life: 2Yrs
ICP Standard Antimony 1% HF + 5% HNO3 (v/v) 10µg/ml
ICP Standard Antimony 1% HF + 5% HNO3 (v/v) 100µg/ml
ICP Standard Antimony 1% HCl (v/v) 1000µg/ml
ICP Standard Antimony 1%HF +5% HNO3 1000µg/ml
ICP Standard Antimony 10% HCl (v/v) 1000µg/ml
ICP Standard Antimony 6%Tartaric Acid 1000µg/ml
ICP Standard Antimony 20% HCl (in Teflon) 1000µg/ml
ICP Standard Antimony 1% HF + 5% HNO3 (v/v) 1000µg/ml
ICP Standard Antimony 10% HCl (v/v) 1000µg/ml
ICP Standard Antimony 1% HF + 5% HNO3 (v/v) 10000µg/ml
ICP Standard Antimony 10% HCl (v/v) 10000µg/ml
ICP Standard Antimony + tr HNO3 10000µg/ml
ICP Standard Antimony 20% HCI (in Teflon) 10000µg/ml
ICP Standard Scandium 2-5% HNO3 (v/v) 100µg/ml
ICP Standard Scandium 2-5% HNO3 100µg/ml
ICP Standard Scandium 1000µg/ml in 2-5% HNO3
ICP Standard Scandium 1000µg/ml in 2-5% HNO3
ICP Standard Scandium 1000µg/ml in 3.5% HNO3
ICP Standard Scandium 1000µg/ml in 2-5% HNO3 (v/v)
ICP Standard Scandium  2-5% HNO3 (v/v) 10000µg/ml
ICP Standard Scandium 2-5% HNO3 10000µg/ml
ICP Standard Selenium@1ppm in 1%HCl
ICP Standard Selenium @5ppm in 1%HCl
ICP Standard Selenium @10ppm in 1%HCl
ICP Standard Selenium 2-5% HNO3 10µg/ml
ICP Standard Selenium 2 - 5% HNO3 (v/v) 100µg/ml
ICP Standard Selenium 2-5% HNO3 100µg/ml
ICP Standard Selenium 2-5% HNO3 1000µg/ml
ICP Standard Selenium 2-5% HNO3 1000µg/ml
ICP Standard Selenium 2-5% HNO3 1000µg/ml
ICP Standard  Selenium in 0,5 M HNO3, 1000mg/l
ICP Standard Selenium 2-5% HNO3 1000µg/ml
ICP Standard Selenium 2 - 5% HNO3 (v/v) 10000µg/ml
ICP Standard Selenium 2-5% HNO3 10000µg/ml
ICP Standard Selenium 2-5% HNO3 0.5µg/ml
ICP Standard Silicon 50ppm in 1% HCl
ICP Standard Silicon 100ppm in 1%HCl
ICP Standard Silicon 100µg/ml in 0.05% HF (v/v)
ICP Standard Silicon 1000µg/ml in 2 to 5% HNO3 + trace HF
ICP Standard Silicon 1000µg/ml in 2 to 5% HNO3
ICP Standard Silicon 1000µg/ml in H2O
ICP Standard Silicon H2O/tr HF 1000µg/ml
ICP Standard Silicon in H2O 1000µg/ml
ICP Standard Silicon H2O 1000µg/ml
ICP Standard Silicon H2O/tr HF 1000µg/ml
ICP Standard Silicon 1000µg/ml in 2 to 5% HNO3 + trace HF
ICP Standard Silicon 1000µg/ml in 2 to 5% HNO3
ICP Standard Silicon 1000mg/l in H2O
ICP Standard Silicon 0.05% HF (v/v) 1000µg/ml
ICP Standard Silicon H2O 10000µg/ml
ICP Standard Silicon H2O/tr HF 10000µg/ml
ICP Standard Silicon in H2O 10000µg/ml
ICP Standard Silicon H2O 10000µg/ml
ICP Standard Silicon H2O/tr HF 10000µg/ml
ICP Standard Silicon 0.05% HF (v/v) 10000µg/ml
ICP Standard Samarium 2 - 5% HNO3 (v/v) 100µg/ml
ICP Standard Samarium 2-5% HNO3 1000µg/ml
ICP Standard Samarium 2-5% HNO3 1000µg/ml
ICP Standard Samarium 2 - 5% HNO3 (v/v) 1000µg/ml
ICP Standard Samarium 2 - 5% HNO3 (v/v) 10000µg/ml
ICP Standard Samarium 2-5% HNO3 10000µg/ml
ICP Standard Tin 1% HF + 5% HNO3 (v/v) 100µg/ml
ICP Standard Tin 10ug/ml in water + trace HF
ICP Standard Tin 1000ug/ml in 1% HCl
ICP Standard Tin 1000ug/ml in 10% HCl
ICP Standard Tin 1000ppm in 1%HF+5%HNO3
ICP Standard Tin 1% HNO3/1%HF 1000µg/ml
ICP Standard Tin 20% HCl/1% HF in Teflon 1000µg/ml
ICP Standard Tin 1000µg/ml in 10% HCl
ICP Standard Tin in 2M HC1, 1000mg/l
ICP Standard Tin 1% HF + 5% HNO3 (v/v) 1000µg/ml
ICP Standard Tin 1% HF + 5% HNO3 (v/v) 1000µg/ml
ICP Standard Tin 1000ppm in 1%HF+5%HNO3
ICP Standard Tin 20% HCl (v/v) 10000µg/ml
ICP Standard Tin 1% HF + 5% HNO3 (v/v) 10000µg/ml
ICP Standard Tin 10000µg/ml in 2% HNO3
ICP Standard Tin 3.5% HNO3 10000µg/ml
ICP Standard Tin 20% HCl/1% HF in Teflon 10000µg/ml
ICP Standard Strontium 2 - 5% HNO3 (v/v) 100µg/ml
ICP Standard Strontium 2-5% HNO3 1000µg/ml
ICP Standard Strontium 2 - 5% HCl (v/v) 1000µg/ml
ICP Standard Strontium 2-5% HNO3 1000µg/ml
ICP Standard Strontium 2-5% HCI 1000µg/ml
ICP Standard Strontium 2 - 5% HNO3 (v/v) 1000µg/ml
ICP Standard Strontium 2 - 5% HCl (v/v) 1000µg/ml
ICP Standard Strontium 2 - 5% HNO3 (v/v) 10000µg/ml
ICP Standard Strontium 2 - 5% HCl (v/v) 10000µg/ml
ICP Standard Strontium 2-5% HNO3 10000µg/ml
ICP Standard Strontium 2-5% HCI 10000µg/ml
ICP Standard Strontium 3.5% HNO3 10000µg/ml
ICP Standard Tantalum 100µg/ml in 1% HF + 5% HNO3 (v/v)
ICP Standard Tantalum H2O/tr HF 1000µg/ml
ICP Standard Tantalum H2O/tr HF 1000µg/ml
ICP Standard Tantalum 1% HF + 5% HNO3 (v/v) 1000µg/ml
ICP Standard Tantalum 1% HF + 5% HNO3 (v/v) 10000µg/ml
ICP Standard Tantalum H2O/tr HF 10000µg/ml
ICP Standard Terbium 2-5% HNO3 100µg/ml
ICP Standard Terbium 2-5% HNO3 100µg/ml
ICP Standard Terbium 2-5% HNO3 100µg/ml
ICP Standard Terbium 2-5% HNO3 1000µg/ml
ICP Standard Terbium 2-5% HNO3 1000µg/ml
ICP Standard Terbium 2-5% HNO3 1000µg/ml
ICP Standard Terbium 2 - 5% HNO3 (v/v) 10000µg/ml
ICP Standard Terbium 2-5% HNO3 10000µg/ml
ICP Standard Tellurium 10µg/ml in 2-5% HNO3
ICP Standard Tellurium 100µg/ml in 2-5% HNO3
ICP Standard Tellurium 1000µg/ml in 2-5% HNO3
ICP Standard Tellurium 1000µg/ml in 1% HCl
ICP Standard Barium 2 - 5% HNO3 (v/v) 10000µg/ml
ICP Standard Tellurium 10% HCI 1000µg/ml
ICP Standard Tellurium 5% HNO3 1000µg/ml
ICP Standard Tellurium 10% HCI 1000µg/ml
ICP Standard Tellurium 1000µg/ml in 2-5% HNO3
ICP Standard Tellurium 20% HNO3 10000µg/ml
ICP Standard Tellurium in 30% HCI (Teflon) 10000µg/ml
ICP Standard Tellurium in 30% HCI (Teflon) 10000µg/ml
ICP Standard Thorium 2 - 5% HNO3 (v/v) 100µg/ml
ICP Standard Thorium 2-5% HNO3 1000µg/ml
ICP Standard Thorium 2-5% HNO3 1000µg/ml
ICP Standard Thorium 2 - 5% HNO3 (v/v) 1000µg/ml
ICP Standard Thorium in 2-5% HNO3 10000µg/ml
ICP Standard Thorium 2-5% HNO3 10000µg/ml
ICP Standard Thorium 3.5% HNO3 10000µg/ml
ICP Standard Titanium 1% HF + 5% HNO3 (v/v) 100µg/ml
ICP Standard Titanium 1000µg/ml in 2 to 5% HNO3 + trace HF
ICP Standard Titanium 1000µg/ml in 2 to 5% HNO3
ICP Standard Titanium 1000±10mg/l in 1% HF + 5% HNO3 (v/v)
ICP Standard Titanium 20% HCI in 40% HCl (Teflon) 1000µg/ml
ICP Standard Titanium H2O/tr HF 1000µg/ml
ICP Standard Titanium 1% HF + 5% HNO3 (v/v) 1000µg/ml
ICP Standard Titanium 1% HF + 5% HNO3 (v/v) 10000µg/ml
ICP Standard Titanium 20%HCl 10000µg/ml
ICP Standard Titanium 20% HCI in 40% HCl (Teflon) 10000µg/ml
ICP Standard Titanium H2O/tr HF 10000µg/ml
ICP Standard Thallium 2 - 5% HNO3 (v/v) 10µg/ml
ICP Standard Thallium 2 - 5% HNO3 (v/v) 100µg/ml
ICP Standard Thallium 1000µg/ml in 2-5% HNO3
ICP Standard Thallium 2-5% HNO3 1000µg/ml
ICP Standard Thallium 2 - 5% HNO3 (v/v) 1000µg/ml
ICP Standard Thallium 2 - 5% HNO3 (v/v) 10000µg/ml
ICP Standard Thallium 2-5% HNO3 10000µg/ml
ICP Standard Thallium 20%HCl 10000µg/ml
ICP Standard Thulium 2 - 5% HNO3 (v/v) 100µg/ml
ICP Standard Thulium 2-5% HNO3 1000µg/ml
ICP Standard Thulium 2-5% HNO3 1000µg/ml
ICP Standard Thulium 2 - 5% HNO3 (v/v) 1000µg/ml
ICP Standard Thulium 2 - 5% HNO3 (v/v) 10000µg/ml
ICP Standard Thulium 2-5% HNO3 10000µg/ml
ICP Standard Uranium 2 - 5% HNO3 (v/v) 10µg/ml
ICP Standard Uranium 2 - 5% HNO3 (v/v) 100µg/ml
ICP Standard Uranium 2-5% HNO3 1000µg/ml
ICP Standard Uranium 2-5% HNO3 1000µg/ml
ICP Standard Uranium 2 - 5% HNO3 (v/v) 1000µg/ml
ICP Standard Uranium 3.5% HNO3 10000µg/ml
ICP Standard Vanadium 2 - 5% HNO3 (v/v) 10µg/ml
ICP Standard Vanadium 2 - 5% HNO3 (v/v) 100µg/ml
ICP Standard Vanadium 2% HNO3 1000µg/ml
ICP Standard Vanadium 2% HNO3 1000µg/ml
ICP Standard Vanadium 2% HCI 1000µg/ml
ICP Standard Vanadium 2 - 5% HNO3 (v/v) 1000µg/ml
ICP Standard Vanadium 2-5% HNO3 1000µg/ml
ICP Standard Vanadium 2 - 5% HNO3 (v/v) 10000µg/ml
ICP Standard Vanadium 15% HNO3 10000µg/ml
ICP Standard Vanadium 15% HCI 10000µg/ml
ICP Standard Vanadium 10% HNO3 10000µg/ml
ICP Standard Tungsten 1000µg/ml in 1% HNO3 + 2%HF
ICP Standard Tungsten 1000µg/ml in 2% NH4OH (v/v)
ICP Standard Tungsten 1000µg/ml in 1% HNO3 + 2%HF
ICP Standard Tungsten 1000µg/ml in 2% NH4OH (v/v)
ICP Standard Tungsten 1000µg/ml in 2% NH4OH (v/v)
ICP Standard Tungsten 10000µg/ml in 2% NH4OH (v/v)
ICP Standard Tungsten 10000µg/ml in 2% HNO3+5% HF
ICP Standard Tungsten 10000µg/ml in 2% NH4OH (v/v)
ICP Standard Yttrium 2-5% HNO3 100µg/ml
ICP Standard Yttrium 2-5% HNO3 100µg/ml
ICP Standard Yttrium 2-5% HNO3 100µg/ml
ICP Standard Yttrium 2-5% HNO3 100µg/ml
ICP Standard Yttrium 2-5% HNO3 1000µg/ml
ICP Standard Yttrium 2-5% HNO3 1000µg/ml
ICP Standard Yttrium 2-5% HNO3 1000µg/ml
ICP Standard Yttrium 2 - 5% HNO3 (v/v) 10000µg/ml
ICP Standard Yttrium 2-5% HNO3 10000µg/ml
ICP Standard Yttrium 2-5% HNO3 10000µg/ml
ICP Standard Ytterbium 2-5% HNO3 1000µg/ml
ICP Standard Ytterbium 2-5% HNO3 1000µg/ml
ICP Standard Ytterbium 2 - 5% HNO3 (v/v) 1000µg/ml
ICP Standard Ytterbium 2 - 5% HNO3 (v/v) 10000µg/ml
ICP Standard Ytterbium 2-5% HNO3 10000µg/ml
ICP Standard Zinc 100 µg/ml in 2-5% HNO3
ICP Standard Zinc 100ppm in 2-5% HNO3
ICP Standard Zinc 2-5% HNO3 1000µg/ml
ICP Standard Zinc 2% HCl (v/v) 1000µg/ml
ICP Standard Zinc 2-5% HNO3 1000µg/ml
ICP Standard Zinc 2-5% HCI 1000µg/ml
ICP Standard Zinc 1000ppm in 2% HNO3
ICP Standard Zinc 2% HCl (v/v) 1000µg/ml
ICP Standard Zinc 2 - 5% HNO3 (v/v) 10000µg/ml
ICP Standard Zinc 2% HCl (v/v) 10000µg/ml
ICP Standard Zinc 2-5% HNO3 10000µg/ml
ICP Standard Zinc 2-5% HCI 10000µg/ml
ICP Standard Zinc 3.5% HNO3 10000µg/ml
ICP Standard Zinc 2-5% HCI 10.000ug/ml
ICP Standard Zirconium 1% HF + 5% HNO3 (v/v) 100µg/ml
ICP Standard Zirconium 2-5% HNO3 1000µg/ml
ICP Standard Zirconium 2-5% HNO3 1000µg/ml
ICP Standard Zirconium 10% HCI 1000µg/ml
ICP Standard Zirconium 1% HF + 5% HNO3 (v/v) 1000µg/ml
ICP Standard Zirconium 1% HF + 5% HNO3 (v/v) 1000µg/ml
ICP Standard Zirconium 1% HF + 5% HNO3 (v/v) 10000µg/ml
ICP Standard Zirconium 2-5% HNO3 10000µg/ml
ICP Standard Zirconium 3.5% HNO3 10000µg/ml
ICP Standard Iron 100ppm in 2% HNO3
ICP Standard Iron 10ppm in 2% HNO3
ICP Multi-element Spiking Standard 10 elements in 5% HNO3
ICP Multi-element Spiking Standard 17 elements
ICP Multi-element Spiking Standard 7 elements
ICP Multi-element Spiking Standard 8 elements
ICP Multi-element (12) Tuning Standard,  in 2% HNO3,  Be, Co, Cs, In, Li, Mg, Pb, Sc, Tb, Tm, U, Y @ 50mg/L each 
ICP Multi-element Tuning Standard for iCAP Q
ICP Multi-element Tuning Standard, 5 elements in 2% HNO3
ICP Multi-element Tuning Standard 10 elements in 2-5% HNO3
ICP Multi-element Tuning Standard 11 elements in 5% HNO3
ICP Multi-element Tuning Standard 12 elements in 2-5% HNO3
ICP Multi-element Tuning Standard 15 elements
ICP Multi-element Tuning Standard 4 elements, in 2% HNO3
ICP Multi-element Tuning Standard 20 elements in 2% HNO3 tr. Tart
ICP Multi-element Tuning Standard, 22 elements in 2-5% HNO3
ICP Multi-element Tuning Standard 22 elements in 2-5% HNO3
ICP Multi-element Tuning Standard 23 elements in 2-5% HNO3
ICP Multi-element (15) Tuning Standard Al,As,Ba,Cd,Cr,Co,Cu,Pb,Mn,Mo,Ni,Se,Sr,Zn @50ppm and K @500ppm in 2-5%HNO3
ICP Multi-element Tuning Standard 25 elements
ICP Multi-element Tuning Standard 2 elements in 5% HNO3
ICP Multi-element Tuning Standard 12 elements in 2-5% HNO3
ICP Multi-element Tuning Standard 33 elements in 20% HCL tr. HF
ICP Multi-element Tuning Standard 3 elements in 1% HNO3 0.5% HCl
ICP Multi-element Tuning Standard 4 elements in 2% HNO3
ICP Multi-element Tuning Standard 4 elements in 5% HNO3
ICP Multi-element Tuning Standard 4 elements in 2% HNO3
ICP Multi-element Tuning Standard 4 elements in 5% HNO3
ICP Multi-element (10)Tuning Standard in 5% HNO3, Ba,Be,Bi,Ce,Co,In,Li,Ni,Pb,U @10ppm each
ICP Multi-element Tuning Standard 5 elements in 2-5% HNO3
ICP Multi-element Tuning Standard 5 elements in 2-5% HNO3
ICP Multi-Element (5) Tuning Standard according to Test Methods 200.8 & 05.2
ICP Multi-element Tuning Standard 6 elements in 5% HNO3
ICP Multi-element Tuning Standard 6 elements in 1% HNO3
ICP Multi-element (6) Tuning Standard Ba, Ce, Co, In, Li, U in 2-5% HNO3
ICP Multi-element Tuning Standard 9 elements in Hydrochloric (tr. Nitric Acid)
ICP Multi-element Tuning Standard 9 elements in 2-5% HNO3
ICP Multi-element (9)Tuning  Standard  100 µg/ml Ba,Be,Ce,Co,In,Mg,Pb,Th,Tl , in 2-5 % Nitric acid
ICP Multi-element (9)Tuning  Standard 1000 µg/ml Ba,Be,Ce,Co,In,Mg,Pb,Th,Tl , in 2-5 % Nitric acid
ICP Multi-element Verification Standard 10 elements in 20% HCL
ICP Multi-element Verification Standard 10 elements in 20% HCL
ICP Multi-element Verification Standard 11 elements in 5% HNO3
ICP Multi-element Verification Standard 11 elements in 5% HNO3
ICP Multi-element Verification Standard 14 elements
ICP Multi-element Verification Standard 16 elements
ICP Multi-element Verification Standard 16 elements
ICP Multi-element Verification Standard 17 elements according to Test Method 6010
ICP Multi-element Verification Standard 18 elements
ICP Multi-element Verification Standard 20 elements in 5% HNO3 tr. F- tr. Tart.
