Cho thuê đất | 172 sản phẩm

Cho Thuê Đất MT Đường Chu Văn An P.12 Quận Bình Thạnh 50000m2

Cho Thuê Đất MT Đường Chu Văn An P.12 Quận Bình Thạnh 50000m2

(0 đánh giá)

12,000 VND

Cho Thuê Đất MT Đường Chu Văn An P.12 Quận Bình Thạnh 50000m2

MUA BÁN NHÀ ĐẤT QUẬN BÌNH THẠNH 51 - Đường Số 8 - P.Hiệp Bình Chánh - Q.Thủ Đức 0982.913.524 - 0934.723.422 Thêm vào giỏ hàng
Cho Thuê Đất MT Đường Dương Quảng Hàm P.7 Gò Vấp 6000m2

Cho Thuê Đất MT Đường Dương Quảng Hàm P.7 Gò Vấp 6000m2

(0 đánh giá)

75,000 VND

Cho Thuê Đất MT Đường Dương Quảng Hàm P.7 Gò Vấp 6000m2

MUA BÁN NHÀ ĐẤT 51 - Đường Số 8 - P.Hiệp Bình Chánh - Q.Thủ Đức 0982.913.524 - 0934.723.422 Thêm vào giỏ hàng
Cho Thuê Đất MT Đường Dương Quảng Hàm P.7 Gò Vấp 6000m2

Cho Thuê Đất MT Đường Dương Quảng Hàm P.7 Gò Vấp 6000m2

(0 đánh giá)

75,000 VND

Cho Thuê Đất MT Đường Dương Quảng Hàm P.7 Gò Vấp 6000m2

MUA BÁN NHÀ ĐẤT QUẬN BÌNH THẠNH 51 - Đường Số 8 - P.Hiệp Bình Chánh - Q.Thủ Đức 0982.913.524 - 0934.723.422 Thêm vào giỏ hàng
Cho Thuê Đất MT Đường Dương Quảng Hàm P.7 Gò Vấp 6000m2

Cho Thuê Đất MT Đường Dương Quảng Hàm P.7 Gò Vấp 6000m2

(1 đánh giá)

75,000 VND

Cho Thuê Đất MT Đường Dương Quảng Hàm P.7 Gò Vấp 6000m2

Cho Thuê Đất MT Đường Dương Quảng Hàm P.7 Gò Vấp 6000m2

Cho Thuê Đất MT Đường Dương Quảng Hàm P.7 Gò Vấp 6000m2

(1 đánh giá)

75,000 VND

Cho Thuê Đất MT Đường Dương Quảng Hàm P.7 Gò Vấp 6000m2

Diaocvn.com.vn 51 - Đường Số 8 - P.Hiệp Bình Chánh - Q.Thủ Đức 0982.913.524 - 0934.723.422 - 0967.200.755 Thêm vào giỏ hàng
Cho Thuê Đất Quận 12 MT Đường Tân Chánh Hiệp (TCH 12) 4000m2

Cho Thuê Đất Quận 12 MT Đường Tân Chánh Hiệp (TCH 12) 4000m2

(1 đánh giá)

55,000,000 VND

Cho Thuê Đất Quận 12 MT Đường Tân Chánh Hiệp (TCH 12) 4000m2

Diaocvn.com.vn 51 - Đường Số 8 - P.Hiệp Bình Chánh - Q.Thủ Đức 0982.913.524 - 0934.723.422 - 0967.200.755 Thêm vào giỏ hàng
Cho Thuê Đất Quận 12 MT Đường Tân Chánh Hiệp (TCH 12) 4000m2

Cho Thuê Đất Quận 12 MT Đường Tân Chánh Hiệp (TCH 12) 4000m2

(1 đánh giá)

55,000,000 VND

Cho Thuê Đất Quận 12 MT Đường Tân Chánh Hiệp (TCH 12) 4000m2

Cho Thuê Đất Quận 12 MT Đường Tân Chánh Hiệp (TCH 12) 4000m2

Cho Thuê Đất Quận 12 MT Đường Tân Chánh Hiệp (TCH 12) 4000m2

(0 đánh giá)

55,000,000 VND

Cho Thuê Đất Quận 12 MT Đường Tân Chánh Hiệp (TCH 12) 4000m2

MUA BÁN NHÀ ĐẤT 51 - Đường Số 8 - P.Hiệp Bình Chánh - Q.Thủ Đức 0982.913.524 - 0934.723.422 Thêm vào giỏ hàng
Cho Thuê Đất Quận 12 MT Đường Tân Chánh Hiệp (TCH 12) 4000m2

Cho Thuê Đất Quận 12 MT Đường Tân Chánh Hiệp (TCH 12) 4000m2

(0 đánh giá)

55,000,000 VND

Cho Thuê Đất Quận 12 MT Đường Tân Chánh Hiệp (TCH 12) 4000m2

MUA BÁN NHÀ ĐẤT QUẬN BÌNH THẠNH 51 - Đường Số 8 - P.Hiệp Bình Chánh - Q.Thủ Đức 0982.913.524 - 0934.723.422 Thêm vào giỏ hàng
Cho Thuê Đất Quận Tân Bình P.15 MT Đường Phan Huy Ích 5000m2

Cho Thuê Đất Quận Tân Bình P.15 MT Đường Phan Huy Ích 5000m2

(0 đánh giá)

