Chính sách bảo mật thông tin cá nhân

1. Mục đích và phạm vi thu thập
      Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên Sàn giao dịch TMĐT GianHangVN bao gồm: Họ tên, Giới tính, Ngày sinh, Địa chỉ, email, điện thoại, tên đăng nhập, mật khẩu đăng nhập. Đây là các thông tin mà GianHangVN cần thành viên cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để GianHangVN liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho người tiêu dùng.
      Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Sàn giao dịch TMĐT GianHangVN về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

2. Phạm vi sử dụng thông tin
      Sàn giao dịch TMĐT GianHangVN sử dụng thông tin thành viên cung cấp để:
           - Cung cấp dịch vụ, hỗ trợ bạn trong quá trình sử dụng
           - Gửi các thông báo, thông tin cần thiết
           - Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của thành viên hoặc các hoạt động giả mạo Thành viên
           - Cải thiện, nâng cao chất lượng dịch vụ, trải nghiệm người dùng
           - Giải quyết các tranh chấp và khiếu nại phát sinh
           - Phòng ngừa, ngăn chặn các hoạt động vi phạm pháp luật hoặc bị cấm theo quy định của Sàn giao dịch
           - Xác minh, so sánh, đối chiếu thông tin khi cần thiết
           - Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Sàn giao dịch TMĐT GianHangVN có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên.

3. Thời gian lưu trữ thông tin
      Dữ liệu cá nhân của Thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của GianHangVN

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân
      - Công ty TNHH Gian Hàng Trực Tuyến Việt Nam
      - Địa chỉ: 1/7H Đường Trục, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
      - Email: lienhe@gianhangvn.com

5. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình
      - Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu GianHangVN thực hiện việc này.
      - Thành viên có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản trị của Sàn giao dịch TMĐT GianHangVN. Khi tiếp nhận những phản hồi này, GianHangVN sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn thành viên khôi phục và bảo mật lại thông tin.

6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng
      - Thông tin cá nhân của thành viên trên GianHangVN được GianHangVN cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của GianHangVN. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.
      - Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.
      - Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, GianHangVN sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.
      - Ban quản lý GianHangVN yêu cầu các cá nhân khi đăng ký là thành viên, phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ tên, Giới tính, Ngày sinh, Địa chỉ, email, điện thoại,…., và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý GianHangVN không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.