ICP Multi-element Verification Standard 21 elements according to Test Method 200.7
ICP Multi-element Verification Standard 21 elements in 5% HNO3
ICP Multi-element Verification Standard 24 elements in 2-5% HNO3
ICP Multi-element Verification Standard 4 elements in 5% HNO3
ICP Multi-element Verification Standard 4 elements in 5% HNO3
ICP Multi-element Verification Standard 5 elements in 2-5% HNO3
ICP Multi-element Verification Standard 7 elements
ICP Multi-element Verification Standard 7 elements
Plasma Calibration Standard : B, Cd, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Zn @10mg/L; Al, Fe, Mg, Na, P, S @100mg/L, K @300mg/L, Ca @1000mg/L in 4%HNO3
Plasma Calibration Standard : B, Cd, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Zn @10mg/L; Al, Fe, Mg, Na, P, S @100mg/L, K @300mg/L, Ca @1000mg/L in 4%HNO3 - 500ml
Plasma Calibration Standard: As,B,Be,Bi,Cd,Co,Cr,Cu,Li,Mn,Mo,Ni,Pb,Sb,Se,Sr,Ti,Tl,V,Zn @10mg/L; Al,Fe,Mg,Na,P,S @100mg/L; K@300mg/L; Ca @1000mg/L in 4%HNO3 - 500ml
Ionic Strength Adjuster ISA Solution Silver  5M NaNO3
Ionic Strength Adjuster ISA Solution Barium4M LiCl
Ionic Strength Adjuster ISA Solution Bromide ISA 5M NaNO3
Ionic Strength Adjuster ISA Solution Calcium ISA 4M KCI
Ionic Strength Adjuster ISA Solution Cadmium ISA 5M NaNO3
Ionic Strength Adjuster ISA Solution Chloride ISA 5M NaNO3
Ionic Strength Adjuster ISA Solution Cyanide ISA 10M Sodium Hydroxide
Ionic Strength Adjuster ISA Carbon Dioxide Solution
Ionic Strength Adjuster ISA Solution Copper 5M NaNO3
Ionic Strength Adjuster ISA Solution 5M Mercury NaNO3
Ionic Strength Adjuster ISA Solution Iodide 5M NaNO3
Ionic Strength Adjuster ISA Solution Potassium 5M NaCl
Ionic Strength Adjuster ISA Solution Magnesium 4M KCl
Ionic Strength Adjuster ISA Solution Nitrate 2M (NH4)2SO4
Ionic Strength Adjuster ISA Solution Sodium Based Standard
Ionic Strength Adjuster ISA Solution Ammonium 4M LiCl
Ionic Strength Adjuster ISA Solution Ammonia 10M Sodium Hydroxide
Ionic Strength Adjuster ISA Solution Lead ISA 2.5M NaNO3
Ionic Strength Adjuster ISA Solution Perchlorate 2M (NH4)2SO4
Ionic Strength Adjuster ISA Solution Sulphide ISA 10M Sodium Hydroxide
Ionic Strength Adjuster ISA Solution Thiocyanate ISA 5M NaNO3
Ionic Strength Adjuster ISA Solution Sulphur Dioxide ISA 2M H2SO4
Ionic Strength Adjuster ISA Water Hardness 4M KCl Solution
TISAB Solution
TISAB II
TISAB 11 Solution
TISAB Solution
TISAB Solution Fluoride
TISAB Buffer solution  Reagent grade
TISAB Buffer solution  Reagent grade
TISAB IV Solution
TISAB IV Solution
TISAB IV Solution
Ionic Strength Adjuster Solution Fluoride TISAB3
Ionic Strength Adjuster Solution Fluoride TISAB3 (Bag in Box)
Ion Selective Electrode Ammonia Gas Sensing Solution
Ion Selective Electrode ISE Standard Ammonia
Ion Selective Electrode ISE Standard Silver 1000ppm
Ion Selective Electrode ISE Standard Barium 1000ppm
Ion Selective Electrode ISE Standard Bromide 1000ppm
Ion Selective Electrode Calcium 10mg/L Standard
Ion Selective Electrode Calcium 100mg/L standard
ISE Standard Calcium 1000ppm
Cadmium Ion Standard (0.1M Cd) for ISE
Cadmium Ion Standard (0.1M Cd) for ISE
Ion Selective Electrode ISE Standard Cadmium 1000ppm
Ion Selective Electrode Standard Chloride 100ppm
Ion Selective Electrode ISE Standard Chloride 1000ppm
Ion Selective Electrode Standard Cyanide 1,000ppm
Ion Selective Electrode Standard Cyanide 1,000ppm
Ion Selective Electrode ISE Standard Cyanide 1000ppm
Ion Selective Electrode ISE Standard Carbon Dioxide 1000ppm
Ion Selective Electrode ISE Standard Copper 1000ppm
Ion Selective Electrode Standard Fluoride 1ppm
Ion Selective Electrode Standard Fluoride 10ppm
Ion Selective Electrode ISE Standard Fluoride 100ppm
Ion Selective Electrode ISE Standard Fluoride 10ppm
Ion Selective Electrode ISE Standard Fluoride 10ppm
Ion Selective Electrode ISE Standard Fluoride 1ppm
Ion Selective Electrode ISE Standard Fluoride 1000ppm
Ion Slective Electrode Standard Mercury 1000ppm
Ion Selective Electrode ISE Standard Iodide 1000ppm
Ion Selective Electrode ISE Standard Potassium 1000ppm
Ion Selective Electrode Standard Magnesium 1,000ppm
Ion Selective Electrode Standard Nitrate 100ppm as NO3
Ion Selective Electrode Standard Nitrate 10ppm as NO3
Ion Selective Electrode ISE Standard Nitrate 1000ppm as NO3
Ion Selective Electrode ISE Standard Sodium 1000ppm
Ion Selective Electrode ISE Standard Ammonia 100ppm as N
Ion Selective Electrode Standard Ammonia 100ppm as NH4
Ion Selective Electrode ISE Standard Ammonium 10ppm as NH4
Ion Selective Electrode ISE Standard Ammonium 1000ppm as NH4
Ion Selective Electrode ISE Standard Ammonia 1000ppm as N
Ion Selective Electrode ISE Standard Ammonia 500ppm
Ion Selective Electrode ISE Standard Ammonia 1000ppm as N
Ion Selective Electrode ISE Standard Nitrogen Oxide 1000ppm as NO2
Ion Selective Electrode ISE Standard Lead 1000ppm
Ion Selective Electrode Standard Perchlorate 1000ppm
Ion Selective Electrode ISE Standard Sulphide 1000ppm
Ion Selective Electrode ISE Standard Thiocyanate 1000ppm
Ion Selective Electrode ISE Standard Sulphur Dioxide 1000ppm
Ion Selective Electrode ISE Water Hardness 1000ppm CaCO3 Standard
Melting Point Standard Benzophenone 47 to 49°C
Melting Point Standard p-Nitrotoluene 52 to 54°C
Melting Point Standard Vanillin 81 to 83°C
Melting Point Standard Benzoic Acid 121 to 123°C
Melting Point Standard Phenacetin +133 to 135°C
Melting Point Standard Salicylic Acid 158 to 160°C
Melting Point Standard Sulphanilamide 164 to 166°C
Melting Point Standard Caffeine 235 to 238°C
Melting Point Standard Carbazole 243 to 247°C
Melting Point Standard Anthraquinone 283 to 286°C
Melting Point Standard Set Sulphanilamide Caffeine Vanillin
Melting Point Standard Set Benzophenone(4749°C)Benzoic Acid(121-123°C)Anthraquinone(283-286°C)
Melting Point Standard Set Vanillin (81-83°C) Phenacetin (134-136°C) Caffeine (235-237°C)
Osmolality Standard Protein Based 240mOsm/Kg H2O
Osmolality Standard Protein Based 280mOsm/Kg H2O
Osmolality Standard Protein Based 320mOsm/Kg H2O
Osmolality Standard Urine Based 300mOsm/Kg H2O
Osmolality Standard Urine Based 800mOsm/Kg H2O
Osmolality Standard 100mOsm/Kg H2O
Osmolality Standard 1000mOsm/Kg H2O
Osmolality Standard 1500mOsm/Kg H2O
Osmolality Standard 200mOsm/Kg H2O
Osmolality Standard 2000mOsm/Kg H2O
Osmolality Standard 2500mOsm/Kg H2O
Osmolality Standard 290mOsm/Kg H2O
Osmolality Standard 300mOsm/Kg H2O
Osmolality Standard 3000mOsm/Kg H2O
Osmolality Standard 400mOsm/Kg H2O
Osmolality Standard 50mOsm/Kg H2O
Osmolality Standard 500mOsm/Kg H2O
Osmolality Standard 600mOsm/Kg H20
Osmolality Standard 700mOsm/Kg H20
Osmolality Standard 850mOsm/Kg H2O
Osmolality Standard 900mOsm/Kg H2O
PAHs Internal Standard 4000ug/ml in Benzene:Methylene Chloride
PAHs Internal Standard 4000ug/ml in Methylene Chloride
PAHs Multi compound Standard 16 compound mix 2000ug/ml in Benzene:Methylene Chloride
PAHs Multi compound Standard 16 compound mix 1000ug/ml in Benzene:Methylene Chloride
PAHs Multi compound Standard 16 compound mix various Concentrations in Methanol:Acetone
PAHs Multi compound Standard 16 compound mix 1000ug/ml in Toluene
PAHs Multi compound Standard 16 compound mix 100ug/ml in Acetone
PAHs Multi compound Standard 16 compound mix 2000ug/ml in Toluene
PAHs Multi compound Standard 16 compound mix 500ug/ml in Toluene 1ml
PAHs Multi Compound Standard 16 Compound mix PAH standard according to US EPA 8310
PAHs Multi Compound Standard 1000ug/ml 18 PAH (Benzo(e)pyrene & Benzo(k)Fluoranthene)
PAHs Multi compound Standard 16 compound mix various concentrations in Acetonitrile
PAHs Multi compound Standard 16 compound mix various concentrations in Acetonitrile
PAHs Multi compound Standard 16 compound mix various concentrations in Acetonitrile
PAHs Multi compound Standard 16 compound mix 10ug/ml in Acetonitrile
PAHs Multi compound Standard 16 compound mix various concentrations in Acetonitrile
PAHs Multi compound Standard 16 compound mix various concentrations in Acetonitrile
PAHs Multi compound Standard 16 compound mix various concentrations in Acetonitrile
PAHs Multi compound Standard 16 compound mix various concentrations in Acetonitrile
PAHs Multi compound Standard 16 compound mix 20ug/ml in Methylene Chloride
PAHs Multi compound Standard 16 compound mix 100ug/ml in Methylene Chloride
PAHs Multi compound Standard 16 compound mix various concentrations in Methylene Chloride
PAHs Multi compound Standard 16 compound mix various concentrations in Methylene Chloride
PAHs Multi compound Standard 15 compound mix 10ug/ml in Acetonitrile
PAHs Multi compound Standard 15 compound mix 10ug/ml in Acetonitrile
PAHs Multi compound Standard 13 compound mix 100ug/ml in Acetone
PAHs Multi compound Standard 13 compound mix 1000ug/ml in Acetone
PAHs Multi compound Standard 13 compound mix 500ug/ml in Acetone
PAHs Multi compound Standard 13 compound mix various concentrations in Acetonitrile
PAHs Multi compound Standard 13 compound mix 50ug/ml in Acetonitrile
PAHs Multi compound Standard 10 compound mix 100ug/ml in Acetonitrile
PAHs Multi compound Standard 10 compound mix 2000ug/ml in Methylene Chloride
PAHs Multi compound Standard 10 compound mix 2000ug/ml in Methylene Chloride
PAHs Multi compound Standard  9 compound mix various concentrations in Acetonitrile
PAHs Multi compound Standard  8 compound mix various concentrations in Acetonitrile
PAHs Multi compound Standard 7 compound mix various concentrations in Acetonitrile
PAHs Multi compound Standard 6 compound mix 100ug/ml in Acetonitrile
PAHs Multi compound Standard 6 compound mix 10ug/ml in Acetonitrile
PAHs Multi compound Standard 6 compound mix 2ug/ml in Acetonitrile
PAHs Multi compound Standard 5 compound mix 200ug/ml in Acetonitrile
PAHs Multi compound Standard 5 compound mix 2000ug/ml in Methylene Chloride
PAHs Multi compound Standard 5 compound mix 100ug/ml in Methylene Chloride
PAHs Multi compound Standard 5 compound mix 100ug/ml in Acetonitrile
PAHs Multi compound Standard 10 compound WWA mix 100ug/ml in Acetonitrile
PAHs Multi compound Standard 20 compound mix 200ug/ml in Methylene Chloride
PAHs Multi compound Internal Std 8270, 6 deuterated compound mix, 4000ug/l ea in Methylene Chloride
PAHs Multi compound Standard 3 compound mix 10ug/ml in Acetonitrile
PAHs Multi compound Standard, 4 deuterated compound mix, 500ug/l ea in Acetonitrile
PAHs Multi compound Standard 15 compound mix 2000ug/ml in Acetonitrile
PAHs Multi compound Standard 4 compound mix 10ug/ml in Acetonitrile
PAHs Multi Compound Standard - 16 Compound Mix -- Various concentrations in Acetonitrile
PAHs Single Component Standard Acenaphthene 2000ug/ml in Toluene
PAHs Single Component Standard Anthracene 2000ug/ml in Toluene
PAHs Single Component Standard Benzo(a)anthracene 2000ug/ml in Toluene
PAHs Single Component Standard Chrysene 2000ug/ml in Toluene
PAHs Single Component Standard Fluoroanthene 2000ug/ml in Toluene
PAHs Single Component Standard Fluorene 2000ug/ml in Toluene
PAHs Single Component Standard Naphthalene 2000ug/ml in Toluene
PAHs Single Component Standard Phenanthrene 2000ug/ml in Toluene
PAHs Single Component Standard Pyrene 2000ug/ml in Toluene
PAHs Single Component Standard - Benzo(a)pyrene 2000μg/ml - in Toluene
PAHs Single Component Standard - Benzo(g,h,i)perylene  2000μg/ml - in Toluene
PAHs Single Component Standard Dibenzo(a,h)anthracene 2000ug/ml in Toluene
PAH Standard Benzo[a]pyrene Solution, 100 mg/L in acetonitrile, 1 ml
PAHs Single Component Standard Benzo(a)anthracene 10ug/ml in acetonitrile
PAHs Single Component Standard - Benzo(a)pyrene 100ug/ml
PAHs Single Component Standard 100µg/ml Naphtalene-d8 in Toluene
PAHs Single Component Standard 10µg/ml Dibenzo(a,h) anthracene-d14 in Cyclohexane
PAHs Single Component Standard 10ug/ml Benzo(k)fluoranthene in Acetonitrile
PAHs Surrogate 2000ug/ml in Methylene Chloride
Arocolor 1016 1,000ug/ml in high purity Hexane
Pesticide Arocolor 1016 1000ug/ml in high purity Isooctane
Arocolor 1221 200ug/ml in high purity Hexane
Arocolor 1221 1,000ug/ml in high purity Hexane
Pesticide Arocolor 1221 1000ug/ml in high purity Isooctane
Arocolor 1232 200ug/ml in high purity Hexane
Arocolor 1232 1,000ug/ml in high purity Hexane
Pesticide Arocolor 1232 1000ug/ml in high purity Isooctane
Arocolor 1242 200ug/ml in high purity Hexane
Arocolor 1242 1,000ug/ml in high purity Hexane
Pesticide Arocolor 1242 1000ug/ml in high purity Isooctane
Arocolor 1248 200ug/ml in high purity Hexane
Arocolor 1248 1,000ug/ml in high purity Hexane
Pesticide Arocolor 1248 1000ug/ml in high purity Isooctane
Arocolor 1254 200ug/ml in high purity Hexane
Arocolor 1254 1,000ug/ml in high purity Hexane
Pesticide Arocolor 1254 1000ug/ml in high purity Isooctane
Arocolor 1260 200ug/ml in high purity Hexane
Arocolor 1260 1,000ug/ml in high purity Hexane
Pesticide Arocolor 1260 1000ug/ml in high purity Isooctane
Arocolor 1262 200ug/ml in high purity Hexane
Arocolor 1262 1,000ug/ml in high purity Hexane
Pesticide Arocolor 1262 1000ug/ml in high purity Isooctane
Arocolor 1268 200ug/ml in high purity Hexane
Arocolor 1268 1000ug/ml in high purity Hexane
Pesticide Arocolor 1268 1000ug/ml in high purity Isooctane
Pesticide Technical Chlordance 200ug/ml in high purity Hexane
Pesticide Technical Chlordance 1000ug/ml in high purity Hexane
Pesticide 16 Compound mixed Standard
Pesticide 16 Compound mixed Standard
Pesticide 18 Compound mixed Standard
Pesticide 18 Compound mixed Standard
Pesticide 12 Compound mixed Standard at 1000ug/ml in Methyl-t-butyl Ether
Pesticide 20 Compound mixed Standard
Pesticide 16 Compound mixed Standard
Pesticide 16 Compound mixed Standard
Pesticide 18 Compound mixed Standard
Pesticide 18 Compound mixed Standard
Pesticide 3 Compound mixed Standard
Pesticide 14 Compound Mixed Standard in Acetone
Pesticide 2 Compound mixed Standard
Pesticide 7 Compound mixed Standard
Pesticide 5 Compound mixed Standard
Pesticide 6 Compound mixed Standard
Pesticide 6 Compound mixed Standard
Pesticide 8 Compound mixed Standard 100ug/ml in cyclohexane
Pesticide 18 Compounds mixed standard, 100ug/ml in Methanol
Pesticide 22 compounds mix standard at 10ug/ml in Acetonitrile
Pesticide 4 compounds mix standard at 100ug/ml each in methanol
Pesticide Mixed Standard 8 Compound mix 10µg/ml in Iso-octane
Pesticide Mixed Standard 8 Compound mix 10µg/ml in Iso-octane
Pesticide Mixed Standard 8 Compound mix 10µg/ml in Iso-octane
Pesticide Mixed Standard 18 Compound mix 200µg/ml in  Purge & Trap Methanol
Pesticide Mixed Standard 18 Compound mix 200µg/ml in  Purge & Trap Methanol
Pesticide Mixed Standard 18 Compound mix 200µg/ml in  Purge & Trap Methanol
Pesticide Mixed Standard 11 Compound mix 200µg/ml in Purge & Trap Methanol
Pesticide Mixed Standard 11 Compound mix 200µg/ml in Purge & Trap Methanol
Pesticide Mixed Standard 11 Compound mix 200µg/ml in Purge & Trap Methanol
Pesticide Mixed Standard 21 Compound mix 100µg/ml in Purge & Trap Methanol
Pesticide Mixed Standard 21 Compound mix 100µg/ml in Purge & Trap Methanol
Pesticide Mixed Standard 21 Compound mix 100µg/ml in Purge & Trap Methanol
Pesticide Mixed Standard 50 Compound mix 1000µg/ml in Acetonitrile
Pesticide Mixed Standard 50 Compound mix 1000µg/ml in Acetonitrile
Pesticide Mixed Standard 50 Compound mix 1000µg/ml in Acetonitrile
Pesticide Mixed Standard 51 Compound mix 1000µg/ml in Acetonitrile
Pesticide Mixed Standard 51 Compound mix 1000µg/ml in Acetonitrile
Pesticide Mixed Standard 51 Compound mix 1000µg/ml in Acetonitrile
Pesticide Mixed Standard 26 Compound mix 1000µg/ml in Acetonitrile
Pesticide Mixed Standard 26 Compound mix 1000µg/ml in Acetonitrile
Pesticide Mixed Standard 26 Compound mix 1000µg/ml in Acetonitrile
Pesticide Mixed Standard 6 Compound mix 200µg/ml in Purge and Trap Methanol
Pesticide Mixed Standard 6 Compound mix 200µg/ml in Purge and Trap Methanol
Pesticide Single Component Standard 1000ug/ml- 4,4'-DDD
Pesticide Single Component Standard 1000ug/ml- 4,4'-DDE
Pesticide Single Component Standard 1000ug/ml- 4,4'-DDT
Pesticide Single Component Standard 1000ug/ml- Alachlor
Pesticide Single Component Standard 1000ug/ml- Aldrin
Pesticide Single Component Standard 1000ug/ml- alpha-Chlorodane
Pesticide Single Component Standard 1000ug/ml- Ametryn
Pesticide Single Component Standard 1000ug/ml- Atraton
Pesticide Single Component Standard 1000ug/ml- Atrazine
Pesticide Single Component Standard 1000ug/ml- Bromacil
Pesticide Single Component Standard 1000ug/ml- Butachlor
Pesticide Single Component Standard 1000ug/ml- Carboxin
Pesticide Single Component Standard 1000ug/ml- Chlordane
Pesticide Single Component Standard 1000ug/ml- Chlorobenzilate
Pesticide Single Component Standard 1000ug/ml- Chloroneb
Pesticide Single Component Standard 1000ug/ml- Chlorothalonil
Pesticide Single Component Standard 1000ug/ml- Chlorpropham
Pesticide Single Component Standard 1000ug/ml- cis-Nonachlor
Pesticide Single Component Standard 1000ug/ml- cis-Permethrin
Pesticide Single Component Standard 1000ug/ml- Cyanazine
Pesticide Single Component Standard 1000ug/ml- DCPA  (Propanil)
Pesticide Single Component Standard 1000ug/ml- Diazinon
Pesticide Single Component Standard 1000ug/ml- Dichlorvos
Pesticide Single Component Standard 1000ug/ml- Dieldrin
