Cho thuê kho, xưởng | 737 sản phẩm

Cho Thuê Kho Xưởng Quận Tân Bình 24000m2

Cho Thuê Kho Xưởng Quận Tân Bình 24000m2

(1 đánh giá)

60,000 VND

Cho Thuê Kho Xưởng Quận Tân Bình 24000m2

Diaocvn.com.vn 51 - Đường Số 8 - P.Hiệp Bình Chánh - Q.Thủ Đức 0982.913.524 - 0934.723.422 - 0967.200.755 Thêm vào giỏ hàng
Cho Thue Kho Xuong Quan Tan Binh 23000m2

Cho Thue Kho Xuong Quan Tan Binh 23000m2

(1 đánh giá)

60,000 VND

Cho Thue Kho Xuong Quan Tan Binh 23000m2

Diaocvn.com.vn 51 - Đường Số 8 - P.Hiệp Bình Chánh - Q.Thủ Đức 0982.913.524 - 0934.723.422 - 0967.200.755 Thêm vào giỏ hàng
Cho Thue Kho Xuong Quan Tan Binh 22000m2

Cho Thue Kho Xuong Quan Tan Binh 22000m2

(1 đánh giá)

60,000 VND

Cho Thue Kho Xuong Quan Tan Binh 22000m2

Diaocvn.com.vn 51 - Đường Số 8 - P.Hiệp Bình Chánh - Q.Thủ Đức 0982.913.524 - 0934.723.422 - 0967.200.755 Thêm vào giỏ hàng
Cho Thuê Kho Xưởng Quận Tân Bình 21000m2

Cho Thuê Kho Xưởng Quận Tân Bình 21000m2

(1 đánh giá)

60,000 VND

Cho Thuê Kho Xưởng Quận Tân Bình 21000m2

Diaocvn.com.vn 51 - Đường Số 8 - P.Hiệp Bình Chánh - Q.Thủ Đức 0982.913.524 - 0934.723.422 - 0967.200.755 Thêm vào giỏ hàng
Cho Thue Kho Xuong Quan Tan Binh 20000m2

Cho Thue Kho Xuong Quan Tan Binh 20000m2

(1 đánh giá)

60,000 VND

Cho Thue Kho Xuong Quan Tan Binh 20000m2

Diaocvn.com.vn 51 - Đường Số 8 - P.Hiệp Bình Chánh - Q.Thủ Đức 0982.913.524 - 0934.723.422 - 0967.200.755 Thêm vào giỏ hàng
Cho Thue Kho Xuong Quan Tan Binh 19000m2

Cho Thue Kho Xuong Quan Tan Binh 19000m2

(1 đánh giá)

60,000 VND

Cho Thue Kho Xuong Quan Tan Binh 19000m2

Diaocvn.com.vn 51 - Đường Số 8 - P.Hiệp Bình Chánh - Q.Thủ Đức 0982.913.524 - 0934.723.422 - 0967.200.755 Thêm vào giỏ hàng
Cho Thue Kho Xuong Quan Tan Binh 18000m2

Cho Thue Kho Xuong Quan Tan Binh 18000m2

(1 đánh giá)

60,000 VND

Cho Thue Kho Xuong Quan Tan Binh 18000m2

Diaocvn.com.vn 51 - Đường Số 8 - P.Hiệp Bình Chánh - Q.Thủ Đức 0982.913.524 - 0934.723.422 - 0967.200.755 Thêm vào giỏ hàng
Cho Thue Kho Xuong Quan Tan Binh 17000m2

Cho Thue Kho Xuong Quan Tan Binh 17000m2

(1 đánh giá)

60,000 VND

Cho Thue Kho Xuong Quan Tan Binh 17000m2

Diaocvn.com.vn 51 - Đường Số 8 - P.Hiệp Bình Chánh - Q.Thủ Đức 0982.913.524 - 0934.723.422 - 0967.200.755 Thêm vào giỏ hàng
Cho Thue Kho Xuong Quan Tan Binh 16000m2

Cho Thue Kho Xuong Quan Tan Binh 16000m2

(1 đánh giá)

60,000 VND

Cho Thue Kho Xuong Quan Tan Binh 16000m2

Diaocvn.com.vn 51 - Đường Số 8 - P.Hiệp Bình Chánh - Q.Thủ Đức 0982.913.524 - 0934.723.422 - 0967.200.755 Thêm vào giỏ hàng
Cho Thue Kho Xuong Quan Tan Binh 15000m2

Cho Thue Kho Xuong Quan Tan Binh 15000m2

(1 đánh giá)

60,000 VND

Cho Thue Kho Xuong Quan Tan Binh 15000m2

Diaocvn.com.vn 51 - Đường Số 8 - P.Hiệp Bình Chánh - Q.Thủ Đức 0982.913.524 - 0934.723.422 - 0967.200.755 Thêm vào giỏ hàng
Cho Thuê Kho Xưởng Quận Tân Bình 14000m2

