Chổi than | 18732 sản phẩm

CÁNH GẠT BƠM RIETSCHLE 527876

CÁNH GẠT BƠM RIETSCHLE 527876

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Cánh van 527876-0000 Mã số : 5278760000, 527876-0000, 527876 0000, 527876 Dùng cho bơm Rietschle VC 50, VC 75

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ MINH PHÚ Địa chỉ: 17/7/12, Đường số 5, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Tp HCM 0985459559
CÁNH GẠT BƠM RIETSCHLE 518943

CÁNH GẠT BƠM RIETSCHLE 518943

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Cánh van 518943 Mã số : 518943 0000, 518943-0000, 5189430000, 518943 Kích thước : (B) Lenght = 85 mm (D) Width = 4 mm (H) Total Height = 47 mm Dùng cho bơm Rietschle DLT40, DTN40, VLT40, VTN 40, VTN41, DTN41, KLT40, KTN40, KTN41, TR41

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ MINH PHÚ Địa chỉ: 17/7/12, Đường số 5, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Tp HCM 0985459559
CÁNH GẠT BƠM RIETSCHLE 529267

CÁNH GẠT BƠM RIETSCHLE 529267

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Cánh van 529267-0000 Mã số : 5292670000,529267,529267 00000 529268,5292680000,529268 0000 Kích thước : (B) Lenght = 245 mm (D) Width = 4 mm (H) Total Height = 51 mm Dùng cho bơm Rietschle VTR100,DTR100,KTR100,VTR140,DTR140,KTR140

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ MINH PHÚ Địa chỉ: 17/7/12, Đường số 5, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Tp HCM 0985459559
CÁNH GẠT BƠM RIETSCHLE 513431

CÁNH GẠT BƠM RIETSCHLE 513431

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Cánh van 513431-0000 Mã số : 513431,5134310000,513431 0000 Kích thước : (B) Lenght = 85 mm (D) Width = 4 mm (H) Total Height = 39 mm Dùng cho bơm Rietschle DTN15,DLT15,VLT15,VTN15,DTN16, VTN16,KLT15,KTN15,KTN16,VLT20

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ MINH PHÚ Địa chỉ: 17/7/12, Đường số 5, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Tp HCM 0985459559
CÁNH GẠT BƠM RIETSCHLE 513702

CÁNH GẠT BƠM RIETSCHLE 513702

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Cánh van 513702-0000 Mã số : 513702,5137020000,513702 0000 Kích thước : (B) Lenght = 55 mm (D) Width = 4 mm (H) Total Height = 39 mm Dùng cho bơm Rietschle DTN15,DLT15,VLT15,VTN15,DTN16, VTN16,KLT15,KTN15,KTN16,VLT20

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ MINH PHÚ Địa chỉ: 17/7/12, Đường số 5, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Tp HCM 0985459559
CÁNH GẠT BƠM RIETSCHLE 52377

CÁNH GẠT BƠM RIETSCHLE 52377

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Cánh van 523778-0000 Mã số : 523778 00000,52688600000,5238510000 Kích thước : (B) Lenght = 130 mm (D) Width = 5 mm (H) Total Height = 52 mm Dùng cho bơm Rietschle VTA80, VTA60

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ MINH PHÚ Địa chỉ: 17/7/12, Đường số 5, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Tp HCM 0985459559
CÁNH GẠT BƠM BUSCH 0722533535

CÁNH GẠT BƠM BUSCH 0722533535

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Cánh van 0722533535 Mã số : 722533535 Tương đương : 722524874 Kích thước : (B) Lenght = 39,83 mm (D) Width = 3,95 mm (H) Total Height = 36,5 mm Dùng cho bơm Busch Seco SV 1010 C, Seco SD 1010 C

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ MINH PHÚ Địa chỉ: 17/7/12, Đường số 5, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Tp HCM 0985459559
CÁNH GẠT BƠM BUSCH 0722524874

CÁNH GẠT BƠM BUSCH 0722524874

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Cánh van 0722524874 Mã số : 722524874 Tương đương : 0722533535 Kích thước : (B) Lenght = 39,83 mm (D) Width = 3,95 mm (H) Total Height = 36,5 mm Dùng cho bơm Busch Seco SV 1010 C, Seco SD 1010 C

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ MINH PHÚ Địa chỉ: 17/7/12, Đường số 5, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Tp HCM 0985459559
CÁNH GẠT BƠM BUSCH 0722000066

CÁNH GẠT BƠM BUSCH 0722000066

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Cánh van 0722000066 Mã số : 722000066 Kích thước : (B) Lenght = 35 mm (D) Width = 3 mm (H) Total Height = 26 mm Dùng cho bơm Busch Miniseco SV 1002 B, Miniseco SV 1004 B, Miniseco SD 1004 B, Miniseco SD 1002 B

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ MINH PHÚ Địa chỉ: 17/7/12, Đường số 5, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Tp HCM 0985459559
CÁNH GẠT BƠM BUSCH 0722000016

CÁNH GẠT BƠM BUSCH 0722000016

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Cánh van 0722000016 Mã số : 722000016 Kích thước : (B) Lenght = 135 mm (D) Width = 4 mm (H) Total Height = 44 mm Dùng cho bơm Busch Seco SD 1063 B ,Seco SV 1063 B