Pesticide Single Component Standard 1000ug/ml- Diphenamid
Pesticide Single Component Standard 1000ug/ml- Disulfoton Sulfone
Pesticide Single Component Standard 1000ug/ml- Disulfoton Sulfoxide
Pesticide Single Component Standard 1000ug/ml- Disulfoton*
Pesticide Single Component Standard 1000ug/ml- Endosulfan I
Pesticide Single Component Standard 1000ug/ml- Endosulfan II
Pesticide Single Component Standard 1000ug/ml- Endosulfan Sulfate
Pesticide Single Component Standard 1000ug/ml- Endrin
Pesticide Single Component Standard 1000ug/ml- Endrin Aldehyde
Pesticide Single Component Standard 1000ug/ml- EPTC
Pesticide Single Component Standard 1000ug/ml- Ethoprop
Pesticide Single Component Standard 1000ug/ml- Etridiazole
Pesticide Single Component Standard 1000ug/ml- Fenamiphos
Pesticide Single Component Standard 1000ug/ml- Fenarimol
Pesticide Single Component Standard 1000ug/ml- gamma-Chlorodane
Pesticide Single Component Standard 1000ug/ml - HCH-alpha
Pesticide Single Component Standard 1000ug/ml- HCH-beta
Pesticide Single Component Standard 1000ug/ml- HCH-delta
Pesticide Single Component Standard 1000ug/ml- Heptachlor
Pesticide Single Component Standard 1000ug/ml- Heptachlor Epoxide
Pesticide Single Component Standard 1000ug/ml- Hexachlorobenzene
Pesticide Single Component Standard 1000ug/ml- Hexachlorocyclopentadiene
Pesticide Single Component Standard 1000ug/ml- Hexazinone
Pesticide Single Component Standard 1000ug/ml- Lindane (HCH-gamma)
Pesticide Single Component Standard 1000ug/ml- Methoxychlor
Pesticide Single Component Standard 1000ug/ml- Methyl Paraoxon
Pesticide Single Component Standard 1000ug/ml- Metolachlor
Pesticide Single Component Standard 1000ug/ml- Metribuzin
Pesticide Single Component Standard 1000ug/ml- Mevinphos
Pesticide Single Component Standard 1000ug/ml- Molinate
Pesticide Single Component Standard 1000ug/ml- Napropamide
Pesticide Single Component Standard 1000ug/ml- Norflurazon
Pesticide Single Component Standard 1000ug/ml- Pebulate
Pesticide Single Component Standard 1000ug/ml- Prometon
Pesticide Single Component Standard 1000ug/ml- Prometryn
Pesticide Single Component Standard 1000ug/ml- Pronamide (Propyzamide)
Pesticide Single Component Standard 1000ug/ml- Propachlor
Pesticide Single Component Standard 1000ug/ml- Propazine
Pesticide Single Component Standard 1000ug/ml- Simazine
Pesticide Single Component Standard 1000ug/ml- Simetryn
Pesticide Single Component Standard 1000ug/ml- Stirofos  (Tetrachlorovinphos)
Pesticide Single Component Standard 1000ug/ml- Tebuthiuron
Pesticide Single Component Standard 1000ug/ml- Terbacil
Pesticide Single Component Standard 1000ug/ml- Terbufos
Pesticide Single Component Standard 1000ug/ml- Terbutryn
Pesticide Single Component Standard 1000ug/ml- Toxaphene  (Camphechlor)
Pesticide Single Component Standard 1000ug/ml- trans-Nonachlor
Pesticide Single Component Standard 1000ug/ml- trans-Permethrin
Pesticide Single Component Standard 1000ug/ml- Triademefon
Pesticide Single Component Standard 1000ug/ml- Tricyclazole
Pesticide Single Component Standard 1000ug/ml- Trifuluralin
Pesticide Single Component Standard 1000ug/ml- Azinphos-ethyl
Pesticide Single Component Standard 1000ug/ml- Azinphos-methyl
Pesticide Single Component Standard 1000ug/ml- Bromophos Methyl
Pesticide Single Component Standard 1000ug/ml- Carbophenothion
Pesticide Single Component Standard 1000ug/ml- Chlorpyrifos
Pesticide Single Component Standard 1000ug/ml- Chlorpyrifos-methyl
Pesticide Single Component Standard 1000ug/ml- Dimethoate
Pesticide Single Component Standard 1000ug/ml- Ethion
Pesticide Single Component Standard 1000ug/ml- Fonophos
Pesticide Single Component Standard 1000ug/ml- Malathion
Pesticide Single Component Standard 1000ug/ml- Methidathion
Pesticide Single Component Standard 1000ug/ml- Parathion
Pesticide Single Component Standard 1000ug/ml- Parathion-ethyl
Pesticide Single Component Standard 1000ug/ml- Pyrimiphos-ethyl
Pesticide Single Component Standard 1000ug/ml- Pyrimiphos-methyl
Pesticide Single Component Standard 1000ug/ml- 2,2-DDE
Pesticide Single Component Standard 1000ug/ml- 2,4-DDE
Pesticide Single Component Standard 1000ug/ml- 2,4-DDT
Pesticide Single Component Standard 1000ug/ml- 2,4-DDD
Pesticide Single Component Standard 100ug/ml- PCB 28- 2,44-Trichlorbiphenyl
Pesticide Single Component Standard 1000ug/ml- PCB 52- 2,2,5,5,-Tetrachlorobiphenyl
Pesticide Single Component Standard 100ug/ml- PCB101- 2,24,5,5-Pentachlorobiphenyl
Pesticide Single Component Standard 100ug/ml- PCB 138- 2,2,3,4,4,5-Hexachlorobiphenyl
Pesticide Single Component Standard 100ug/ml- PCB 153- 2,2,4,4,5,5-Hexachlorobiphenyl
Pesticide Single Component Standard 100ug/ml- PCB 180- 2,2,3,4,4,5,5-Heptachlorobiphenyl
Pesticide Single Component Standard 1000ug/ml- PCB 198- 2,2,3,3,4,5,5,6-Octachlorobiphenyl
Pesticide Single Component Standard 100ug/ml- PCB 209- 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-Decachlorobiphenyl
Pesticide Single Component Standard 100ug/ml-2,4,5-Trichlorophenoxyacetic acid in Ethyl Acetate
Pesticide Single Component Standard 100ug/ml-2,4-Dichlorophenoxyacetic acid in Ethyl Acetate
Pesticide Single Component Standard 100ug/ml-Alaclor in Ethyl Acetate
Pesticide Single Component Standard 100ug/ml-Aldrin in Ethyl Acetate
Pesticide Single Component Standard 100ug/ml-Atrazine in Ethyl Acetate
Pesticide Single Component Standard 100ug/ml-Azinphos-ethyl in Ethyl Acetate
Pesticide Single Component Standard 100ug/ml-Azinphos-methyl in Ethyl Acetate
Pesticide Single Component Standard 100ug/ml-Bentazon in Ethyl Acetate
Pesticide Single Component Standard 100ug/ml-Cis-Chlordane in Ethyl Acetate
Pesticide Single Component Standard 100ug/ml- cis-Nonachlor in Ethyl Acetate
Pesticide Single Component Standard 100ug/ml- Chlordane in Ethyl Acetate
Pesticide Single Component Standard 100ug/ml- Chlorfenvinphos in Ethyl Acetate
Pesticide Single Component Standard 100ug/ml- Chlorpyrifos in Ethyl Acetate
Pesticide Single Component Standard 100ug/ml- 4,4'-DDD in Ethyl Acetate
Pesticide Single Component Standard 100ug/ml- 4,4'-DDE in Ethyl Acetate
Pesticide Single Component Standard 100ug/ml- 4,4'-DDT in Ethyl Acetate
Pesticide Single Component Standard 100ug/ml- Demeton-O in P&T Methanol
Pesticide Single Component Standard 5ug/ml- Cyanazine in P&T Methanol
Pesticide Single Component Standard 10ug/ml- HCH-delta in Cyclohexane
Pesticide Single Component Standard 10ug/ml - HCH-alpha in Cyclohexane
Pesticide Single Component Standard 10ug/ml - HCH-beta in Cyclohexane
Pesticide Single Component Standard 10ug/ml- Lindane (HCH-gamma) in Cyclohexane
Pesticide Single Component Std 100ug/ml- PCB 209- 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-Decachlorobiphenyl in Hexane
Pesticide Single Component Std 100ug/ml- PCB 209- 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-Decachlorobiphenyl in Hexane
Pesticide Single Component Standard 10µg/ml  Methoxychlor in P & T Methanol
Pesticide Single Component Standard Toxaphene 200ug/ml in high purity Hexane
Pesticide Single Component Standard Toxaphene 1000ug/ml in high purity Hexane
Cetane Improver Calibration Sample 300ppm
Cetane Improver Calibration Sample 300ppm
Cetane Improver Calibration Sample 1000ppm
Cetane Improver Calibration Sample 1000ppm
Cetane Improver Calibration Sample 2000ppm
Cetane Improver Calibration Sample 2000ppm
Cetane Improver Calibration Sample 5000ppm
Cetane Improver Calibration Sample 5000ppm
FAME Calibration Sample 7v%, acc ASTM D7806
FAME Calibration Sample 0.5v%, acc EN14078
FAME Calibration Sample 0.5v%, acc EN14078
FAME Calibration Sample 1.25v%, acc EN14078
FAME Calibration Sample 10v%, acc ASTM D7806
FAME Calibration Sample 10v%, acc ASTM D7806
FAME Calibration Sample 15v%, acc ASTM D7806
FAME Calibration Sample 15v%, acc ASTM D7806
FAME Calibration Sample 2.5v%, acc EN14078
FAME Calibration Sample 2.5v%, acc EN14078
FAME Calibration Sample 20v%, acc ASTM D7806
FAME Calibration Sample 20v%, acc ASTM D7806
FAME Calibration Sample 25v%, acc ASTM D7806
FAME Calibration Sample 25v%, acc ASTM D7806
FAME Calibration Sample 2v%, acc ASTM D7806
FAME Calibration Sample 3.75v%, acc EN14078
FAME Calibration Sample 3.75v%, acc EN14078
FAME Calibration Sample 30v%, acc ASTM D7806
FAME Calibration Sample 30v%, acc ASTM D7806
FAME Calibration Sample 4v%, acc ASTM D7806
FAME Calibration Sample 4v%, acc ASTM D7806
FAME Calibration Sample 5v%, acc EN14078
FAME Calibration Sample 5v%, acc EN14078
FAME Calibration Sample 6v%, acc ASTM D7806
FAME Calibration Sample 6v%, acc ASTM D7806
FAME Calibration Sample 7v%, acc ASTM D7806
FAME Calibration Sample 7v%, acc EN14078
FAME Calibration Sample 1.25v%, acc EN14078
Gasoline Calibration Standard B50 (Benzene), 20ml ampoule .
Gasoline Calibration Standard B05 (Benzene), 20ml ampoule
Gasoline Calibration Standard B05 (Benzene)
Gasoline Calibration Standard B10 (Benzene), 20ml ampoule.
Gasoline Calibration Standard B10 (Benzene)
Gasoline Calibration Standard B25 (Benzene), 20ml ampoule.
Gasoline Calibration Standard B25 (Benzene)
Gasoline Calibration Standard B35 (Benzene), 20ml ampoule
Gasoline Calibration Standard B35 (Benzene)
Gasoline Calibration Standard B50 (Benzene)
Gasoline Calibration Standard 1 (Aromatic & Oxygenate), 20ml ampoule.
Gasoline Calibration Standard 1 (Aromatic & Oxygenate)
Gasoline Calibration Standard 2 (Aromatic & Oxygenate), 20ml ampoule.
Gasoline Calibration Standard 2 (Aromatic & Oxygenate)
Gasoline Calibration Standard 3 (Aromatic & Oxygenate), 20ml ampoule.
Gasoline Calibration Standard 3 (Aromatic & Oxygenate)
Gasoline Calibration Standard 4 (Aromatic & Oxygenate), 20ml ampoule.
Gasoline Calibration Standard 4 (Aromatic & Oxygenate)
Gasoline Calibration Standard 5 (Aromatic & Oxygenate), 20ml ampoule.
Gasoline Calibration Standard 5 (Aromatic & Oxygenate)
pH Buffer Solution pH1.00 ± 0.02 @20°C
pH Buffer Solution pH1.00 ± 0.02 @20°C
pH Buffer Solution pH1.20 ± 0.02 @20°C
pH Buffer Solution pH2.00 ± 0.02 @20°C
pH Buffer Solution pH2.00 ± 0.02 @20°C
pH Buffer Solution pH3.00 ± 0.02 @20°C
pH Buffer Solution pH3.00 ± 0.02 @20°C
pH Buffer Solution pH4.00 ± 0.01 @20°C
pH Buffer Solution pH4.00 ± 0.01 @20°C
pH Buffer Solution pH4.00 ± 0.01 @20°C
pH Buffer Solution pH5.00 ± 0.01 @20°C
pH Buffer Solution pH 5.00 ± 0.01 @20°C
pH Buffer Solution pH6.00 ± 0.01 @20°C
pH Buffer Solution pH6.00 ± 0.01 @20°C
pH Buffer Solution pH6.80 ± 0.01 @20°C
pH Buffer Solution pH6.80 ± 0.01 @20°C
pH Buffer Solution pH7.00 ± 0.01 @20°C
pH Buffer Solution pH7.00 ± 0.01 @20°C
pH Buffer Solution pH8.00 ± 0.01 @20°C
pH Buffer Solution pH8.00 ± 0.01 @20°C
pH Buffer Solution pH9.00 ± 0.01 @20°C
pH Buffer Solution pH9.00 ± 0.01 @20°C
pH Buffer Solution pH9.20 ± 0.01 @20°C
pH Buffer Solution pH9.22 ±0.01 @20°C
pH Buffer Solution pH 9.22 ± 0.01 @ 20°C
pH Buffer Solution pH10.00 ± 0.01 @20°C
pH Buffer Solution pH10.00 ± 0.01 @20°C
pH Buffer Solution pH11.00 ± 0.05 @20°C
pH Buffer Solution pH11.00 ± 0.05 @20°C
pH Buffer Solution pH12.00 ± 0.05 @20°C
pH Buffer Solution pH12.00 ± 0.05 @20°C
pH Buffer Solution pH13.00 ± 0.05 @20°C
pH Buffer Solution pH13.00 ± 0.05 @20°C
pH Buffer Solution pH 7.00 ± 0.01 @ 20°C
pH Buffer Solution pH10.00 ± 0.01 @ 20°C
pH Buffer Solution pH9.00 ± 0.01 @20°C
pH Buffer Solution pH1.00 ± 0.02 @20°C
pH Buffer Solution pH2.00 ± 0.02 @20°C
pH Buffer Solution pH3.00 ± 0.02 @20°C
pH Buffer Solution pH4.00 ± 0.01 @20°C
pH Buffer Solution pH5.00 ± 0.01 @20°C
pH Buffer Solution pH6.00 ± 0.01 @20°C
pH Buffer Solution pH6.80 ± 0.01 @20°C
pH Buffer Solution pH7.00 ± 0.01 @20°C
pH Buffer Solution pH8.00 ± 0.01 @20°C
pH Buffer Solution pH9.00 ± 0.01 @20°C
pH Buffer Solution pH 9.20@ 20°C
pH Buffer Solution pH10.00 ± 0.01 @20°C
pH Buffer Solution pH11.00 ± 0.05 @20°C
pH Buffer Solution pH12.00 ± 0.05 @20°C
pH Buffer Solution pH13.00 ± 0.05 @20°C
pH Buffer Solution pH3.00 +/-0.01 @20°C
pH Buffer Solution pH1.00 ±0.02 @25°C
pH Buffer Solution pH1.00 ±0.02 @25°C
pH Buffer Solution pH1.677±0.010 @25°C
pH Buffer Solution pH 1.68 @ 25°C
pH Buffer Solution pH2.00 ±0.02 @25°C
pH Buffer Solution pH2.00 ±0.02 @25°C
pH Buffer Solution pH3.00 ±0.02 @25°C
pH Buffer Solution pH3.00 ±0.02 @25°C
pH Buffer Solution pH 4.01 @ 25°C
pH Buffer Solution pH4.00 ±0.01 @25°C
pH Buffer Solution pH4.00 ±0.01 @25°C
pH Buffer Solution pH5.00 ±0.01 @25°C
pH Buffer Solution pH 5.00 ±0.01 @25°C
pH Buffer Solution pH6.00 ±0.01 @25°C
pH Buffer Solution pH6.00 ±0.01 @25°C
pH Buffer Solution pH6.80 ±0.01 @25°C
pH Buffer Solution pH6.80 ±0.01 @25°C
pH Buffer Solution pH6.87@25°C
pH Buffer Solution pH6.86±0.01 @25°C
pH Buffer Solution pH 6.86±0.01 @25°C
pH Buffer Solution pH7.00 ±0.01 @25°C
pH Buffer Solution pH7.00 ±0.01 @25°C
pH Buffer Solution pH8.00 ±0.01 @25°C
pH Buffer Solution pH8.00 ±0.01 @25°C
pH Buffer Solution pH9.00 ±0.01 @25°C
pH Buffer Solution pH9.00 ±0.01 @25°C
pH Buffer Standard pH 9.180±0.010 @25°C
pH Buffer Solution pH9.21 @25°C
pH Buffer Solution pH9.40 @25°C
pH Buffer Solution pH10.00 ±0.01 @25°C
pH Buffer Solution pH10.00 ±0.01 @25°C
pH Buffer Solution pH11.00 ±0.05 @25°C
pH Buffer Solution pH11.00 ±0.05 @25°C
pH Buffer Solution pH12.00 ±0.05 @25°C
pH Buffer Solution pH12.00 ±0.05 @25°C
pH Buffer Solution pH12.45 @25°C
pH Buffer Solution pH12.45 ± 0.050 @25°C
pH Buffer Solution pH13.00 ±0.05 @25°C
pH Buffer Solution pH13.00 ±0.05 @25°C
pH Buffer Solution pH 7.00 ± 0.01@ 25°C
pH Buffer Solution pH1.00 ±0.02 @25°C
pH Buffer Solution pH2.00 ±0.02 @25°C
pH Buffer Solution pH3.00 ±0.02 @25°C
pH Buffer Solution pH4.005 @25°C
pH Buffer Solution pH4.00 ±0.01 @25°C
pH Buffer Solution pH5.00 ±0.01 @25°C
pH Buffer Solution pH6.00 ±0.01 @25°C
pH Buffer Solution pH6.80 ±0.01 @25°C
pH Buffer Solution pH 6.86 @25°C
pH Buffer Solution pH7.00 ±0.01 @25°C
pH Buffer Solution pH8.00 ±0.01 @25°C
pH Buffer Solution pH9.00 ±0.01 @25°C
pH Buffer Solution pH10.00 ±0.01 @25°C
pH Buffer Solution pH11.00 ±0.05 @25°C
pH Buffer Solution pH12.00 ±0.05 @25°C
pH Buffer Solution pH13.00 ±0.05 @25°C
pH Buffer Solution pH4.00 ± 0.01 @38°C
pH Buffer Solution pH6.00 @38°C
pH Buffer Solution pH 7.00 @38°C
pH Buffer Solution pH 8.00 ± 0.01 @38°C
pH Buffer Solution Antimony range range pH1.07 @25°C
pH Buffer Solution Antimony range range pH1.07 @25°C
pH Buffer Solution Antimony range range pH4.00 ±0.05 @25°C (Light Red)
pH Buffer Solution Antimony range pH4.00 ±0.05 @25°C (Light Red)
pH Buffer Solution Antimony range pH7.01 at 25°C (Yellow)
pH Buffer Solution Antimony range pH7.01 at 25°C (Yellow)
pH Buffer Solution pH5.00 ± 0.01 @20°C (Bag In Box)
pH Buffer Solution pH4.00 ±0.01 @25°C(Bag In Box)
pH Buffer Solution pH1.00 ± 0.02 @20°C (Bag In Box)
pH Buffer Solution pH3.00 ± 0.02 @20°C (Bag In Box)
pH Buffer Solution pH13.00 ± 0.05 @20°C (Bag in Box)
pH Buffer Solution pH4.66 @20°C (Bag In Box)
pH Buffer Solution pH6.00 ±0.01 @20°C (Bag In Box)
pH Buffer Solution pH7.00 ±0.01 @20°C (Bag In Box)
pH Buffer Solution pH9.00 ±0.01@ 20°(Bag In Box)
pH Buffer Solution pH9.00 ±0.01@20°C (Bag In Box)
pH Buffer Solution pH 6.00 ±0.01@ 20°C clear (Bag In Box)
pH Buffer Solution pH8.00 ± 0.01@20°C (Bag In Box)
pH Buffer Solution pH5.00 ± 0.01 @20°C (Bag In Box)
pH Buffer Solution pH4.00 ± 0.01@20°C (Bag In Box)
pH Buffer Solution pH10.00±0.01@20°C (Bag In Box)
pH Buffer Solution pH4.00 ± 0.01 @20°C (Bag In Box)
pH Buffer Solution pH7.00 ± 0.01@20°C (Bag In Box)
pH Buffer Solution pH10.00 ± 0.01@20°C (Bag In Box)
pH Buffer Solution pH 8.00 ± 0.01@ 20°C (Bag in Box )
pH Buffer Solution pH11.00±0.05 @20°C (Bag In Box)
pH Buffer Solution pH12.00 ± 0.05@ 20°C, Clear (Bag In Box)
pH Buffer Solution pH1.675 @20°C (Bag In Box)
pH Buffer Solution pH 6.86±0.01 @25°C (Bag In Box)
pH Buffer Solution pH4.00 ±0.01 @25°C (Bag In Box) (Phthalate Free)
pH Buffer Solution pH8.00 ±0.01 @25°C (Bag in Box)
pH Buffer Solution pH 8.00 ± 0.01 @25°C (Bag in Box )
pH Buffer Solution pH2.00 ±0.02 @25°C (Bag In Box)
pH Buffer Solution pH2.00 ±0.02 @25°C (Bag In Box)
pH Buffer Solution pH6.00 ±0.01 @25°C (Bag In Box)
pH Buffer Solution pH4.00 ±0.01 @25°C (Bag In Box)
pH Buffer Solution pH7.00 ±0.01 @25°C (Bag In Box)
pH Buffer Solution pH7.00 ± 0.01 @25°C (Bag In Box)
pH Buffer Solution pH1.00±0.02 @25°C (Bag In Box)
pH Buffer Solution pH9.00 ±0.01@25°C (Bag In Box)
pH Buffer Solution pH10.00 ±0.01 @25°C (Bag in Box)
pH Buffer Solution pH12.00 ± 0.05@25°C (Bag In Box)
pH Buffer Solution pH10.00 ± 0.01@25°C (Bag In Box)
pH Buffer Solution pH9.00 ±0.01@25°C (Bag In Box)
pH Buffer Solution pH4.00 (Red) ±0.01 @20°C (Bag In Box)
pH Buffer Solution pH4.00 (Red) ±0.01 @20°C (Bag In Box)
pH Buffer Solution pH7.00 (Yellow) ±0.01 @20°C (Bag In Box)
pH Buffer Solution pH7.00 (Yellow) ±0.01 @20°C (Bag In Box)
pH Buffer Solution pH10.00 (Blue) ±0.01 @20°C (Bag In Box)
pH Buffer Solution pH10.00 (Blue) ±0.01 @20°C (Bag In Box)
pH Buffer Solution pH4.00 (Red) ±0.01 @25°C (Bag In Box)
pH Buffer Solution pH4.00 (Red) ±0.01 @25°C (Bag In Box)
pH Buffer Solution pH7.00 (Yellow) ±0.01 @25°C (Bag In Box)
pH Buffer Solution pH7.00 (Yellow) ±0.01 @25°C (Bag In Box)
pH Buffer Solution pH10.00 (Blue) ±0.01 @25°C (Bag In Box)
pH Buffer Solution pH10.00 (Blue) ±0.01 @25°C (Bag In Box)
pH Buffer Solution pH1.679 @25°C (Bag In Box)
pH Buffer Solution pH3.776 @25°C (Bag In Box)