Cho Thuê Kho Xưởng Quận Tân Bình 14000m2

(1 đánh giá)

60,000 VND

Cho Thuê Kho Xưởng Quận Tân Bình 14000m2

Diaocvn.com.vn 51 - Đường Số 8 - P.Hiệp Bình Chánh - Q.Thủ Đức 0982.913.524 - 0934.723.422 - 0967.200.755 Thêm vào giỏ hàng
Cho Thue Kho Xuong Quan Tan Binh 13000m2

Cho Thue Kho Xuong Quan Tan Binh 13000m2

(1 đánh giá)

60,000 VND

Cho Thue Kho Xuong Quan Tan Binh 13000m2

Diaocvn.com.vn 51 - Đường Số 8 - P.Hiệp Bình Chánh - Q.Thủ Đức 0982.913.524 - 0934.723.422 - 0967.200.755 Thêm vào giỏ hàng
Bán Kho Xưởng QL13 P.Hiệp Bình Phước Q.Thủ Đức 2200m2 Gía Rẻ

Bán Kho Xưởng QL13 P.Hiệp Bình Phước Q.Thủ Đức 2200m2 Gía Rẻ

(1 đánh giá)

30,000,000,000 VND

Bán Kho Xưởng QL13 P.Hiệp Bình Phước Q.Thủ Đức 2200m2 Gía Rẻ

Diaocvn.com.vn 51 - Đường Số 8 - P.Hiệp Bình Chánh - Q.Thủ Đức 0982.913.524 - 0934.723.422 - 0967.200.755 Thêm vào giỏ hàng
Cho Thue Kho Xuong Quan Tan Binh 12000m2

Cho Thue Kho Xuong Quan Tan Binh 12000m2

(1 đánh giá)

60,000 VND

Cho Thue Kho Xuong Quan Tan Binh 12000m2

Diaocvn.com.vn 51 - Đường Số 8 - P.Hiệp Bình Chánh - Q.Thủ Đức 0982.913.524 - 0934.723.422 - 0967.200.755 Thêm vào giỏ hàng
Cho Thuê Kho Xưởng Quận Tân Bình 11000m2

Cho Thuê Kho Xưởng Quận Tân Bình 11000m2

(1 đánh giá)

60,000 VND

Cho Thuê Kho Xưởng Quận Tân Bình 11000m2

Diaocvn.com.vn 51 - Đường Số 8 - P.Hiệp Bình Chánh - Q.Thủ Đức 0982.913.524 - 0934.723.422 - 0967.200.755 Thêm vào giỏ hàng
Cho Thue KHo Xuong Quan Tan Binh 10000m2

Cho Thue KHo Xuong Quan Tan Binh 10000m2

(1 đánh giá)

60,000 VND

Cho Thue KHo Xuong Quan Tan Binh 10000m2

Diaocvn.com.vn 51 - Đường Số 8 - P.Hiệp Bình Chánh - Q.Thủ Đức 0982.913.524 - 0934.723.422 - 0967.200.755 Thêm vào giỏ hàng
Cho Thue Kho Xuong Quan Tan Binh 9000m2

Cho Thue Kho Xuong Quan Tan Binh 9000m2

(1 đánh giá)

60,000 VND

Cho Thue Kho Xuong Quan Tan Binh 9000m2

Diaocvn.com.vn 51 - Đường Số 8 - P.Hiệp Bình Chánh - Q.Thủ Đức 0982.913.524 - 0934.723.422 - 0967.200.755 Thêm vào giỏ hàng
Cho Thue Kho Xuong Quan Tan Binh 8000m2

Cho Thue Kho Xuong Quan Tan Binh 8000m2

(1 đánh giá)

60,000 VND

Cho Thue Kho Xuong Quan Tan Binh 8000m2

Diaocvn.com.vn 51 - Đường Số 8 - P.Hiệp Bình Chánh - Q.Thủ Đức 0982.913.524 - 0934.723.422 - 0967.200.755 Thêm vào giỏ hàng
Cho Thue Kho Xuong Quan Tan Binh 7000m2

Cho Thue Kho Xuong Quan Tan Binh 7000m2

(1 đánh giá)

60,000 VND

Cho Thue Kho Xuong Quan Tan Binh 7000m2

Diaocvn.com.vn 51 - Đường Số 8 - P.Hiệp Bình Chánh - Q.Thủ Đức 0982.913.524 - 0934.723.422 - 0967.200.755 Thêm vào giỏ hàng
Cho Thue Kho Xuong Quan Tan Binh 6000m2

Cho Thue Kho Xuong Quan Tan Binh 6000m2

(1 đánh giá)

60,000 VND

Cho Thue Kho Xuong Quan Tan Binh 6000m2

Diaocvn.com.vn 51 - Đường Số 8 - P.Hiệp Bình Chánh - Q.Thủ Đức 0982.913.524 - 0934.723.422 - 0967.200.755 Thêm vào giỏ hàng