110,000,000 VND

Cho Thuê Đất Quận Tân Bình Phường 15,P,F15 MT Đường Phan Huy Ích 5000m2

MUA BÁN NHÀ ĐẤT QUẬN BÌNH THẠNH 51 - Đường Số 8 - P.Hiệp Bình Chánh - Q.Thủ Đức 0982.913.524 - 0934.723.422 Thêm vào giỏ hàng
Cho Thuê Đất Quận Tân Bình P.15 MT Đường Phan Huy Ích 5000m2

Cho Thuê Đất Quận Tân Bình P.15 MT Đường Phan Huy Ích 5000m2

(0 đánh giá)

110,000,000 VND

Cho Thuê Đất Quận Tân Bình Phường 15,P,F15 MT Đường Phan Huy Ích 5000m2

MUA BÁN NHÀ ĐẤT 51 - Đường Số 8 - P.Hiệp Bình Chánh - Q.Thủ Đức 0982.913.524 - 0934.723.422 Thêm vào giỏ hàng
Cho Thuê Đất Quận Tân Bình P.15 MT Đường Phan Huy Ích 5000m2

Cho Thuê Đất Quận Tân Bình P.15 MT Đường Phan Huy Ích 5000m2

(1 đánh giá)

110,000,000 VND

Cho Thuê Đất Quận Tân Bình Phường 15,P,F15 MT Đường Phan Huy Ích 5000m2

Cho Thuê Đất Quận Tân Bình P.15 MT Đường Phan Huy Ích 5000m2

Cho Thuê Đất Quận Tân Bình P.15 MT Đường Phan Huy Ích 5000m2

(1 đánh giá)

110,000,000 VND

Cho Thuê Đất Quận Tân Bình Phường 15,P,F15 MT Đường Phan Huy Ích 5000m2

Diaocvn.com.vn 51 - Đường Số 8 - P.Hiệp Bình Chánh - Q.Thủ Đức 0982.913.524 - 0934.723.422 - 0967.200.755 Thêm vào giỏ hàng
Cho Thuê Đất Quận Gò Vấp Phường 7 MT Đường Nguyễn Oanh 10000m2

Cho Thuê Đất Quận Gò Vấp Phường 7 MT Đường Nguyễn Oanh 10000m2

(1 đánh giá)

12,000 VND

Cho Thuê Đất Quận Gò Vấp Phường 7 MT Đường Nguyễn Oanh 10000m2

Diaocvn.com.vn 51 - Đường Số 8 - P.Hiệp Bình Chánh - Q.Thủ Đức 0982.913.524 - 0934.723.422 - 0967.200.755 Thêm vào giỏ hàng
Cho Thuê Đất Quận Gò Vấp Phường 7 MT Đường Nguyễn Oanh 10000m2

Cho Thuê Đất Quận Gò Vấp Phường 7 MT Đường Nguyễn Oanh 10000m2

(1 đánh giá)

12,000 VND

Cho Thuê Đất Quận Gò Vấp Phường 7 MT Đường Nguyễn Oanh 10000m2

Cho Thuê Đất Quận Gò Vấp Phường 7 MT Đường Nguyễn Oanh 10000m2

Cho Thuê Đất Quận Gò Vấp Phường 7 MT Đường Nguyễn Oanh 10000m2

(0 đánh giá)

12,000 VND

Cho Thuê Đất Quận Gò Vấp Phường 7 MT Đường Nguyễn Oanh 10000m2

MUA BÁN NHÀ ĐẤT 51 - Đường Số 8 - P.Hiệp Bình Chánh - Q.Thủ Đức 0982.913.524 - 0934.723.422 Thêm vào giỏ hàng
Cho Thuê Đất Quận Gò Vấp Phường 7 MT Đường Nguyễn Oanh 10000m2

Cho Thuê Đất Quận Gò Vấp Phường 7 MT Đường Nguyễn Oanh 10000m2

(0 đánh giá)

12,000 VND

Cho Thuê Đất Quận Gò Vấp Phường 7 MT Đường Nguyễn Oanh 10000m2

MUA BÁN NHÀ ĐẤT QUẬN BÌNH THẠNH 51 - Đường Số 8 - P.Hiệp Bình Chánh - Q.Thủ Đức 0982.913.524 - 0934.723.422 Thêm vào giỏ hàng
Cho Thuê Đất Quận Gò Vấp MT Đường Lê Đức Thọ 4000m2

Cho Thuê Đất Quận Gò Vấp MT Đường Lê Đức Thọ 4000m2

(0 đánh giá)

100,000,000 VND

Cho Thuê Đất Quận Gò Vấp MT Đường Lê Đức Thọ 4000m2

MUA BÁN NHÀ ĐẤT QUẬN BÌNH THẠNH 51 - Đường Số 8 - P.Hiệp Bình Chánh - Q.Thủ Đức 0982.913.524 - 0934.723.422 Thêm vào giỏ hàng
Cho Thuê Đất Quận Gò Vấp MT Đường Lê Đức Thọ 4000m2

Cho Thuê Đất Quận Gò Vấp MT Đường Lê Đức Thọ 4000m2

(0 đánh giá)

100,000,000 VND

Cho Thuê Đất Quận Gò Vấp MT Đường Lê Đức Thọ 4000m2

MUA BÁN NHÀ ĐẤT 51 - Đường Số 8 - P.Hiệp Bình Chánh - Q.Thủ Đức 0982.913.524 - 0934.723.422 Thêm vào giỏ hàng
Cho Thuê Đất Quận Gò Vấp MT Đường Lê Đức Thọ 4000m2

Cho Thuê Đất Quận Gò Vấp MT Đường Lê Đức Thọ 4000m2

(1 đánh giá)

100,000,000 VND

Cho Thuê Đất Quận Gò Vấp MT Đường Lê Đức Thọ 4000m2