pH Buffer Solution pH4.005 @25°C (Bag In Box)
pH Buffer Solution pH6.865 @25°C (Bag In Box)
pH Buffer Solution pH7.413 @25°C (Bag In Box)
pH Buffer Solution pH9.18 @25°C (Bag In Box)
pH Buffer Solution pH10.012 @25°C (Bag In Box)
pH Buffer Solution pH4.000 ± 0.010@25°C - Red (Bag In Box)
pH Buffer Solution pH10.000 ± 0.010 @25°C Blue (Bag In Box)
pH Buffer Solution pH 6.881 ±0.010 @20°C (Bag In Box)
pH Buffer Solution pH9.225 @20°C (Bag In Box)
pH Buffer Solution pH4.001 @20°C (Bag In Box)
pH Buffer Solution pH6.881 @20°C (Bag In Box)
pH Buffer Solution Technical Range pH 4.60 ±0.02 @25°C (bag in box)
pH Buffer Capsules pH4.01 (Red) ±0.02 @25°C
pH Buffer Capsules pH7.00 (Green) ±0.02 @25°C
pH Buffer Capsules pH9.00 (Purple) ±0.02 @25°C
pH Buffer Capsules pH10.00 (Blue) ±0.02 @25°C
pH Buffer Capsules mixed pack of 10 x Ph4.01, 20 x pH7.00,  10 x pH9.00 & 10 x pH10.00 @25°C
pH Buffer Capsule Kit (contains 3xpH4, 3xpH7, 3xpH10 Capsules & 1 Universal Indicator 50ml)
pH Buffer Capsules Mixed Pack 20 x pH4.01,  20 x pH7.00,  10 x pH9.00 @25°C
pH Buffer Capsules Mixed Pack 10xpH4.01, 20xpH7.00, 10xpH9.00, 10xpH10.00 ±0.02 @25°C
pH Buffer Solution pH4.00 ± 0.01@ 20°C (Red)
pH Buffer Solution pH4.00 (Red)  ±0.01 @20°C
pH Buffer Solution pH4.00 (Red) ±0.01 @20°C
pH Buffer Solution pH7.00 ± 0.01@ 20°C (Yellow)
pH Buffer Solution pH7.00 (Yellow) ±0.01 @20°C
pH Buffer Solution pH7.00 (Yellow) ±0.01 @20°C
pH Buffer Solution pH 9.00 ± 0.01@ 20°C (Blue)
pH Buffer Solution pH 9.00 ± 0.01@ 20°C (Blue)
pH Buffer Solution pH10.00 (Blue) ±0.01 @ 20°C
pH Buffer Solution pH10.00 (Blue) ±0.01 @20°C
pH Buffer Solution pH10.00 (Blue) ±0.01 @20°C
pH Buffer Solution pH10.00 (Blue) ±0.01 @20°C
pH Buffer Solution pH4.00 (Red) ±0.01 @20°C
pH Buffer Solution pH7.00 (Yellow) ±0.01 @20°C
pH Buffer Solution pH10.00 (Blue) ±0.01 @20°C
pH Buffer Solution pH 4.01 ± 0.01@ 25°C (Red)
pH Buffer Solution pH4.00 (Red) ±0.01 @25°C
pH Buffer Solution pH4.00 (Red) ±0.01 @25°C
pH Buffer Solution pH7.00 (Yellow) ±0.01 @25°C
pH Buffer Solution pH7.00 (Yellow) ±0.01 @25°C
pH Buffer Solution pH10.00 (Blue) ±0.01 @25°C
pH Buffer Solution pH10.00 (Blue) ±0.01 @25°C
pH Buffer Solution pH 4.00 ± 0.01@ 25°C (Red)
pH Buffer Solution pH 10.00±0.01@ 25°C (Blue)
pH Buffer Solution pH4.00 (Red) ±0.01 @25°C
pH Buffer Solution pH7.00 (Yellow) ±0.01 @25°C
pH Buffer Solution pH10.00 (Blue) ±0.01 @25°C
pH Buffer Solution pH7.01 @25°C (Yellow)
pH Buffer Solution pH1.679 ±0.010 @25°C
pH Buffer Solution pH1.679 ±0.010 @25°C
pH Buffer Solution pH3.776 ±0.010 @25°C
DIN pH Buffer Solution pH4.005 ±0.010 @25°C
pH Buffer Solution pH4.005 @25°C
pH Buffer Solution pH4.005 @25°C
pH Buffer Solution pH6.865± 0.010 @25°C
pH Buffer Solution pH6.865 @25°C
pH Buffer Solution pH7.413 ± 0.010 @25°C
pH Buffer Solution pH9.180 ±0.010 @25°C
pH Buffer Solution pH9.180 @25°C
pH Buffer Solution pH10.012 ± 0.010 @25°C
pH Buffer Solution pH12.454±0.050 @25°C
pH Buffer Solution pH1.09 @25°C according to DIN19267
pH Buffer  Solution pH1.09 @25°C according to DIN19267
pH Buffer  Solution pH3.06 @25°C according to DIN19267
pH Buffer  Solution pH3.06 @25°C according to DIN19267
pH Buffer  Solution pH4.65 @25°C according to DIN19267
pH Buffer  Solution pH4.65 @25°C according to DIN19267
pH Buffer  Solution pH6.79 @25°C according to DIN19267
pH Buffer  Solution pH6.79 @25°C according to DIN19267
pH Buffer  Solution pH9.23 @25°C according to DIN19267
pH Buffer  Solution pH9.23 @25°C according to DIN19267
pH Buffer  Solution pH12.75 @25°C according to DIN19267
pH Buffer Solution pH12.75 @25°C according to DIN19267
pH Buffer Solution pH4.000 (Red) ±0.010 @20°C (High Resolution)
pH Buffer Solution pH4.000 ± 0.010@ 20°C (Red) High Resolution
pH Buffer Solution pH7.000 (Yellow) ±0.010 @20°C (High Resolution)
pH Buffer Solution pH7.000 (Yellow) ±0.010 @ 20°C (High Resolution)
pH Buffer Solution pH10.000 (Blue) ±0.010 @20°C (High Resolution)
pH Buffer Solution pH10.000 (Blue) ±0.010 @25°C (High Resolution)
pH Buffer Solution pH10.000 (Blue) ±0.010 @25°C (High Resolution)
pH Buffer Solution pH10.000 (Blue) ±0.010 @25°C (High Resolution)
pH Buffer Solution pH4.000 (Red) ±0.010 @25°C (High Resolution)
pH Buffer Solution pH4.000 (Red) ±0.010 @25°C (High Resolution)
pH Buffer Solution pH4.000 (Red) ±0.010 @25°C (High Resolution)
pH Buffer Solution pH7.000 (Yellow)  ±0.010 @25°C (High Resolution) 
pH Buffer Solution pH7.000 ±0.010 @25°C (High Resolution)
pH Buffer Solution pH7.000 (Yellow) ±0.010 @25°C (High Resolution)
pH Buffer Capsule Kit (pk of 10xpH4, 10xpH7, 10xpH10 & 2 x Universal Indicator)
Low Ionic Strength Electrolyte & 2 Buffers (pH4.10 and pH6.96)
pH Buffer Solution pH4.10 ±0.04 @20°C (Low Ionic Strength)
pH Buffer Solution pH4.10 ±0.04 @20°C (Low Ionic Strenght)
pH Buffer Solution pH6.96 ±0.04 @20°C (Low Ionic Strength)
pH Buffer Solution pH6.96 ±0.04 @20°C (Low Ionic Strenght)
pH Buffer Solution pH2.00± 0.02@25°C Mercury Free
pH Buffer Solution pH 4.00 ± 0.01@ 25°C (Red) (mercury free)
pH Buffer Solution pH5.00 ±0.01 @25°C Mercury Free
pH Buffer Solution pH6.00  ±0.01 @25°C Mercury Free
pH Buffer Solution pH 7.00±0.01 @25°C Mercury Free (Yellow)
pH Buffer Solution pH8.00 ±0.01 @25°C (Mercury Free)
pH Buffer Solution pH 10.00±0.01@ 25°C (Blue) Mercury Free
pH Buffer Solution pH2.00 ± 0.02 @25°C Mercury Free
pH Buffer Solution pH4.00 ±0.01 @25°C (Red) Mercury Free
pH Buffer Solution pH5.00 @25°C Mercury Free
pH Buffer Solution pH6.00?0.01 @25°C Mercury Free
pH Buffer Solution pH7.00 ± 0.01@25°C (yellow) Mercury Free
pH Buffer Solution pH10.00 ± 0.01 @25°C (Blue) Mercury Free
pH Buffer Solution pH1.675 ±0.010 @20°C
pH Buffer Solution pH1.677 ±0.010 @20°C
pH Buffer Solution pH3.788 ±0.010 @20°C
pH Buffer Solution pH4.001 @20°C
pH Buffer Solution pH6.881 ±0.010 @20°C
pH Buffer Solution pH6.881 ±0.010 @20°C
pH Buffer Solution pH7.429± 0.010 @20°C
pH Buffer Solution pH9.225 ±0.010 @20°C
pH Buffer Solution pH10.062 ± 0.010 @20°C
pH Buffer Solution pH12.627± 0.050 @20°C
pH Buffer Solution pH 6.881 ±0.010 @ 20°C
pH Buffer Solution pH4.00 ± 0.01 @20°C (Phthalate Free)
pH Buffer Solution pH4.00 ± 0.01 @20°C (Phthalate Free)
pH Buffer Solution pH4.00 ± 0.01 @20°C (Phthalate Free)
pH Buffer Solution pH4.00 ± 0.01 @25°C (Phthalate Free)
pH Buffer Solution pH4.00 ±0.01 @25°C (Phthalate Free)
pH Buffer Solution pH4.00 ±0.01 @25°C (Phthalate Free)
pH Buffer Solution pH4.00 (Red) ±0.01 @20°C (RECAL)
pH Buffer Solution pH4.00 (Red) ±0.01 @25°C (RECAL)
pH Buffer Solution pH7.00 (Yellow) ±0.01 @20°C (RECAL)
pH Buffer Solution pH7.00 (Yellow) ±0.01 @25°C (RECAL)
pH Buffer Solution pH9.00 (clear) ±0.01 @20°C RECAL
pH Buffer Solution pH9.00 (clear) ±0.01 @25°C RECAL
pH Buffer Solution pH10.00 (Blue) ±0.01 @20°C RECAL
pH Buffer Solution pH10.00 (Blue) ±0.01 @25°C RECAL
pH Buffer Solution Recal mixed pack of 2xpH4 7 & 9 ±0.01 @20°C
pH Buffer Solution Recal mixed pack of 2xpH4 7 & 9 ±0.01 @25°C
pH Buffer Solution Recal mixed pack of 2xpH4 7 & 10 ±0.01 @20°C
pH Buffer Solution Recal mixed pack of 2xpH4 7 & 10 ±0.01 @25°C
pH Buffer Solution pH4.00 ±0.01 @20°C (Sterile)
pH Buffer Solution pH6.00 ±0.01 @20°C (Sterile)
pH Buffer Solution pH7.00 ±0.01 @20°C (Sterile)
pH Buffer Solution pH8.00 ±0.01 @20°C (Sterile)
pH Buffer Solution pH10.00 ±0.01 @20°C (Sterile)
pH Buffer Solution Technical range pH10.00 ±0.02 @25°C
pH Buffer Solution Technical range pH10.00 ±0.02 @25°C
pH Buffer Solution Technical range pH10.00 ±0.02 @25°C
pH Buffer Solution Technical range pH2.00 ±0.02 @25°C (Coloured)
pH Buffer Solution Technical range pH2.00 ±0.02 @25°C (Coloured)
pH Buffer Solution Technical range pH2.00±0.02 @25°C (Coloured)
pH Buffer Solution Technical range  pH4.01 ±0.02 @25°C (Red)
pH Buffer Solution Technical range pH4.01 ±0.02 @25°C
pH Buffer Solution Technical range pH4.01 ±0.02 @25°C
pH Buffer Solution Technical Range pH 4.60 ±0.02 @25°C
pH Buffer Solution Technical Range pH 4.60 ±0.02 @25°C
pH Buffer Solution Technical Range pH 4.60 ±0.02 @25°C
pH Buffer Solution Technical range pH7.00 ±0.02 @25°C (Yellow)
pH Buffer Solution Technical range pH7.00 ±0.02 @25°C
pH Buffer Solution Technical range pH7.00 ±0.02 @25°C
pH Buffer Solution Technical range pH9.21 ±0.02 @25°C (Blue)
pH Buffer Solution Technical range pH9.21 ±0.02 @25°C
pH Buffer Solution Technical range pH9.21 ±0.02 @25°C
pH Buffer Solution pH4.00 (Red)  ±0.01 @20°C (Twin Neck Format)
pH Buffer Solution pH4.00 (Red) ±0.01 @20°C (Twin Neck Format)
pH Buffer Solution pH4.00 (Red) ±0.01 @20°C (Twin Neck Format)
pH Buffer Solution pH7.00 (Yellow) ±0.01 @20°C (Twin Neck Format)
pH Buffer Solution pH7.00 (Yellow) ±0.01 @20°C (Twin Neck Format)
pH Buffer Solution pH7.00 (Yellow) ±0.01 @20°C (Twin Neck Format)
pH Buffer Solution pH 9.00 ± 0.01@ 20°C (Blue)
pH Buffer Standard pH 9.22 ± 0.01 @ 20°C
pH Buffer Standard pH 9.22 ± 0.01 @ 20°C
pH Buffer Solution pH10.00 (Blue) ±0.01 @20°C (Twin Neck Format)
pH Buffer Solution pH10.00 (Blue) ±0.01 @20°C (Twin neck Format)
pH Buffer Solution pH10.00 (Blue) ±0.01 @20°C (Twin neck Format)
pH Buffer Solution pH1.00 ±0.02 @25°C Twin Neck Format
pH Buffer Solution pH2.00 ± 0.02@ 25°C (Twin Neck Format)
pH Buffer Solution pH4.01 (Red)  ± 0.01@25°C (Twin Neck Format)
pH Buffer Solution pH4.01 @25°C (Twin Neck Format)
pH Buffer Solution pH4.00 (Red) ±0.01 @25°C (Twin Neck Format)
pH Buffer Solution pH4.00 (Red)  ±0.01 @25°C (Twin Neck Format)
pH Buffer Solution pH4.00 (Red)  ± 0.01@25°C (Twin Neck Format)
pH Buffer Solution pH6.86 (Yellow)  ± 0.01@25°C (Twin Neck Format)
pH Buffer Solution pH6.86±0.01 @25°C (Twin Neck Bottle)
pH Buffer Solution pH 6.86±0.01 @25°C (Twin Neck Format)
pH Buffer Solution pH7.00 (Yellow) ±0.01 @25°C (Twin Neck Format)
pH Buffer Solution pH7.00 (Yellow) ±0.01 @25°C (Twin Neck Format)
pH Buffer Solution pH7.00 (Yellow) ±0.01 @25°C (Twin Neck Format)
pH Buffer Solution pH7.00 (Yellow) ±0.01 @25°C (Twin Neck Format)
pH Buffer Solution pH 9.00 ± 0.01@ 25°C
pH Buffer Solution pH9.00 ±0.01 @25°C
pH Buffer Solution pH 9.00 ± 0.01@ 25°C
pH Buffer Solution pH9.21 (Blue)  ± 0.01@25°C (Twin Neck Format)
pH Buffer Solution pH 9.21@25°C (Twin Neck Format)
pH Buffer Solution pH10.00 (Blue) ±0.01 @25°C (Twin neck Format)
pH Buffer Solution pH10.00 (Blue) ±0.01 @25°C (Twin Neck Format)
pH Buffer Solution pH10.00 (Blue) ±0.01 @25°C (Twin Neck Format)
pH Buffer Solution pH12.00 ±0.05 @25°C Twin Neck Format
pH Buffer Solution pH 12.00±0.05@ 25°C
pH Buffer  Solution pH1.679 ±0.010 @25°C (Twin Neck Format)
pH Buffer Solution pH 4.005 @25°C (Twin Neck Format)
pH Buffer Solution pH6.865 ± 0.010 @25°C (Twin Neck Format)
pH Buffer Solution pH9.18 (Blue)  ± 0.01@25°C (Twin Neck Format)
pH Buffer Solution pH 9.180±0.010 @25°C (Twin Neck Format)
Phenol Mixed Standard 11 Compound mix 2000µg/ml in Benzene:Methylene Chloride
Phenol Mixed Standard 7 Compound mix 2000µg/ml in Methylene Chloride
Phenol Mixed Standard 11 Compound mix 2000µg/ml in Methanol
Phenol Mixed Standard 5 Compound mix 2000µg/ml in Methanol
Phenol Mixed Standard 18 Compound mix 2000µg/ml in Isopropanol
Phenol Mixed Standard 13 Compound mix 2000µg/ml in Methanol
Phenol Mixed Standard 11 Compound mix 2000µg/ml in Methanol
Phenol Mixed Standard 5 Compound mix 2000µg/ml in Methylene Chloride
Phenol Mixed Standard 6 Compound mix 2000µg/ml in Mehtylene Chloride
Phenol Mixed Standard 6 Compound mix 2000µg/ml in Mehtylene Chloride
Phenol Mixed Standard 17 Compound mix 100µg/ml in Purge and Trap Methanol
Phenol Mixed Standard 14 Compound mix 500µg/ml in Methylene Chloride
Phenol Mixed Standard 14 Compound mix 2000µg/ml in Methylene Chloride
Phenol Mixed Standard 14 Compound mix 1000µg/ml in Methylene Chloride
Phenol Mixed Standard 13 Compound mix mixed concentrations in Methylene Chloride
Phenol Mixed Standard 12 Compound mix 1000µg/ml in Purge and Trap Methanol
Phenol Mixed Standard 12 Compound mix mixed concentrations in Purge and Trap Methanol
Phenol Mixed Standard 12 Compound mix mixed concentrations in Purge and Trap Methanol
Phenol Mixed Standard 12 Compound mix 2000µg/ml in Methylene Chloride
Phenol Mixed Standard 11 Compound mix 2000µg/ml in Isopropanol
Phenol Mixed Standard 11 Compound mix mixed concentrations in Purge and Trap Methanol
Phenol Mixed Standard 11 Compound mix 500µg/ml in Purge and Trap Methanol
Phenol Mixed Standard 11 Compound mix mixed concentrations in Purge and Trap Methanol
Phenol Mixed Standard 11 Compound mix 20µg/ml in Purge and Trap Methanol
Phenol Mixed Standard 11 Compound mix 1000µg/ml in Purge and Trap Methanol
Phenol Mixed Standard 11 Compound mix 500µg/ml in Purge and Trap Methanol
Phenol Mixed Standard- 11 Compound Mix- 2000µg/ml in  Methylene Chloride
Phenol Mixed Standard 11 Compound mix mixed concentrations in Methylene Chloride
Phenol Mixed Standard 11 Compound mix 2000µg/ml in Methylene Chloride
Phenol Mixed Standard 11 Compound mix 1000µg/ml in Methylene Chloride
Phenol Mixed Standard 10 Compound mix 100µg/ml in Purge and Trap Methanol
Phenol Mixed Standard 9 Compound mix 2000µg/ml in Isopropanol
Phenol Mixed Standard 9 Compound mix 2000µg/ml in Methylene Chloride
Phenol Mixed Standard 8 Compound mix 2000µg/ml in Purge and Trap Methanol
Phenol Mixed Standard 8 Compound mix 100µg/ml in Purge and Trap Methanol
Phenol Mixed Standard 7 Compound mix 2000µg/ml in Isopropanol
Phenol Mixed Standard 6 Compound mix 2000µg/ml in Methylene Chloride
Phenol Mixed Standard 5 Compound mix 2000µg/ml in Purge and Trap Methanol
Phenol Mixed Standard 5 Compound mix mixed concentrations in Purge and Trap Methanol
Phenol Mixed Standard 5 Compound mix 2000µg/ml in Methylene Chloride
Phenol Mixed Standard 5 Compound mix 2000µg/ml in Methylene Chloride
Phenol Mixed Standard 4 Compound mix 100µg/ml in Purge and Trap Methanol
Phenol Mixed Standard 4 Compound mix 4000µg/ml in Methylene Chloride
Phenol Mixed Standard 4 Compound mix 1000µg/ml in Methylene Chloride
Phenol Mixed Standard 3 Compound mix 2000µg/ml in Ethanol
Phenol Mixed Standard 7 Compound mix various concentrations in Acetone
Phenol Standard 2-Chlorophenol 2000µg/ml in high purity Methanol
Phenol Standard 24-Dichlorophenol 2000µg/ml in high purity Methanol
Phenol Standard 24-Dimethylphenol 2000µg/ml in high purity Methanol
Phenol Standard 4-Chloro-3-methylphenol 2000µg/ml in high purity Methanol
Phenol Standard 2-Methyl-46-dinitrophenol(DNOC) 2000µg/ml in high purity Methanol
Phenol Standard 24-Dinitrophenol 2000µg/ml in high purity Methanol
Phenol Standard 2-Nitrophenol 2000µg/ml in high purity Methanol
Phenol Standard 4-Nitrophenol 2000µg/ml in high purity Methanol
Phenol Standard Pentachlorophenol 2000µg/ml in high purity Methanol
Phenol Standard 2000µg/ml in high purity Methanol
Phenol Standard 246-Trichlorophenol 2000µg/ml in high purity Methanol
Phenol Standard 245-Trichlorophenol 2000µg/ml in high purity Methanol
Phenol Standard Phenol 2346-Tetrachlorophenol 2000µg/ml in high purity Methanol
Phenol Standard 26-Dichlorophenol 2000µg/ml in high purity Methanol
Phenol Standard 2-Methylphenol 2000µg/ml in high purity Methanol
Phenol Standard 3-Methylphenol 2000µg/ml in high purity Methanol
Phenol Standard 4-Methylphenol 2000µg/ml in high purity Methanol
Phenol Standard Dinoseb 2000µg/ml in high purity Methanol
Phenol Standard Phenol 100µg/ml in Methylene Chloride
Phenol Standard Pentachlorophenol 10µg/ml in Cyclohexane
Phenol Standard 2,4-Dichlorophenol Solution, 1000 mg/L in Methanol, 1 mL
Phenol Standard 1000mg/l Picric Acid in acetonitrile and water (1:1)
Phenol Standard Phenol 1000µg/ml in high purity Methanol
Phenol Surrogate various concentrations in Methylene Chloride:Acetone
Phenol Surrogate various concentrations in Methylene Chloride:Acetone
Phthalate Multi Compound (10) standard at 100 and 1000ug/ml in P&T Methanol
Piano Aromatics, 38 Compounds
Piano Isoparaffins, 35 Compounds
Piano Naphthalenes, 19 Compounds
Piano Olefins, 25 Compounds
Piano Paraffins, 11 Compounds
Acetic Acid, CH3COOH, 20% v/v
Potassium Iodide, KI, 10% w/v
Barium Chloride Solution 10% w/v
Analytical Volumetric Solution Silver Nitrate, AgNO , 0.25M
Analytical Volumetric Solution Sulphuric Acid 4.0N, 2.0M
Acid Content Low Acid Range 0.025M to 0.5M
Acid Content Medium Acid Range 1.0M to 2.9M
Acid Content High Acid Range 3.0M to 10M
Base Content Low Base Range 0.05M to 0.99M
Brix Low Sucrose (Brix) Range 5% to 19%
Brix Medium Sucrose (Brix) Range 20% to 34%
Brix High Sucrose (Brix) Range 35% to 60%
Chloride Content Low Chloride Range 0.01M to 0.49M
Chloride Content Medium Chloride Range 0.5M to 1.9M
Chloride Content High Chloride Range 2.0M to 4.0M
Analyst Qualification Set - Conductivity Ultra Low Conductivity Range 1.3µS/cm to 50µS/cm
Analyst Qualification Set - Conductivity Low Conductivity Range 80µS/cm to 1,000µS/cm
Analyst Qualification Set - Conductivity  Medium Conductivity Range 1,100µS/cm to 10,000µS/cm
Analyst Qualification Set - Conductivity High Conductivity Range 100,000µS/cm to 500,000µS/cm
Analyst Qualification Set - Density @ 20°C Low Density Range 0.7g/ml to 0.95g/ml
Analyst Qualification Set - Density @ 20°C High Density Range 1.1g/ml to 2.8g/ml
ICP Multi-element Standard, Analyst Qualification Set - - (7 elements) Concentration Range 1ppm to 1,000ppm