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ MINH PHÚ Địa chỉ: 17/7/12, Đường số 5, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Tp HCM 0985459559
CÁNH GẠT BƠM BUSCH 0722524833

CÁNH GẠT BƠM BUSCH 0722524833

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Cánh van 0722524833 Mã số : 722524833 Tương đương : 07722533536 Kích thước : (B) Lenght = 69 mm (D) Width = 4 mm (H) Total Height = 44 mm Dùng cho bơm Busch seco SD 1025C, SV 1025C

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ MINH PHÚ Địa chỉ: 17/7/12, Đường số 5, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Tp HCM 0985459559
CÁNH GẠT BƠM BUSCH 0722000189

CÁNH GẠT BƠM BUSCH 0722000189

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Cánh van 0722000189 Mã số : 0722000189 Tương đương : 0722521014 Kích thước : (B) Lenght = 98 mm (D) Width = 4 mm (H) Total Height = 36.5 mm Dùng cho bơm Busch seco SD 1025B, SV 1025, SV 1025B

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ MINH PHÚ Địa chỉ: 17/7/12, Đường số 5, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Tp HCM 0985459559
CÁNH GẠT BƠM BUSCH 0722000489

CÁNH GẠT BƠM BUSCH 0722000489

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Cánh van 0722000489 Mã số : 722000489 Tương đương : 0722522489 Kích thước : (B) Lenght = 63 mm (D) Width = 4 mm (H) Total Height = 35 mm Dùng cho bơm Busch seco SV 1016B, SV 1016C, SD 1016B, SV 1016C

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ MINH PHÚ Địa chỉ: 17/7/12, Đường số 5, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Tp HCM 0985459559
CÁNH GẠT BƠM BUSCH 0722500122

CÁNH GẠT BƠM BUSCH 0722500122

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Cánh van 0722500122 Mã số : 722500122 Tương đương : 0722000122 Kích thước : (B) Lenght = 249.5 mm (D) Width = 3.9 mm (H) Total Height = 39.7 mm Dùng cho bơm Busch seco SV 1100,SV 1100C

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ MINH PHÚ Địa chỉ: 17/7/12, Đường số 5, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Tp HCM 0985459559
CÁNH GẠT BƠM BUSCH 0722534079

CÁNH GẠT BƠM BUSCH 0722534079

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Cánh van 0722534079 Mã số : 0722534079 Tương đương : 00722000488, 0722522488 Kích thước : (B) Lenght = 95 mm (D) Width = 4 mm (H) Total Height = 44 mm Dùng cho bơm Busch seco SD 1040C, SV 1040, SV 1040C

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ MINH PHÚ Địa chỉ: 17/7/12, Đường số 5, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Tp HCM 0985459559
CÁNH GẠT BƠM BUSCH 0722000488

CÁNH GẠT BƠM BUSCH 0722000488

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Cánh van 0722000488 Mã số : 0722 000 488 Tương đương : 0722522488, 0722534079 Kích thước : (B) Lenght = 95 mm (D) Width = 4 mm (H) Total Height = 44 mm Dùng cho bơm Busch seco SD 1040C, SV 1040, SV 1040C

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ MINH PHÚ Địa chỉ: 17/7/12, Đường số 5, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Tp HCM 0985459559
CÁNH GẠT BƠM BUSCH 0722000455

CÁNH GẠT BƠM BUSCH 0722000455

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Cánh van 0722000455 Mã số : 722000455 Kích thước : (B) Lenght = 400 mm (D) Width = 5.8 mm (H) Total Height = 71.7 mm Dùng cho bơm Busch 0630, 0630B, 0630-212

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ MINH PHÚ Địa chỉ: 17/7/12, Đường số 5, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Tp HCM 0985459559
CÁNH GẠT BƠM BUSCH 0722000454

CÁNH GẠT BƠM BUSCH 0722000454

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Cánh van 0722000454 Mã số : 722000454 Kích thước : (B) Lenght = 265 mm (D) Width = 6 mm (H) Total Height = 72 mm Dùng cho bơm Busch 0400, 0400B, 0400-212

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ MINH PHÚ Địa chỉ: 17/7/12, Đường số 5, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Tp HCM 0985459559
CÁNH GẠT BƠM BUSCH 0722516729

CÁNH GẠT BƠM BUSCH 0722516729

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Cánh van 0722516729 Mã số : 722516729 Kích thước : (B) Lenght = 220 mm (D) Width = 6 mm (H) Total Height = 52 mm Dùng cho bơm Busch 0250D, 0255D, 0302D, 0305D

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ MINH PHÚ Địa chỉ: 17/7/12, Đường số 5, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Tp HCM 0985459559
CÁNH GẠT BƠM BUSCH 0722000453

CÁNH GẠT BƠM BUSCH 0722000453

(0 đánh giá)

Vui lòng gọi

Cánh van 0722000453 Mã số : 722000453 Kích thước : (B) Lenght = 220 mm (D) Width = 5.95 mm (H) Total Height = 53 mm Dùng cho bơm Busch 0250, 0250B, 0250C

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT VÀ DỊCH VỤ MINH PHÚ Địa chỉ: 17/7/12, Đường số 5, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Tp HCM 0985459559