Chỉ phẫu thuật | 20 sản phẩm

Chỉ thép Stainless Steel Wire số 2 M400G

Chỉ thép Stainless Steel Wire số 2 M400G

(0 đánh giá)

4,850,000 VND

Chỉ thép Stainless Steel Wire số 2, dài 50 cm, kim 45 mm, tép 4 sợi (Cần đặt hàng trước)

Hộ Kinh Doanh Thiết Bị Y Tế Kim Nguyên 499/6/96/34 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP.HCM 0908.497.999 Thêm vào giỏ hàng
Chỉ điện cực Temporary Cardiac Pacing Wire 2-0 TPW30

Chỉ điện cực Temporary Cardiac Pacing Wire 2-0 TPW30

(0 đánh giá)

4,500,000 VND

Chỉ điện cực đa sợi số 2/0 bằng thép không gỉ 316L phủ bằng blue polyethylene dài 60 cm, 2 kim (một kim tròn đầu tam giác dài 17 mm 1/2 vòng tròn và một kim thẳng đầu tam giác 90 mm) (Cần đặt hàng trước)

Hộ Kinh Doanh Thiết Bị Y Tế Kim Nguyên 499/6/96/34 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP.HCM 0908.497.999 Thêm vào giỏ hàng
Chỉ điện cực Temporary Cardiac Pacing Wire 2-0 TPW10

Chỉ điện cực Temporary Cardiac Pacing Wire 2-0 TPW10

(0 đánh giá)

4,450,000 VND

Chỉ điện cực đa sợi 2/0 dài 60 cm, 2 kim (một kim tròn đầu tam giác 17 mm, 1/2 vòng tròn, 1 kim thẳng đầu tam giác 60 mm) (Cần đặt hàng trước)

Hộ Kinh Doanh Thiết Bị Y Tế Kim Nguyên 499/6/96/34 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, TP.HCM 0908.497.999 Thêm vào giỏ hàng
Chỉ phẫu thuật Vicryl Rapide 3-0 (tam giác) W9940

Chỉ phẫu thuật Vicryl Rapide 3-0 (tam giác) W9940

(0 đánh giá)

85,000 VND

Chỉ phẫu thuật Vicryl Rapide 3-0 (tam giác ngược) (Cần đặt hàng trước)

Cửa Hàng Dụng Cụ Y Khoa Hoàng Tiên 106 B Phạm Viết Chánh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1 028 3925 5471 Thêm vào giỏ hàng
Chỉ phẫu thuật Dafilon Blue 2-0 (tam giác) C0935360

Chỉ phẫu thuật Dafilon Blue 2-0 (tam giác) C0935360

(0 đánh giá)

22,000 VND

Chỉ phẫu thuật Dafilon Blue 2-0 (tam giác) (Bán nguyên hộp. Cần đặt hàng trước)

Cửa Hàng Dụng Cụ Y Khoa Hoàng Tiên 106 B Phạm Viết Chánh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1 028 3925 5471 Thêm vào giỏ hàng
Chỉ phẫu thuật Vicryl Rapide 4-0 (tam giác) W9922

Chỉ phẫu thuật Vicryl Rapide 4-0 (tam giác) W9922

(0 đánh giá)

95,000 VND

Chỉ phẫu thuật Vicryl Rapide 4-0 (kim tam giác ngược) (Bán nguyên hộp. Cần đặt hàng trước)

Cửa Hàng Dụng Cụ Y Khoa Hoàng Tiên 106 B Phạm Viết Chánh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1 028 3925 5471 Thêm vào giỏ hàng
Chỉ phẫu thuật Vicryl Rapide 4-0 (tam giác) W9924

Chỉ phẫu thuật Vicryl Rapide 4-0 (tam giác) W9924

(0 đánh giá)

85,000 VND

Chỉ phẫu thuật Vicryl Rapide 4-0 (tam giác) (Cần đặt hàng trước)

Cửa Hàng Dụng Cụ Y Khoa Hoàng Tiên 106 B Phạm Viết Chánh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1 028 3925 5471 Thêm vào giỏ hàng
Chỉ phẫu thuật Safil Violet 3-0 (tròn) C1048041

Chỉ phẫu thuật Safil Violet 3-0 (tròn) C1048041

(0 đánh giá)

70,000 VND

Chỉ phẫu thuật Safil 3-0 (tròn) (Bán nguyên hộp. Cần đặt hàng trước)

Cửa Hàng Dụng Cụ Y Khoa Hoàng Tiên 106 B Phạm Viết Chánh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1 028 3925 5471 Thêm vào giỏ hàng
Chỉ phẫu thuật Vicryl 6-0 (tròn) W9981

Chỉ phẫu thuật Vicryl 6-0 (tròn) W9981

(1 đánh giá)

146,000 VND

Chỉ phẫu thuật Vicryl 6-0 (tròn) W9981 (Cần đặt hàng trước)

Cửa Hàng Dụng Cụ Y Khoa Hoàng Tiên 106 B Phạm Viết Chánh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1 028 3925 5471 Thêm vào giỏ hàng
Chỉ phẫu thuật Safil 2-0 (tròn) C1048042