ICP Multi-element Standard, Analyst Qualification Set - - (19 elements) Concentration Range 1ppm to 1,000ppm
Analyst Qualification Set - Melting Point Melting point Range 40°C to 240°C
Osmolality Low Osmolality Range 50mOsm/kg to 350mOsm/kg
Osmolality Medium Osmolality Range 351mOsm/kg to 999mOsm/kg
Osmolality High Osmolality Range 1,000mOsm/kg to 3,000mOsm/kg
Analyst Qualification Set - Low Range pH @ 20°C pH range 1 to 5
Analyst Qualification Set - Medium Range pH @ 20°C pH range 5.1 to 8
Analyst Qualification Set - High Range pH @ 20°C pH range 8.1 to 11
Analyst Qualification Set - Low Range pH @ 25°C pH range 1 to 5
Analyst Qualification Set - Medium Range pH @ 25°C pH range 5.1 to 8
Analyst Qualification Set - High Range pH @ 25°C pH range 8.1 to 11
TOC Ultra Low TOC Range 0.5ppm to 10ppm
TOC Low TOC Range 11ppm to 100ppm
Analyst Qualification Set - TOC Medium TOC Range 101ppm to 500ppm
Redox Standard 124mV @25° C
Redox Standard 124mV @25° C
Redox Standard 124mV @ 25° C
Redox Standard 200mV @25° C
Redox Standard 200mV @25° C
Redox Standard 200mV @ 25°C
Redox Standard 220mV @25° C
Redox Standard 220mV @25°C
Redox Standard 220mV @25° C Twin Neck
Redox Standard 220mV @ 25°C
Redox Standard 250mV @25° C
Redox Standard 250mV @25° C
Redox Standard 250mV @ 25°C
Redox Standard 300mV @25° C
Redox Standard 300mV @25° C
Redox Standard 358mV @25° C
Redox Standard 358mV @25° C
Redox Standard 400mv @25°C
Redox Standard 400mV @25° C
Redox Standard 465mV @25° C
Redox Standard 465mV @25° C
Redox Standard 465mV @ 25°C
Redox Standard 465mV @ 25° C 5Lt
Redox Standard 465mV @ 25° C Twin Neck
Redox Standard 468mV @ 25°C Twin Neck
Redox Standard 475mV @25° C
Redox Standard 600mV @25° C
Redox Standard 600mV @25° C
Redox Standard 650mV @25°C
Redox Standard 650mV @25°C
Redox Standard 650mV @25°C
Redox Standard 650mV @ 25° C Twin Neck
Redox Standard 124mV @25°C (Bag in Box Format)
Redox Standard 220mV @25°C (Bag in Box Format)
Redox Standard 220mV @25°C (Bag in Box Format)
Redox Standard 250mV @25°C (Bag in Box Format)
Redox Standard 250mV @25°C (Bag in Box Format)
Redox Standard 358mV @25°C (Bag in Box Format)
Redox Standard 358mV @25°C (Bag in Box Format)
Redox Standard 440mV @25°C (Bag in Box Format)
Redox Standard 650mV @25°C (Bag in Box Format)
Refractive Index @20°C, 1.38779 Solvent Based
Refractive Index @20°C, 1.38779 Solvent Based
Refractive Index @20°C, 1.40485 Solvent Based
Refractive Index @20°C, 1.40485 Solvent Based
Refractive Index @20°C, 1.42345 Solvent Based
Refractive Index @20°C, 1.42345 Solvent Based
Refractive Index @20°C, 1.44468 Solvent Based
Refractive Index @20°C, 1.44468 Solvent Based
Refractive Index @20°C, 1.46768 Solvent Based
Refractive Index @20°C, 1.46768 Solvent Based
Refractive Index @20°C, 1.49672 Solvent Based
Refractive Index @20°C, 1.49672 Solvent Based
Refractive Index @20°C, 1.50044 Solvent Based
Refractive Index @20°C, 1.50044 Solvent Based
Refractive Index @20°C, 1.51726 Solvent Based
Refractive Index @20°C, 1.51726 Solvent Based
Refractive Index @20°C, 1.53660 Solvent Based
Refractive Index @20°C, 1.53660 Solvent Based
Refractive Index @20°C, 1.65808 Solvent Based
Refractive Index @20°C,  1.65808 Solvent Based
Refractive Index @ 20°C - 1.33299 Stabilised Sucrose
Refractive Index @ 20°C - 1.34026 Stabilised Sucrose
Refractive Index @ 20°C, 1.34325 Stabilised Sucrose
Refractive Index @ 20°C, 1.34325 Stabilised Sucrose
Refractive Index @ 20°C, 1.34782 Stabilised Sucrose
Refractive Index @ 20°C, 1.34782 Stabilised Sucrose
Refractive Index @ 20°C, 1.34968 Stabilised Sucrose
Refractive Index @ 20°C, 1.34968 Stabilised Sucrose
Refractive Index @ 20°C, 1.35015 Stabilised Sucrose
Refractive Index @ 20°C, 1.35015 Stabilised Sucrose
Refractive Index @ 20°C, 1.35171 Stabilised Sucrose
Refractive Index @20°C, 1.35171 Stabilised Sucrose
Refractive Index @ 20°C, 1.35093 Stabilised Sucrose
Refractive Index @20°C, 1.35093 Stabilised Sucrose
Refractive Index @ 20°C, 1.35568 Stabilised Sucrose
Refractive Index @20°C, 1.35568 Stabilised Sucrose
Refractive Index @ 20°C, 1.36384 Stabilised Sucrose
Refractive Index @20°C, 1.36384 Stabilised Sucrose
Refractive Index @ 20°C, 1.37233 Stabilised Sucrose
Refractive Index @20°C, 1.37233 Stabilised Sucrose
Refractive Index @ 20°C, 1.38115 Stabilised Sucrose
Refractive Index @20°C, 1.38115 Stabilised Sucrose
Refractive Index @ 20°C, 1.39032 Stabilised Sucrose
Refractive Index @20°C, 1.39032 Stabilised Sucrose
Refractive Index @ 20°C, 1.39986 Stabilised Sucrose
Refractive Index @20°C, 1.39986 Stabilised Sucrose
Refractive Index @ 20°C, 1.40978 Stabilised Sucrose
Refractive Index @20°C, 1.40978 Stabilised Sucrose
Refractive Index @ 20°C, 1.42009 Stabilised Sucrose
Refractive Index @20°C, 1.42009 Stabilised Sucrose
Refractive Index @ 20°C, 1.43080 Stabilised Sucrose
Refractive Index @20°C, 1.43080 Stabilised Sucrose
Refractive Index @ 20°C, 1.44193 Stabilised Sucrose
Refractive Index @20°C, 1.44193 Stabilised Sucrose
APDC Butyl Acetate-Ethanol Reagent
Buffer Masking Reagent
Bray P1 Extracting Reagent Concentrate
Boron Standard in Extraction Reagent
Calcium Chloride Stock Solution
Chromotopic Acid Solution (CTA)
Copper Standard in Extracting Reagent
DTPA Solution, 0.005M
DTPA Extraction Reagent Concentrate
Iron Standard in Extraction Reagent
Potassium Dichromate Reagent, 0.267N
Lanthanum Compensating Solution
Lithium Working Solution,
Mehlich #1 Extracting Reagent
Mehlich #3 Final Extraction Reagent
Mehlich-Bowling Extracting Reagent
Mehlich Buffer Solution
Sulfuric-Molybdate Solution (Mehlich #1)
Magnesium Chloride Stock Solution
Magnesium Standard in Extracting Reagent
Manganese Standard in Extracting Reagent
Morgans Extracting Solution
Morgans Standard No. 2
Morgans Standard No. 3
Morgans Standard No. 4
Morgans Standard No. 5
Sodium Chloride Stock Solution
Ammonium Fluoride-EDTA Stock Reagent
Nitrate-Nitrogen Extracting Reagent
Olsen’s Extraction Reagent concentrate
Olsen’s Mixed Reagent
SMP Buffer Solution
Spiking Solution for Water and Soil
Strontium Chloride Diluting Solution
Copper-Zinc Standard
Sodium Standard in Extraction Reagent
Nitrogen Standard in Extracting Reagent
Nickel Standard in Extraction Reagent
Nitrate-Nitrogen  Standard
MS Soil Spike Standard
MS Spike Sample Standard #2 (For Soil)
Spectrophotometric Standard 1.0 (8301) with background solution OPSB
Spectrophotometric Standard 2.0 with background solution OPSB
Spectrophotometric Standard 20.0 with background solution OPSB
Spectrophotometric Standard 3.0 with background solution OPSB
Spectrophotometric Standard 30.0 with background solution OPSB
Spectrophotometric Standard 4.0 with background solution OPSB
Spectrophotometric Standard 5.0 (8305) with background solution OPSB
Spectrophotometric Standard 6.0 with background solution OPSB
Spectrophotometric Standard 7.0 (8307) with background solution OPSB
Spectrophotometric Standard 8.0 supplied with background solution OPSB
Spectro Photometric Background Solution
Spectrophotometric Standard Fe 1 mg/L, Matrix: 5% HNO3
Spectrophotometric Standard Solution:Fe 6 mg/L, Matrix: 5% HNO3, Volume: 500 mL
Spectrophotometric Standard Mn 5mg/L, Matrix: 5% HNO3
Spectrophotometry Potassium Dichromate Absorbance/Transmission Standard - 50mg/l
Spectrophotometry 0.25AU UV Absorbance Standard at 280nm
Spectrophotometry 1AU UV Absorbance Standard at 280nm
Spectrophotometry 2AU UV Absorbance Standard at 280nm
Bandwidth Standard –Toluene in Hexane
Spectrophotometry Bandwidth Standard Toluene in Hexane - Ratio of 268.7nm peak to 266.8nm trough
Bandwidth Standard – Blank - Ratio of 268.7nm peak  to 266.8nm trough
Spectrophotometry Toluene in Hexane Bandwidth Std & Blank
Spectrophotometry Toluene in Hexane Bandwidth Std & Blank (Acc . Ph. Eur)
Spectrophotometry Bandwidth Standard - Toluene in Hexane (Acc . Ph. Eur)
Spectrophotometry Nicotinic Acid Absorbance/Transmission Standard 6mg/l
Spectrophotometry Nicotinic Acid Absorbance/Transmission Standard 6mg/l
Spectrophotometry Nicotinic Acid Absorbance/Transmission Standard 12mg/l
Spectrophotometry Nicotinic Acid Absorbance/Transmission Standard 12mg/l
Spectrophotometry Nicotinic Acid Absorbance/Transmission Standard 18mg/l
Spectrophotometry Nicotinic Acid Absorbance/Transmission Standard 18mg/l
Spectrophotometry Nicotinic Acid Absorbance/Transmission Standard 24mg/l
Spectrophotometry Nicotinic Acid Absorbance/Transmission Standard 24mg/l
Spectrophotometry Blank 0.1M Hydrochloric Acid (single permanently sealed UV cuvette)
Spectrophotometry Blank 0.1M Hydrochloric Acid
Spectrophotometry Nicotinic Acid Linearity Set With Blank in Sealed Cuvettes
Spectrophotometry dichromate Absorbance/Transmission Standard - 10mg/l
Spectrophotometry dichromate Absorbance/Transmission Standard - 15mg/l
Spectrophotometry Potassium Dichromate Absorbance/Transmission Standard - 50mg/l
Spectrophotometry Potassium Dichromate Absorbance/Transmission Standard - 20mg/l
Spectrophotometry Potassium Dichromate Absorbance/Transmission Standard - 20mg/l
Spectrophotometry Potassium Dichromate Absorbance/Transmission Standard - 40mg/l
Spectrophotometry Potassium Dichromate Absorbance/Transmission Standard - 40mg/l
Spectrophotometry Potassium Dichromate Absorbance/Transmission Standard - 60mg/l
Spectrophotometry Potassium Dichromate Absorbance/Transmission Standard - 60mg/l
Spectrophotometry Potassium Dichromate Absorbance/Transmission Standard - 80mg/l (
Spectrophotometry Potassium Dichromate Absorbance/Transmission Standard - 80mg/l
Spectrophotometry Potassium Dichromate Absorbance/Transmission Standard - 100mg/l
Spectrophotometry Potassium Dichromate Absorbance/Transmission Standard - 100mg/l
Spectrophotometry Blank 0.001M Perchloric Acid - 0mg/l
Spectrophotometry Blank 0.001M Perchloric Acid - 0mg/l
Spectrophotometry Potassium Dichromate Linearity Set (6 Cuvettes)
Potassium Dichromate A/T Std 60mg/l, with 0.005M Sulfuric Ac. Blank-sealed cuvettes (Acc . Ph. Eur)
Spectrophotometry Potassium Dichromate Absorbance/Transmission Standard 60mg/l (Acc . Ph. Eur)
Potassium Dichromate A/T Std 600mg/l, with 0.005M Sulfuric Ac. Blank-sealed cuvettes (Acc . Ph. Eur)
Spectrophotometry Potassium Dichromate Absorbance/Transmission Standard 600mg/l (Acc . Ph. Eur)
Spectrophotometry Absorbance/Transmission Blank - 0.005M Sulfuric Acid (Acc. Ph. Eur)
Spectrophotometry 410nm Absorbance Linearity Set with Blank in Sealed Cuvettes
Spectrophotometry 450nm Absorbance Linearity Set with Blank in Sealed Cuvettes
Spectrophotometry 650nm Absorbance Linearity Set with Blank in Sealed Cuvettes
Spectrophotometry 685nm Absorbance Linearity Set with Blank in Sealed Cuvettes
Spectrophotometry Stray Light Inorganic Cut-off filter (390nm)Sodium Nitrite
Spectrophotometry Stray Light Inorganic Cut-off filter (390nm)  Sodium Nitrite
Spectrophotometry Stray Light Inorganic Cut-off filter (260nm)Potassium Iodide
Spectrophotometry Stray Light Inorganic Cut-off filter (260nm)  Potassium Iodide
Spectrophotometry Stray Light Inorganic Cut-off filter (260nm)Sodium Iodide
Spectrophotometry Stray Light Inorganic Cut-off filter (260nm)  Sodium Iodide
Spectrophotometry Stray Light Inorganic Cut-off filter (227nm )Lithium Carbonate
Spectrophotometry Stray Light Inorganic Cut-off filter (227nm)  Lithium Carbonate
Spectrophotometry Stray Light Inorganic Cut-off filter (205nm)Sodium Chloride
Spectrophotometry Stray Light Inorganic Cut-off filter (205nm)  Sodium Chloride
Spectrophotometry Stray Light Inorganic Cut-off filter (200nm)-Potassium chloride
Spectrophotometry Stray Light Inorganic Cut-off filter (200nm)  Potassium chloride
Spectrophotometry Stray Light Blank  Aqueous (single permanently sealed UV cuvette)
Spectrophotometry Stray Light Blank  Aqueous
Spectrophotometry Stray Light Inorganic Cut-off filter - Potassium Chloride with Blank (Acc . Ph. Eur)
Spectrophotometry Stray Light Inorganic Cut-off filter - Potassium Chloride (Acc. Ph. Eur)
Spectrophotometry Stray Light Blank Aqueous (Acc. Ph. Eur)
Spectrophotometry Holmium Oxide 5g/l Solution in Perchloric acid - UV and Visisble Standard
Spectrophotometry Didymium Solution UV and Visible Wavelength Standard 298nm to865nm
Spectrophotometry Didymium Solution UV and Visible Wavelength Standard 298nm to 865nm
Spectrophotometry Samarium Solution UV & Visible Wavelength Standard 235nm to 480nm
Spectrophotometry Samarium Solution UV and Visible Wavelength Standard 235nm to 480nm
Spectrophotometry Holmium Oxide Solution UV and Visible wavelength Std 240nm to 640nm
Spectrophotometry Holmium Oxide Solution UV and Visisble wavelength Standard 240nm to 640nm
Spectrophotometry Holmium Oxide Solution UV and Visible wavelength Std 240nm to 640nm (Acc. Ph. Eur)
Spectrophotometry Holmium Oxide Solution UV and Visible wavelength Std 240nm to 640nm (Acc. Ph. Eur)
0 % Sucrose in Water
5 % Sucrose in Water
7  % Sucrose in Water
10 % Sucrose in Water
11.2  % Sucrose in Water
11.5 % Sucrose in Water
12 % Sucrose in Water
12.5 % Sucrose in Water
15 % Sucrose in Water
20 % Sucrose in Water
25 % Sucrose in Water
30 % Sucrose in Water
35 % Sucrose in Water
40 % Sucrose in Water
45 % Sucrose in Water
50 % Sucrose in Water
55 % Sucrose in Water
60 % Sucrose in Water
SVOC Mixed Standard 32 Compounds at 10µg/ml each in Iso-octane
SVOC Mixed Standard 7 Deuterated Compounds at 100µg/ml each in Purge and Trap Methanol
SVOC Standard 2-Aminonaphthalene at 1000µg/ml in P&T Methanol
SVOC Standard 1-Aminonaphthalene at 100µg/ml in P&T Methanol
SVOC Standard 2,6-Dimethylaniline at 100µg/ml in P&T Methanol
0.01M Potassium Hydroxide in propan-2-ol
0.01M Potassium Hydroxide in propan-2-ol
Non Aqueous Titrant 0.1N Potassium Hydroxide in 2 Propanol
0.1M Potassium Hydroxide in propan-2-ol
0.1N sodium acetate in glacial acetic acid
0.1M Hydrochloric Acid in Propan-2-ol
0.1M Hydrochloric Acid in Propan-2-ol
KHP (NIST Traceable) for Titrant Standardisation acc ASTMD2896 & ASTMD664
KHP (NIST Traceable) for Titrant Standardisation acc ASTMD2896 & ASTMD664
TAN Titration solvent. Per litre: 500mls toluene, 495mls propan-2-ol, 5mls water
TAN TITRATION SOLVENT : ASTM D664
TAN TITRATION SOLVENT : ASTM D664
TAN Titration solvent. Per litre: 500mls toluene, 495mls propan-2-ol, 5mls water
Total Acid Number TAN standard: 0.1mg/g KOH
Total Acid Number TAN standard: 0.5 mg/g KOH
Total Acid Number TAN standard, 0.1mg/g KOH
Total Acid Number TAN standard: 0.1mg/g KOH
Total Acid Number TAN standard: 0.1mg/g KOH
Total Acid Number  TAN standard: 0.5 mg/g KOH
Total Acid Number TAN standard: 0.5 mg/g KOH
Total Acid Number TAN standard: 0.5 mg/g KOH
Total Acid Number TAN standard: 1.0 mg/g KOH
Total Acid Number TAN standard: 1.0 mg/g KOH
Total Acid Number TAN standard: 1.0 mg/g KOH
Total Acid Number TAN standard, 1.5mg/g KOH
Total Acid Number TAN standard: 1.5 mg/g KOH
Total Acid Number TAN standard: 1.5 mg/g KOH
Total Acid Number TAN standard, 2.0mg/g KOH
Total Acid Number TAN standard: 2.0 mg/g KOH
Total Acid Number TAN standard: 2.0 mg/g KOH
Total Acid Number TAN standard, 2.5mg/g KOH
Total Acid Number TAN standard: 2.5 mg/g KOH
Total Acid Number TAN standard: 2.5 mg/g KOH
Total Acid Number TAN standard, 3.0mg/g KOH
Total Acid Number TAN standard: 3.0 mg/g KOH
Total Acid Number TAN standard: 3.0 mg/g KOH
Total Acid Number TAN standard: 4.5 mg/g KOH
Total Acid Number TAN standard: 4.5 mg/g KOH
Total Acid Number TAN standard: 4.5 mg/g KOH
TAN-ASTM D664 Kit
TBN Titration solvent - 2:1 chlorobenzene and glacial acetic acid
TBN Titration solvent - 2:1 chlorobenzene and glacial acetic acid
TBN Titration solvent - 2:1 chlorobenzene and glacial acetic acid
TBN Titration solvent - 2:1 chlorobenzene and glacial acetic acid
TBN Titration solvent - 0.4M tetraethylammonium bromide in ethylene glycol
TBN Titration solvent - 0.4M tetraethylammonium bromide in ethylene glycol
Total Base Number TBN Standard: 1.0 mg/g KOH
Total Base Number TBN Standard: 10 mg/g KOH
Total Base Number TBN Standard: 10 mg/g KOH
Total Base Number TBN Standard: 10 mg/g KOH
Total Base Number TBN Standard: 15 mg/g KOH
Total Base Number TBN Standard: 15 mg/g KOH
Total Base Number TBN Standard: 15 mg/g KOH
Total Base Number TBN Standard: 1.0 mg/g KOH
Total Base Number TBN Standard: 1.0 mg/g KOH
Total Base Number TBN Standard: 3.0 mg/g KOH
Total Base Number TBN Standard: 30 mg/g KOH
Total Base Number TBN Standard: 30 mg/g KOH
Total Base Number TBN Standard: 30 mg/g KOH
Total Base Number TBN Standard: 3.0 mg/g KOH
Total Base Number TBN Standard: 3.0 mg/g KOH
Total Base Number TBN Standard: 40 mg/g KOH
Total Base Number TBN Standard: 40 mg/g KOH
Total Base Number TBN Standard: 40 mg/g KOH
Total Base Number TBN Standard: 6.0 mg/g KOH
Total Base Number TBN Standard: 6.0 mg/g KOH
Total Base Number TBN Standard: 6.0 mg/g KOH
Total Base Number TBN Standard: 70 mg/g KOH
Total Base Number TBN Standard: 70 mg/g KOH
Total Base Number TBN Standard: 70 mg/g KOH
TBN-ASTM D2896 Kit
Calibration Blank
0.25 mg/L C NIST Sucrose Calibration Standard
0.5 mg/L C from NIST Sucrose Calibration Standard
0.75 mg/L C from NIST Sucrose Calibration Standard
USP Reagent Water System Suitability Standard
0.5 mg/L C from USP Sucrose System Suitability Standard
0.5 mg/L C from USP 1,4-Benzoquinone System Suitability Standard
USP System Suitability Set Reagent H2O, 0.5 mg/L C USP Sucrose,0.5 mg/L C USP 1,4- C6H4O2.
