Cho thuê đất | 106 sản phẩm

Cho Thuê Đất Mặt Tiền (MT) Đường Quận (Q) 2 TPHCM

Cho Thuê Đất Mặt Tiền (MT) Đường Quận (Q) 2 TPHCM

(1 đánh giá)

12,000 VND

Cho Thuê Đất Mặt Tiền (MT) Đường Quận (Q) 2 TPHCM

Cho Thuê Đất Mặt Tiền Đường Trần Nảo Quận (Q) 2 TPHCM

Cho Thuê Đất Mặt Tiền Đường Trần Nảo Quận (Q) 2 TPHCM

(1 đánh giá)

12,000 VND

Cho Thuê Đất Mặt Tiền Đường Trần Nảo Quận (Q) 2 TPHCM

Cho Thuê Đất Mặt Tiền Đường Trần Nảo Quận (Q) 2 TPHCM

Cho Thuê Đất Mặt Tiền Đường Trần Nảo Quận (Q) 2 TPHCM

(1 đánh giá)

12,000 VND

Cho Thuê Đất Mặt Tiền Đường Trần Nảo Quận (Q) 2 TPHCM

Diaocvn.com.vn 51 - Đường Số 8 - P.Hiệp Bình Chánh - Q.Thủ Đức 0982.913.524 - 0934.723.422 - 0967.200.755 Thêm vào giỏ hàng
Cho Thuê Đất Mặt Tiền Đường Quận (Q) Tân Phú TPHCM

Cho Thuê Đất Mặt Tiền Đường Quận (Q) Tân Phú TPHCM

(1 đánh giá)

150,000,000 VND

Cho Thuê Đất Mặt Tiền Đường Quận (Q) Tân Phú TPHCM

Diaocvn.com.vn 51 - Đường Số 8 - P.Hiệp Bình Chánh - Q.Thủ Đức 0982.913.524 - 0934.723.422 - 0967.200.755 Thêm vào giỏ hàng
Cho Thuê Đất Mặt Tiền Đường Quận (Q) Tân Phú TPHCM

Cho Thuê Đất Mặt Tiền Đường Quận (Q) Tân Phú TPHCM

(1 đánh giá)

150,000,000 VND

Cho Thuê Đất Mặt Tiền Đường Quận (Q) Tân Phú TPHCM

Cho Thuê Đất Mặt Tiền Đường Lê Trọng Tấn Quận (Q) Tân Phú TPHCM

Cho Thuê Đất Mặt Tiền Đường Lê Trọng Tấn Quận (Q) Tân Phú TPHCM

(1 đánh giá)

150,000,000 VND

Cho Thuê Đất Mặt Tiền Đường Lê Trọng Tấn Quận (Q) Tân Phú TPHCM

Cho Thuê Đất Mặt Tiền Đường Lê Trọng Tấn Quận (Q) Tân Phú TPHCM

Cho Thuê Đất Mặt Tiền Đường Lê Trọng Tấn Quận (Q) Tân Phú TPHCM

(1 đánh giá)

150,000,000 VND

Cho Thuê Đất Mặt Tiền Đường Lê Trọng Tấn Quận (Q) Tân Phú TPHCM

Diaocvn.com.vn 51 - Đường Số 8 - P.Hiệp Bình Chánh - Q.Thủ Đức 0982.913.524 - 0934.723.422 - 0967.200.755 Thêm vào giỏ hàng
Cho Thuê Đất Mặt Tiền Đường Quận (Q) Bình Thạnh TPHCM

Cho Thuê Đất Mặt Tiền Đường Quận (Q) Bình Thạnh TPHCM

(1 đánh giá)

10,000 VND

Cho Thuê Đất Mặt Tiền Đường Quận Bình Thạnh TPHCM

Diaocvn.com.vn 51 - Đường Số 8 - P.Hiệp Bình Chánh - Q.Thủ Đức 0982.913.524 - 0934.723.422 - 0967.200.755 Thêm vào giỏ hàng
Cho Thuê Đất Mặt Tiền Đường Quận (Q) Bình Thạnh TPHCM

Cho Thuê Đất Mặt Tiền Đường Quận (Q) Bình Thạnh TPHCM

(1 đánh giá)

10,000 VND

Cho Thuê Đất Mặt Tiền Đường Quận Bình Thạnh TPHCM

Cho Thuê Đất Mặt Tiền Đường Nơ Trang Long Quận Bình Thạnh TPHCM

Cho Thuê Đất Mặt Tiền Đường Nơ Trang Long Quận Bình Thạnh TPHCM

(1 đánh giá)

10,000 VND

Cho Thuê Đất Mặt Tiền Đường Nơ Trang Long Quận Bình Thạnh TPHCM

Cho Thuê Đất Mặt Tiền Đường Nơ Trang Long Quận Bình Thạnh TPHCM

Cho Thuê Đất Mặt Tiền Đường Nơ Trang Long Quận Bình Thạnh TPHCM

(1 đánh giá)