Chỉ phẫu thuật Safil 2-0 (tròn) C1048042

(1 đánh giá)

70,000 VND

Chỉ phẫu thuật Safil 2-0 (tròn) (Cần đặt hàng trước)

Cửa Hàng Dụng Cụ Y Khoa Hoàng Tiên 106 B Phạm Viết Chánh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1 028 3925 5471 Thêm vào giỏ hàng
Chỉ phẫu thuật Vicryl 5-0 (tròn) W9105

Chỉ phẫu thuật Vicryl 5-0 (tròn) W9105

(1 đánh giá)

120,000 VND

Chỉ phẫu thuật Vicryl 5-0 (tròn) (Cần đặt hàng trước)

Cửa Hàng Dụng Cụ Y Khoa Hoàng Tiên 106 B Phạm Viết Chánh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1 028 3925 5471 Thêm vào giỏ hàng
Chỉ phẫu thuật Vicryl Rapide 2-0 (tam giác) W9962

Chỉ phẫu thuật Vicryl Rapide 2-0 (tam giác) W9962

(1 đánh giá)

98,000 VND

Chỉ phẫu thuật Vicryl Rapide 2-0 (tam giác) (Cần đặt hàng trước)

Cửa Hàng Dụng Cụ Y Khoa Hoàng Tiên 106 B Phạm Viết Chánh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1 028 3925 5471 Thêm vào giỏ hàng
Chỉ phẫu thuật Vicryl 4-0 (tam giác) W9580T

Chỉ phẫu thuật Vicryl 4-0 (tam giác) W9580T

(1 đánh giá)

110,000 VND

Chỉ phẫu thuật Vicryl 4-0 (tam giác) (Cần đặt hàng trước)

Cửa Hàng Dụng Cụ Y Khoa Hoàng Tiên 106 B Phạm Viết Chánh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1 028 3925 5471 Thêm vào giỏ hàng
Chỉ phẫu thuật Vicryl 4-0 (tròn) W9113

Chỉ phẫu thuật Vicryl 4-0 (tròn) W9113

(1 đánh giá)

85,000 VND

Chỉ phẫu thuật Vicryl 4-0 (tròn) (Cần đặt hàng trước)

Cửa Hàng Dụng Cụ Y Khoa Hoàng Tiên 106 B Phạm Viết Chánh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1 028 3925 5471 Thêm vào giỏ hàng
Chỉ phẫu thuật Vicryl 3-0 (tròn) W9120

Chỉ phẫu thuật Vicryl 3-0 (tròn) W9120

(1 đánh giá)

80,000 VND

Chỉ phẫu thuật Vicryl 3-0 (tròn) (Cần đặt hàng trước)

Cửa Hàng Dụng Cụ Y Khoa Hoàng Tiên 106 B Phạm Viết Chánh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1 028 3925 5471 Thêm vào giỏ hàng
Chỉ phẫu thuật Vicryl 2-0 (tròn) W9121

Chỉ phẫu thuật Vicryl 2-0 (tròn) W9121

(1 đánh giá)

80,000 VND

Chỉ phẫu thuật Vicryl 2-0 (tròn) (Cần đặt hàng trước)

Cửa Hàng Dụng Cụ Y Khoa Hoàng Tiên 106 B Phạm Viết Chánh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1 028 3925 5471 Thêm vào giỏ hàng
Chỉ phẫu thuật Vicryl 0 (tròn) W9430

Chỉ phẫu thuật Vicryl 0 (tròn) W9430

(1 đánh giá)

95,000 VND

Chỉ phẫu thuật Vicryl 0 (tròn) (Cần đặt hàng trước)

Cửa Hàng Dụng Cụ Y Khoa Hoàng Tiên 106 B Phạm Viết Chánh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1 028 3925 5471 Thêm vào giỏ hàng
Chỉ phẫu thuật Trustigut C (Catgut Chromic) CPT

Chỉ phẫu thuật Trustigut C (Catgut Chromic) CPT

(1 đánh giá)

36,000 VND

Chỉ phẫu thuật Catgut Chromic

Cửa Hàng Dụng Cụ Y Khoa Hoàng Tiên 106 B Phạm Viết Chánh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1 028 3925 5471 Thêm vào giỏ hàng
Chỉ phẫu thuật Caresilk (Silk) CPT

Chỉ phẫu thuật Caresilk (Silk) CPT

(1 đánh giá)

19,000 VND

Chỉ phẫu thuật Silk

Cửa Hàng Dụng Cụ Y Khoa Hoàng Tiên 106 B Phạm Viết Chánh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1 028 3925 5471 Thêm vào giỏ hàng
Chỉ phẫu thuật Carelon (Nylon) CPT

Chỉ phẫu thuật Carelon (Nylon) CPT

(1 đánh giá)

17,000 VND

Chỉ phẫu thuật Nylon

Cửa Hàng Dụng Cụ Y Khoa Hoàng Tiên 106 B Phạm Viết Chánh, Phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1 028 3925 5471 Thêm vào giỏ hàng