System Suitability Set to USP;Reagent H2O , 0.5 mg/L C USP Sucrose,0.5 mg/L C USP 1,4- C6H4O2.
Calibration Kit;Blank, 0.25 mg/L C NIST Sucrose, 0.5 mg/L C NIST Sucrose,0.75 mg/L C NIST Sucrose
25 μS/cm Conductivity Standard for Calibration
25μS/cm Conductivity Standard for Calibration
25 μS/cm Conductivity Standard for Calibration
100 μS/cm Conductivity Standard for Calibration
100 μS/cm Conductivity Standard for Calibration
100 μS/cm Conductivity Standard for Calibration
Individual TOC/TIC Calibration Blank
Individual Calibration Blank
Individual TOC/TIC Calibration Blank
Calibration Blank
Calibration Blank
Individual Calibration Blank
Calibration Blank
Calibration Blank
Calibration Kit containing a Blank and 1ppm Sucrose Standard. 250ml Bottles
Calibration Blank
Calibration Blank
Calibration Blank
Calibration Blank
Calibration Standard 0.25 mg/L C NIST Sucrose
Calibration Standard 0.25 mg/L C NIST Sucrose
Calibration Standard 0.25 mg/L C NIST Sucrose
Calibration Standard 0.25 mg/L C NIST Sucrose
Calibration Standard 0.5 mg/L C NIST Sucrose
Calibration Standard 0.5 mg/L C NIST Sucrose
Calibration Standard 0.5 mg/L C NIST Sucrose
Calibration Standard 0.5 mg/L C NIST Sucrose
Calibration Standard 0.75 mg/L C NIST Sucrose
Calibration Standard 0.75 mg/L C NIST Sucrose
Validation Kit for TOC contains a blank and 2 x 100mg/l C NIST KHP. 125ml Bottles
Validation Kit for TOC contains a blank and 2 x 10mg/l C NIST KHP. 125ml Bottles
Validation Kit for Wet Chemistry TOC contains 3 x blanks, 2 x 0.5mg/L C NIST KHP,1mg/L NIST KHP.
Calibration Kit;2 x blank,2 x 0.1 mg/L,2 x 0.25 mg/L , 2 x 0.5 mg/L ,0.75 mg/L,1 mg/L C NIST KHP
Calibration Standard 0.75 mg/L C NIST Sucrose
Calibration Standard 0.75 mg/L C NIST Sucrose
Calibration Blank
Calibration Standard 0.25 mg/L C NIST Sucrose
Calibration Standard 0.5 mg/L C NIST Sucrose
Calibration Kit; 2 x calibration blanks, 0.25 mg/L C Sucrose and 0.5mg/L Sucrose. 500ml Bottles
Calibration Standard 1.25 mg/L C NIST Sucrose
Calibration Standard 1.25 mg/L C NIST Sucrose
Calibration Standard 1.25 mg/L C NIST Sucrose
Calibration Standard 0.1 mg/L C NIST KHP
Calibration Standard 0.25 mg/L C NIST KHP
Calibration Standard 0.25 mg/L C NIST KHP
Calibration Standard 0.25 mg/L C NIST KHP
Calibration Standard 0.25 mg/L C NIST KHP
Calibration Standard 0.5 mg/L C NIST KHP
Calibration Standard 0.5 mg/L C NIST KHP
Calibration Standard 0.5 mg/L C NIST KHP
Calibration Standard 0.5 mg/L C NIST KHP
Calibration Standard 0.5 mg/L C NIST KHP
Calibration Standard 0.75 mg/L C NIST KHP
Calibration Standard 1mg/L NIST KHP
Calibration Standard 1mg/L NIST KHP
Calibration Standard 1mg/L NIST KHP
Calibration Standard 1mg/L NIST KHP
Calibration Standard 1mg/L NIST KHP
Calibration Standard 5mg/L NIST KHP
Calibration Standard 5mg/L NIST KHP
Calibration Standard 10mg/L NIST KHP
Calibration Standard 10mg/L NIST KHP
Calibration Standard 25mg/L NIST KHP
Calibration Standard 25mg/L NIST KHP
Calibration Standard 50 mg/L C NIST KHP
Calibration Standard 50 mg/L C NIST KHP
Calibration Standard 1000 mg/L C NIST Sucrose
Calibration Blank
System Suitability USP Set;2 x H2O,0.5 mg/L C Sucrose,0.5 mg/L C,C6H4O2,0.25 mg/L C NIST Sucrose
Calibration Standard 0.25 mg/L C NIST Sucrose
Calibration Standard 0.5 mg/L C NIST Sucrose
Calibration Standard 0.75 mg/L C NIST Sucrose
Ultra Low-Level Kit;3Blanks,9standards0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 0.09, 0.1,0.25, 0.5,1 mg/L CNIST KHP
System Suitability Set to USP;Reagent H2O, 0.5 mg/L C Sucrose,0.5 mg/L C 1,4-Benzoquinone.40mlbtls
System Suitability Set to JP;Reagent H2O,0.5 mg/L C from Sodium Dodecylbenzene Sulfonate
USP Reagent Water
JP Reagent water
0.5 mg/L C from USP Sucrose
0.5 mg/L C from USP 1,4-Benzoquinone
USP Reagent Water
0.5 mg/L C from USP Sucrose
0.5 mg/L C from USP 1,4-Benzoquinone
USP Suitability Kit;Reagent H2O, 0.5 mg/L C from USP Sucrose,0.5 mg/L C from USP 1,4- C6H4O2
USP System Suitability Set,Reagent H2O,0.5 mg/L C USP Sucrose,0.5 mg/L C USP 1,4- C6H4O2
USP Reagent Water
0.5 mg/L C from USP Sucrose
0.5 mg/L C from USP 1,4-Benzoquinone
USP Reagent Water
Reagent Water, 0.5 mg/L C from USP Sucrose and 0.5 mg/L C from USP 1,4-Benzoquinone. 125ml Bottles
0.5 mg/L C from USP Sucrose
0.5 mg/L C from USP 1,4-Benzoquinone
USP System Suitability Set,Reagent H2O, 0.5 mg/L C USP Sucrose,0.5 mg/L C USP 1,4- C6H4O2
USP System Suitability Set;Reagent H2O, 0.5 mg/L C from USP Sucrose,0.5 mg/L C from USP C6H4O2
0.5 mg/L C from Sodium Dodecylbenzene Sulfonate
USP Reagent Water
0.5 mg/L C from USP Sucrose
0.5 mg/L C from USP 1,4-Benzoquinone
USP System Suitability Kit;Reagent H2O, 0.5 mg/L C from USP Sucrose,0.5 mg/L C C6H4O2.
USP System Suitability Set,Reagent H2O,0.5 mg/L C USP Sucrose,0.5 mg/L C USP 1,4- C6H4O2.
USP Reagent Water
0.5 mg/L C from USP Sucrose
0.5 mg/L C from USP 1,4-Benzoquinone
Reagent Water, 0.5 mg/L C from USP Sucrose and 0.5 mg/L C from USP 1,4-Benzoquinone. 250ml Bottles
USP System Suitability Set,2 x Reagent H2O,0.5 mg/L C USP Sucrose,0.5 mg/L C USP 1,4- C6H4O2.
USP System Suitability Set,Reagent H2O,0.5 mg/L C USP Sucrose,0.5 mg/L C USP 1,4- C6H4O2
USP Reagent Water
0.5 mg/L C from USP Sucrose
0.5 mg/L C from USP 1,4-Benzoquinone
USP System Suitability Kit;Reagent H2O, 0.5 mg/L C USP Sucrose,0.5 mg/L C C6H4O2.
USP Reagent Water
0.5 mg/L C from USP Sucrose
0.5 mg/L C from USP 1,4-Benzoquinone
USP System Suitability Reagent;H2O, 0.5 mg/L C USP Sucrose,0.5 mg/L C USP 1,4-Benzoquinone
USP Reagent Water
0.5 mg/L C from USP Sucrose
0.5 mg/L C from USP 1,4-Benzoquinone
USP System Suitability Set, 500ml Bottles
USP System Suitability Kit;2 x Blanks,0.5 mg/L C USP Sucrose,0.5 mg/L C USP C6H4O2
Sievers Model 900 Calibration & Verification Set 0.5 ppm
USP Reagent Water
0.5 mg/L C from USP Sucrose
0.5 mg/L C from USP 1,4-Benzoquinone
USP System Suitability Kit;Reagent H2O, 0.5 mg/L C USP Sucrose,0.5 mg/L C from USP 1,4- C6H4O2.
USP Reagent Water
0.5 mg/L C from USP Sucrose
0.5 mg/L C from USP 1,4-Benzoquinone
USP System Suitability;Reagent H2O ,0.500 mg/L C USP Sucrose,0.500 mg/L C USP 1,4- C6H4O2.
USP System Suitability Set, Reagent H2O, 0.5 mg/L C USP Sucrose,0.5 mg/L C USP 1,4- C6H4O2.1Lbtls
Reagent Water, 0.5 mg/L C from USP Sucrose and 0.5 mg/L C from USP 1,4-Benzoquinone.1L Bottles
USP System Suitability Kit;2 x Reagent H2O,0.5 mg/L CUSP Sucrose,0.500 mg/L C USP 1,4- C6H4O2.
System Suitability Set;Reagent H2O, 0.5 mg/L C USP Sucrose,0.5 mg/L C USP 1,4-Benzoquinone.1Lbtls
Validation Set;2 x Blanks,0.25,0.5,0.75 mg/L C NIST Sucrose.
Calibration Kit;Blank, 0.25 mg/L C NIST Sucrose,0.5 mg/L C NIST Sucrose,0.75 mg/L C NIST Sucrose.
Validation Kit, 2 x Blanks and 0.5 mg/L C NIST Sucrose. 60ml Bottles
Validation Kit, Blank and 0.5 mg/L C NIST Sucrose. 60ml Bottles
Validation Kit, 2 x Blanks and 0.5 mg/L C NIST Sucrose. 60ml Bottles
Checkpoint Set Consisting of 2 x 40ml vials of Reagent Water Rw and 1 x 40ml vial 0.5mg/L Sucrose
Calibration Set Consisting of 2 x 40ml vials of Reagent Water and 1 x 40ml vial of 1.5mg/L C as KHP
Verification Set Consisting of 1 x 40ml vials of Reagent Water Rw and 1 x 40ml vial 0.5mg/L Sucrose
Verification and Calibration Set Consisting of 3 x 40ml vials of Reagent Water, 1 x 40ml vial each o
25μS/cm Conductivity Standard for Calibration
TOC/TIC Calibration Set Carbon Calibration Set 1-50mg/L C
TOC/TIC Calibration Set 1mg C/L Carbon Standard Set
TOC/TIC Calibration Set 1mg C/L Carbon Verification Set
TOC/TIC Calibration Set 1mg C/L Carbon Std & Verific (1xRC120002 & 1xRC120003)
TOC/TIC Calibration Set 5mg C/L Carbon Standard Set
TOC/TIC Calibration Set 5mg C/L Carbon Verification Set
TOC/TIC Calibration Set 5mg C/L Carbon Standard and Verification Set
TOC/TIC Calibration Set 0.5mg/L Carbon Verification Set
TOC/TIC Calibration Set 1mg/L Carbon 0.5mg/L Carbon (1xRC120002&1xRC120008)
TOC/TIC Calibration Set 10mg C/L Carbon Standard Set
TOC/TIC Calibration Set Multipoint calibration set for Sievers 5310C
TOC/TIC Calibration Set 2mg C/L Carbon Verification Set
TOC/TIC Calibration Set 10mg C/L Carbon Verification Set
TOC/TIC Calibration Set 3 point Carbon Verification Set
TOC Standard USP System suitability Set: 1x RTOCW 1x RTOCRs 1x RTOCRss
TOC Standard Set (12 x USP System Suitability Sets Delivered at monthly intervals)
TOC Standard Set (2 x USP System Suitability Sets Delivered at 6 monthly intervals)
TOC Standard Set (260 x USP System Suitability Sets Delivered at 2 weekly intervals)
TOC Standard Set (4 x USP System Suitability Sets Delivered at 3 monthly intervals)
TOC Standard Set (52 x USP System Suitability Sets Delivered at 2 weekly intervals)
TIC standard 1000ppm C as Na2CO3
TIC Standard 0.5mg/L as Na2CO3
TIC Standard 1.0mg/L as Na2CO3
TIC Standard 1.5mg/L as Na2CO3
TIC Standard 2mg/L as Na2CO3
TIC Standard 5mg/L as Na2CO3
TIC Standard 10mg/L as Na2CO3
TIC Standard 25mg/L as Na2CO3
TIC Standard 50mg/L as Na2CO3
TIC Standard 4mg/L as Na2CO3
TOC standard 1000ppm C as KHP
TOC standard 125ppm C as 1,4-Benzoquinone
TOC standard 125ppm C as sucrose
TOC standard 200ppb C as sucrose
TOC standard 800ppb C as sucrose
TOC Standard 0.05mg/L C as KHP
TOC Standard 0.06mg/L C as KHP
TOC Standard 0.07mg/L C as KHP
TOC Standard 0.08mg/L C as KHP
TOC Standard 0.09mg/L C as KHP
TOC Standard 0.1mg/L C as KHP
TOC Standard 0.25mg/L C as KHP
TOC Standard 0.5mg/L C as KHP
TOC Standard 1.0mg/L C as KHP
TOC Standard 1.5mg/L C as KHP
TOC Standard 1.5mg/L C as KHP acidified with HCl
TOC Standard 10mg/L C as KHP
TOC Standard 25mg/L C as KHP
TOC Standard 50mg/L C as KHP
TOC Standard 5mg/L C as KHP
TOC Standard 2.5mg/L C as KHP
TOC Standard 4mg/L C as KHP
TOC Standard 100mg/L C as KHP
TOC Standard 1,000mg/L C as KHP
TOC Standard 5,000mg/L C as KHP
TOC Standard 20,000mg/L C as KHP
TOC Standard 30mg/L C as KHP
TOC Standard 0.5mg/L C as Methanol
TOC Standard 50mg/L C as Nicotinamide
TOC Standard 0.5mg/L C as Nicotinamide
TOC Standard USP Standard Sucrose Solution Rs (0.5mg/L C)
TOC Standard USP Standard Sucrose Solution Rs (0.5mg/L C)
TOC Standard USP Standard Sucrose Solution (1.0 mg/L C)
TOC Standard USP Standard Sucrose Solution Rs (0.5mg/L C) acidified with HCl
TOC Standard USP System Suitability Solution 1 4-Benzoquinone (0.5mg/L C)
TOC Standard USP System Suitability Solution 1 4-Benzoquinone (0.5mg/L C)
TOC Standard USP System Suitability Solution 1 4-Benzoquinone (20 mg/L C)
TOC Standard USP System Suitability Solution 1,4-Benzoquinone (0.5mg/L C) acidified with HCl
TOC Standard USP System Suitability Solution 1,4-Benzoquinone (0.5mg/L C) acidified with HCl - 500ml
TOC Standard 0.5mg/L C as Sucrose
TOC Standard 0.5mg/L C as Sucrose acidified With HCl
TOC Standard 1.0mg/L C as Sucrose
TOC Standard 1.0mg/L C as Sucrose
TOC Standard 2mg/L C as Sucrose
TOC Standard 5mg/L C as Sucrose
TOC Standard 10mg/L C as Sucrose
TOC Standard 25mg/L C as Sucrose
TOC Standard 50mg/L C as Sucrose
TOC Standard 0.25mg/L C as Sucrose
TOC Standard 0.25mg/L C as Sucrose Acidified
TOC Standard 0.75mg/L C as Sucrose
TOC Standard 4mg/L C as Sucrose
TOC Standard 500mg/L C as Sucrose
TOC Standard 50,000mg/L C as Sucrose
TOC Standard 0.6mg/L C as Sucrose
TOC Standard 0.25mg/L C as Sucrose Acidified
TOC Standard 20mg/L C as Sucrose
TOC Standard USP Reagent Water Rw
TOC Standard USP Reagent Water Rw 1LTR
TOC Standard USP Reagent Water Rw
TOC Standard USP Reagent Water Rw acidified with HCl
TOC/TIC Calibration Validation Set Accuracy Precision (0.5mg)
TOC/TIC Calibration Validation Set Linearity
TOC/TIC Calibration Validation Set Specificity
TOC/TIC Calibration Validation Set Robustness Standards
TOC/TIC Calibration Validation Set (1x RC120010 RC120011 RC120012 & RC120013
TOC/TIC Validation Set, Linearity and Precision
TOC/TIC Mixed Standard (equal conc of organic & incorganic Carbon) 10ppm
TOC/TIC Mixed Standard (equal conc of organic & inorganic Carbon) 100ppm
TOC/TIC Mixed Standard (equal conc of organic & incorganic Carbon) 1000ppm
TOC/TIC Mixed Standard (equal conc of organic & incorganic Carbon) 2000ppm
TOC/TIC Mixed Standard 30mg/l Organic Carbon, 8mg/l Inorganic Carbon
TOC/TIC Mixed Standard (equal conc of organic & incorganic Carbon) 4000ppm
Total Organic Carbon TOC Reagent Solution
TIC Total Inorganic Carbon Standard 100ppm
TIC Total Inorganic Standard 1000ppm
TIC Total Inorganic Carbon Standard 200ppm
TIC Total Inorganic Standard 2000ppm
TIC Total Inorganic Standard 5ppm
TIC Total Inorganic Standard 50ppm
TIC Total Inorganic Standard 500ppm
TOC Total Organic Carbon Standard 10ppm
TOC Total Organic Carbon Standard 100ppm
TOC Total Organic Carbon Standard 15ppm
TOC Total Organic Carbon Standard 1500ppm
TOC Total Organic Carbon Standard 160ppm
TOC Total Organic Carbon Standard 1000ppm
TOC Total Organic Carbon Standard 20ppm
TOC Total Organic Carbon Standard 200ppm
Reagecon Total Organic Carbon Std 25ppm
TOC Total Organic Carbon Standard 250ppm
TOC Total Organic Carbon Standard 2000ppm
TOC Total Organic Carbon Standard 30ppm
TOC Total Organic Carbon Standard 5ppm
TOC Total Organic Carbon Standard 50ppm
TOC Total Organic Carbon Standard 500ppm
TOC Total Organic Carbon Standard 50ppm
TOC Total Organic Carbon Standard 5000ppm
TOC Total Organic Carbon Standard 5pm 2.5L
TOC Total Organic Carbon Standard 60ppm
TOC Total Organic Carbon Standard 7.5ppm
TOC Total Organic Carbon Standard 750ppm
TOC Total Organic Carbon Standard 750ppm with preservative
HYDROCHLORIC ACID MIN 36% CERT HIGH PURITY FOR TRACE ANALYSIS
NITRIC ACID MIN 67% CERTIFIED HIGH PURITY FOR TRACE ANALYSIS
SULPHURIC ACID MIN 95% CERTIFED HIGH PURITY FOR TRACE ANALYSIS
PERCHLORIC ACID MIN 68% CERT HIGH PURITY FOR TRACE ANALYSIS
ACETIC ACID MIN 99.5% CERTIFIED HIGH PURITY FOR TRACE ANALYSIS
AMMONIA SOLN MIN 21% CERTIFIED HIGH PURITY FOR TRACE ANALYSIS
HYDROGEN PEROXIDE MIN 30% HIGH PURITY FOR TRACE ANALYSIS
Turbidity Standard Non Ratio 0.0 NTU
Turbidity Standard Non Ratio 0.0 NTU
Turbidity Standard Non Ratio 0.1 NTU
Turbidity Standard Non Ratio 0.1 NTU
Turbidity Standard Non Ratio 0.1 NTU
Turbidity Standard Non Ratio 0.1 NTU
Turbidity Standard Non Ratio 0.2 NTU
Turbidity Standard Non Ratio 0.2 NTU
Turbidity Standard 0.4 NTU non ratio
