Chậu rửa bát | 58 sản phẩm

Chãu inox Sơn Hà

Chãu inox Sơn Hà

(1 đánh giá)

1,000,000 VND

Chậu inox Sơn Hà 2 hộc

Chậu inox Sơn Hà

Chậu inox Sơn Hà

(1 đánh giá)

910,000 VND

Chậu inox Sơn Hà hai hộc

Bàn 1 chậu rửa

Bàn 1 chậu rửa

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Kích thước: 1200x750x850/950mm (Kích thước sẽ thay đổi theo yêu cầu của khách hàng)

Công ty TNHH SX TM Hà Tiên 247 HÒA BÌNH - HIỆP TÂN - TÂN PHÚ - HCM 0903 664 118
Bàn 1 chậu rửa

Bàn 1 chậu rửa

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Kích thước: 1500x750x850/950mm

Công ty TNHH SX TM Hà Tiên 247 HÒA BÌNH - HIỆP TÂN - TÂN PHÚ - HCM 0903 664 118
Quầy Inox cửa mở

Quầy Inox cửa mở

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Kích thước: 800x500x800mm

Công ty TNHH SX TM Hà Tiên 247 HÒA BÌNH - HIỆP TÂN - TÂN PHÚ - HCM 0903 664 118
Bàn 2 chậu rửa

Bàn 2 chậu rửa

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Kích thước: 1500x750x850/950mm

Công ty TNHH SX TM Hà Tiên 247 HÒA BÌNH - HIỆP TÂN - TÂN PHÚ - HCM 0903 664 118
Bàn 2 chậu rửa

Bàn 2 chậu rửa

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Kích thước: 1800x750x850/950mm

Công ty TNHH SX TM Hà Tiên 247 HÒA BÌNH - HIỆP TÂN - TÂN PHÚ - HCM 0903 664 118
Bàn 3 chậu rửa

Bàn 3 chậu rửa

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Kích thước: 1800x750x850/950mm

Công ty TNHH SX TM Hà Tiên 247 HÒA BÌNH - HIỆP TÂN - TÂN PHÚ - HCM 0903 664 118
Bàn chậu rửa lớn

Bàn chậu rửa lớn

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Kích thước: 1000x750x850/950mm

Công ty TNHH SX TM Hà Tiên 247 HÒA BÌNH - HIỆP TÂN - TÂN PHÚ - HCM 0903 664 118
HÂM NÓNG CÁCH THỦY ĐỂ BÀN

HÂM NÓNG CÁCH THỦY ĐỂ BÀN

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

HÂM NÓNG CÁCH THỦY ĐỂ BÀN

thien do 76/19bach dang, P.24, Q. BT ,TP.HCM 0962507749
MÁY PHA CAFÉ BỘT

MÁY PHA CAFÉ BỘT

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

MÁY PHA CAFÉ BỘT

thien do 76/19bach dang, P.24, Q. BT ,TP.HCM 0962507749
MÁY BÀO ĐÁ

MÁY BÀO ĐÁ

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

MÁY BÀO ĐÁ

thien do 76/19bach dang, P.24, Q. BT ,TP.HCM 0962507749
BÌNH ĐỰNG NƯỚC TRÁI CÂY

BÌNH ĐỰNG NƯỚC TRÁI CÂY

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

BÌNH ĐỰNG NƯỚC TRÁI CÂY

thien do 76/19bach dang, P.24, Q. BT ,TP.HCM 0962507749
TỦ SẤY CHÉN DĨA

TỦ SẤY CHÉN DĨA

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

TỦ SẤY CHÉN DĨA

thien do 76/19bach dang, P.24, Q. BT ,TP.HCM 0962507749
MÁY RỬA CHÉN

MÁY RỬA CHÉN

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

MÁY RỬA CHÉN

thien do 76/19bach dang, P.24, Q. BT ,TP.HCM 0962507749
TỦ SẤY CHÉN BÁT

TỦ SẤY CHÉN BÁT

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

TỦ SẤY CHÉN BÁT

thien do 76/19bach dang, P.24, Q. BT ,TP.HCM 0962507749
VÒI PHUN TRÁNG

VÒI PHUN TRÁNG

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

VÒI PHUN TRÁNG

thien do 76/19bach dang, P.24, Q. BT ,TP.HCM 0962507749
TỦ Ủ BỘP

TỦ Ủ BỘP

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

TỦ Ủ BỘP

thien do 76/19bach dang, P.24, Q. BT ,TP.HCM 0962507749