10,000 VND

Cho Thuê Đất Mặt Tiền Đường Nơ Trang Long Quận Bình Thạnh TPHCM

Diaocvn.com.vn 51 - Đường Số 8 - P.Hiệp Bình Chánh - Q.Thủ Đức 0982.913.524 - 0934.723.422 - 0967.200.755 Thêm vào giỏ hàng
Cho Thuê Đất MT Đường Hoàng Hoa Thám 10.000m2 Q.Tân Bình HĐ 50 Năm

Cho Thuê Đất MT Đường Hoàng Hoa Thám 10.000m2 Q.Tân Bình HĐ 50 Năm

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Cho Thuê Đất MT Đường Hoàng Hoa Thám 10.000m2 Q.Tân Bình Hợp Đồng 50 Năm

Diaocvn.com.vn 51 - Đường Số 8 - P.Hiệp Bình Chánh - Q.Thủ Đức 0982.913.524 - 0934.723.422 - 0967.200.755
Cho Thuê Đất MT Đường Hoàng Hoa Thám 10.000m2 Q.Tân Bình HĐ 50 Năm

Cho Thuê Đất MT Đường Hoàng Hoa Thám 10.000m2 Q.Tân Bình HĐ 50 Năm

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Cho Thuê Đất MT Đường Hoàng Hoa Thám 10.000m2 Q.Tân Bình Hợp Đồng 50 Năm

Cho Thuê Đất MT Đường Nguyễn Oanh 46.000m2 Q.Gò Vấp HĐ 50 Năm

Cho Thuê Đất MT Đường Nguyễn Oanh 46.000m2 Q.Gò Vấp HĐ 50 Năm

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Cho Thuê Đất MT Đường Nguyễn Oanh 46.000m2 Q.Gò Vấp Hợp Đồng 50 Năm

Cho Thuê Đất MT Đường Nguyễn Oanh 46.000m2 Q.Gò Vấp HĐ 50 Năm

Cho Thuê Đất MT Đường Nguyễn Oanh 46.000m2 Q.Gò Vấp HĐ 50 Năm

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Cho Thuê Đất MT Đường Nguyễn Oanh 46.000m2 Q.Gò Vấp Hợp Đồng 50 Năm

Diaocvn.com.vn 51 - Đường Số 8 - P.Hiệp Bình Chánh - Q.Thủ Đức 0982.913.524 - 0934.723.422 - 0967.200.755
Cho Thuê Đất MT Đường Quang Trung 55.000m2 Q.Gò Vấp HĐ 50 Năm

Cho Thuê Đất MT Đường Quang Trung 55.000m2 Q.Gò Vấp HĐ 50 Năm

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Cho Thuê Đất MT Đường Quang Trung 55.000m2 Q.Gò Vấp Hợp Đồng 50 Năm

Diaocvn.com.vn 51 - Đường Số 8 - P.Hiệp Bình Chánh - Q.Thủ Đức 0982.913.524 - 0934.723.422 - 0967.200.755
Cho Thuê Đất MT Đường Quang Trung 55.000m2 Q.Gò Vấp HĐ 50 Năm

Cho Thuê Đất MT Đường Quang Trung 55.000m2 Q.Gò Vấp HĐ 50 Năm

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Cho Thuê Đất MT Đường Quang Trung 55.000m2 Q.Gò Vấp Hợp Đồng 50 Năm

Cho Thuê Đất MT Đường Nguyễn Thái Sơn 45.000m2 Q.Gò Vấp HĐ 50 Năm

Cho Thuê Đất MT Đường Nguyễn Thái Sơn 45.000m2 Q.Gò Vấp HĐ 50 Năm

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Cho Thuê Đất MT Đường Nguyễn Thái Sơn 45.000m2 Q.Gò Vấp Hợp Đồng 50 Năm

Cho Thuê Đất MT Đường Nguyễn Thái Sơn 45.000m2 Q.Gò Vấp HĐ 50 Năm

Cho Thuê Đất MT Đường Nguyễn Thái Sơn 45.000m2 Q.Gò Vấp HĐ 50 Năm

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Cho Thuê Đất MT Đường Nguyễn Thái Sơn 45.000m2 Q.Gò Vấp Hợp Đồng 50 Năm

Diaocvn.com.vn 51 - Đường Số 8 - P.Hiệp Bình Chánh - Q.Thủ Đức 0982.913.524 - 0934.723.422 - 0967.200.755
Cho Thuê Đất MT Đường Tân Sơn Nhất 50.000m2 Q.Gò Vấp HĐ 50năm

Cho Thuê Đất MT Đường Tân Sơn Nhất 50.000m2 Q.Gò Vấp HĐ 50năm

(1 đánh giá)

Vui lòng gọi

Cho Thuê Đất MT Đường Vành Đai Tân Sơn Nhất 50.000m2 Q.Gò Vấp Hợp Đồng 50 năm

Diaocvn.com.vn 51 - Đường Số 8 - P.Hiệp Bình Chánh - Q.Thủ Đức 0982.913.524 - 0934.723.422 - 0967.200.755