Turbidity Standard 0.4 NTU non ratio
Turbidity Standard Non Ratio 0.5 NTU
Turbidity Standard Non Ratio 0.5 NTU
Turbidity Standard Non Ratio 1.8NTU (100ml)
Turbidity Standard Non Ratio 1000NTU (100ml)
Turbidity Standard Non Ratio 1000 NTU (500ml)
Turbidity Standard Non Ratio 100NTU (1L)
Turbidity Standard Non Ratio 100 NTU
Turbidity Standard Non Ratio 100 NTU
Turbidity Standard Non Ratio 100NTU (5L)
Turbidity Standard Non Ratio 10 NTU
Turbidity Standard Non Ratio 10 NTU
Turbidity Standard Non Ratio 10 NTU
Turbidity Standard Non Ratio 1 NTU
Turbidity Standard Non Ratio 1 NTU
Turbidity Standard Non Ratio 1 NTU
Turbidity Standard Non Ratio 150NTU
Turbidity Standard Non Ratio 150NTU
Turbidity Standard Non Ratio 200 NTU
Turbidity Standard Non Ratio 200 NTU
Turbidity Standard Non Ratio 20 NTU
Turbidity Standard Non Ratio 20 NTU
Turbidity Standard Non Ratio 2 NTU
Turbidity Standard Non Ratio 2 NTU
Turbidity Standard Non Ratio 4000 NTU
Turbidity Standard Non Ratio 4000 NTU
Turbidity Standard Non Ratio 400 NTU
Turbidity Standard Non Ratio 400 NTU
Turbidity Standard Non Ratio 40 NTU
Turbidity Standard Non Ratio 40 NTU
Turbidity Standard 4 NTU non ratio
Turbidity Standard 4 NTU non ratio
Turbidity Standard Non Ratio 500 NTU
Turbidity Standard Non Ratio 500 NTU
Turbidity Standard Non Ratio 50 NTU
Turbidity Standard Non Ratio 50 NTU
Turbidity Standard Non Ratio 50 NTU
Turbidity Standard Non Ratio 5 NTU 100ml
Turbidity Standard Non Ratio 5 NTU
Turbidity Standard Non Ratio 5 NTU
Turbidity Standard Non Ratio 5 NTU
Turbidity Standard Non Ratio 60 NTU
Turbidity Standard Non Ratio 60 NTU
Turbidity Standard Non Ratio 800 NTU
Turbidity Standard Non Ratio 800 NTU
Turbidity Standard 90 NTU non ratio
Turbidity Standard 90 NTU non ratio
Turbidity Standard Ratio 0.1 NTU
Turbidity Standard Ratio 0.1 NTU
Turbidity Standard Ratio 0.1 NTU
Turbidity Standard Ratio 0.1 NTU
Turbidity Standard Ratio 0.2 NTU
Turbidity Standard Ratio 0.2 NTU
Turbidity Standard Ratio 0.4 NTU
Turbidity Standard Ratio 0.4 NTU
Turbidity Standard Ratio 0.5 NTU
Turbidity Standard Ratio 0.5 NTU
Turbidity Standard Ratio 0.5 NTU
Turbidity Standard Ratio 0.0 NTU
Turbidity Standard Ratio 0.0 NTU
Turbidity Standard Ratio 0 NTU
Turbidity Standard Ratio 1 NTU
Turbidity Standard Ratio 1000 NTU
Turbidity Standard Ratio 1000 NTU
Turbidity Standard Ratio 100 NTU
Turbidity Standard Ratio 100 NTU
Turbidity Standard Ratio 100NTU
Turbidity Standard Ratio 10 NTU
Turbidity Standard Ratio 10 NTU
Turbidity Standard Ratio 10NTU
Turbidity Standard Ratio 1 NTU
Turbidity Standard Ratio 1 NTU
Turbidity Standard Ratio 150NTU
Turbidity Standard Ratio 200 NTU
Turbidity Standard Ratio 200 NTU
Turbidity Standard Ratio 20 NTU
Turbidity Standard Ratio 20 NTU
Turbidity Standard Ratio 2 NTU
Turbidity Standard Ratio 2 NTU
Turbidity Standard Ratio 4000 NTU
Turbidity Standard Ratio 4000 NTU
Turbidity Standard Ratio 400 NTU
Turbidity Standard Ratio 400 NTU
Turbidity Standard Ratio 40 NTU
Turbidity Standard Ratio 40 NTU
Turbidity Standard Ratio 4 NTU
Turbidity Standard Ratio 4 NTU
Turbidity Standard Ratio 500 NTU
Turbidity Standard Ratio 500 NTU
Turbidity Standard Ratio 50 NTU
Turbidity Standard Ratio 50 NTU
Turbidity Standard Ratio 50NTU
Turbidity Standard Ratio 5 NTU
Turbidity Standard Ratio 5 NTU
Turbidity Standard Ratio 60 NTU (100 ml)
Turbidity Standard 60 NTU ratio
Turbidity Standard Ratio 800 NTU
Turbidity Standard Ratio 800 NTU
Turbidity Standard Ratio 90 NTU
Turbidity Standard Ratio 90 NTU
1% Suspended Solid Standard Divinyl Benzene
USP Solution Acetate Buffer TS Conforms to USP 36
USP Solution Acetate Buffer TS Conforms to USP 36
USP Solution Acetic Acid 2.00 Normal Conforms to USP 36
USP Solution Acetic Acid 2.00 Normal Conforms to USP 36
USP Solution Acetic Acid-Ammonium Acetate Buffer TS Conforms to USP 36
USP Solution Acetic Acid-Ammonium Acetate Buffer TS Conforms to USP 36
USP Solution Ammonia-Ammonium Chloride Buffer TS Conforms to USP 36
USP Solution Ammonia-Ammonium Chloride Buffer TS Conforms to USP 36
USP Solution Ammoniacal Potassium Ferricyanide TS Conforms to USP 36
USP Solution Ammoniacal Potassium Ferricyanide TS Conforms to USP 36
USP Solution Ammonium Carbonate TS Conforms to USP 36
USP Solution Ammonium Carbonate TS Conforms to USP 36
USP Solution Ammonium Chloride TS Conforms to USP 36
USP Solution Ammonium Chloride TS Conforms to USP 36
USP Solution Ammonium Chloride-Ammonium Hydroxide TS Conforms to USP 36
USP Solution Ammonium Chloride-Ammonium Hydroxide TS Conforms to USP 36
USP Solution Ammonium Thiocyanate TS Conforms to USP 36
USP Solution Ammonium Thiocyanate TS Conforms to USP 36
USP Solution Barium Chloride TS/RS Conforms to USP 36
USP Solution Barium Chloride TS/RS Conforms to USP 36
USP Solution Barium Nitrate TS Conforms to USP 36
USP Solution Barium Nitrate TS Conforms to USP 36
USP Solution Bromate-Bromide Solution 0.100 Normal Conforms to USP
USP Solution Bromate-Bromide Solution 0.100 Normal Conforms to USP
USP Solution Bromocresol Green TS Conforms to USP 36
USP Solution Bromocresol Green TS Conforms to USP 36
USP Solution Bromocresol Purple TS Conforms to USP 36
USP Solution Bromocresol Purple TS Conforms to USP 36
USP Solution Bromophenol Blue TS Conforms to USP 36
USP Solution Bromophenol Blue TS Conforms to USP 36
USP Solution Bromothymol Blue TS Conforms to USP 36
USP Solution Bromothymol Blue TS Conforms to USP 36
USP Solution Calcium Sulfate TS Conforms to USP 36
USP Solution Calcium Sulfate TS Conforms to USP 36
USP Solution Congo Red TS Conforms to USP 36
USP Solution Congo Red TS Conforms to USP 36
USP Solution Cupric Acetate TS Conforms to USP 36
USP Solution Cupric Acetate TS Conforms to USP 36
USP Solution Cupric Citrate TS Conforms to USP
USP Solution Cupric Citrate TS Conforms to USP
USP Solution Cupric Sulfate TS Conforms to USP 36
USP Solution Cupric Sulfate TS Conforms to USP 36
USP Solution Dichlorofluorescein TS Conforms to USP 36
USP Solution Dichlorofluorescein TS Conforms to USP 36
USP Solution Edetate DiSodium TS Conforms to USP 36
USP Solution Edetate DiSodium TS Conforms to USP 36
USP Solution Ferric Ammonium Sulfate TS Conforms to USP 36
USP Solution Ferric Ammonium Sulfate TS Conforms to USP 36
USP Solution Ferric Chloride TS Conforms to USP 36
USP Solution Ferric Chloride TS Conforms to USP 36
USP Solution Glycerin Base TS Conforms to USP 36
USP Solution Glycerin Base TS Conforms to USP 36
USP Solution Hydrochloric Acid 1.00 Normal Conforms to USP 36
USP Solution Hydrochloric Acid 1.00 Normal Conforms to USP 36
USP Solution Iodine (Iodine-Iodide) 0.100 Normal Conforms to USP 34
USP Solution Iodine (Iodine-Iodide) 0.100 Normal Conforms to USP 34
USP Solution Lead Acetate TS Conforms to USP 34
USP Solution Lead Acetate TS Conforms to USP 34
USP Solution Mercuric Chloride TS Conforms to USP 34
USP Solution Mercuric Chloride TS Conforms to USP 34
USP Solution Methyl Orange Indicator Conforms to USP 36
USP Solution Methyl Orange Indicator Conforms to USP 34
USP Solution Methyl Red TS 2 Conforms to USP 36
USP Solution Methyl Red TS 2 Conforms to USP 36
USP Solution Methyl Red-Methylene Blue Soln Conforms to USP 36
USP Solution Methyl Red-Methylene Blue Soln Conforms to USP 36
USP Solution Methylene Blue TS Conforms to USP 34
USP Solution Methylene Blue TS Conforms to USP 34
USP Solution Neutral Red TS Conforms to USP 34
USP Solution Neutral Red TS Conforms to USP 34
USP Solution Oxalic Acid TS Conforms to USP 34
USP Solution Oxalic Acid TS Conforms to USP 34
USP Solution Perchloric Acid 1.00 Normal Conforms to USP 36
USP Solution Perchloric Acid 1.00 Normal Conforms to USP 34
USP Solution Phenol Red TS Conforms to USP 34
USP Solution Phenol Red TS Conforms to USP 34
USP Solution Phenolphthalein TS/RS Conforms to USP 34
USP Solution Phenolphthalein TS/RS Conforms to USP 34
USP Solution Phloroglucinol TS Conforms to USP 34
USP Solution Phloroglucinol TS Conforms to USP 34
USP Solution Phosphotungstic Acid TS Conforms to USP 34
USP Solution Phosphotungstic Acid TS Conforms to USP 34
USP Solution Potassium Acetate TS Conforms to USP 34
USP Solution Potassium Acetate TS Conforms to USP 34
USP Solution Potassium Carbonate TS Conforms to USP 34
USP Solution Potassium Carbonate TS Conforms to USP 34
USP Solution Potassium Iodide TS Conforms to USP 36
USP Solution Potassium Iodide TS Conforms to USP 36
USP Solution Potassium Permanganate 0.100 Normal ) Conforms to USP 36
USP Solution Potassium Permanganate 0.100 Normal ) Conforms to USP 36
USP Solution Potassium Sulfate TS Conforms to USP 36
USP Solution Potassium Sulfate TS Conforms to USP 36
USP Solution Resorcinol TS Conforms to USP 36
USP Solution Resorcinol TS Conforms to USP 36
USP Solution Silver Nitrate 0.100 Normal Conforms to USP 36
USP Solution Silver Nitrate 0.100 Normal Conforms to USP 36
USP Solution Sodium Acetate TS Conforms to USP 36
USP Solution Sodium Acetate TS Conforms to USP 36
USP Solution Sodium Chloride Conforms to USP 36
USP Solution Sodium Chloride Conforms to USP 36
USP Solution Sodium Hydroxide 1.00 Normal Conforms to USP 36
USP Solution Sodium Hydroxide 1.00 Normal Conforms to USP 36
USP Solution Sodium Thiosulfate 0.100 Normal (N/10) Conforms to USP 36
USP Sodium Thiosulfate, 0.100 Normal (N/10) Conforms to USP 36
USP Solution Sodium Thiosulfate 0.100 Normal (N/10) Conforms to USP 36
USP Solution Sulfanilic Acid TS Conforms to USP 36
USP Solution Sulfanilic Acid TS Conforms to USP 36
USP Solution Sulfuric Acid 1.00 Normal Conforms to USP 36
USP Solution Sulfuric Acid 1.00 Normal Conforms to USP 36
USP Solution Thymol Blue TS/RS Conforms to USP 36
USP Solution Thymol Blue TS/RS Conforms to USP 36
USP Solution Zinc Sulfate 0.0500 Molar Conforms to USP 36
USP Solution Zinc Sulfate 0.0500 Molar Conforms to USP 36
USP Solution Diluted Alcohol (50/50 Alcohol Water) Conforms to USP 36
USP Solution Diluted Alcohol (50/50 Alcohol Water) Conforms to USP 36
USP Solution Ammonia (Ammonium Hydroxide) TS Conforms to USP 36
USP Solution Ammonia (Ammonium Hydroxide) TS Conforms to USP 36
USP Solution Methyl Red TS Conforms to USP 36
USP Solution Methyl Red TS Conforms to USP 36
Viscosity Standards(cSt) reads; 0.47@20˚C, 0.45@25˚C, 0.41@37.78˚C, 0.4@40˚C, "
Viscosity Standards(cSt) reads; 0.74@20°C, 0.7@25°C, 0.61@37.78°C, 0.6@40°C,
Viscosity Standards(cSt) reads; 1.3@20°C, 1.2@25°C, 1@37.78°C, 0.97@40°C, 0.87@50°C
Viscosity Standards(cSt) reads; 1.3@20°C, 1.2@25°C, 1@37.78°C, 0.97@40°C, 0.87@50°C
Viscosity Standards(cSt) reads; 20@20˚C, 16@25˚C, 11@37.78˚C, 10@40˚C, 7.5@50˚C
Viscosity Standards(cSt) reads; 320@20°C, 230@25°C, 110@37.78°C, 98@40°C, 61@50°C
Viscosity Standards(cSt) reads; 3300@20˚C, 2300@25˚C, 1100@37.78˚C, 940@40˚C, 560@50˚C
Viscosity Standards(cSt) reads; 58000@20°C, 36000@25°C, 10,000@40°C, 4900@50°C
Viscosity Standards(cSt) reads; 30@20˚C, 24@25˚C, 15@37.78˚C, 14@40˚C, 10@50˚C
Viscosity Standards(cSt) reads; 400@20°C, 300@25°C, 160@37.78°C, 140@40°C, 90@50°C
Viscosity Standards(cSt) reads; 4900@20˚C, 3500@25˚C, 1600@37.78˚C, 1400@40˚C, 830@50˚C
Viscosity Standards(cSt) reads; 77000@20°C, 47000@25°C, 13000@40°C, 6100@50°C
Viscosity Standards(cSt) reads; 10,0000@20˚C, 64000@25˚C, 18000@40˚C, 8500@50˚C
Viscosity Standards(cSt) reads; 2.9@20˚C, 2.6@25˚C, 2.1@37.78˚C, 2@40˚C, 1.7@50˚C
Viscosity Standards(cSt) reads; 790@20°C, 580@25°C, 280@37.78°C, 250@40°C, 160@50°C
Viscosity Standards(cSt) reads; 7900@20˚C, 5800@25˚C, 2800@37.78˚C, 2500@40˚C, 1500@50˚C
Viscosity Standards(cSt) reads; 59@20°C, 47@25°C, 27@37.78°C, 25@40°C, 18@50°C
Viscosity Standards(cSt) reads; 88@20°C, 66@25°C, 35@37.78°C, 32@40°C, 21@50°C
Viscosity Standards(cSt) reads; 980@20°C, 710@25°C, 340@37.78°C, 310@40°C, 190@50°C
Viscosity Standards(cSt) reads; 6.7@20˚C, 5.8@25˚C, 4.2@37.78˚C, 4@40˚C, 3.2@50˚C
Viscosity Standards(cSt) reads; 19000@20°C, 12000@25°C, 4000@37.78°C, 3400@40°C, 1700@50°C
Viscosity Standards(cSt) reads; 1400@20˚C, 1000@25˚C, 470@37.78˚C, 410@40˚C, 250@50˚C
Viscosity Standards(cSt) reads; 110@20°C, 87@25°C, 48@37.78°C, 44@40°C, 30@50°C
Viscosity Standards(cSt) reads; 28000@20˚C, 17000@25˚C, 6000@37.78˚C, 5100@40˚C, 2500@50˚C
Viscosity Standards(cSt) reads; 14@20°C, 12@25°C, 8@37.78°C, 7.5@40°C, 5.8@50°C
Viscosity Standards(cSt) reads; 210@20°C, 160@25°C, 83@37.78°C, 75@40°C, 50@50°C
Viscosity Standards(cSt) reads; 2600@20°C, 1800@25°C, 850@37.78°C, 750@40°C, 450@50°C
Viscosity Standards(cSt) reads; 43@20°C, 34@25°C, 20@37.78°C, 18@40°C, 13@50°C
Viscosity Standards(cSt) reads; 550@20˚C, 400@25˚C, 200@37.78˚C, 180@40˚C, 110@50˚C
Viscosity Standards(cSt) reads; 8400@20°C, 5300@25°C, 1900@37.78°C, 1600@40°C, 810@50°C
Viscosity Standards(cSt) reads; 4.4@20°C, 3.9@25°C, 3@37.78°C, 2.9@40°C, 2.4@50°C
Viscosity Standards(cSt) reads; 79000@25˚C, 28000@37.78˚C, 23000@40˚C, 11000@50˚C
Viscosity Standards(cSt) reads; 10@20°C, 8.7@25°C, 6@37.78°C, 5.7@40°C, 4.4@50°C
Viscosity Standards(cSt) reads; 160@20°C, 120@25°C, 60@37.78°C, 54@40°C, 35@50°C
Viscosity Standards(cSt) reads; 1800@20°C, 1300@25°C, 590@37.78°C, 520@40°C, 310@50°C
Viscosity Standards(cSt) reads; 41000@20°C, 25000@25°C, 8000@37.78°C, 6700@40°C, 3200@50°C
VOC Fluorobenzene 2000µg/ml in Purge and Trap Methanol
VOC Fluorobenzene 1000µg/ml in Purge and Trap Methanol
VOC Fluorobenzene 4000µg/ml in Purge and Trap Methanol
VOC alphaalphaalpha-Trifluorotoluene 200µg/ml in Purge and Trap Methanol
VOC 2-Bromo-1-Chloropropane Fluorobenzene 1000µg/ml in Purge and Trap Methanol
VOC Bromodichloromethane 1000µg/ml in Purge and Trap Methanol
VOC 2-Bromo-1Chloropropane Fluorobenzene 1000µg/ml in Purge and Trap Methanol
VOC 1-Chloro-2-fluorobenzene 1000µg/ml in Purge and Trap Methanol
VOC Mixed Standard 54 Compound mix 2000µg/ml in Purge and Trap Methanol
VOC Mixed Standard 54 Compound mix 200µg/ml in Methanol
VOC Mixed Standard- 20 Compound Mix- 200µg/ml in Purge and Trap Methanol
VOC Mixed Standard- 18 Compound Mix- 1,000µg/ml in Purge and Trap Methanol
VOC Mixed Standard 13 Compound mix 2000µg/ml in Purge and Trap Methanol
VOC Mixed Standard 13 Compound mix 20000µg/ml in Purge and Trap Methanol
VOC Mixed Standard 15 Compound mix 2000µg/ml in Purge and Trap Methanol
VOC Mixed Standard 12 Compound mix 20000µg/ml in Purge and Trap Methanol
VOC Mixed Standard 12 Compound mix 20000µg/ml in Purge and Trap Methanol
VOC Mixed Standard- 12 Compound Mix- Various Concentrations in Acetone
VOC Mixed Standard 11 Compound mix 1000µg/ml in Purge and Trap Methanol
VOC Mixed Standard 10 Compound mix 40µg/ml in Purge and Trap Methanol
VOC Mixed Standard 10 Compound mix 200µg/ml in Purge and Trap Methanol
VOC Mixed Standard 9 Compound mix 20000µg/ml in Purge and Trap Methanol
VOC Mixed Standard 9 Compound mix 1000µg/ml in Purge and Trap Methanol
VOC Mixed Standard 9 Compound mix 1000µg/ml in Purge and Trap Methanol
VOC Mixed Standard 9 Compound mix various concentrations in Purge & Trap Methanol
VOC Mixed Standard 15 Compound mix 200µg/ml in Purge and Trap Methanol
VOC Mixed Standard- 9 Compound Mix- Various Concentrations in  Purge and Trap Methanol
VOC Mixed Standard- 8 Compound Mix- Various Concentrations in  Purge and Trap Methanol
VOC Mixed Standard 8 Compound mix 100µg/ml in Methylene Chloride
VOC Mixed Standard 5 Compound mix 100µg/ml in Purge and Trap Methanol
VOC Mixed Standard- 5 Compound Mix- Various Concentrations in  Purge and Trap Methanol
VOC Mixed Standard- 5 Compound Mix- Various Concentrations in  Purge and Trap Methanol
VOC Mixed Standard 3 Compound mix 40µg/ml in Purge and Trap Methanol
VOC Mixed Standard 3 Compound mix 1000µg/ml in Purge and Trap Methanol
VOC Mixed Standard 3 Compound mix 1000µg/ml in Purge and Trap Methanol
VOC Mixed Standard 2 Compound mix 1000µg/ml in Purge and Trap Methanol
VOC Mixed Standard 21 Compound mix 2000µg/ml in Purge and Trap Methanol
VOC Mixed Standard 2 Compound mix 200µg/ml in Purge and Trap Methanol
VOC Mixed Standard 2 Compound mix 2µg/ml in Purge and Trap Methanol
VOC Mixed Standard 2 Compound mix 100µg/ml in Purge and Trap Methanol
VOC Mixed Std - 9 compounds @100mg/l each in purge & trap Methanol
VOC Mixed Standard 8 compound mix 100µg/ml in Methanol
VOC Mixed Standard 21 Compound mix 200µg/ml in Purge and Trap Methanol
VOC Mixed Standard 17 Compound mix 2000µg/ml in Purge and Trap Methanol
VOC Mixed Standard 17 Compound mix 200µg/ml in Purge and Trap Methanol
VOC Mixed Standard 4 Compound mix 2000µg/ml in Purge and Trap Methanol
VOC Mixed Standard 4 Compound mix 200µg/ml in Purge and Trap Methanol
VOC Mixed Standard 9 Compound mix 2000µg/ml in Purge and Trap Methanol
VOC Mixed Standard 16 Compound mix 2000µg/ml in Purge and Trap Methanol
VOC Mixed Standard 11 Compound mix 2000µg/ml in Purge and Trap Methanol
VOC Mixed Standard 12 Compound mix 2000µg/ml in Purge and Trap Methanol
VOC Mixed Standard 28 Compound mix 200µg/ml in Purge and Trap Methanol
VOC Mixed Standard 2 Compound mix 2000µg/ml in Purge and Trap Methanol
VOC Mixed Standard 3 Compound mix 2000µg/ml in Purge and Trap Methanol
VOC Mixed Standard 7 Compound mix 2000µg/ml in Purge and Trap Methanol
VOC Mixed Standard Methyl Mercury and Ethyl Mercury Chloride, 1,000 mg/l, 1ml
VOC Mixed Standard Chlorobenzenes Solution (Mono through Hexa) in Methanol,Various Concentrations, 1 ml
VOC Mixed Standard 7 Compound mix 200µg/ml in Purge and Trap Methanol
VOC Mixed Standard  6 Compound mix
VOC Mixed Standard 6 Compound mix BTEX 200µg/ml in Purge and Trap Methanol
VOC Mixed Standard 10 Compound mix 2000µg/ml in Purge and Trap Methanol
VOC Mixed Standard 53 Compound mix 2000µg/ml in Purge and Trap Methanol
VOC Mixed Standard 18 Compound mix 1000µg/ml in Purge and Trap Methanol
VOC Mixed Standard 8 Compound mix in Purge and Trap Methanol
VOC Mixed Standard 6 Compound mix in Purge and Trap Methanol 1000 μg/mlea
VOC Mixed Standard 8 Compound mix (50 μg/ml ea) in Purge and Trap Methanol
VOC Mixed Standard - 7 Compound Mix - 100ug/ml each in Purge & Trap Methanol
VOC Mixed Standard 15 DNPH Compound mix 100µg/ml each in Purge and Trap Acetonitrile
VOC Mixed Standard- 12 Compound Mix- 4,000µg/ml each in Purge and Trap Methanol
VOC Mixed Standard- 17 Compound Mix- 200µg/ml each in Purge and Trap Methanol
VOC Mixed Standard 20 Compound mix 10µg/ml in Iso-octane
VOC Mixed Standard 20 Compound mix 10µg/ml in Iso-octane
VOC Mixed Standard 20 Compound mix 10µg/ml in Iso-octane
VOC Mixed Standard 23 Compound mix 50µg/ml in  Purge & Trap Methanol
VOC Mixed Standard 23 Compound mix 50µg/ml in  Purge & Trap Methanol
VOC Mixed Standard 23 Compound mix 50µg/ml in  Purge & Trap Methanol
VOC Mixed Standard 18 Compound mix 1,000µg/ml in CS2
VOC Mixed Standard- 9 Compound Mix- Various Concentrations each in Purge & Trap Methanol
VOC Acrolein/Acrylonitrile Mix Solution, 20,000 mg/L in Methanol, 1 mL
VOC 11-Dichlorethene 2000µg/ml in Purge and Trap Methanol
VOC Dichloromethane 2000µg/ml in Purge and Trap Methanol
VOC trans-12-Dichloroethene 2000µg/ml in Purge and Trap Methanol
VOC 11-Dichloroethane 2000µg/ml in Purge and Trap Methanol
VOC cis-12-Dichloroethane 2000µg/ml in Purge and Trap Methanol
VOC 22-Dichloropropane 2000µg/ml in Purge and Trap Methanol
VOC Bromochloromethane 2000µg/ml in Purge and Trap Methanol
VOC Chloroform 2000µg/ml in Purge and Trap Methanol
VOC 111-Trichloroethane 2000µg/ml in Purge and Trap Methanol
VOC 11-Dichloropropene 2000µg/ml in Purge and Trap Methanol
VOC Carbon Tetrachloride 2000µg/ml in Purge and Trap Methanol
VOC 12-Dichloroethane 2000µg/ml in Purge and Trap Methanol
VOC Benzene 2000µg/ml in Purge and Trap Methanol
VOC Trichloroethene 2000µg/ml in Purge and Trap Methanol
VOC 12-Dichloropropane 2000µg/ml in Purge and Trap Methanol
VOC Dibromomethane 2000µg/ml in Purge and Trap Methanol
VOC Bromodichloromethane 2000µg/ml in Purge and Trap Methanol
VOC trans-13-Dichloropropene2000µg/ml in Purge and Trap Methanol
VOC Toluene 2000µg/ml in Purge and Trap Methanol
VOC cis-13-Dichloropropene 2000µg/ml in Purge and Trap Methanol
VOC 13-Dichloropropane 2000µg/ml in Purge and Trap Methanol
VOC Tetrachloroethene 2000µg/ml in Purge and Trap Methanol
VOC Dibromochloromethane 2000µg/ml in Purge and Trap Methanol
VOC Dibromoethane 2000µg/ml in Purge and Trap Methanol
VOC Chlorobenzene 2000µg/ml in Purge and Trap Methanol
VOC 1112-Tetrachloroethane 2000µg/ml in Purge and Trap Methanol
VOC Ethylbenzene 2000µg/ml in Purge and Trap Methanol
VOC m-Xylene 2000µg/ml in Purge and Trap Methanol
VOC p-Xylene 2000µg/ml in Purge and Trap Methanol
VOC o-Xylene 2000µg/ml in Purge and Trap Methanol
VOC Styrene 2000µg/ml in Purge and Trap Methanol
VOC Styrene 1000µg/ml in Carbon Disulphide
VOC Bromoform 2000µg/ml in Purge and Trap Methanol
VOC Isopropylbenzene 2000µg/ml in Purge and Trap Methanol
VOC 1122-Tetrachloroethane 2000µg/ml in Purge and Trap Methanol
VOC 123-Trichloropropane 2000µg/ml in Purge and Trap Methanol
VOC Bromobenzene 2000µg/ml in Purge and Trap Methanol
VOC n-Propylbenzene 2000µg/ml in Purge and Trap Methanol
VOC 2-Chlorotoluene 2000µg/ml in Purge and Trap Methanol
VOC 124-Trimethylbenzene 2000µg/ml in Purge and Trap Methanol
VOC 4-Chlorotoluene 2000µg/ml in Purge and Trap Methanol
VOC tert-Butylbenzene 2000µg/ml in Purge and Trap Methanol
VOC 135-Trimethylbenzene 2000µg/ml in Purge and Trap Methanol
VOC sec-Butylbenzene 2000µg/ml in Purge and Trap Methanol
VOC 13-Dichlorobenzene 2000µg/ml in Purge and Trap Methanol
VOC 4-Isopropyltoluene 2000µg/ml in Purge and Trap Methanol
VOC 14-Dichlorobenzene 2000µg/ml in Purge and Trap Methanol
VOC 12-Dichlorobenzene 2000µg/ml in Purge and Trap Methanol
VOC n-Butylbenzene 2000µg/ml in Purge and Trap Methanol
VOC 12-Dibromo-3-chloropropane 2000µg/ml in Purge and Trap Methanol
VOC 123-Trichlorobenzene 2000µg/ml in Purge and Trap Methanol
VOC Hexachlorobutadiene 2000µg/ml in Purge and Trap Methanol
VOC Naphthalene 2000µg/ml in Purge and Trap Methanol
VOC 124-Trichlorobenzene 2000µg/ml in Purge and Trap Methanol
VOC 112-Trichloroethane 2000µg/ml in Purge and Trap Methanol
VOC standard Vinyl chloride (CAS 75-01-4 ) at 2000ug/ml in Methanol
VOC - Ethanol Standard
VOC n-Propanol Standard
VOC GC Standard - Vinyl Chloride in methanol, conc. 20mg/ml
VOC Ethyl Mercaptan Solution, 1000 mg/L in Toluene, 1 ml
VOC Vinyl Chloride Solution (Second Source), 2,000 mg/L in Methanol, 1 ml
VOC Acetonitrile Solution, 2000 mg/L in Methanol, 1 ml
VOC Cyclohexane Second Source Solution, 2,000 mg/L in Methanol, 1 mL
VOC Methyl Mercaptan Solution, 1000 mg/L in Methanol, 1 mL
VOC Tetrahydrofuran Solution, 2000 mg/L in Methanol, 1 mL
VOC Chloroprene Solution, 1,000 mg/L in Methanol, 1 ml
VOC 1,3-Butadiene Solution, 2,000 mg/L in Methanol, 1 mL
VOC Ethylene Oxide Solution, 10,000 mg/L in Dimethyl Sulfoxide, 1 mL
VOC 1,2-Dichlorobenzene Solution, 1000 mg/L in Methanol, 1 ml
VOC 1,4-Dichlorobenzene Solution 100 mg/L in Methanol, 1 mL
VOC 1,3,5-Trimethylbenzene Solution, 5,000 mg/L in Methanol, 1ml
VOC Trimethylamine Solution, 100 mg/L in Methanol, 1 ml
VOC Pyridine Solution, 1000 mg/L in Methylene Chloride, 1 ml
VOC Turpentine Solution, 2,000 mg/L in Methanol, 1 ml
VOC Trihalomethane Solution (Second Source), 2,000 mg/L in Methanol, 1 ml
VOC Acetaldehyde-DNPH 100µg/ml in Acetonitrile
VOC Acetone-DNPH 100µg/ml in Acetonitrile
VOC Acrolein-DNPH 100µg/ml in Acetonitrile
VOC Benzaldehyde-DNPH 100µg/ml in Acetonitrile
VOC Butyraldehyde-DNPH 100µg/ml in Acetonitrile
VOC Crotonaldehyde-DNPH 100µg/ml in Acetonitrile
VOC 2,5-Dimethylbenzaldehyde-DNPH 100µg/ml in Acetonitrile
VOC Formaldehyde-DNPH 100µg/ml in Acetonitrile
VOC Hexanal-DNPH 100µg/ml in Acetonitrile
VOC Isovaleraldehyde-DNPH 100µg/ml in Acetonitrile
VOC Pentanal-DNPH 100µg/ml in Acetonitrile
VOC Propionaldehyde-DNPH 100µg/ml in Acetonitrile
VOC m-Tolualdehyde-DNPH 100µg/ml in Acetonitrile
VOC o-Tolualdehyde-DNPH 100µg/ml in Acetonitrile
VOC p-Tolualdehyde-DNPH 100µg/ml in Acetonitrile
VOC standard Epichlorhydrin at 200ug/ml in Methanol
VOC 2-Butanone (MEK) - CAS: 78-93-3 - 1000µg/ml in Purge and Trap Methanol
VOC 2-Propanol ( CAS 67-63-0) 1000µg/ml in Purge and Trap Methanol
VOC 4-Methyl-2-pentanone (MIBK) - CAS: 108-10-1 - 1000µg/ml in Purge and Trap Methanol
VOC Ethanol (CAS 64-17-5)  1000µg/ml in Purge and Trap Methanol
VOC Ethyl acetate (CAS: 141-78-6) - 1000µg/ml in Purge and Trap Methanol
VOC Isobutyl alcohol (CAS: 78-83-1) - 1000µg/ml in Purge and Trap Methanol
VOC Methyl acetate (CAS 79-20-9) 1000µg/ml in Purge and Trap Methanol
VOC Acetone (CAS: 67-64-1) - 1000µg/ml in Purge and Trap Methanol
VOC Propyl acetate (CAS: 109-60-4) - 1000µg/ml in Purge and Trap Methanol
VOC 3-Pentanone (CAS: 96-22-0) - 1000µg/ml in Purge and Trap Methanol
VOC 1,4-Butanediol (CAS: 110-63-4) - 1000µg/ml in Purge and Trap Methanol
VOC Tri-n-propyltin (CAS: 2279-76) 1000µg/ml in Purge and Trap Methanol
VOC standard Vinyl chloride at 100ug/ml in Methanol
VOC Decane, >99% purity solution
VOC Mixed Standard 9 Compounds Mix BDE 28 to 183 @50µg/ml each in Nonane
VOC Isovaleraldehyde-DNPH 100µg/ml in Acetonitrile
VOC 4-Bromofluorobenzene 12-Dichlorobenzene D 4 1000µg/ml in Purge and Trap Methanol
VOC 4-Bromofluorobenzene  12-Dichlorobenzene D 4 2000µg/ml in Purge and Trap Methanol
VOC 4-Bromofluorobenzene 12-Dichlorobenzene D4 Fluorobenzene 1000µg/ml in Purge
VOC 4-Bromofluorobenzene 1000µg/ml in Purge and Trap Methanol
Azo Dye Standard o-toluidine 100µg/ml in P&T Methanol
Azo Dye Standard o-Anisidine 100µg/ml in P&T Methanol
Alum Solution 10% w/v
Zinc Acetate 10% w/v
Copper Sulfate, CuSO , 2% w/v
Glycine 7% w/v Aqueous Solution for Ozone
Mercuric Nitrate 0.00705M
Borax 1% w/v
Ammonium Hydroxide 5M
Ammonium Oxalate 4% w/v
Ammonium Oxalate 5% w/v
Ammonium Chloride 0.05M
Ammonium Phosphate 30% w/v
Ammonium Phosphate 40% w/v
Ammonium Phosphate 50% w/v
Ammonium Molybdate 4% w/v
Ammonium Sulfate 10% w/v
Sodium Acetate,  0.2M
Sodium Acetate, 2M
8.5% v/v Ethanol/Water - nominal density 0.98654g/ml
10% v/v Ethanol/Water - nominal density 0.9865g/ml
11% v/v Ethanol/Water - nominal density 0.98352g/ml
12% v/v Ethanol/Water - nominal density 0.98235g/ml
13.5% v/v Ethanol/Water - nominal density 0.98065g/ml
14% v/v Ethanol/Water - nominal density 0.98008g/ml
16% v/v Ethanol/Water - nominal density 0.97787g/ml
20% v/v Ethanol/Water - nominal density 0.97356g/ml
Sucrose (Brix) Standard - 14.9% @20°C, RI value 1.355519
Sucrose (Brix) Standard - 19.4% @20°C, RI value 1.362846
Sucrose (Brix) Standard - 23.8% @20°C, RI value 1.370261
Indicator Solution Bromophenol Blue, 0.04%
Bromocresol Green, 1% Solution
Indictaor Bromothymol Blue 0.4%
Indicator Solution Bromothymol Blue, 0.04%
Indicator Phenolphthalein 1% Phenolphthalein Solution
Methylene Blue, 0.1%
Indicator Solution for mixed Sulphur
TISAB for wine analysis (Dir. 2676/90) for the fluoride determination by selective electrodes.
Calcium Hydroxide 2M suspension
Copper Sulfate solution 10%
Copper Sulfate solution 1%
Dextrose Solution 0.5%
Folin-Ciocalteu’s Reagent
Fehlings Solution No. 1
Fehlings Solution No. 1
Fehlings Solution No. 1
Fehlings Solution No. 2
Fehlings Solution No. 2
Fehlings Solution No. 2
Hydrochloric Acid 10 g/l
50% v/v Hydrochloric Acid
Hydrogen Peroxide 0.9% w/v
Hydrogen Peroxide 10% w/v stabilised
Hydrogen Peroxide 15%
Phosphoric Acid 25%
Hydrogen Peroxide 3% w/v
Hydrogen Peroxide 3% w/v
Gypsumetric Liquor . 1ml corresponds to 0.01g
Potassium Hexacyanoferrate(II) solution 10% w/v
Potassium Iodide 20% Solution
Potassium Iodide solution 30% w/v
Alkaline Solution (Potassium Sodium Tartrate) 0,886M
Potassium Thiocyanate solution 20% w/v
Potassium Thiocyanate solution 5% w/v
di-Sodium tetra-Borate 10-hydrate solution 4,6%
5% di-Sodium tetraborate Solution 100ml
Sodium Hydroxide 10%
Sodium Carbonate 20%
STARCH SOLUTION 0.1%
Starch Solution 1%
Starch Solution 1%
Sulphuric Acid 1:4 (v/v)
Sulphuric Acid 1/3 (33%v/v)
Calcium Hydroxide 2M Suspension
Analytical Volumetric Solution Iodine N/64
Analytical Volumetric Solution Iodine N/64
Analytical Volumetric Solution Sodium Hydroxide 0,1332 mol/l (0,1332N)
Analytical Volumetric Solution Sodium Hydroxide 0,4 mol/l (0,4N)
Analytical Volumetric Solution Sodium Hydroxide 1,666 mol/l (1,666N)
Bình chọn sản phẩm:

LIÊN HỆ NGƯỜI BÁN

CÔNG TY TNHH SCILAB VIETNAM

406/57 Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình

lynguyen.hoay@gmail.com

https://thietbi-thinghiem.gianhangvn.com

0935473597

Sản phẩm xem thêm